„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Konferencja rocznicowa-26 listopada 2016 r.

26 listopada 2016 r.  - Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego - Muzeum Niepodległości 

„Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. 
Wartości, o które walczył”

- galeria zdjęć z konferencji: 
„Życie i działalność 
Ignacego Daszyńskiego. 
Wartości, o które walczył”
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!