„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Konferencja - Socjalizm warunkiem pokoju światowego

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja 
„Socjalizm warunkiem pokoju światowego”.

Podczas konferencji wygłoszono sześć referatów. Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia imienia Ignacego Daszyńskiego dr inż. Jerzy Stefański,
a Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej.
W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób z różnych środowisk lewicowych. Wśród obecnych byli m.in.: senator Wojciech Konieczny – przewodniczący RN PPS oraz Bogusław Gorski – Honorowy Przewodniczący PPS.
Zobacz galerię zdjęć z konferencji:

(Kliknięcie powiększa zdjęcia!)
Redakcja i montaż: Stefan Budziszewski
Zdjęcia: Ludwik Paszczyk

Dr inż. Jerzy Stefański

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Dr Sylwester Szafarz

Redaktor Andrzej Ziemski

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW