„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 
Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego ma konto w Banku Zachodnim WBK podane w zakładce "O nas" oraz "Kontakt".
W dniu 9 kwietnia 2018 r. został otwarty i jest prowadzony również rachunek bieżący do tego konta, aby 
w roku 100-lecia niepodległości dokonywać darowizn - w PLN - na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego.
                                                Numer rachunku: 02 1090 1694 0000 0001 3620 0930
Z adnotacją: Darowizna na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Kontakt

STOWARZYSZENIE 
imienia
Ignacego Daszyńskiego
 
Siedziba: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 115A
 KRS: 0000306692; Regon: 141494978
e-mail: daszynskistowarzyszenie@gmail.com
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
 
W tym roku minie 100. rocznica utworzenia w listopadzie 1918 r.
pierwszego w odrodzonej Polsce rządu lubelskiego - 
z Premierem Ignacym Daszyńskim.

Poprzyjmy to wydarzenie darowizną na rzecz Stowarzyszenia!

Dane formalne Stowarzyszenia:
KRS: 0000306692
Konto bankowe: 
 Bank Zachodni WBK S.A. 
74 1090 1753 0000 0001 0880 0266
Na przelewie należy napisać: "darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego"
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW