„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 
Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego ma konto w Banku Zachodnim WBK podane w zakładce "O nas" oraz "Kontakt".
W dniu 9 kwietnia 2018 r. został otwarty i jest prowadzony również rachunek bieżący do tego konta, aby 
w roku 100-lecia niepodległości dokonywać darowizn - w PLN - na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego.
                                                Numer rachunku: 02 1090 1694 0000 0001 3620 0930
Z adnotacją: Darowizna na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

                              Materiały polityczne PPS                               2003 - 2010

  • Deklaracja ideowa Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalona przez Kongres Nadzwyczajny PPS w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2003 roku      Zobacz >>
  • Deklaracja programowa Polskiej Partii Socjalistycznej przyjęta przez XXXVIII Kongres PPS, w dniu 2 lipca 2005 roku     Zobacz >>
  • Do polskich socjalistów - list Okręgowego Komitetu Warszawskiego Polskiej Partii Socjalistycznej z dnia 7 lutego 2006 roku      Zobacz >>
  • Uchwały XXXIX Kongresu PPS - Warszawa, 16 grudnia 2006 roku
     Zadania PPS     Zobacz >>     Sytuacja społeczno polityczna w Polsce     Zobacz >> 
  • Uchwała XL Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej „Jakiej chcemy Polski i Europy” -  Warszawa, 27 czerwca 2009 roku      Zobacz >>
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW