„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 
Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego ma konto w Banku Zachodnim WBK podane w zakładce "O nas" oraz "Kontakt".
W dniu 9 kwietnia 2018 r. został otwarty i jest prowadzony również rachunek bieżący do tego konta, aby 
w roku 100-lecia niepodległości dokonywać darowizn - w PLN - na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego.
                                                Numer rachunku: 02 1090 1694 0000 0001 3620 0930
Z adnotacją: Darowizna na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Problem niedostatku mieszkań w Polsce - debata PPS

GALERIA ZDJĘĆ Z DEBATY:
Polska Partia Socjalistyczna - Okręgowy Komitet w Warszawie

W dniu 20 września 2016 r. odbyła się debata-spotkanie dyskusyjne n.t problemu zaspokojenia
niedostatku mieszkań w Polsce.

Tematy wiodące debaty:

- ocena programu mieszkalnictwa zaprezentowanego przez PiS;

- rola spółdzielczości mieszkaniowej w rozwiazywaniu problemu niedostatku
mieszkań;

- jak rozwiązywane są problemy mieszkaniowe w wybranych krajach;

- wpływ reprywatyzacji na narastanie problemów mieszkaniowych.

< < <  Zobacz galerię zdjęć
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW