„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

PPS w Białymstoku

Stanowisko PPS w sprawie zajść w Białymstoku 
Polska Partia Socjalistyczna stanowczo potępia wszelkie objawy nietolerancji, bez względu na okoliczności jej wystąpienia. Nic nie usprawiedliwia ataku na spokojnie i zgodnie z prawem protestujących ludzi. Każdy w Polsce ma prawo do wyrażania swoich poglądów w sposób swobodny, bez lęku i jakichkolwiek przeszkód.

Każdy, kto próbuje zakłócić przebieg legalnych, przebiegających zgodnie z prawem demonstracji powinien spotkać się z ostrą reakcją organów państwa, ponieważ rolą państwa jest również ochrona społeczeństwa demokratycznego.

Ta reakcja, ta ochrona wobec wydarzeń z 20-go lipca w Białymstoku była niewystarczająca.
Nie zgadzamy się na uprawianie polityki ,,symetryzmu", agresorzy łamiący prawo byli po jednej stronie.

Uważamy, że próby usprawiedliwiania, argumenty o rzekomo prowokacyjnym charakterze Marszu Równości, próby manipulacji w tym zakresie są niedopuszczalne.

Wzywamy instytucje państwa do aktywnej walki z wszelkimi formami dyskryminacji
i nietolerancji. To zło w naszej części Europy powinno być szczególnie szybko i bezwzględnie wyplewione.

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Sądu o zakazie rozpowszechniania naklejek ,,Strefa wolna od LGBT". Nie możemy pozwolić, aby słynąca niegdyś z tolerancji Polska stała się krajem, który nie szanuje i nie wspiera swoich obywateli, bez względu na kolor skóry, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną!

TAK dla równości, tolerancji, wolności!

NIE dla rasizmu, nietolerancji i ksenofobii!Polska Partia Socjalistyczna
Rada Naczwlna
Białystok po ośmiu dniach
Jan Lewkowicz, Weronika Książek
W niedzielę w Białymstoku odbył się protest przeciwko nienawiści. Organizatorami wiecu były partie bloku lewicowego – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem i Wiosna. Tym razem nie doszło od aktów przemocy, jak w poprzednią sobotę podczas pierwszego Marszu Równości zorganizowanego w stolicy Podlasia. (...)
... Uczestnicy manifestacji demonstrowali pod hasłami „Polska dla wszystkich”, „Polska przeciw przemocy”, „Stop nienawiści”, Miłość nie wyklucza”, nieśli flagi tęczowe i flagi Unii Europejskiej. (...)

Marsz przeciwko przemocy

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW