„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info PPS 49 - Załączniki 2 i 3

Załącznik 2 
Uchwała 
Prezydium RN PPS i CKW PPS 
w sprawie zmian w systemie społeczno-gospodarczym państwa 
podjęta na posiedzeniu w dniu 22. 10. 2011 roku
   Polska Partia Socjalistyczna przedstawi swoje propozycje zmian w istniejącym systemie społecznym i gospodarczym, zmian odpowiadających potrzebom i interesom ludzi pracy.
   Propozycje Polskiej Partii Socjalistycznej przedstawimy do debaty programowej w środowiskach organizacji lewicowych. Lewica musi przedstawić społeczeństwu propozycje zmian systemowych, które będą chronić Polskę przed nadchodzącym regresem gospodarczym i wyzwolą kraj spod władzy międzynarodowego kapitału.
 
   Propozycje zmian dotyczą spraw dużych i spraw mniejszych, które też stanowią o niesprawiedliwości społecznej i nie służą ludziom pracy. 
   Wszystkie ogniwa struktur PPS są zobowiązane do zgłoszenia swoich propozycji do końca bieżącego roku. Po styczniowym posiedzeniu Rady Naczelnej, PPS przedstawi swoje propozycje „O co walczymy”. 
Załącznik 3
Uchwała 
Prezydium RN PPS i CKW PPS
w sprawie organizacji obchodów 120-lecia PPS 
podjęta na posiedzeniu w dniu 22. 10. 2011 roku

   Zjazd Założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej odbył się w Paryżu w dniach 17-23 listopada 1992 roku. W przyszłym roku obchodzimy 120-lecie naszej Partii.
 
    PPS, jej członkowie i przywódcy mają wielki udział w odzyskaniu niepodległości i w budowie sprawiedliwej i demokratycznej Polski. 120-lecie PPS nakazuje przypominać i upowszechniać dokonania polskich socjalistów.

   Cele ideowe i społeczne o jakie walczy PPS nie zostały osiągnięte. Polska podlega władzy międzynarodowego kapitału, a więc nie jest w pełni niepodległa. Gospodarka jest poza zasięgiem oddziaływania i kontroli demokratycznych władz, a więc ludowładztwo, czyli demokracja jest bardzo ograniczona. Istniejący system społeczno-ekonomiczny powoduje, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Żyjemy w systemie niesprawiedliwości społecznej. W roku 120-lecia PPS trzeba zwiększyć naszą aktywność. Musimy przekonać większość społeczeństwa, że Polska może być sprawiedliwa i demokratyczna.

  Do końca grudnia bieżącego roku wszystkie ogniwa i struktury PPS przedstawią swoje propozycje działalności w 2012 roku w związku ze 120-leciem PPS. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW