„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Publicystyka PPS

Bogdan Chrzanowski: Czy socjalizm to komunizm?

Aby osiągnąć możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych wszystkich ludzi, trzeba zastąpić ustój kapitalistyczny, ustrojem socjalistycznym.
Ruch socjalistyczny powinien powstać na nowo. Powinien być budowany w drodze ewolucji kapitalizmu, którego celem jest wyzysk jednostki a potem całych społeczeństw, a nie dobro człowieka. Ewoluować powinien poprzez budowanie najpierw socjaldemokracji, w drodze rozwoju naukowego, kulturowego i technologicznego społeczeństw.
Razem z powstawaniem kapitalizmu w XVIII wieku, zaczęły powstawać zalążki ruchu socjalistycznego, w Anglii, Francji, Niemczech, dzięki rozwojowi nowoczesnych, na ówczesne czasy, sił wytwórczych. Organizatorzy tego ruchu wzięli na siebie zadanie urzeczywistniania równości i sprawiedliwości społecznej. Grabarzem kapitalizmu miał być proletariat, któremu trzeba było tylko świadomości i organizacji, by ująć władzę w swoje ręce. (...)
Jerzy Stefański: W sprawie sytuacji na Ukrainie


I. Rozpad Związku Radzieckiego umożliwił zakończenie zimnej wojny. Świat zaczął być jednobiegunowy. USA zaczęło być samodzielnym hegemonem militarnym, gospodarczym i politycznym na świecie. Pomniejszona została strefa wpływów Rosji o dawne kraje demokracji ludowej i republiki nadbałtyckie. Tak było dwadzieścia lat temu. 

Dziś sytuacja jest inna. Od siedmiu lat trwa kryzys systemowy kapitalizmu. Od siedmiu lat USA i Europa Zachodnia mają zerowy lub ujemny przyrost dochodu narodowego. USA przegrało wojnę w Afganistanie. Relatywnie wzrosła pozycja Rosji jako mocarstwa rakietowo-nuklearnego o samodzielnej gospodarce. Ogromnie wzrosła pozycja Chin, a także Indii i Brazylii. 

Cezary Żurawski: Po co do Parlamentu Europejskiego?


Polska należy do Unii Europejskiej już 10 lat. Rocznica przynależności, która stała się faktem 1 maja wywołała lawinę ocen i komentarzy. Co jest istotne, w ocenie Polaków (wg CBOS) prawie 90% obywateli jest zadowolona z naszego członkowstwa. Unia Europejska to dzisiaj bardzo złożony twór polityczny i ekonomiczny, to struktury międzynarodowe, jak Rada Europejska, konfederacyjne, jak Parlament czy federacyjne, jak Komisja Europejska. 

Unia to ponadnarodowe projekty gospodarcze, finanse, przepływ środków produkcji i siły roboczej wcześniej nie znane na naszym kontynencie. Gospodarka UE działa zgodnie z zasadami liberalnego kapitalizmu i, mimo zgrzytów charakterystycznych dla tej struktury ekonomiczno-społecznej, radzi sobie. 


Autor kandyduje do Parlamentu Europejskiego jako członek PPS z listy Zielonych w Warszawie: lista nr 12 w okręgu nr 4, pozycja 8 
Ewa Miszczuk: Domagajmy się naszych praw pracowniczych!


W walce o sytuację ludzi pracy ­nie powinniśmy skupiać się na walce z bezrobociem, gdyż jest ono skutkiem zachwianych stosunków pracy. „Nadwyżka pracowników” jest wpisana w system kapitalistyczny. Powinniśmy się skupić na przyczynach – nad tym, co doprowadza większość społeczeństwa do biedy, odarcia z godności, do niepewności jutra.

Są to zachwiane stosunki pracy oraz postępująca dewaluacja pracy i pracowników. Te zjawiska mają przełożenie na poziom życia i zawartość naszych portfeli. Praca jest tylko „towarem” a pracownicy są umieszczani w rubrykach przedsiębiorców po stronie „koszty”. 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW