„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

1 Maja 2021 w Łodzi

Usytuowany w Parku im Piłsudskiego - Pomnik Czynu Rewolucyjnego jest stałym miejscem spotkań i uroczystości Pierwszomajowch w Łodzi.

Pomnik powstał w 1975 r, w miejscu wzniesionej w 1923 r, a zburzonej przez okupanta w 1939 r- Kolumny Rewolucjonistów 1905-1907.


Powaga i symbolika tego, jakże znaczącego, miejsca przypomina nam wszystkim, szczególnie w nasze Pierwszomajowe Święto, o ideałach, dla których poświęcili swe życie spoczywający tam Rewolucjoniści.

Kłaniamy się nisko spoczywającym tam Bohaterom i zapewniamy, że tak jak i 129 lat temu i przez wszystkie kolejne lata istnienia Polskiej Partii Socjalistycznej, idee Niepodległości i godnego życia klas pracujacych są nam najdroższe  ❗ ❗ ❗

W tegorocznych łódzkich obchodach 1 maja nie dopisała tylko pogoda. Frekwencja, świąteczny nastrój, zapał i energia zebranych były, jak zwykle, bez zarzutu.

Koło PPS Łódź Widzew uczciło Święto Solidarności Ludzi Pracy złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na Wzgórzu Niepodległości.

Towarzyszyli nam przedstawiciele pozostałych łódzkich kół Polskiej Partii Socjalistycznej.

Przewodniczący naszego koła, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Prezydium RN PPS, towarzysz Marek Jabłoński, przypomniał licznie zgromadzonym młodym towarzyszom naszej Partii, sylwetkę Eugeniusza Ajnenkiela, patrona naszego koła, człowieka wielce zasłużonego dla Łodzi i PPSu, bojownika o Niepodległość i godne życie klasy pracującej.
Potem wraz z innymi partiami, związkami zawodowymi, kombatantami oraz przedstawicielami władz miasta, złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego.
Zobacz galerię zdjęć z uroczystości:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW