„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Info CKW PPS 75/20 - Załącznik 1

Uchwała
Rady Naczelnej PPS
w sprawie zwołania XLII Kongresu PPS
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2015 roku


1. Rada Naczelna PPS postanowiła zwołać XLII Kongres PPS
    w dniu 5. 12. 2015 roku w Warszawie.

2. Wybory delegatów na Kongres nastąpią w proporcji:
    1 delegat na 5 członków PPS.

3. Wybory delegatów na Kongres odbędą się wg stanów osobowych
    na 30 czerwca 2015 roku. Ewentualne korekty liczby delegatów
    może wprowadzić CKW do 4. IX. 2015.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!