„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
 
Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego ma konto w Banku Zachodnim WBK podane w zakładce "O nas" oraz "Kontakt".
W dniu 9 kwietnia 2018 r. został otwarty i jest prowadzony również rachunek bieżący do tego konta, aby 
w roku 100-lecia niepodległości dokonywać darowizn - w PLN - na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego.
                                                Numer rachunku: 02 1090 1694 0000 0001 3620 0930
Z adnotacją: Darowizna na budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

27.03.2018.-panel dyskusyjny-I.Daszyński i niepodległość 

W dniu 27 marca 2018 r 
w siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta w Warszawie
odbyła się  dyskusja panelowa na temat:

„Wkład Ignacego Daszyńskiego i Jego towarzyszy 
w odzyskanie niepodległości przez Polskę”
Obok krótkie info o imprezie  >>>

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW