„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 

Dokumenty:

 
W tym roku minie 100 rocznica utworzenia w listopadzie 1918 roku 
pierwszego w odrodzonej Polsce rządu lubelskiego - 
z Premierem Ignacym Daszyńskim.

Poprzyjmy to wydarzenie darowizną na rzecz Stowarzyszenia!

Dane formalne Stowarzyszenia:
KRS: 0000306692
Konto bankowe: 
 Bank Zachodni WBK S.A. 
 74 1090 1753 0000 0001 0880 0266
Na przelewie należy napisać: "darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia im.        I. Daszyńskiego"
 

Ogłoszenia i zaproszenia:

1 maja 2018
Zobacz pełny tekst listu >>>    Pobierz z pliku:

Konkurs historyczny - pobierz plik

Prof. Krzysztof Dunin-Wąsowicz 


Żołnierz Armii Krajowej, więzień Stutthofu, uczestnik - m.in. wspólnie z WładysławemBartoszewskim - akcji pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 


Historyk, wieloletni pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badacz XIX i XX w., 

autor 25 książek 


Varsavianista, autor m.in. monografii„Warszawa w latach 1939-1945" 


Socjalista od wczesnej młodości - działał 

w „Spartakusie", „Płomieniach", Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, PolskiejPartii Socjalistycznej; przewodniczy Komisji Historycznej PPS

 

Pamiętnikarz - w pracy naukowej zawsze doceniał wartość pamiętników, sam jest autorem licznych wspomnień

info: http://www.wroclawdlaciebie.pl/

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW