„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Aktualności

wybrane doniesienia:

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim
OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie/3 maja 2021

W poniedziałek 3 maja 2021 roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja – była to pierwsza w Europie i druga na świecie, niezwykle postępowa konstytucja. 
Z tej okazji przedstawiciele OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie złożyli wieńce przed tablicą Pamięci umieszczoną na budynku Klasztoru Oo. Bernardynów.

1 Maja 2021 - Dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy

1-go Maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego i innych organizacji Lewicy  złożyli w Warszawie kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego – socjalisty i patrioty, pierwszego Premiera Rządu Niepodległej Rzeczypospolitej. Uroczystości 1-majowe z udziałem organizacji lewicowych odbyły się także w innych miastach naszego kraju. 

Zobacz info i zdjęcia z uroczystości oraz uchwalony przez PPS apel pierwszomajowy:
MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Krajowy Plan Odbudowy z poprawkami Lewicy

Środki Europejskiego Funduszu Odbudowy to są olbrzymie pieniądze i od tego czy zagospodarujemy je mądrze, będzie zależała przyszłość Polski nie przez najbliższy rok, ale przez wiele następnych lat – powiedział na konferencji prasowej Adrian Zandberg. Potem parlamentarzyści Lewicy udali się na spotkanie z rządem w sprawie kształtu ustawy ratyfikującej plan odbudowy. A zgłoszone przez nich propozycje zostały zaakceptowane, bo rząd potrzebuje dla ustawy głosów w Sejmie. (...)
... Lewica traktuje wprowadzenie poprawek do Krajowego Planu Odbudowy jako swój ogromny sukces. Czy słusznie – przekonamy się, gdy plan będzie już realizowany w praktyce i będzie można ocenić, czy obiecane pieniądze faktycznie trafiły do szpitali powiatowych czy na budowy tanich czynszówek. (...)

JAN JANISZEWSKI: Mądra i silna lewica – lekiem na „polskie zło”?

Szansą jest młodzież, ale konieczne jest także wielkie zaangażowanie i praca wszystkich ludzi lewicy, a także program „na miarę czasów”. (...)
... Lewica słucha młodych, młodzi formułują postulaty, które znane były już wcześniej, ale trzeba je przypominać, i eksponować na nowo: kwestie umów śmieciowych; aborcji; tanie mieszkania na wynajem; klimat i zielona energia; nauka, a nie propaganda; religia poza szkołą itp. To są także bardzo dobre wiadomości. (...)
... kierownictwo lewicy – po tym, jak zaczęło słuchać młodych, i razem z nimi pokazywać najważniejsze dla młodych (i nie tylko) problemy – zaczęło też słuchać ‘starszych’, mających doświadczenie i wiedzę, którzy z kolei podejmują zagadnienia fundamentalne dla lewicy i społeczeństwa: kwestie koniecznych przemian jego struktury i panujących w nim relacji społecznych, wychodzenia naprzeciw wielkim wyzwaniom i zagrożeniom współczesności. Te sprawy podnoszą na przykład starsi z Socjalistycznej Platformy Programowej/SPP. Między innymi w swoim Manifeście. (...)

KRZYSZTOF LUBCZYŃSKI: Bez minimum moralności w polityce zaleje nas tsunami

Rozmowa z profesorem Leszkiem Szarugą, historykiem literatury:

– Każdy nowo przychodzący do władzy polityk wysokiej rangi, jak prezydent USA czy papież około trzech miesięcy milczą. Dlaczego? Ponieważ ważni urzędnicy przynoszą mu zalakowane koperty z jakimiś niejawnymi sprawami, o których on nie wiedział. Ci politycy otwierają koperty i widzą, że program, z którym występowali w kampanii wyborczej jest nie do zrealizowania, bo są jakieś tajne umowy, które krępują mu ręce (...)
... Jest Pan autorem zbioru esejów o współczesnej powieści politycznej…
Ściśle biorąc polityczno-historycznej. Starałem się udowodnić, że historia była w tych powieściach tylko maska dla współczesnej koncepcji społeczeństwa. Można wyróżnić dwa typy tych powieści: ściśle historyczną, w której autor stara się odtworzyć, zrekonstruować realia przeszłości oraz taką, w której historia jest tylko maską, dzięki czemu można mówić o współczesności przyjmując dystans opowieści historycznej. {...)

Piotr Ikonowicz, kandydat na RPO

Bartłomiej Wróblewski: Ikonowicz mógłby być zastępcą RPO. Mocna odpowiedź socjalisty

Bartłomiej Wróblewski, wróg praw kobiet i skrajny konserwatysta, który z nadania PiS miałby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich, chciałby widzieć Piotra Ikonowicza na stanowisku swojego zastępcy. Odpowiedź socjalisty jest jednoznaczna. (...)
... Wróblewski liczył na to, że lewicowy działacz da się wciągnąć w gry PiS. Warto pamiętać, że swojego czasu Wróblewski nawet klasycznego liberała Adama Bodnara uważał za zbyt lewicowego. Tym bardziej trudno sobie wyobrazić, jak miałby prowadzić współpracę z antykapitalistą Ikonowiczem. (...)
... Współpracy na warunkach Wróblewskiego nie wyobraża sobie również Piotr Ikonowicz. Jak zaakcentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, Wróblewski „skazał kobiety na piekło wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji” i „nie rozumie”, jak okrutną dla tysięcy kobiet zmianę pomógł wprowadzić. Nie może zatem mówić o pomaganiu ludziom – podsumował Ikonowicz. (...)

WOJCIECH KONIECZNY

Kornel Wawrzyniak: Zawsze krok za wirusem

Rozmowa z Senatorem Wojciechem Koniecznym 
– lekarzem i dyrektorem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie:

Wieści ze szpitali są alarmujące, ile jeszcze wytrzymają?
– Szpitale wytrzymają i mówiłem to już na początku pandemii. Personel, przy ogromnym poświęceniu, również sobie poradzi. Za to pacjenci już nie wytrzymują – nadmiarowa liczba zgonów świadczy o niewydolności systemu.

Wiele mówi się o słabościach systemu ochrony zdrowia, jednak pandemia na pewno obnażyła takie, które nie były wcześniej znane nawet menedżerom szpitali.
– Epidemia obnażyła braki podstawowego sprzętu – w zeszłym roku brakowało maseczek i kombinezonów, teraz zdarza się, że brakuje tlenu. Część szpitali mieści się w stuletnich budynkach, które nie zdają egzaminu w obliczu zagrożeń epidemicznych – leczymy w zbyt ciasnych pomieszczeniach, gdzie chorzy są stłoczeni, a to idealne warunki dla choroby roznoszącej się drogą kropelkową. (...) 

„Le Monde diplomatique”: Mieszanka pandemiczna i inne okropności tego świata
https://trybuna.info/19.03.2021//„Le Monde diplomatique” /nr 1/styczeń-luty 2021/omówienie

Edytorial Przemysława Wielgosza („Pandemiczny apartheid”) otwierający pierwszy tegoroczny numer „Le Monde diplomatique” mówi o tym, co ostatnio szczególnie absorbuje media – o szczepionkach przeciwkoronawirusowych, a konkretnie o problemie nierównej do nich dostępności, warunkowanej przynależnością do odpowiedniej ligi finansowej.
Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje Wielgosz postawę prywatnych producentów: „Widzimy raczej efektowny pokaz pychy i poczucia bezkarności szefów korporacji, którym świat powierzył zdrowie miliardów istot ludzkich. To symptom choroby równie, a może bardziej groźny niż ta, z którą walczy dziś świat”. (...)
ZBIGNIEW WIKTOR: Walka klasowa w Polsce i świecie w dobie współczesnej

Po upadku Związku Radzieckiego i KDL-ów w Europie masowo rozpowszechniane są tezy o zaniku walki klasowej i o nowym klasowym pokoju, które rzekomo ogarnęły świat. Towarzyszy temu twierdzenie, że marksizm, w szczególności marksizm-leninizm coraz bardziej zanika, a niektórzy twierdzą, że były to ideologie XIX czy pierwszej poł. XX w. (...)
... O tym, że kapitalizm nie jest ostatnim słowem historii wiemy od czasów Marksa i Engelsa i to twierdzenie potwierdzają sprzeczności współczesnej epoki.„Realny socjalizm” nie upadł całkowicie, a przykład Chin dowodzie, że potrafił odrodzić się w nowych formach ustrojowych i uzyskał obecnie taki potencjał gospodarczo-społeczny, że stał się ponownie zagrożeniem dla hegemonii kapitalistycznej. (...)

https://trybuna.info/opinie/httWalka klasowa w Polsce i świecie w dobie współczesnejps://trybuna.info/opinie/
Grzegorz Kołodko: Co jest grane

Toczy się strategiczna gra o przyszłość świata, przeformułowaniu ulegają geopolityka i globalne układy gospodarcze, ścierają się rozmaite interesy i idee. Niekiedy tak dalece, że nie wiadomo do końca, co bardziej wpływa na piętrzące się spory i konflikty: sprzeczności interesów ekonomicznych i politycznych czy różnice w sferze przyświecających nam wartości i idei. (...)
... Stanęliśmy w obliczu niebywałych zmian światowych relacji. Obecny nieład geopolityczny i nierównowaga ekonomiczna wręcz zagrażają pokojowemu rozwojowi i na dłuższą metę nie mogą być tolerowane. Wiele problemów, z którymi styka się współczesna cywilizacja – jak choćby dewastacja środowiska naturalnego i ocieplanie się klimatu – rozwiązywanych będzie przez następne dziesięciolecia, a nawet pokolenia, jednakże to już najbliższe lata mogą okazać się krytyczne dla przyszłości świata. (...)

Zygmunt Bauman

JERZY J. WIATR: Zygmunt Bauman w oczach biografów

Ukazała się druga, bardzo obszerna i wartościowa biografia Zygmunta Baumana (1925-2017) – jednego z moich najbliższych przyjaciół, wybitnego uczonego a przede wszystkim światowej sławy myśliciela, którego idee odzwierciedlają rozterki człowieka naszej epoki. Nic przeto dziwnego, że wkrótce po jego śmierci zaczęły pojawiać się poświęcone mu książki, na przykład tom studiów pod redakcją włoskiego przyjaciela Baumana profesora Carlo Bordoni’ego („Zygmunt Bauman – sociologo della modernita, Milano-Udine 2020), a także dwie bardzo wartościowe biografie polskich autorów. (...)
... Obaj biografowie Baumana wiele miejsca poświęcają jego drodze życiowej, przy czym obaj wyraźnie odcinają się do zajadłej kampanii oszczerstw, których wielkiemu uczonemu nie szczędziła polska radykalna prawica. Tak Rosiak, jak Domosławski, rozumieją motywy, które skłoniły młodego Baumana do wejścia na drogę pełnego zaangażowania się najpierw w walkę o wyzwolenie Polski ( w szeregach stworzonej w ZSRR polskiej armii) a potem w umacnianie nowego ustroju, postrzeganego przez niego jako nadzieja na Polskę sprawiedliwą, wolną od niesprawiedliwości społecznej i od antysemityzmu. (...)

Łukasz Warzecha: Nowy Ład może pogrzebać klasę średnią. 
Bo przetrwanie u władzy to dla polityków PiS walka o życie

Nadchodzący Nowy Ład będzie się najprawdopodobniej sprowadzał do bardzo prostego mechanizmu: jak za pieniądze jednych kupić sobie innych. Przy czym ci pierwsi, i tak już wyciskani od lat, zostaną wyciśnięci do reszty – zostaną zniszczeni
Nowy Ład może całkowicie i ostatecznie pogrzebać polską klasę średnią i doprowadzić do socjalistycznej urawniłowki: wszyscy będą mieć trochę. Mniej więcej tyle samo. Poza tymi ramami pozostaną dwie kategorie: ludzie naprawdę bogaci, tym bowiem zawsze wystarcza pieniędzy, aby uratować stan swojego posiadania; oraz elita przede wszystkim obecnej władzy, która coraz bardziej bezczelnie pasie się na różnych państwowych synekurach i programach. (...)

Strajk.eu: Lektor nagle zrezygnował z nagrywania biografii Baumana. 
Natrafił na krytyczną wypowiedź o Janie Pawle II

Osoba zatrudniona przez wydawnictwo do nagrania audiobooka biografii profesora Zygmunta Baumana autorstwa Artura Domosławskiego, nagle w trakcie czytania zrezygnowała z dalszej współpracy. Powodem jest fragment, w którym autor krytycznie wypowiada się o papieżu Polaku. (...)
... Skandaliczne w ocenie aktora okazały się poniższe słowa:
„Spory budzi przesłanie Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski nazywa wolność człowieka, pozbawioną bliskich jemu wartości, deprecjonującym określeniem »swawola«. Papież piętnuje świeckie prawa – między innymi prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Jednym ze skutków tych nauk i uległości znacznej części establishmentu wobec Kościoła jest wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. W 1995 roku w Skoczowie Jan Paweł II posuwa się do wygłoszenia niedorzecznej tezy, że w Polsce powraca dyskryminacja katolików i że są oni spychani na margines życia społecznego.” (...)

IGNACY DASZYŃSKI: Pogadanka o socjalizmie [1900]

... Cały tłum, miliony biednych ludzi czują straszną nędzę, słyszą z daleka o jakichś swoich przyjaciołach, o socjalistach, co się za biednym narodem ujmują, ale nikt nie wie dobrze, co to ma wszystko znaczyć, czego chce socjalizm...
Niechajże ta pierwsza książeczka „Latarni”* oświeci biednych pracujących ludzi o tym, co to jest socjalizm i do czego dąży. (...)
... Socjalizm to nauka, która powiada, że ustrój dzisiejszy jest niesprawiedliwy i oparty na wyzysku pracy przez kapitał. Nauka ta okazuje dalej, że społeczeństwa ludzkie zmieniają się i dążą powoli do tego, aby uporządkować stosunki pracy jak najkorzystniej dla narodów. (...)

Konwencja Przyszłość jest Teraz


Piotr Nowak: Konwencja młodych w Warszawie: 
„Lewica nas słucha i daje możliwość rozwoju”

... Na dzisiejszej konwencji Lewicy głos zabrali młodzi Polacy i Polki.

Wydarzenie, zorganizowane w Warszawie było pierwszym z serii konwencji zaplanowanych przez Lewicę w ramach ofensywy obliczonej na wzrost poparcia.

Na pierwszy ogień poszła młodzież, co nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na opublikowane niedawno wyniki badań wskazujące, że młodzi ludzie w naszym kraju coraz częściej identyfikują się z lewicowymi wartościami.
Uczestnicy zapowiadali, że mają jeden ważny przekaz dla wszystkich rozczarowanych rządami koalicji Zjednoczonej Prawicy – “Zrobimy to lepiej!”. „Lewica będzie o wiele lepiej zarządzać naszym krajem!”. „Dość państwa z kartonu!”. (...)
... Na konwencji nie zabrakło też przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Bartek Sieniawski, socjalista i antyfaszysta z Częstochowy mówił o problemie biedy mieszkaniowej. (...)

MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Młodzież skręca w lewo

Przez ostatnie 30 lat w badaniach CBOS dotyczących poglądów politycznych najmłodszych wyborców wygrywała albo opcja „trudno powiedzieć", albo przekonania centrowe... I oto w 2020 r. w sondażu zwyciężyły wyklinane i wyśmiewane poglądy lewicowe. (...)
... Odsetek osób, które określiły się jako zwolennicy i zwolenniczki lewicy wzrósł od 2019 r. radykalnie. W poprzednim badaniu opinii publicznej jedynie ok. 18 proc. opisywało swoje poglądy w ten sposób. Około 23 proc. młodych ankietowanych sytuowało się na prawicy, a wygrywała opcja centrowa z ok. 28 proc. wskazań. Pozostali nie mieli zdania. Tymczasem w roku 2020 odsetek ludzi z sercem po lewej stronie podskoczył do 30 proc. Równocześnie rośnie także polaryzacja, bo wzrost powyżej granicy 25 proc. zanotowała też prawica, za to centrum straciło kilka punktów procentowych, a „nie wiem” odpowiada dziś mniej niż 20 proc. pytanych, najmniej od 1991 r. Młodzi wyborcy wydają się więc bardziej świadomi i stanowczy w swoich przekonaniach niż kilka lat temu. (...)

MICHAŁ YANG: „Kompleksowa Umowa Inwestycyjna Chiny-Europa” przyniesie korzyści „inicjatywie 17 + 1”

Po pomyślnym podpisaniu Kompleksowej Umowy Inwestycyjnej Chiny-Europa pojawiły się wątpliwości w UE, w tym także w Polsce i innych krajach, z których większość dotyczyła niewiary, że Chiny będą przestrzegać umowy w rzetelny sposób, jak i również podniosły się głosy, że nie skorzystają na tym małe kraje UE. (...)
... Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej są bardzo uzależnione od eksportu do Niemiec. Inwestycje gospodarcze i handlowe Chin i UE objęły już część krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na przykład Niemcy utrzymują pozycję największego partnera handlowego Polski przez ponad 20 kolejnych lat, a handel między Niemcami a Polską stanowi 39% całkowitego handlu zagranicznego Polski. (...)
... Teraz, gdy niektórzy Europejczycy krytykują Chiny za podpisanie Kompleksowej Umowy Inwestycyjnej Chiny-UE, że na pewno nie będą one przestrzegać swoich zobowiązań i zasad, nie przekażą dostępu do rynku krajowego firmom z UE lub nie wprowadzą wobec siebie środków ograniczających, nie dostrzegają niezachwianej determinacji i pewności siebie Chin w otwieraniu się na świat zewnętrzny i promowaniu globalizacji jako odpowiedzialny, duży kraj, a jednocześnie jest wyrazem wdrażania chińskiej idei podwójnego cyklu gospodarczego, wewnętrznego i zewnętrznego. (...)

EDWARD KAROLCZUK: Komuniści a niepodległość Polski

Uwagi na marginesie książki Andrzeja Friszke (prof. Andrzej Friszke, rewolucja październikowa, wojna polsko-bolszewicka)
Na stanowisku komunistów polskich w kwestii niepodległości polski na przełomie XIX i XX wieku ciążył błąd Róży Luksemburg, która uważała, że ziemie polskie w wyniku przemian kapitalistycznych tak już zrosły się z gospodarkami zaborców, że odbudowanie państwa narodowego jest niemożliwe. Poglądy Róży Luksemburg w kwestii narodowej były sprzeczne z wyrażanymi wcześniej poglądami Marksa i Engelsa, a nawet Jerzego Plechanowa. Stały się też obiektem krytyki ze strony Lenina. Można powiedzieć, że sprawa polska przypominała dylemat współczesnego narodu kurdyjskiego, który zamieszkuje głównie tereny Turcji, Iraku, Iranu i Syrii i nie posiada własnego państwa. (...)
... Ujawniane dokumenty pokazują, że alternatywa dla rewolucyjnego rozwiązania kwestii narodowej i socjalnej, wbrew temu co pisze Andrzej Friszke, była. Fakt, że nie powiodły się rewolucje w Niemczech, na Węgrzech czy w innych krajach nie przeczył możliwości rewolucji w Polsce. Tylko bowiem zbieg różnych okoliczności sprawił, że ta alternatywa się nie ziściła. (...)
... Książka Andrzeja Friszke jest bardzo ważną, obejmującą ponad 500 stron tekstu pracą, obfitującą w wiele wątków i problemów politycznych, ale wbrew sugestii zawartej w tytule, nie jest historią tylko komunistów polskich. Powstaje jednak pytanie: dlaczego autor sięgając w przeszłość i pisząc o komunistach polskich, ograniczył się tylko do 1892 roku, kiedy powstała Polska Partia Socjalistyczna, a nie do roku 1882, kiedy powstała pierwsza odwołująca się do marksizmu partia – Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat? (...)

Ryszard Dzieniszewski: 
BIBLIOTEKO – TEKA Ignacego Daszyńskiego
Stowarzyszenie im. I.Daszyńskiego/luty 2021

Wybrany "... zbiór różnych publikacji, w tym archiwów prywatnych członków PPS; w tym głownie z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu przełamywania wieloletniego monopolu bibliotek dzielnicowych i naukowych oraz informacje o drukach unikalnych. Na koncepcję jego powstania nałożyły się pomysły z lat 60 – tych XX w i późniejszy "front blokady" prac naukowych na początku lat 90 – tych, w tym tematów prelekcji na akademiach w 100 – lecie PPS oraz długoletni brak zainteresowania historią Lewicy związanej z PPS przez niektórych, z nowego pokolenia młodzieży, historyków i publicystów." (...)

WOJCIECH POMYKAŁO: Szansa górnictwa i górników w Polsce

Wcześniej łudziła ich Unia rządzca jako partia naszą ojczyzną. Ewa Kopacz, która zapewniała ich, że znajdzie się formuła na dalszy rozwój górnictwa, a tym samym szansa dla górników. Było to ważne. Bowiem do niedawna, zarówno w PRL, jak i w pierwszych latach po 1989 roku, szczególnie rozwijano mit o ich szczególnym znaczeniu i randze oraz wielkiej roli ich górniczej pracy. (...)
... Od kilku już lat w biurze Kancelarii Rzeczników Patentowych Polservice trwają prace nad opracowaniem dokumentacji zgłoszenia patentowego i prowadzeniem postępowania w trybie międzynarodowym mające na celu uzyskanie jak najszerszej ochrony patentowej dotyczącej interesującego projektu opracowanego przez czynnego profesora Politechniki Warszawskiej Zbigniewa Wrzesińskiego. W rezultacie podjętych działań, prof. dr hab. Zbigniew Wrzesiński, wraz z współdziałającą z nim Fundacją Innowacja, doprowadził do złożenia międzynarodowego zgłoszenia patentowego zastrzegającego jego pomysł takiego przerabiania polskiego węgla w energię elektryczną... (...)
... W przeciwieństwie do dotychczasowych propozycji produkowania paliw syntetycznych, produkowanych z węgla z ogromnym zatruwaniem środowiska, prof. Z. Wrzesiński wraz z Fundacją Innowacja, zgłosili patent na produkowanie paliwa syntetycznego z węgla z równoczesnym produkowaniem w tych samych zakładach energii elektrycznej, bez zatruwania atmosfery kuli ziemskiej. (...)

TOMASZ MIŁKOWSKI - Henryk Bardijewski: po cóż cud barbarzyńcy?

... Henryk Bardijewski (1932-2020), który przez dziesięciolecia obłaskawiał rzeczywistość swoją umiejętnie dozowaną ironią, najwyraźniej odstawał od swojej epoki. (...)
... Modelując swoją powieść na wzór i podobieństwo powiastek filozoficznych Diderota i Woltera, autor „Wieku Świateł” wymierza sprawiedliwość widzialnemu światu okiem Oświeconego. (...)
... Bardijewski kochał paradoksy, przestrzegając przed łatwowiernością i popadaniem w zgubną pewność siebie. Subtelny ironista, obserwując świat z półdystansu, chętnie ujawniał jego sprzeczności, umiejętnie ważąc zaskakujące puenty na pograniczu racjonalności i tajemnicy. (...)
... czy świat byłby lepszy, gdyby cuda naprawdę się zdarzały, był beznamiętnie logiczny: Świat nie potrzebuje cudu. Wszelkie „cudowne” interwencje nie naruszą istniejących podziałów, namiętności, żądzy władzy, kariery i bogactwa. Trzeba sobie z tym wszystkim poradzić bez cudóW. (...)
... Autor „Rysunków na piasku” (charakterystyczny tytuł wywołujący poczucie niepewności, atmosferę niedopowiedzenia, niedookreślenia) pozostawał wierny swemu racjonalnemu wgłębianiu się w ludzką naturę, poszukiwaniu obsesji i ludzkich ułomności. Jednostkowych i społecznych. Także politycznych. (...)

PRL -foto: East News

ZBIGNIEW WIKTOR: Co dalej z Polską?

Polska po upadku socjalizmu w 1989 r. szybko stała się półkolonią państw kapitalistycznych, ich korporacji, banków, w szczególności Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, EWG a później Unii Europejskiej i jej Banku Centralnego. W kategoriach politycznych Polska jest wasalnym państwem Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec, a w kategoriach wojskowych USA i NATO. (...)
... Pod względem gospodarczym Polska stała się zacofanym krajem europejskim, niemającym własnej produkcji, poza przemysłem drzewnym, miedziowym i innymi szczątkowymi gałęziami. Nastąpił upadek tysięcy wielkich i średnich zakładów pracy, głównie państwowych, nastąpiła katastrofalna deindustrializacja kraju, oblicza się, że zniszczono ok. 5 mln miejsc pracy, co spowodowało wielkie bezrobocie, liczone w różnych okresach od 3 do 1,5 mln ludzi, nie licząc bezrobocia ukrytego na wsi, szacowanego nawet do 1 mln. Szczególnie jest ono bolesne i dwukrotnie większe wśród młodzieży. (...)

Monika Chowańska: 76 rocznica Wyzwolenia Łodzi
PPS KOŁO ŁÓDŹ SOCJALISTYCZNA/Łódź Widzew/20.01.2021

Obchodzimy dzisiaj 76 rocznicę Wyzwolenia Łodzi. 
Jest to dla naszego miasta, jego historii i mieszkańców data ważna i bardzo znacząca. (...)
... Pamięć o Wyzwoleniu Łodzi łączy się z tragicznym i bolesnym wydarzeniem - 
w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. dokonano największej na naszym terenie zbrodni ludobójstwa. (...)

Piotrkowska defilada-luty 1945 r.

76. rocznica wyzwolenia Piotrkowa spod okupacji niemieckiej, 18 stycznia 2021

Delegacja piotrkowskiej Lewicy z byłym posłem SLD Arturem Ostrowskim i radnym miejskim Janem Dziemdziorą złożyły z tej okazji wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Bohaterom walk za Polskę i lud 1939-1945” przy skrzyżowaniu Al. Kopernika z al. 3 Maja.
Okupacja niemiecka Piotrkowa Trybunalskiego trwała od września 1939 roku do 18 stycznia 1945 roku, kiedy to nacierająca od strony Sulejowa i Rozprzy Armia Czerwona zajęła miasto. (...)
... Ostatnie niemieckie punkty oporu padły we wczesnych godzinach popołudniowych. (...)

17 stycznia, rocznica wyzwolenia Warszawy

76 lat temu, 17 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona wraz ze sprzymierzonymi oddziałami Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę z rąk okupanta – hitlerowskich Niemiec. W świat poszły tego dnia słowa meldunku dowódcy 1 armii, generała Stanisława Popławskiego, że stolica Polski, Warszawa, jest wolna. (...)
... Bez względu na kalkulacje polityczne czynione dzisiaj i w przyszłości, o skutkach II wojny światowej, jak i jej rzeczywistych sprawcach nie wolno zapominać. Zadziwiająca jest jednak serwowana z wielką zapalczywością narracja rodem z Orwella, że wyzwolenie Warszawy w 1945 roku było jednocześnie zniewoleniem. Mija się ona z rzeczywistymi faktami i pamięcią kultywowaną w rodzinach polskich. (...)
... Kolejna rocznica wyzwolenia Warszawy powinna być dla polskiej lewicy różnych orientacji i odłamów sygnałem, że niezwłocznie powinna nastąpić zmiana firmowanej przez polskie elity prawicowe polityki historycznej, a za tym polityki wschodniej. (...)

Foto: https://pl.dreamstime.com

ANDRZEJ LESZYK: Cofamy się w rozwoju o dekadę

Niektóre z państw europejskich dość łatwo decydują się na zamknięcie gospodarki, gdyż jest to dla nich ekonomicznie trudny, ale nie zabójczy ruch. Dla polskiej gospodarki może jednak być zabójczy.
 Przedsiębiorcy w Polsce są w coraz większej desperacji i zaczynają łamać narzucone przez rząd ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej ...(...)
... Wyrazem nastrojów ludzi działających w gospodarce stał się między innymi list otwarty prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka do premiera Mateusza Morawieckiego. (...)
... "... każdy miesiąc lockdownu prowadzi do obniżenia PKB per capita o 2 proc. Innymi słowy, każdy kolejny miesiąc utrzymywania ograniczeń oznacza pogrzebanie połowy wzrostu gospodarczego osiągniętego w 2019 roku. (...) Obok kryzysu pandemicznego fundujemy sobie gigantyczny kryzys gospodarczy. Jesteśmy na krawędzi rozlania się zarazy poza 50 dotkniętych sektorów. Czas biegnie w tygodniach, nie w miesiącach. Czas wracać do pracy (w reżimie DDM – czyli dystans, dezynfekcja, maseczka)..." (...)
... Ten apel szefa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców najprawdopodobniej pozostanie bez należytego odzewu. Rząd PiS nie zwykł bowiem wysłuchiwać uwag partnerów społecznych... (...)

ANDRZEJ WILK: Ukochany kapitalista Kremla

Ponad trzydzieści lat temu – dokładnie 10 grudnia 1990 roku odszedł Armand Hammer. Był człowiekiem niezwykłym. Łączył w sobie umiejętności wielkiego przedsiębiorcy, zręczność właściwą wybitnym dyplomatom i szczodrość filantropa wspierającego medycynę,edukację i sztukę.  (...)
... Armand Hammer zapytany, który system gospodarowania jest wydajniejszy-amerykański czy radziecki- odpowiedział, że amerykański ponieważ stawia on ludziom wyższe wymagania.Istotnie, tak było. Przeciętni Amerykanie pozostawali i pozostają pod groźbą bicza bezrobocia i widma bezdomności. Z drugiej strony oddziałuje na nich opowieść o drodze od pucybuta do milionera. Opowieść ta dla niewielu jest zapowiedzią fortuny. Dla bardzo wielu jest ona mirażem posiadającym jednak siłę motywującą. Większą, aniżeli perspektywa uzyskania orderu Bohatera Pracy Socjalistycznej. (...)

ADAM JAŚKOW: Gdzie jesteś, lewico?
https://www.tygodnikprzeglad.pl/30 grudzień 2020/s.41

... Dziś lewica to ci, którzy chcą radykalnych zmian, a przynajmniej daleko idących. 
Centrum zmiany toleruje lub tylko o nich mówi, a prawica chce przywrócić „stary porządek"... (...)
... Reasumując - lewica to progresywny system podatkowy, polityka oparta na wiedzy, szerokopasmowy internet w każdym domu, wypowiedziany konkordat i Nowy Europejski Ład. Na początek. (...)

Adam Jasków jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Wszechnicy Gświeceniowo-Raejonalistycznej, koordynatorem krakowskiego oddziału Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Pobierz plik z artykułem:
WŁODZIMIERZ CZARZASTY: Jakiej Polski chcemy?

... Państwo powinno być silne przede wszystkim siłą usług publicznych, które dostarcza obywatelom. Najważniejsze z nich to zdrowie i edukacja. Konieczna jest odbudowa służby zdrowia po COVID-owej katastrofie. (...)
... Lewica powinna być partią usług publicznych. Reprezentować ludzi, którzy je świadczą: lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli, kierowców, motorniczych. Tych, którzy organizują ich pracę: urzędników. I przede wszystkim, którzy z usług publicznych korzystają: uczniów, pacjentów, pasażerów. (...)
... Kolejny aspekt wymagający przemyślenia to mieszkalnictwo. W pandemii zaczęliśmy tłoczyć się w czterech ścianach. Przypomnieliśmy sobie, że w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. (...)
... Lewica dała Polsce Konstytucję, miejsce w Unii Europejskiej. Teraz chciałbym, aby dała Polsce milion dostępnych mieszkań. To jest dziedzictwo trwalsze niż spiżowy pomnik. Ale program dotyczący mieszkalnictwa wymaga mądrego przepracowania. (...)
... Polska powinna wspólnie z Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią nadawać kierunek rozwoju Unii Europejskiej. (...)
... Unia to wielka przestrzeń wolności, praw człowieka, dobrobytu. Pokolenia Polaków marzyły o uczestnictwie w tym klubie. Nie pozwolimy ukraść nam tego marzenia grupie oszalałych, prawicowych karierowiczów. (...)
... Kwestia klimatyczna...  cała ludzkość: państwa, korporacje, obywatele muszą realizować ambitną politykę neutralności klimatycznej. Lewica powinna być w awangardzie tej walki. (...)
... Polska powinna być krajem wolnych ludzi. Miejscem, gdzie obowiązuje zasada żyj i daj żyć innym...  Zadaniem państwa jest ochrona wolności każdego obywatela. W Polsce każdy powinien czuć się u siebie, niezależnie od tego kogo i jak kocha, w co wierzy lub nie wierzy, skąd pochodzi i kim byli jego przodkowie. (...)
... Jestem przekonany, że w 2021 roku będziemy mogli spotykać się już w warunkach zbliżonych do normalności, że programowe Kongresy Lewicy powrócą i będą okazją do wielu inspirujących dyskusji. Tego chciałbym Państwu życzyć w 2021.  (...)

Strajk.eu: Nieoczekiwane upamiętnienie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Pojawiło się w samym centrum Warszawy

W rocznicę powstania Komunistycznej Partii Robotniczej Polski tablica przypominająca o tym wydarzeniu wróciła na dawne miejsce. Zniknęła podczas jednej z fal dekomunizacji w latach 90., dziś nieoczekiwanie pojawiła się ponownie. (...)
... u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, na miejscu Domu Handlowca, w 1918 r. odbył się zjazd zjednoczeniowy Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy. Obie organizacje połączyły wówczas siły, tworząc Komunistyczną Partię Robotniczą Polski. Budynek Domu Handlowca przy ul. Zielnej został wyburzony po wojnie razem ze wszystkimi sąsiednimi kamienicami. (...)
... Oryginalna tablica została nielegalnie zdjęta w latach 90. – piszą aktywiści Historii Czerwonej na Facebooku. Napis na nowej tablicy jest taki sam, jak na starej, z jedną różnicą: w PRL błędnie podano nazwę partii, pisząc od razu o KPP, podczas gdy utworzona w 1918 r. organizacja posługiwała się nazwą o jedno słowo dłuższą (KPRP). (...)

Porozumienie Socjalistów: Sprzeciw wobec represjonowania KPP
Stanowisko w sprawie dalszego ograniczania polskiej demokracji

... Analizując status programowy KPP w Polsce zachodzi pytanie, czy jest ona kontynuatorką tradycji komunizmu typu stalinowskiego, czy też idealistycznej wersji komunizmu naukowego opartego o zasady sprawiedliwości społecznej, które wyznawała przed II wojną światową działająca w Polsce KPP. Nie ulega wątpliwości, że program i praktyka działającej obecnie KPP sytuuje ją jako kontynuatorkę polskiej tradycji lewicowej, która została potępiona przez Stalina w latach 30. XX wieku, a jej członków dotknęły brutalne represje. Do tego kręgu zaliczane są partie komunistyczne działające w krajach Unii Europejskiej, mające również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. 
   Porozumienie Socjalistów zdecydowanie protestuje przeciw praktykom dyskryminacji politycznej w Polsce. Kreowanie przez różne siły polityczne swoich wizji rozwoju, w tym również alternatywnych rozwiązań ustrojowych, nie może być powodem do represji politycznych, jeśli nie narusza zasad zawartych w Konstytucji. (...)

WOJCIECH KONIECZNY - Senator, Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej
Klaskać tak, płacić nie!
Dziennik TRYBUNA/2-3 grudnia 2020

Proces odrzucenia ustawy covidowej, która dawała podwyżki walczącym ze skutkami epidemii, może zakończyć się w Sejmie wielkim skandalem. (...)
... Cała ochrona zdrowia walczy z COVID-19, tak więc wszyscy solidarnie powinni otrzymać dodatki. Nie wiem, czemu ma służyć takie dzielenie. Nie wiem, jak spojrzeć w oczy salowym, które chodzą w tym koronawirusowym aerozolu i sprzątają wiadomo co, ale nie mają mieć dodatków (...)

Pobierz plik:

Dawid Kański: Bieda - niechciane dziecko transformacji

... Prawicowcy nigdy nie przyznają, że u podstaw wszystkiego leży kapitalizm i jego święte prawo prywatnej własności środków produkcji, a to tutaj właśnie leży sedno problemu. (...)
... Ubóstwo i życie w niedostatku nie są skutkami ubocznymi kapitalizmu, gdyż jak wskazuje zarówno historia społeczna kapitalizmu, jak i doświadczenia współczesne, ubóstwo i niedostatek są jego nieodłącznymi elementami, bez których kapitalizm nie mógłby istnieć i nie mógłby normalnie funkcjonować. Określenie „normalny” w warunkach kapitalizmu należy przy tym rozumieć jako zdolność do ciągłego wyzysku – przywłaszczania jak największej części wartości dodatkowej oraz do ciągłej akumulacji kapitału. (...)

Protesty Strajku Kobiet (foto:onet.pl)

Robert Walenciak: UPIORY PRL-U

Nie, absolutnie nie mam ochoty porównywać czasów dzisiejszych do czasów Polski Ludowej, choć przecież te porównania same się narzucają.

Młodzież na ulicach! (...)

... I znów mamy czasy, że młodzi wychodzą na ulice... Nie chcę za nich mówić, bo to ich protest, ich walka. Ale w ich wypowiedziach brzmią podobne nuty do tych, które można było usłyszeć trzydzieści parę lat temu. To przekonanie, że ta władza broni zmurszałego porządku. Że jest obca. Zerwanie komunikacji. (...)
... Ze śpiewem o miłości do ojczyzny na ustach. A to już było... Bo, droga prawico, to nie jest tak, że w PRL-u opowiadano tylko o socjalizmie i Leninie. O, nie! Polska Ludowa mówiła pięknie o ojczyźnie, i popierała patriotyczną poezję i patriotyczne pieśni. Przypomnę jedną, z roku 1953 - słowa do niej napisał Konstanty Ildefons Gałczyński:
"Ukochany kraj, umiłowany kraj, (...)

Stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie zapowiedzi weta budżetu unijnego

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności. (...)
... Co oznacza dla Zjednoczonej Prawicy zachowanie suwerenności w zakresie praworządności:
– dalsze podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej, aby mogła ona w zależności od interesu swoich urzędników swobodnie wyrokować, kto jest winien przestępstwa, a kogo normy prawne nie obowiązują,
– opanowanie mediów prywatnych, aby prowadziły zakłamaną propagandę rzekomych sukcesów władzy, podobnie jak to czyni telewizja zwana niesłusznie publiczną lub narodową,
– natężenie indoktrynacji światopoglądowej i pseudonarodowej w szkołach, kosztem uniwersalnych wartości, co w marzeniach rządzących ma doprowadzić do wychowania pokolenia bezmyślnych, lecz wiernych obywateli,
– dalsze fałszowanie historii i budzenie nastrojów nacjonalistycznych w społeczeństwie,
– całkowite odebranie kobietom ich praw osobistych do dysponowania wg własnej woli swoim ciałem i zepchnięcia kobiet do rozumianej archaicznie roli żony i matki,
– pogłębianie podziałów w społeczeństwie jako przykrywka dla nietrafnych decyzji wynikających z własnej nieudolności.
Stanowczo stwierdzamy, że nie interesuje nas taka suwerenność. (...)

11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości

Różnymi ścieżkami ku Niepodległej szli Ojcowie Polski Odrodzonej

Ignacy Daszyński (1866-1936), polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu (1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu. (...)

Ważne rocznice:

102 rocznica powstania Tymczasowego Rządu Ludowej Republiki Polskiej
http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/102-rocznica/7 listopada 2020

102 lata temu, 7 listopada 1918 roku, rozpoczął działalność Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej. Jego Premierem został Ignacy Ewaryst Daszyński. W skład tego rządu weszli najwybitniejsi ludzie ówczesnej lewicy reprezentujący główne partie lewicowe: Tomasz Arciszewski (PPS), Ignacy Daszyński (PPS), Medard Downarowicz (Polska Organizacja Wojskowa), Gabriel Dubiel (PSL), Marian Malinowski (PPS), Jędrzej Moraczewski (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna). Tomasz Nocznicki ((PSL), Juliusz Poniatowski (PSL), Edward Śmigły-Rydz, Wacław Sieroszewski (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej), Błażej Stolarski (PSL), Stanisław Thugutt (PSL), Wincenty Witos (PSL), Bronisław Ziemięcki (PPS). (...)


Ignacy Ewaryst Daszyński - pierwszy premier odradzającej się Polski

7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Premierem tego Rządu - pierwszym premierem odradzającej się Polski - został Ignacy Ewaryst Daszyński. W 102 lata później delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły kwiaty pod jego pomnikiem w Warszawie.
... Wcześniej, jeszcze w październiku, PPS i Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego uczciły złożeniem kwiatów także kolejne rocznice urodzin i śmierci Ignacego Daszyńskiego 

.
Lewica nie idzie do premiera
https://trybuna.info/4-5 listopada 2020

Premier Mateusz Morawiecki wystosował do wszystkich ugrupowań zaproszenie na spotkanie, na którym omówiona byłaby sytuacja polityczna w kraju i możliwości wyjścia z kryzysu. Lewica nie przyjęła zaproszenia i jednocześnie wystosowała list do szefa rządu, w którym tłumaczy swoją motywację. (...)
... Warunkiem jakichkolwiek rozmów z władzą jest wycofanie z ulic skrajnie prawicowych bojówek i publiczna deklaracja na temat wstrzymania represji wobec kobiet. Oczekujemy wycofania wytycznych Prokuratura Krajowego Bohdana Swięczkowskiego dla prokuratorów, nakazujących im stawianie zarzutów organizatorkom protestów, z przepisu zawierającego sankcję do 8 lat pozbawienia wolności. (...)
Robert Biedroń - Wiosna 
Włodzimierz Czarzasty - Nowa Lewica 
Wojciech Konieczny - PPS 
Adrian Zandberg - Razem

Pobierz plik z treścią całego listu:

Stanowisko Polskiej partii Socjalistycznej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
http://ppspl.eu//https://trybuna.info/25-30 października 2020

Zjednoczona Prawica cofa nas do czasów wczesnego średniowiecza, do czasów, gdy w imię szerzenia wiary katolickiej toczyły się wojny. (...)
... Wojny wywołują wodzowie, którzy pozostają na dalekim zapleczu i nie ponoszą żadnego uszczerbku skazując społeczeństwo na cierpienia. Tak jest i w tym przypadku. To polityk, nie mający rodziny i dzieci, realizując polecenia hierarchów kościelnych, którzy też nie znają życia rodzinnego i nigdy nie weszli w posiadanie wiedzy o kobiecie, pobłogosławili ten haniebny wyrok trybunału. (...)
... Społeczeństwo budzi się z letargu i nie da się podporządkować cynikom i fanatykom. Wojna może trwać, ale zwycięstwo będzie nasze.

My Socjaliści

Andrzej Ziemski: Społeczeństwo sieci kontra satrapia

Dzisiejszy spór w Polsce toczy się na kilku poziomach. Nie ustał, a zaostrza się spór polityczny i ideologiczny, a doszedł nowy – społeczny. Toczy się on o wartości ze zbioru praw człowieka, przede wszystkim o wolność i jej współczesne pojmowanie. (...) 
... Wolność jest fundamentem demokracji, która stanowi tożsamość współczesnej Polski. Jej ograniczenie lub odebranie przekreśla wartość obywatelstwa, a w naszej cywilizacji również człowieczeństwa. Polacy na szczęście to rozumieją. (...)
...  Dziś, kiedy konflikt społeczny zdominował naszą sferę publiczną, warto zwrócić uwagę na jego charakter i wewnętrzną strukturę – otóż na naszych oczach, w ciągu kilku dni, powstała sieć społeczna mająca swoje węzły w oparciu o organizacje i stowarzyszenia, także szkoły i uczelnie. Bazuje ona na inspiracji ideowej wynikającej z paradygmatu demokracji liberalnej, w ramach którego wolność jest podstawową wartością. (...) Tak więc mamy do czynienia, może w Polsce po raz pierwszy, ze zjawiskiem konfrontacji sieci ze strukturą państwa. Wydaje się, że rządzący w Polsce nie rozumieją tej sytuacji. Walka toczy się, ale nie ma frontu, wrogowie są nieokreśleni, cele słabo zarysowane. Można więc powiedzieć jedynie, że nowoczesna sieć walczy z perspektywą satrapii, którą utożsamia Jarosław Kaczyński i jego przyjaciele i wrogowie ze Zjednoczonej Prawicy. Cele wyznaczone przez sieć nie będą także tożsame, nawet zbliżone z neoliberalną Platformą Obywatelską. (...)

SYLWESTER SZAFARZ: Globalny dualizm kryzysowy

... Najpierw parę słów o tytule, który, zresztą, mówi sam za siebie i sygnalizuje treści, które chcę poruszyć. De facto, żyjemy w czasach dwóch monstrualnych i równoczesnych kryzysów globalnych – pandemicznego i ekonomicznego. Każdy z tych kryzysów z osobna może okazać się zabójczy dla rodzaju ludzkiego i dla życia na Ziemi, a co dopiero oba razem do kupy?! Ww. kryzysom makro towarzyszy multum pomniejszych kryzysów, równie groźnych, a mianowicie: finansowy, społeczny, ideologiczny, ekologiczny, klimatyczny, strategiczny/militarny, terrorystyczny, oświatowy, żywnościowy, rasowy, religijny i wiele, wiele innych. (...)
... Niniejsze opracowanie koncentruje się, w szczególności, na ewolucji cywilizacji ludzkiej, fauny i flory na Ziemi, na rozwoju społeczno – gospodarczym w okresie post jałtańskim i po obaleniu „muru berlińskiego”. (...) 
... Również w okresie postjałtańskim pojawił się układ sił (ład) dwubiegunowy i jednobiegunowy, ale one oba także wylądowały na śmietniku historii. Doczekaliśmy się czasów, kiedy – zamiast sensownego ładu – mamy pustkę systemową i anarchizujący nieład globalny w tej mierze. (...)

DANUTA WANIEK: Polski oksymoron: tolerancyjna prawica
Trybuna/nr 202-203/12 października 2020

W miniony wtorek można było pooglądać sobie w telewizji zaprzysiężenie zrekonstruowanej części rządu Rzeczypospolitej:
obrazek nieco nudnawy: oto stoi rząd smutnawo wyglądających panów (i jednej pani), w czarnych maseczkach odbierają powołania na urzędy ministerialne.
Przy składaniu przysięgi maseczki zdejmowali, a na koniec obowiązkowo dodawali „tak mi dopomóż Bóg”. (...)
... Na dowód swojej moralnej doskonałości w takich sytuacjach przywołujemy Akt konfederacji warszawskiej z 1573r., proklamujący pokój religijny i tolerancję religijną w całej Rzeczypospolitej Polskiej! Wszystko to prawda: była to Polska „złotego wieku” (czyli wieku XVI), w Europie miała wówczas opinię kraju, który imponował wielu cudzoziemcom tolerancją religijną i wolnością. (...)
... Ale to dobro długo nie trwało, ponieważ wielowyznaniowa Rzeczpospolita nie podobała się (bardzo!) sekretarzowi królewskiemu Zygmunta I Starego - kardynałowi Stanisławowi Hozjuszowi (1504-1579), który sam ostro zwalczał odwoływanie się do tradycji polskiej tolerancji. (...)
... w dużym skrócie płynie jeden wniosek: Polska, od czasów kontrreformacji nie była i nie jest tolerancyjna, a symbolem ostatnich dziesięcioleci stał się znów fundamentalizm katolicki i klerykalizm, wymieszany z nacjonalizmem. (...)

JERZY J. WIATR: Jaka lewica, w jakiej Polsce
Trybuna/nr 201-2020/9-11 października 2020

Stoimy przed wyzwaniem, od odpowiedzi na które zależy, czy i jaka lewica będzie kształtowała oblicze Polski.
To nie jest sprawa wygrania tych czy innych wyborów, lecz sprawa współkształtowania przyszłości Polski w tym stuleciu. (...)
... Sprawą pierwszą jest wizja Polski, do jakiej dążymy. Jaka ma być? Czym ma się różnić od tej, którą dziś z coraz większym niepokojem obserwujemy? Nie wystarczy deklaracja, że chcemy usunąć deformacje, które przyniosły rządy prawicy, zwłaszcza ostatnie, fatalne, sześć lat rządów PiS.Trzeba przedstawić odważny, a zarazem realny program dla Polski. (...)
... . Idzie przy tym nie o to, by napisać mniej lub bardziej zręczną deklarację propagandową, lecz by wypracować bardzo poważną i oryginalną koncepcję dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego. (...)

Pobierz plik z pełnym tekstem artykułu  >  >  >
Lewica odwołuje swoje kongresy regionalne w związku z sytuacją pandemiczną

Lewica odwołuje swoje kongresy regionalne w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. Swoje spotkania - jak powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski - ugrupowanie przenosi do internetu. (...)
... Lewica miała zaplanowane na weekend dwa kongresy regionalne w Szczecinie i Zielonej Górze, gdzie mieli przemawiać liderzy. W rozmowie z PAP szef klubu Krzysztof Gawkowski poinformował w czwartek o ich odwołaniu.
"Sytuacja pandemiczna w Polsce i przyrost zachorowań powodują, że najważniejsze staje się bezpieczeństwo i zdrowie, i każda działalność, czy to polityczna, czy to publiczna, która mogłaby narażać obywateli na zarażenia, powinna być odłożona i dlatego kierownictwo czterech partii podjęło decyzje, że kongresy zostaną zawieszone" - przekazał. (...)

Wojewódzka Konferencja Programowa Lewicy - Mazowsze

Z inicjatywy klubu Lewicy odbył się 4 października, w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach. Celem tych spotkań jest przygotowanie podstawy programowej Lewicy, którą przedstawi Warszawski Kongres Lewicy 21 listopada. (...)
... Polską Partię Socjalistyczną reprezentował tow. Rafał Zieleniewski, sekretarz CKW PPS oraz tow. Ludwik Ponto. Przewodniczący Organizacji mazowieckiej PPS. W konferencji także wzięli udział członkowie organizacji płockiej, tow. Tadeusz Pankowski, przewodniczący płockiej PPS i Zbigniew Dymke. (...)

Polska Fundacja Kościuszkowska: 
XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie 
Sesja w Warszawie

15 X 2020 (czwartek) - WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA - Muzeum Niepodległości (...) 

12.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie 

13.30 Finisaż wystawy „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” i otwarcie wystawy fotogramów z budowy i odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Warszawie
14.00 Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „10 rocznica budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie” ( ... )
... Imprezy towarzyszące:
Promocja książek Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”„Dokąd tak śpieszysz, panie Generale” – część trzecia L.M. Krześniak (...)

NOWA LEWICA.PL: Jak Lewica wespół z PiS i PO zniszczyła branżę hodowli zwierząt futerkowych w Polsce

Kolejne nocne głosowanie i kolejny dramat dla Polski, ale tym razem Lewica w obrzydliwy i haniebny sposób dała się wciągnąć w gierki prawicy. Zamiast stanąć w obronie polskiego rolnika, wszyscy posłowie Lewicy zdecydowali się zagłosować za tak zwaną „Piątka dla Zwierząt”, ramię w ramię z PO i PiS. Lewica po raz kolejny pokazała, że nie dorosła do przejęcia władzy. (...)
... PiS ... w pośpiechu i chaosie przepchnął ustawę antyhodowlaną, likwidując branżę futrzarską i jednocześnie zakazując działalności uczciwych rolników zajmujących się hodowlą zwierząt na ubój rytualny.
Niestety, rękę do tego przyłożyła także cała Lewica, stając się elementem zagrywek wewnątrzkoalicyjnych, będącej w kryzysie Zjednoczonej Prawicy. (...)

TADEUSZ WOJCIECHOWSKI: Słownik wyrazów niejasnych Zjednoczonej prawicy

Prominentni przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Prawicy mówią często językiem niezrozumiałym dla przeciętnych obywateli i wymyślają nowe słowa, których nie można znaleźć w dostępnych słownikach, lub których znaczenie jest w nich wyjaśniane niezgodnie z intencjami mówców. (...)
... Spróbowałem jednak przetłumaczyć kilka takich słów i pojęć na zrozumiały język, nie wykluczając, że – jeśli spotka się to z uznaniem – będę tą listę uzupełniał. Zachowanie powagi przy czytaniu tego słownika nie jest konieczne. (...)

fot. strajk.eu

Strajk.eu: I Dolnośląski Kongres Lewicy – czy lewica potrafi się zmienić?

19 września odbył się we Wrocławiu Dolnośląski Kongres Lewicy. To pierwszy z 17 regionalnych kongresów, który przed listopadowym połączeniem SLD z Wiosną planują zorganizować obie partie przy współudziale partii Lewica Razem. 
Gospodarzami dzisiejszego spotkania byli dolnoślązacy Arkadiusz Sikora (SLD), Marta Stożek (Lewica Razem) oraz dolnośląski spadochroniarz z Wiosny Krzysztof Śmiszek.(...)
... Kongres rozpoczął się od wystąpień trzech liderów, organizujących go partii. Adrian Zandberg w swoim wystąpieniu zaznaczył kwestie związane z obecnością Lewicy w parlamencie: – Jesteśmy tam, aby uprawiać politykę dla ludzi, dla pracowników. Poszliśmy do parlamentu, aby forsować dobre ustawy. (...)
... Brawami został nagrodzony za swoje wystąpienie przewodniczący Socjalistycznej Platformy Programowej SLD Jacek Uczkiewicz. Przekonywał, że lewica nie może wstydzić się słowa socjalizm. – Musimy bronić socjalizmu i jego osiągnięć. Musimy wypracować rozwiązania na świat po liberalizmie, znaleźć odpowiedź na ślepy zaułek, w który wpędził świat turbokapitalizm. (...)

XINHUA: Przyspieszenie rozwoju handlu usługami w Chinach przynosi korzyści światowej gospodarce

4 września w Pekinie rozpoczęły się Chińskie Międzynarodowe Targi Handlu Usług (China International Fair for Trade in Services/CIFTIS). To pierwsze duże gospodarcze i handlowe międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Chinach od czasu wybuchu pandemii COVID-19.
Jak twierdzą analitycy i naukowcy, przyspieszenie rozwoju handlu usługami w Chinach zapewni ogromny rynek i bogate możliwości współpracy dla krajów na całym świecie orazprzyspieszy globalne ożywienie gospodarcze, gdyż pandemia zadała poważny cios światowej gospodarce. (...)

Marian Falski

ROBERT WALENCIAK: Pan od elementarza i jego tajemnice

... Nie da się w Polsce wskazać autora, który miałby więcej czytelników... To Marian Falski, autor „Elementarza”, z którego uczyliśmy się czytać i pisać. (...)
... Urodził się w roku 1881 w majątku Nacz, przeszło 100-hektarowym, niedaleko Nowogródka. To tereny dzisiejszej Białorusi. Na północ od Nowogródka, w dzisiejszych granicach Litwy, leży Zułowo, majątek, w którym urodził się Józef Piłsudski. Na południe, 50 km od Nowogródka, bliżej Mińska, leżało z kolei Oziembłowo, posiadłość licząca ok. 90 ha, dom rodzinny Feliksa Dzierżyńskiego. (...) 
... Socjalista do końca życia. Zmarł w roku 1974. (...)

JAN PYTEL: POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA W WOJNIE POLSKO=BOLSZEWICKIEJ 1919 – 1920
Stowarzyszenie im. I.Daszyńskiego/15 sierpnia 2020

... 21 maja 1920 r. odbył się w Warszawie XVII Kongres PPS. Głównym problemem obrad była sprawa udziału PPS w rządzie koalicyjnym... w dyskusji kongresowej szeroko omawiano sprawę pokoju i wojny. (...) 
... 1 lipca 1920 r. na wniosek nowego premiera powołano do życia Radę Obrony Państwa, rodzaj najwyższej władzy państwowej na czas wojny, działającej pod przewodnictwem Naczelnika Państwa. ROP składająca się z 19 członków posiadała władzę ustawodawczą i wykonawczą. W jej składzie przedstawicielem PPS został wybrany Norbert Barlicki. W zakres władzy Rady wchodziło „ decydowanie we wszystkich sprawach, związanych z prowadzeniem i zakończeniem wojny oraz zawarciem pokoju.” (...)
... Z inicjatywy Rady Obrony Państwa w drugiej połowie lipca utworzony został koalicyjny rząd obrony narodowej z premierem Wincentym Witosem i wicepremierem Ignacym Daszyńskim. Działalność PPS skupiała się na budowie i wzmocnieniu punktów oporu w Warszawie oraz na jak najszybszym rozpoczęciu rokowań pokojowych z rządem radzieckim. Jednocześnie skupiała się na wzmocnieniu polskich sił zbrojnych. W tym celu prowadziła akcję werbunkową do wojska. Wielu jej członków znalazło się na linii frontu, gdzie walcząc poległo w boju lub odniosło ciężkie rany. Wśród ochotników byli doświadczeni działacze partii, ministrowie pierwszego rządu polskiego- Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. (...)
... 10 lipca 1920 r. powstał Wydział Wojskowy PPS, który bezpośrednio podlegał Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu. (...)

BOGUSŁAW LIBERADZKI: Gorąca jesień

Wakacje PE dobiegają końca, pora wracać do pracy. Najważniejszym zadaniem będzie przyjęcie ram finansowych na lata 2021-2027. Za sprawą koronawirusa planowany budżet UE musi zmierzyć się ze stratami, które Unia już poniosła, a jednocześnie sprostać wyzwaniom, które pandemia wyzwoliła.  Z tych powodów będzie to największy budżet Unii Europejskiej w historii, wynoszący 1,82 biliona euro, a jego częścią będzie wynoszący 750 mld. euro tzw. Fundusz Odbudowy przeznaczony bezpośrednio na likwidowanie skutków pandemii. (...)
... W sprawie podziału środków budżetowych rząd PiS wakacyjnie milczy. Powraca natomiast kwestia praworządności. Pojawiają się głosy, że gdyby rzeczywiście do tego doszło (już nie mówi się, że na pewno nie dojdzie), to byłoby to „naruszenie polskiej suwerenności”. Jest to teza czysto propagandowa, bo poważne naruszenia praworządności miały i mają miejsce w Polsce, co potwierdziły nie tylko liczne opinie prawników, ale także wyroki TSUE. (...)
... Na razie – ze względu na dyskryminację osób nieheteronormatywnych dofinansowanie wstrzymano sześciu miastom, które ogłosiły się strefą „wolną od LGBT”. „Straty” tym miastom „wyrównuje” minister Ziobro, przekonując przy okazji, że rząd nie pozwoli na „dyskryminację Polski” ...(...)


STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Przyjacielowi i Koledze

Jerzemu Stefańskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony

Lidii

składa
Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Robert Walenciak: Co się wydarzy na Białorusi?

Putin, Merkel, Łukaszenka, Białorusini… Każdy walczy o co innego

Białoruś zaczyna się 200 km na wschód od Warszawy. Od kilkunastu dni mamy tam bunt i sytuację absolutnie wyjątkową. A Polska? Dała się zaskoczyć. Mińsk, wybory, protesty – to wszystko, jeśli popatrzymy na reakcję polskich polityków, okazało się dla nich niespodzianką. Wydarzenia na Białorusi pokazują miałkość polskiej polityki wschodniej i Polski jako takiej. Bo, po pierwsze, Polska nie miała rozeznania, co się dzieje u jej sąsiada, jakie panują tam nastroje. Po drugie, nie wiemy, w którym kierunku to wszystko może się rozwinąć. I to nie dlatego, że sytuacja szybko się zmienia, po prostu nie wiemy, kto jakimi siłami dysponuje. A po trzecie – nie ma Polski wśród tych, którzy o rozwiązaniu sprawy Białorusi dyskutują...  na tamtejszą sytuację wpływają cztery ośrodki. Dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne. Czyli – Zachód i Rosja oraz białoruska władza i zbuntowane społeczeństwo. (...)

Alaksandr Łukaszenka

Kamil Słupecki: O Łukaszence inaczej
fejs/Braterstwo POLSKO -ROSYJSKIE/22.08.2020

  Jedyna Rosja bez winy
Powiem szczerze i prosto z mostu - będzie ostro, kontrowersyjnie i bez ogródek. ... Długo myślałem, czy brać się za temat białoruskiej rozpierduchy. Z dwóch powodów. Po pierwsze nie chciałem, żeby był to tekst nieobiektywny (dlaczego - będzie nieco później), po drugie zastanawiałem się, jak ubrać w słowa to, co musi tu być powiedziane, jednak tak, żeby nie dolewać oliwy do ognia. (...)
... Obserwowałem wybory prezydenckie w Białorusi nie pierwszy raz. I za każdym razem widziałem, że próby nacisku z zewnątrz rosły proporcjonalnie do tego, jakie były relacje A. Łukaszenki z Zachodem. Paradoksalnie jednak, im te relacje wydawały się lepsze, tym Zachód bardziej próbował wpieprzać się w wewnętrzne sprawy Białorusi. Powiem wprost, że na sto procent, to nie A. Łukaszenka sprowokował obecny bajzel, jednak bez cienia wątpliwości przygotował przedpole do tego, by taka rozpierducha mogła się wydarzyć. (...)
... Wszyscy zapewne słyszeli sporo o trwających długo dwustronnych rozmowach między przedstawicielami Rosyjskiej Federacji i Republiki Białoruś w sprawie dalszego zacieśniania wzajemnej współpracy. Miała to być współpraca znacznie bliższa, niż ta, wypływająca z umów w ramach Unii Euroazjatyckiej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Białoruś miała stać się forpocztą strategicznych partnerów Rosji w kwestii ekonomii, gospodarki, wojskowości oraz dyplomacji. I tu się podniosła pełna hipokryzji wrzawa zachodnich szczekaczek, że Rosja chce połknąć Białoruś i dokonać kolejnej „aneksji bez wystrzału”. (...)
... Całkiem niedawno to właśnie białoruski prezydent zerwał rokowania w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej i demonstracyjnie podpisał kontrakt (nie umowę, tylko kontrakt - to dwie różne sprawy w relacjach ekonomiczno-gospodarczych) na dostawę dla Białorusi amerykańskiej ropy łupkowej... -  konsekwencją są straty polityczne, których efekty widać teraz na białoruskich ulicach. (...)
... Przykłady niedojrzałych politycznie i nieodpowiedzialnych decyzji A. Łukaszenki można mnożyć, ... Teraz coraz częściej pada pytanie - co z tym całym bałaganem zrobi Rosja? Otóż z całą odpowiedzialnością za swe słowa oświadczam Wam, że Rosja jest jedynym krajem, który ma w tej problematycznej sytuacji czyste ręce i sumienie. (...) Pomimo bliskich relacji i związków, Białoruś jest dla Rosji niepodległym i suwerennym państwem i krajem. Zawsze i przy każdej okazji Rosja szanowała suwerenne decyzje białoruskich władz, co nie znaczy że zawsze się z nimi zgadzała. (...) Rosja doskonale zdaje sobie sprawę - zresztą zawsze sobie tę sprawę zdawała - że w tym konkretnym przypadku Zachodowi wcale nie chodzi o Białoruś. Tu nigdy nie chodziło o Białoruś. A jeżeli już, to tylko tak po drodze, jako kolejny etap przed właściwym celem, jakim dla Zachodu była i jest Rosja. (...)

Zobacz cały artykuł w pobranym poniżej pliku  >  >  >
Radosław Czarnecki: 40 lat minęło, albo dekonstrukcja mitu

Czym jest kontrrewolucja? To zapobieżenie rewolucji lub jej stłumienie, a po jej zwycięstwie to walka o przywrócenie dawnego porządku. Jeśli po 1945 r. w naszym kraju dokonała się faktycznie rewolucja – w wymiarze politycznym, cywilizacyjnym i kulturowym – to po 1980 roku, a na pewno po 1989 mamy do czynienia z kontrrewolucją. (...)
... Mityczną, drewnianą tablicę z 21 postulatami, wywieszoną wtedy na bramie Stoczni Gdańskiej noszącej imię Włodzimierza Lenina odesłano do muzeum. I to jest kolejny symbol, choć usta klonów politycznych powstałych z tamtego zrywu pełne są „Solidarności” i solidarności. Nikt lub prawie nikt nie pamięta tamtych postulatów. (...)
... Dwa symbole i zarazem największe mity czterdziestolecia „Solidarności” – Jan Paweł II i Lech Wałęsa – spadły z cokołów i rozbiły się pod prawdą o korupcji, pedofilii, agenturalności, manipulowaniu ludźmi, fałszu ideami, które okazały się przychylnym dla nielicznych, a okrutnymi dla wielu. Polskie elity wolą jednak ich czcić. I tak projekt pn. III RP powstały na gruncie tamtego gorącego lata i późniejszego o 9 lat Okrągłego Stołu został domknięty. (...)

Prof. Andrzej Walicki

Nie żyje profesor Andrzej Walicki. Miał 90 lat

Zmarł profesor Andrzej Walicki, autorytet w dziedzinie filozofii rosyjskiej, współtwórca tak zwanej warszawskiej szkoły historyków idei (...)
... Wśród najważniejszych publikacji Andrzeja Walickiego warto wymienić m.in.: "Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu" (1983). (...)

Zobacz wspomnienie o profesorze w Tygodniku PRZEGLĄD:  "Andrzej Walicki - myśliciel zaangażowany"  >  >  >
Pobierz także i przeczytaj wybrane publikacje z dziennika Prof. Walickiego - plik do pobrania poniżej  > > >
O. Maciej Zięba: Jak uratować polskie społeczeństwo obywatelskie
                                                                       https://www.rp.pl/Plus-Minus/21.08.2020

     Pola konfrontacji zostały zdefiniowane przez ekstremistów z prawej i lewej strony oraz tych polityków, którzy są zainteresowani podtrzymywaniem, a nawet zaostrzeniem konfliktów, a miejsce niezbędnej w demokracji debaty zastąpiły epitety dowodzące, że ci inni są „nie-ludem", trzeba ich więc wykluczyć ze wspólnoty. (...)
     ... Klasa polityczna III Rzeczypospolitej nie od dziś ogłasza swoje tryumfy (ostatnie wybory parlamentarne za sukces uznały i PiS, i PO, i Lewica, i PSL), a podobnie rzecz się ma w wielu zachodnich demokracjach. Żyjemy więc w demokracjach, w których kratos, czyli władza, czuje się nieźle, ale demos, lud, miewa się gorzej. (...)

Stanowisko Rady Naczelnej PPS w sprawie protestów w Warszawie
http://ppspl.eu/10 sierpień 2020 // trybuna.info/12.08.2020

      Polska Partia Socjalistyczna uważa, że ostatnie protesty i reakcja policji wynikają z faktu, że polski prawicowiec sprawia wrażenie, iż boi się wszystkiego: uchodźców, LGBT, gender, Niemców, Rosjan, spisku Brukseli, elit, Grety Thunberg, rozpadu rodziny, upadku Kościoła, terrorystów. Swój lęk leczy wiarą, że silna ręka władzy jest w stanie na zawsze ukoić jego lęki, a odmawianie praw ludziom inaczej myślącym jest na nie cudownym lekarstwem. 
        Stoimy na stanowisku, że wykluczeni prędzej czy później stawią opór. Świat przyspiesza, a więc opór pojawia się szybciej. (...)
        Całkowicie nie akceptujemy tezy o profanacji pomnikow i obrazie uczuć religijnych poprzez zawieszenie tęczowej flagi na figurze z krzyżem. Pomniki nie zostały uszkodzone, a tęczowa flaga stanowi symbol wyzwolenia nie tylko dla środowisk LGBT. Na równi można traktować zawieszenie banneru wyborczego Andrzeja Dudy na krzyżu na Giewoncie, co nie spotkało się z żadnym potępieniem. Także katolickie krzyże wiszące w urzędach, szkołach czy Sejmie budzą obawy wyznawców innych religii i niewierzących o nadmierną dominację jednej religii. (...)

Prokuratura Europejska: Rada powołuje prokuratorów

Pod koniec 2020 roku rozpocznie działalność Prokuratura Europejska.
W 2019 r. Rada i Parlament Europejski mianowały Laurę Codruţę Kövesi pierwszym europejskim prokuratorem generalnym. Prokuratura będzie się mieścić w Luksemburgu.
Przed kilkoma dniami Unia wybrała 22 prokuratorów tej prokuratury. Nie ma wśród nich przedstawiciela Polski, bo Polska nie przystąpiła do tej inicjatywy.

Eurośledczy będą jednak mogli zajmować się też sprawami z państw, które nie dołączyły do prokuratury UE, jak Polska. Oprócz Polski do inicjatywy nie postąpiły też do niej Węgry, Irlandia, Dania i Szwecja.

Rada powołała 27 lipca 2020 r. prokuratorów europejskich do Prokuratury Europejskiej.

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski: Polska racja stanu w II dekadzie XXI wieku

...  Partie sprawujące władzę powinny doceniać zachowania opozycji korzystne dla realizacji racji stanu, a opozycja z kolei winna dostrzegać dobrą wolę władz. Wspólne działanie władz i opozycji sprzyja na ogół interesom państwa, natomiast podziały polityczne, spory i konflikty szkodzą ogółowi społeczeństwa. Wieloletnia działalność Prawa i Sprawiedliwości, wbrew przyjętej nazwie, dezorganizuje reguły demokratycznego życia politycznego i zmienia zasady prawne w sposób prowadzący do tworzenia systemu o cechach autorytarnych. (...)
...  Słabością naszego państwa jest brak silnego, działającego przez dłuższy czas ośrodka myślenia strategicznego. Kilkanaście lat temu rozwiązano upartyjnione Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Podobną działalność rozwinął prywatny Ośrodek Studiów Strategicznych i dopiero od niedawna funkcjonuje nowe Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Natomiast formułowane od kilkudziesięciu lat raporty i opracowania Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN „Polska 2000 Plus” nie spotkały się z szerszym zainteresowaniem władz kraju. (...)

MARCIN ZIELIŃSKI: Bajki o gospodarczej dobrej zmianie

Na szczęście dla polskiej gospodarki, PiS-owskie państwowe i rzekomo „bardzo konkretne” programy rozwojowe pozostają tylko w sferze propagandy. (...)
... Z podsumowania, jakie zrobiono w FOR przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, wynika, że pod względem sześciu z dziewięciu wskaźników wybranych przez Morawieckiego polska gospodarka lepiej radziła sobie za czasów PO – PSL niż za rządów PiS. Jak już jednak wspomniano na początku, plan Morawieckiego to nie tylko wskaźniki. To także „programy rozwojowe”(„konkretne bardzo”, jak podkreślił twórca planu). (...)

Andrzej Ziemski: 2020. Budujmy mosty,a nie mury

Polskie elity polityczne w ostatnim tysiącleciu uprawiały politykę budowania murów na Wiśle i powstrzymywania marszu żywiołu wschodniego na zachód, a żywiołu zachodniego na wschód. Owocowało to wielkimi tragediami dla naszego narodu i okresami przerw w ciągłości historycznej państwa. Mimo, że myśl polityczna suwerenności i niezależności polskiej przetrwała, m.in. dzięki mądrości i odwadze twórców PPS już w XIX wieku, to widać dziś w okresie narastającej globalizacji, że wyczerpały się możliwości dalszego uprawiania polityki powstrzymywania. Jest ona już dziś powodem poważnych nieporozumień i konfliktów na linii Wschód – Zachód. Ważne, że problem ten nie dotyczy wyłącznie Polski, ale rzutuje na naszą przyszłość, stabilnośći strategie rozwoju. (...)
... Świat wokół nas zmienił się na tyle w ciągu ostatnich kilku lat, że nie można nie zauważać takich zjawisk, jak upadek amerykańskiej globalizacji z jednym centrum nad Potomakiem i podległymi peryferiami. Amerykanie z trudem znoszą swą malejącą rolę „globalnego szeryfa” działającego w oparciu o petrodolara. Globalny kryzys ekonomiczny w 2007 roku zakończył w praktyce erę dominacji neoliberalizmu. Powstaje nowy układ wielobiegunowy, który utrwala swoje istnienie i tworzy nowe modele rozwojuprzystające do postępującej rewolucji technologicznej. Rodzące się, nowe doświadczenia demokracji wymuszają dziś konieczność zrównoważenia w skali globalnej przychodów z pracy i z kapitału. (...)

JĘDRZEJ WŁODARCZYK: Byt (nadal) określa świadomość

Zatroskani dziennikarze mediów liberalnych lubią tworzyć negatywne obrazki zwolenników partii rządzącej jako beneficjentów określonej polityki: czy to w sensie zachowywania kulturalnego status quo (nie będą nam geje nauczać dzieci, Polska musi pozostać Polską, Kościół jest ważny, Żydzi chcą reparacji), czy też jako klientów państwa socjalnego ... (...)
... Tymczasem, mamy do czynienia z przerysowywaną i nieco fałszywą, lecz jednak polityką klasową. Ale dziś tylko ta w wykonaniu PiS-u (choć niejednolita) posiada zdolność wygrywania poparcia większości.
Przeszło 60% emerytów i rencistów poparło Andrzeja Dudę, podobna liczba robotników i bezrobotnych. Wśród rolników poparcie dla kandydata partii rządzącej wyniosło już przeszło 80%! Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozumieją sedno każdej polityki, która nie polega na wielkich słowach wiszących w próżni, ale jest narzędziem realizacji najróżniejszych interesów na poziomie materialnym i duchowym. (...) Połączenie wyborców tożsamościowych z coraz większą grupą beneficjentów ograniczonej polityki społecznej dało efekt w postaci stabilnej większości wyborczej. (...)

Radio Lublin: Młodzieżówki lewicy chcą świeckiego państwa

Lubelskie Przedwiośnie oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów domagają się świeckiego państwa. Młodzieżówki lewicowych ugrupowań zebrały się dziś (15.05) na placu Litewskim w Lublinie, żeby zaprotestować przeciwko łączeniu Kościoła z polityką. (...)
... Przedwiośnie oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów przygotowali także – jak mówią – listę wstydu, na której rozpisali przywileje Kościoła. Ze swoimi postulatami mają wystąpić jeszcze dziś do środowisk prawicowych. Liczą na debatę. (...)

PREZYDIUM RN PPS: Między autokracją a turbokapitalizmem

Stanowisko Prezydium Rady Naczelnej PPS.
Przyjęliśmy wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich z niezadowoleniem i niepokojem o losy naszego państwa.Dwunastego lipca staniemy przed wyborem, między pełzającą autokracją Zjednoczonej Prawicy a turbo kapitalizmem prezentowanym przez Platformę Obywatelską. (...)
... Lewica, która będzie chciała w przyszłości być znaczącym punktem odniesienia dla większości społeczeństwa nie może sobie pozwolić na brak własnego zdania i własnej drogi działania. Musimy zająć się kwestiami organizacji własnych struktur, swoich propozycji programowych.Weźmiemy udział w drugiej turze wybojów, gdyż jest to nasz obywatelski obowiązek, lecz żaden z kandydatów nie zasługuje w naszej opinii na poparcie. Pozostawiamy tą decyzję naszym członkom. (...)

JĘDRZEJ WŁODARCZYK: Porażka to część większego problemu – ale są rozwiązania

Potwierdziły się czarne scenariusze i niedzielny wieczór okazał się prawdziwą stypą lewicy. Robert Biedroń odnotował najgorszy wynik wśród głównych kandydatów. Można zauważyć dwa rodzaje komentarzy. Jedni krytykują działania sztabu, obwiniając go o brak klarownej wizji kampanii, niedostateczną mobilizację ochotników i zamknięcie na pomysły z zewnątrz. Reszta twierdzi, że nic się nie stało, a winę ponoszą „inni”. (...) 

Przemysław Wielgosz: Wirus kapitalizmu

Pandemia jest okazją do postępowej zmiany społecznej na wielką skalę. 
Prawda o nieludzkim i antydemokratycznym charakterze kapitalizmu rzadko bywa tak dobrze widoczna jak podczas pandemii, której jesteśmy świadkami. Zarazem jest ona okazją do postępowej zmiany społecznej na wielką skalę. (...)
... W kryzysie pandemicznym zbiegają się i wyostrzają niemal wszystkie negatywne tendencje ostatnich dekad. Zagrażają nam dziś prawdziwy wirus i realny kapitalizm. Biorąc pod uwagę związek epidemii z nienasyconym przemysłem wydobywczym i rolno-hodowlanym oraz różnymi formami eksploatacji natury - przede wszystkim wylesianiem - które skracają dystans między światem zwierząt i ludzi, możemy mówić o jednym wirusie. Jest nim wirus kapitalizmu. (...)
... kryzys ujawnia jednak znacznie więcej niż tylko bankructwo doktryny neoliberalnej. Ujawnia najgorsze cechy kultury kapitalizmu. (...)
... Będzie on przypominał rzeczywistość ukazaną w „Elizjum" Neilla Blomkampa - połączy skutki pandemii, neoliberalnej ortodoksji z globalnymi nierównościami, nacjonalizmem i kryzysem klimatycznym. Niemniej jednak stawka, jaką jest świat egalitarny i dostatni, a do tego ekologiczny, nie utraciła nic ze swojej wagi. Przeciwnie, okazuje się racją bytu naszych społeczeństw i projektów takich jak Unia Europejska. (...)
... . Innymi słowy, potrzeba demokratyzacji form globalnych współzależności. Tak, by przestały nad nimi ciążyć logiki akumulacji kapitału i geopolityki, bo te jedynie pogłębiają polaryzację w skali światowej. Tylko w ten sposób wyrównamy szanse na przetrwanie i uczynimy współzależność źródłem zrównoważonego rozwoju. (...)

Thomas Piketty

PIOTR NOWAK: Kto wyprowadza kapitał z Polski?

Wyprowadzany z Polski kapitał przewyższa środki finansowe przyznawane naszemu państwu przez Unię Europejską – pisze w swojej nowej książce „Capital and Ideology” słynny ekonomista Thomas Piketty.
Na podstawie dokładnej analizy danych obrazujących procesy gospodarcze, Piketty wysuwa tezę, która stawia pod poważnym znakiem zapytania model relacji ekonomicznych Polski z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Nasz kraj w latach 2010-16 otrzymał z UE środki stanowiące 2,7 PKB. To dużo, jednak jeszcze większe bogactwo, bo równowartość 4,7 proc. PKB zostało w tym samym okresie z Polski zassane przez zachodni kapitał.Według Piketty’ego przyczyną takiego zjawiska nie jest wyłącznie akcesja Polski do Unii Europejskiej, bo zachodni kapitaliści, czy też inwestorzy przejmowali polski majątek produkcyjny już znacznie wcześniej – od początku transformacji ustrojowej. Jak podaje ekonomista, po 1989 roku zachodni kapitaliści znaleźli się w posiadaniu 50 proc. majątku przedsiębiorstw w Polsce. (...)

John Maynard Keynes (z prawej)

SYLWESTER SZAFARZ: Widmo post liberalizmu? (dwugłos polsko – amerykański)

Można już chyba ocenić, że neo liberalizm przeszedł w niesławie do historii. Sprokurował on dwa globalne kryzysy gospodarcze oraz mnóstwo wojen, nieszczęść i zjawisk patologicznych w świecie, łącznie z obecną pandemią.
Analizując, w ostatnich latach, głosy specjalistów zachodnich (uczonych, publicystów i in.) stwierdzam, że o neo liberaliźmie dyskutuje się coraz mniej, a na jego miejscu lansuje się tzw. post liberalizm. (...)
1.Wprowadzenie ze strony polskiej:
To ma być nowa koncepcja systemowa (ustrojowa) wielkiego kapitału oraz jego zwolenników i rzeczników. Czyli, w zasadzie, nic nowego, bowiem rdzeniem tej niby nowej kategorii jest ciągle stary liberalizm. (...)
2.Wprowadzenie ze strony amerykańskiej:
Pośród post liberałów (tytuł oryg.: „Among the post-liberals”).
System zachodni – liberalny, demokratyczny, kapitalistyczny – pozostawał, w zasadzie, niekwestionowany od wewnątrz przez całe dziesięciolecia, bowiem jego rywale ideologiczni zostali zdyskredytowani lub okiełznani (unieszkodliwieni). Marksiści wycofali się do swych warowni akademickich, faszyści zajmowali się swymi ogłoszeniami internetowymi, zaś chrześcijaństwo zachodnie zaakceptowało pluralizm oraz porzuciło marzenia o powiązaniach tronu i ołtarza.Jednakowoż, słabe strony systemu liberalnego nie zanikły. (...)


BP Polskiej Partii Socjalistycznej: 
Posiedzenie Rady Naczelnej PPS dla omówienia 
stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP

... Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r. (...) Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, (...) była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. (...)
... Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich, w której stwierdziła: "... niezbędny jest wybór prezydenta nieuwikłanego w budowanie w Polsce ustroju autorytarnego. PPS poparła już kandydata Roberta Biedronia i podtrzymuje dziś to poparcie." (...)

Grzegorz W. Kołodko: Wbrew racji stanu
◊ rp.pl/opinie/23 czerwca 2020

 Prezydent Andrzej Duda jest przekonany, że jego nagła waszyngtońska wizytazwiększa szanse na reelekcję. Może jednak nie? – wątpi ekonomista i polityk. (...)

Pobierz plik z artykułem:
Znowu trochę ubyło pokoju

Wbrew wrażeniu jakie usiłuje stworzyć rząd PiS, Polsce daleko do najbardziej pokojowych krajów świata. (...)
... Globalny Indeks Pokoju 2020 1.Islandia 1,078 2.Nowa Zelandia 1,196 3.Portugalia 1,247 4.Austria 1,275 27.Katar 1,616 28.Bułgaria 1,628 29.Polska 1,657 30.Estonia 1,680 31.Włochy 1,690 Czołówka rankingu to: Islandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Austria i Dania. Wartość Indeksu Pokoju dla Islandii wynosi 1,078 a dla Polski – 1,657. Taki jest obecnie nasz dystans do najbardziej pokojowego kraju na Świecie.Wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmujemy dopiero 17. miejsce. Spośród nowych krajów UE przed nami są: Czechy (8), Słowenia (11), Rumunia, Węgry, Słowacja, Chorwacja i Bułgaria (28). Za nami tylko: Estonia (30), Łotwa i Litwa (36)... Natomiast wśród wszystkich krajów Europy, Polska zajmuje 20. miejsce w rankingu pokojowości na 36 państw europejskich. (...)

Foto: Evgeny Biyatov Sputnik / East News

BARTOSZ WĘGLARCZYK: Putin opublikował artykuł o II wojnie światowej. 
„Winę za tragedię, jaka spotkała Polskę w 1939 r., ponosi w całości polskie kierownictwo”

Bardzo obszerny artykuł rosyjskiego prezydenta ukazał się dziś w wydawanym w USA konserwatywnym magazynie „National Interest”. Poniżej przytaczamy główne tezy artykułu. Putin nie tylko pisze w nim o historii, ale zapowiada także zwołanie szczytu pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, którzy mają rozmawiać o nowym światowym porządku. (...)
... Zaskakująco spora część artykułu poświęcona jest jednak Polsce, choć Putin o polskiej historii mówił ostatnio sporo. Amerykański czytelnik może wręcz odnieść wrażenie, że to właśnie nieodpowiedzialne zachowanie Warszawy pod koniec lat 30. jest jednym z głównych powodów wybuchu wojny. (...)

TADEUSZ KLEMENTEWICZ: Państwo, które się korporacjom nie kłania

... Fenomen państwa chińskiego polega na tym, że nie jest kontrolowane w wyniku demokratycznych wyborów jak na Zachodzie. Odnawia przywództwo podobnie jak Kościół Katolicki, a więc poprzez wybór w wąskim gronie swoich funkcjonariuszy, w tym przypadku działaczy partii nominalnie komunistycznej. Grono to wybiera kandydata, który w swojej dotychczasowej karierze wykazał się osiągnięciami rokującymi nadzieję skutecznego rozwiązywania wyzwań stojących przed wspólnotą. (...)
... Państwo Hanów wykorzystało wcześniejsze doświadczenia Japonii, Korei Pd., Tajwanu, doświadczenia ze strategicznym kierowaniem procesem modernizacji gospodarki i kontrolą napływającego kapitału z Zachodu. Stulecie penetracji chińskiej gospodarki przez zachodnie firmy i państwa nauczyło ostrożności. Zignorowało tym samym przykazania płynące z Waszyngtonu, dotyczące minimalnego państwa, deregulacji sektora finansowego, prywatyzacji sektora publicznego. (...)
... Chiny zatem poszły inną drogą niż dawne społeczeństwa realnego socjalizmu w Europie. Te się wpisały w realia ukształtowane w interesie wielkich korporacji, oddały im sektor bankowy, rynek wewnętrzny, pozbawiły się przemysłu, zbudowanego wysiłkiem wielu pokoleń. (...) 

Portal Strajk rozmawia z Janem Zygmuntowskim:
Nie bać się interwencji państwa
https://strajk.eu/07/06/2020

... A więc okazuje się, że interwencja państwa jest czymś pożądanym?
Są warunki, w których interwencja państwa uchodzi za konieczną. (...)
... Za pomocą Nowoczesnej Teorii Monetarnej dowiadujemy się, że zależy to od tego. gdzie te środki trafią i jakimi kanałami trafiają do gospodarstw domowych. Jeśli nie trafiają to nie mają żadnego wpływu na polepszenie sytuacji gospodarczej. Z kolei jeśli trafiają też nie oznacza to automatycznie inflacji, bo z nią mamy do czynienia raczej wtedy, gdy podaż nie może się zwiększyć, czyli moce produkcyjne są w pełni wykorzystane. (...)
... W niektórych krajach – myślę tu szczególnie o Japonii – praktyka gospodarcza od lat była pozbawiona irracjonalnych barier kierowanych logiką „zrównoważonego budżetu” czy „oszczędzania” i to raczej finanse funkcjonalne z Nowoczesnej Teorii Monetarnej tłumaczyły makroekonomiczną sytuację tego kraju. (...)

Przemysław Wielgosz: cięższe czasy nie przychodzą do nas niespodziewanie

W USA buntuje się nie tylko czarna ludność, która doświadcza opresji ze strony policji, ale ogólnie: amerykańskie klasy ludowe. Pandemia to katalizator – widzimy skumulowane skutki kilku dekad degradacji społecznej – mówi Przemysław Wielgosz w rozmowie z Onetem. (...)
... Łatwiej nam było sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. Tymczasem wraz z pandemią dostaliśmy próbkę „niewyobrażalnego”: system wyłączyły rządy i to rządy znów go uruchamiają. (...)
... coraz mniej ludzi, choćby w porównaniu z końcem lat 90., podziela wiarę w obowiązujący model kapitalizmu – inna sprawa, że lewica na tym jeszcze nie wygrywa... Nie mam złudzeń, hegemonia neoliberalno-konserwatywna jeszcze potrwa, to kwestia lat, a nie miesięcy. (...)

Komisarz UE ws. strefy Schengen: Pełne funkcjonowanie nie później niż przed końcem czerwca
https://fakty.interia.pl/raporty/5 czerwca 2020

"Pełne funkcjonowanie strefy Schengen będzie przywrócone nie później niż przed końcem czerwca" - przekonuje komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do stolic, a niektóre z nich, w tym Warszawa, nie są gotowe do decyzji (...)

Bogusław Liberadzki: Next Generation EU

Taki, symboliczny przydomek – „Następne pokolenie Unii Europejskiej” – nadano planom budżetowym UE na lata 2021-2027. Od miesięcy toczyły się wokół nich spory – przede wszystkim, co do wielkości budżetu... łącznie 1 bilion 850 mld. Euro! (...)
... Priorytetem w przyszłych wydatkach Unii ma być oczywiście „Zielony ład”. Ten program będzie decydował o poziomie nowoczesności UE. Unia ma zdecydowanie rozwinąć digitalizację, która musi objąć całą gospodarkę i wszystkie sfery życia społecznego. Nowoczesna gospodarka plus większe, zdecydowanie bardziej odczuwalne przez społeczeństwo programy socjalne – to jest to, co Komisja Europejska deklaruje, a co Parlament Europejski wita z zadowoleniem. (...)

Forbes:  Unijne miliardy dla Polski. Z „haczykiem”

... KE ma sprecyzowany plan. Chce wykorzystać kryzys i następujące po nim odbicie nie tylko do odbudowy, ale przebudowy gospodarki europejskiej. Ma ona rozkwitnąć, ale w nowym kształcie. Zielona, dzięki wprowadzeniu Zielonego Ładu i inwestycjom w odnawialne źródła energii. Cyfrowa – przez wdrożenie i wykorzystanie technologii 5G, a także sztucznej inteligencji – mówi dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. (...)

Andrzej Ziemski: Broń jądrowa w Polsce?

W oświadczeniu Porozumienia Socjalistów z okazji 75 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, które drukowane było m.in. w Trybunie znalazła się taka konkluzja dotycząca przyszłości:„Tragiczne dla narodu i państwa skutki II wojny światowej powinny owocować w polskiej myśli politycznej refleksją, że już nigdy więcej, za żadną cenę, nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której ziemie polskie mogą stać się polem bitwy i konfrontacji europejskiej, czy globalnej. Pokój i współpraca między narodami musi być podstawą rozwoju i wskazaniem na przyszłość”. (...)
... Nasze bezpieczeństwo w burzliwym świecie, jeśli sami o to nie zadbamy, nie interesuje specjalnie nikogo. Sojusze międzynarodowe, jak pokazała choćby nowożytna lekcja z 1939 roku są płynne i nie zawsze dotrzymywane. Nie bez powodu aktualna koalicja prawicowa zabiega od dawna o potwierdzenie przez NATO art. 5 Traktatu. Na razie są tylko miłe i puste zapewnienia i oczekiwanie od Polski większego budżetu obronnego w większości przeznaczonego na zakupy w amerykańskich koncernach zbrojeniowych. (...)

Kuba Strzyczkowski/fot. Bogdan Sarwiński

Byli dziennikarze wrócą do Trójki?
Kuba Strzyczkowski zabrał głos

https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news/25.05.2020

Kuba Strzyczkowski został nowym dyrektorem i redaktorem naczelnym Programu III Polskiego Radia. Zdradził, jakie ma plany.
Nowy dyrektor zdradził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, że rozmawiał z dziennikarzami, którzy pożegnali się ze stacją. (…)
"Będę chciał, żeby wróciły nazwiska i audycje dobrze znane słuchaczom. Jednakże postaram się także wprowadzać nowe głosy i nowe programy - zapowiedział. Ocenił również, że na odbudowę radia będzie potrzeba co najmniej kilku tygodni. "Bałagan tu jest straszny" - dodał. (…)

Główny Urząd Statystyczny: Produkcja przemysłowa w Polsce w kwietniu runęła. 
W półtora miesiąca straciliśmy siedem lat wzrostu

... Dane GUS o produkcji przemysłowej w kwietniu są znacznie słabsze od tego, co prognozowali ekonomiści. Konsensus rynkowy wśród analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wskazywał na spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 10 proc., co bardziej pesymistyczni eksperci szacowali kilkunastoprocentowy spadek. Ale zjazd aż o niemal 25 proc. jest szokujący. To oczywiście zdecydowanie najgorszy odczyt dynamiki produkcji przemysłowej w historii badań GUS, ponad dwukrotnie gorszy od poprzedniego "rekordu" (-10,6 proc. rok do roku w grudniu 2012 r.) (...)

KRYZYS PRACOWNICZY: W kryzysie rząd oddał politykę gospodarczą lobbystom korporacji i organizacjom pracodawców

Przepisy pomagają dużym przedsiębiorcom, korporacjom, by nie zmniejszyła się ich stopa zysku. By mogły przejść przez kryzys w miarę suchą stopą, ale kosztem wynagrodzeń pracowników" - mówi OKO.press Łukasz Jaskuła z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. (...)
... Po trzech dekadach nieprzerwanego wzrostu czeka nas recesja i – najprawdopodobniej – wysokie bezrobocie. (...)

GABRIEL ZMARZLIŃSKI: Powojenne szanse dla Polski

Przeżywamy dni 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. (...)
... Ku pamięci…
Nie należy zapominać, że Polska podczas ostatniej wojny była zniszczona w 38 proc. . Straty, jakie ponieśliśmy, były proporcjonalnie 47 razy większe, niż w Wielkiej Brytanii i 25 razy przekraczały zniszczenia wojenne Francji. Kraj został zniszczony i wykrwawiony, a na dodatek wyjałowiony w dużej mierze z warstwy inteligenckiej. W Polsce zostało zaledwie kilkanaście tysięcy osób z wyższym wykształceniem. W 1939 r. na 10 tys. mieszkańców mieliśmy prawie trzy razy mniej studentów, niż Anglia. Mieliśmy 25-30 proc. analfabetów, Anglia wówczas nie znała tego zjawiska. Żaden inny kraj nie znalazł się w podobnej sytuacji.Polska leczyła wojenne rany. Odbudowę kraju rozpoczęliśmy w sytuacji nie tylko zdziesiątkowanych kadr fachowych, lecz również z ludźmi, którzy jakże często nie umieli czytać ani pisać. (...)

SYLWESTER SZAFARZ: Koronacyjny krach polityki globalnej USA (część I)

Tragedię pandemii należy rozpatrywać jako zjawisko samoistne, ale, lepiej, w kontekście globalnym. W tym celu nie trzeba być politykiem, dyplomatą czy politologiem, żeby dostrzegać pogarszającą i komplikującą się coraz bardziej sytuację międzynarodową – i to pod każdym względem. (...)
... Łatwo jest powiedzieć, że USA ponoszą główną odpowiedzialność za obecny chaos, marazm, impotencję i za zagrożenia na świecie. Ale już znacznie trudniej udowodnić takie twierdzenie – obiektywnie i przekonująco. Warto jednak podjąć tę dość ryzykancką próbę, bowiem teraz nie mamy już wiele (czyli prawie wszystko) do stracenia, zaś stawka w toczącej się bezładnej grze globalnej jest maksymalna. (...) 

Bogdan Chrzanowski: Co Lewica zawdzięcza Socjaliście? - Jerzy Kuśmierski

... Towarzysz Jerzy był socjalistą wielkiego formatu. Uważał, że PPS jest tak trwale i chlubnie zakotwiczona historycznie w polskiej rzeczywistości, że dziś ma także do wypełnienia wielkie posłannictwo dziejowe. Uważał, że Polska Partia Socjalistyczna jest potrzebna jako byt wyrazisty, samodzielny i niezależny, bo tylko taka, w takiej roli może w pełni wspomagać lewicową stronę sceny politycznej. (...)
... W 2008 roku nasz nieodżałowany Towarzysz Jerzy odszedł na wieczną służbę. W obrzędzie pożegnalnym, oprócz Piotrkowskich Socjalistów uczestniczyli również Towarzysze z Sieradza, Pabianic, a z Pocztem Sztandarowym przedstawiciele Rady Wojewódzkiej w Łodzi... 

TYMOTEUSZ KOCHAN (SOCJALIZM TERAZ): Keynesizm i inne choroby

... Kryzys nie skończy się za dwa miesiące. Państw nie stać ,by bez ingerencji w produkcję nastarczyć za wymogami giełd i rynków. Budżet państwa nie powstrzyma globalnych zmian i odwrotu kapitału. Państwa nie są też od ratowania prywatnej własności, która wybitnie się nie sprawdza. Społeczeństwo musi być ponad kapitałem – czas więc skończyć z myśleniem, że państwo to sługa rynków, który musi je wiecznie zadowalać.
Stąd też potrzeba nacjonalizacji kluczowych sektorów gospodarczych– o czym ostatnio mówiła już nawet Wiceszefowa Komisji Europejskiej – i zabezpieczenia produkcji przez aktywność gospodarczą państwa i tworzenie uczciwych, dobrze płatnych miejsc pracy. (...) 

Lewica: Chcemy Trybunału Stanu dla premiera za wybory

- Doszło do wielkiego przestępstwa na niespotykaną dotąd skalę. Lewica będzie domagała się powołania komisji śledczej w sprawie wszystkich nieprawidłowości związanych z organizacją i niedoprowadzeniem do wyborów w konstytucyjnych terminach - mówił w Sejmie kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń, po odrzuceniu przez Sejm uchwały Senatu odrzucającej możliwość zorganizowania powszechnego głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. (...)

Zwycięscy w Berlinie

Dzień Zwycięstwa - 75 lat od zakończenia II Wojny Światowej
Bohdan Piętka:  Największy front w dziejach świata

... Front wschodni był nie tylko największym frontem II wojny światowej, ale i największym frontem wojennym w dziejach, zarówno pod względem wielkości teatru działań, jak i zaangażowanych na nim sił. Obejmował obszary ZSRR od Morza Barentsa na północy po Morze Czarne i Kaukaz na południu. W dalszej części zmagań front wschodni objął tereny Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech, wschodniej Austrii i Niemiec po Łabę. (...)


1 Maja 2020 - kwiaty w Dniu Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego/1 Maja 2020

   1-go Maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego dla uczczenia Międzynarodowego dnia Solidarności Ludzi Pracy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego – socjalisty i patrioty, pierwszego Premiera Rządu Niepodległej Rzeczypospolitej.
   Także w Piotrkowie Trybunalskim socjaliści oddali hołd Bohaterom walczącym o wolność i sprawiedliwość społeczną. 

Apel Porozumienia Socjalistów na 1 Maja

Złóżmy indywidualnie symboliczne, czerwone róże i goździki w miejscach upamiętnionych krwią robotniczą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.
W Warszawie to Plac Grzybowski, Cytadela, pomnik Ignacego Daszyńskiego.
1 maja 2020 roku, od godziny 12.00.

Zaznaczmy swoją determinację w walce o nasze prawa. Prawa pracowników, bezrobotnych, obywateli, Polaków.
Zbliża się święto 1 Maja. To ogólnoświatowe, również w Polsce państwowe święto, wywodzące się z tradycji walki klasy robotniczej o status społeczny i zawodowy jeszcze w XIX wieku. Wyrosło ono na tradycji walki z agresywnym kapitalizmem pozbawiającym ludzi pracy ich szans i możliwości rozwoju.(...)
... Porozumienie Socjalistów, kierując się doświadczeniem, proponuje, aby tegoroczne święto – 1 Maja 2020, mimo panujących ograniczeń w kontaktach, zaznaczyć w oryginalnej, indywidualnej formie, dozwolonej przez prawo. (...)
PLAN LEWICY LEGALNEGO PRZENIESIENIA TERMINU WYBORÓW PREZYDENCKICH 

Plan Lewicy – Kalendarium Wyborcze:

8 maja 2020 r. Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
7 czerwca 2020 r. Koniec stanu klęski żywiołowej.
5 września 2020 r. Koniec okresu 90 dni, w czasie którego nie można przeprowadzić wyborów.
19 września 2020 r. Ogłoszenie daty wyborów, w których wezmą udział zarejestrowani już kandydaci, ustalenie nowego kalendarza wyborczego, dla czynności, które nie zostały wykonane.
1 Maja - 
Apel pierwszomajowy Polskiej Partii Socjalistycznej

     Pierwszego maja, jak co roku będziemy świętować Międzynarodowy dzień Solidarności Ludzi Pracy. 
Dla nas Socjalistów, tak jak dla innych partii lewicowych, związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracowników to największe święto. (...)

Foto: Ludovic Marin/AFP / East News

Bill Gates nazywa pandemię koronawirusa Pandemią 1. Dlaczego?

Bill Gates uważa, że choć przespaliśmy ostrzeżenia sprzed kilku lat, to teraz mamy szansę lepiej przygotować się i przećwiczyć reakcję na moment, w którym wybuchnie kolejna pandemia. Zdaniem Gatesa w przyszłości może być ona wywołana przez bioterrorystów. (...)

Łukasz Warzecha: Zmierzch liberalizmu, marsz autorytaryzmu

Czy pandemia stanie się impulsem, który przekieruje nas od liberalnej demokracji ku maskowanemu wyborami autorytaryzmowi? Pretekstem do obcinania naszej wolności stało się znów bezpieczeństwo, tyle że tym razem zdrowotne. (...)
... Formalne zachowanie demokratycznych procedur nie jest przecież uniwersalną szczepionką na to, co w ostatnich latach zaczęto określać jako miękki autorytaryzm: system, w którym zdobywająca władzę formacja, często przy żenującej słabości opozycji, wprowadza wiele drobnych, na ogół niedostrzeganych przez obywateli mechanizmów, za pomocą których gwarantuje sobie dalsze sprawowanie władzy coraz bardziej ingerującej w podstawowe mechanizmy państwa, coraz bardziej niepodzielnej i coraz silniej uderzającej w tych, którzy nie są jej zwolennikami. (...)

Times Square w Nowym Jorku

Zuzanna Skalska: Świat po epidemii będzie jak Polska lat 90. Stary system się skończył
... Cały świat musi spojrzeć sobie w oczy i zastanowić się, czy system, który do tego doprowadził, ma jeszcze sens. Wyobraź sobie korporację, którą zaatakował wirus komputerowy, a teraz trzeba kompletnie zresetować system i postawić go na nowo. To jest zawsze bardzo trudna i bolesna sytuacja, ale wiele firm, które czegoś takiego doświadczyły, przeszło później swojego rodzaju oczyszczenie i zaczęło zupełnie inaczej pracować. My jesteśmy obecnie właśnie w takim momencie. (...)
... Generalnie świat po epidemii będzie jak Polska w latach 90. To jest idealna analogia. Stary system się skończył i nie wiadomo, co dalej. Przypomnij sobie, co się wtedy działo, totalny chaos i tzw. wolna amerykanka. Teraz też tak będzie, bo dotychczasowe reguły przestały działać, a nowych jeszcze nie ma. (...)

Konrad Rękas: PANDEMIA DEMOLIBERALIZMU

Słyszymy często o "końcu demoliberalizmu" w wyniku pandemii. Być może, oby, wątpię. (...) A może raczej dokona jego (respiratorowej...) reanimacji i przekształcenia w kolejne stadium, bez naruszania istoty, czyli interesów klasowych, zasad i kierunków kumulacji kapitału (a więc i władzy politycznej)? (...)
... oto od 230 lat byliśmy karmieni bajeczką o "przyrodzoności, naturalności i niezbywalności tzw. Praw Człowieka i Obywatela". I oto wszystkie one nie tylko zostały ostatecznie już zdmuchnięte w ciągu kilku dni w całym niemal zachodnim świecie – ale też nikt wobec tego nie protestował, nikt po nich nie zapłakał! Prawa Człowieka, ich koncept i doktryna nie tyle umarły – a okazały się od dawna martwe. Teraz koronawiatr tylko rozwiał ich popioły. (...) 
... Porzućmy raz na zawsze mrzonkę, że demoliberalne państwo może się samo i dobrowolnie przekształcić w coś naturalnie zgodnego z duchem tradycji, interesem narodowym czy po prostu zdrowym rozsądkiem!Nie, państwo demoliberalne może tylko ulegać dalszej degeneracji, w coś jeszcze gorszego (np. w pełnowymiarowy postdemoliberalny totalitaryzm, którego narodzin być może jesteśmy świadkami) – albo zostanie zniszczone! (...)
Członkowie Rady Naczelnej PPS: 
List otwarty do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

... Przez ostatnie dwa miesiące znaczna część naszego społeczeństwa obdarzyła Pana olbrzymim zaufaniem. Polacy poszukują wiedzy u ekspertów bo chcą postępować racjonalnie w interesie całego społeczeństwa.(...) 
... Wolność osobista stanowi dla większości obywateli naszego kraju jedną z najważniejszych wartości. Pomimo ewidentnej niekonstytucyjności wielu wprowadzonych ograniczeń i występujących na co dzień bezsensownych ich interpretacji przez służby mundurowe, obywatele przyjmowali je ze zrozumieniem. W większości dostosowali się do przepisów kwarantanny ograniczających wolność. (...)
... Powstaje zasadne pytanie, czy wprowadzone ograniczenia służą rzeczywiście walce z epidemią, czy też są kolejnym przejawem stopniowego ograniczania praw obywatelskich. Sytuacja ta ewidentnie współgra z dążeniem do przeprowadzenia na siłę , bez oglądania się na konsekwencje dla życia obywateli, wyborów prezydenckich w dniu 10 maja. (...)

Scenariusze inwazji wirusa

Marcin Rotkiewicz: Koronawirus zostanie z nami na długo. Nawet (lub przynajmniej) na 5 lat

Czeka nas też rollercoaster zawieszania i odwieszania restrykcji spowodowanych pandemią. I to przez najbliższe dwa lata – wynika z najnowszej analizy naukowców z Harvardu. (...)
... publikacja pięciorga amerykańskich badaczy z Harvard T.H. Chan School of Public Health, która ukazała się właśnie na łamach tygodnika naukowego „Science”, jest pozytywnie komentowana przez ekspertów. Między innymi doceniają oni próbę rzetelnego naszkicowania scenariuszy na najbliższe pięć lat... jeśli nasz układ odpornościowy zapamiętuje spotkania z SARS-CoV-2 na bardzo długo, to jest szansa, że za pięć lat zostanie całkowicie usunięty z ludzkiej populacji. Jeśli jednak na krócej, to po kilku latach spokoju może powrócić nowa fala epidemii. (...)
Adeela Naureen, Umar Waqar: KORONAWIRUS I UPADEK KAPITALIZMU, 
DLACZEGO ŚWIAT POTRZEBUJE NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO

... Najwyraźniej jeden malutki wirus przebija bańkę kapitalizmu i liberalizmu gospodarczego narzuconą kuli ziemskiej od ostatnich czterech dekad. Dokąd zmierzamy i czy świat potrzebuje nowego zamówienia po opadnięciu pyłu koronawirusa? (...)
... Jeśli liberalizm ekonomiczny był uważany za panaceum na wszystkie problemy ludzkości, dlaczego państwa interweniowały we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Azji Południowej i Afryce, aby powstrzymać falę wirusa koronawirusa, i dlaczego państwo socjalistyczne, takie jak Chiny lepiej sobie radzić w tej pandemii? (...)
... Liberalizm gospodarczy dokonał spustoszenia w krajach rozwiniętych i rozwijających się i nie sprawdził się w naszych czasach; stworzył bagno pieniędzy w rękach 1% super bogatych, a państwa stały się zakładnikami tych osób i międzynarodowych korporacji. (...)
Grzegorz W. Kołodko: Stąpanie po ruchomych piaskach

Prognozowany 3-procentowy globalny spadek PKB to wielkość uśredniona, co oznacza, że choć świat się nie zawali, to dla niejednego przedsiębiorcy i gospodarstwa domowego będzie to katastrofa – pisze ekonomista. (...)

Rzeczpospolita/ Rafał Guz

Krzysztof Janik JANIK: KRAJOBRAZ PO KORONAWIRUSIE
https://www.rp.pl/Publicystyka/

 Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już w stanie wyjątkowym, spowodowanym epidemią koronawirusa. Nie chodzi mi tu o oficjalne stanowisko rządu. (…) Idzie mi raczej o stan świadomości społecznej, zachowania ludzi, mobilizację aparatu państwowego i sposoby jego działania. To jeszcze potrwa, nikt nie wie ile. Ale pewne zmiany w funkcjonowaniu państwa i wspólnoty są nieuchronne. (...)

/DREW ANGERER /Getty Images/

interia FAKTY: Amerykański generał: Koronawirus powstał z przyczyn naturalnych
https://fakty.interia.pl/15 kwietnia 2020

Dowody wydają się wskazywać, że to natura stworzyła koronawirusa - oświadczył we wtorek przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Mark Milley. (...)
... "Na ten moment powiem, że to jest nierozstrzygnięte, ale dowody wydają się wskazywać, że to natura. Ale nie wiemy tego na pewno" - ocenił amerykański wojskowy pytany o pochodzenie koronawirusa.

Fot. Friso Gentsch / AP Photo

Aleksander Poniewierski: To nie pandemia zmieni nasz świat. 
Era wielkich przyspieszeń dopiero się zaczyna

To jest czas, kiedy możesz zrozumieć nowoczesny świat. Pokonać koronawirusa. (...)
... W ostatniej dekadzie firmy pracowały nad strategiami, dla których kamieniem milowym miał być rok 2020. (...) Eksplozja informacyjna XX wieku całkowicie przeobraziła świat. Otacza nas chmura szumu i informacji, zbyt gęsta, by ją przyswoić.(...)
... Oto, co nas czeka. Zalew niesprawdzonych lub nie w pełni przetestowanych „wynalazków”. Lepiej zrozumiemy sytuację, jeśli zauważymy, że grupą najbardziej narażoną na COVID-19 są osoby starsze, a więc najbardziej podatne na manipulację. (...)

Ilona Łepkowska: List otwarty do Jarosłowa Kaczyńskiego

... Zobaczyłam dziś w internecie zdjęcie, jak wysiada Pan z limuzyny zaparkowanej w alei Cmentarza Powązkowskiego, gdzie wybrał się Pan, mimo zakazów, by odwiedzić grób swojej Matki.Tym samym okazał Pan głęboką pogardę i całkowity brak zrozumienia uczuć milionów zwykłych Polaków, ludzi, w których interesie działa Pan ponoć od dziesięcioleci. Tych Polaków, którym w te Święta nie dane będzie odwiedzić grobów swoich bliskich, bowiem im, zwykłym Polakom jest to zakazane. (...)

(Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Gazeta)

Paweł Hekman: Jak może wyglądać świat po pandemii? 
Polska stworzyła scenariusz dla grypy

... W 2019 r. Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością* wraz z firmą 4CF, która zajmuje się prognozowaniem przyszłości, przygotowało raport o scenariuszach przyszłości dla Polski na lata 2030-50. Jeden z tych scenariuszy oparto na symulacji świata, przez który przeszła pandemia grypy, zabijając setki milionów ludzi. Raport powstał na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. (...)
GRZEGORZ W. KOŁODKO: Potem, czyli świat po pandemii
https://www.rp.pl/OPINIA EKONOMICZNA/6.04.2020

Trzeba uważać na skok na kasę populistów, którzy zechcą wyrwać jak najwięcej pod hasłem ochrony tych w potrzebie. Jeszcze bardziej trzeba uważać na zachłanność zamożnych. (...)
...  Szczególnie interesujące w odniesieniu do przyszłości jest to, co nie jest oczywiste, co zdarzyć się może, ale nie musi. (...)
Prof. Aleksandr Dugin: Koronawirus i krach światowego porządku

... mamy już za sobą osiągnięcie punktu bez odwrotu w ramach niektórych procesów zachodzących w geopolityce i ideologii.
Po pierwsze, epidemia koronawirusa jest końcem cywilizacji. (...)
Po drugie, koronawirus zamyka epokę liberalizmu. (...)
Po trzecie, kardynalnie zmieniają się kryteria sukcesu i osiągnięć państw i społeczeństw. (...)

Chiny wróciły do wzrostów po koronawirusie. 
Tylko cztery kraje gorsze od Polski w Europie
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/1.04.2020

... Ciekawie sytuacja wygląda w Chinach. Koronawirus tam już ustępuje i nadzieja wróciła do gospodarki. (...) Rynek pracy w zasadzie powrócił do poziomu sprzed epidemii, kładąc się pozytywnie na podstawach szybkiego ożywienia gospodarki po epidemii - skomentował w raporcie dr Zhengsheng Zhong, główny ekonomista CEBM Group. (...)

W Szwecji tętni życie/AFP

Koronawirus. Szwecja i jej odmienne podejście
https://fakty.interia.pl/raporty/30.03.2020

Szwecja, w odróżnieniu od sąsiadów, nie zamknęła swoich granic ani szkół, nie zakazała również zgromadzeń powyżej dwóch osób jak Niemcy, Wielka Brytania czy Polska. (...)
... Szwecja stawia na dalece idącą dobrowolność w podejmowaniu działań, zamiast na surowe zakazy. "To podejście ma u nas długą tradycję i się sprawdza" -powiedział naczelny epidemiolog Szwecj Anders Tegnel. (...)
Bogdan Chrzanowski: 3 lata Ronda Zygmunta Zaremby w Piotrkowie Trybunalskim
OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim/30.03.2020

29 marca 2017 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nadała jednemu z miejskich rond nazwę "Zygmunta Zaremby", a w dn. 31 marca 
Rada OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim podziękowała za ten akt Prezydentowi Miasta w następujących słowach:
"Rada Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim składa bardzo serdeczne podziękowania, za zaangażowanie się w walkę o nazewnictwo, jednego z rond imieniem wielkiego piotrkowianina Zygmunta Witalisa Zaremby. Jesteśmy zaszczyceni bo był nim wielki człowiek, patriota, humanista nieszczędzący sił w walce o wolną i niepodległą Polskę. Szczególnie jesteśmy radzi, że nadanie imienia Zygmunta Witalisa Zaremby rondu jest dokonane w roku jubileuszu Miasta Piotrkowa i 125 – lecia powstania Polskiej Partii Socjalistycznej." (...)
 
Grzegorz Kołodko: F-35 na koronawirusa

... Chcę mocno podkreślić, że jeśli mamy troszczyć się o bezpieczeństwo społeczeństwa i ludzi, co tak bardzo podkreślają uczestnicy każdych wyborów, łącznie z obecnymi – prezydenckimi, to niech politycy i parlamentarzyści wykażą się minimalnym rozsądkiem i odwagą i zamrożą co najmniej na pięć lat tzw. wydatki obronne. Nie będziemy przecież walczyć z koronawirusem przy pomocy myśliwców F-35, nakręcając przy okazji koniunkturą amerykańskim protektorom. (...)

© HAZEM BADER/AFP

Artur Ilgner: Mamy trzecią wojnę światową

... Dopiero się rozpoczęła i nie wiadomo jak długo potrwa. I choć nie walczą między sobą armie, wręcz odwrotnie, ludzkość, po raz pierwszy w swojej historii, zjednoczyła się, bez wątpienia jest to wojna światowa w której zaangażowanych jest wiele państw przeciwko wspólnemu wrogowi.
Jest nim Covid-19.Wirus chytry, przebiegły. (...) W zmasowanej ofensywie zaatakował ludzki świat.
Zatem wojna totalna, ogólnoświatowa. O nowym obliczu. Bez bomb, czołgów, samolotów, żołnierzy. Huku armat i wystrzałów. Wojna "cicha". (...)
JERZY SZYGIEL: Koronawirusa narodzin teorie spiskowe

Dziennikarze czołowych amerykańskich gazet New York Times, Washington Post i Wall Street Journal muszą pożegnać się z Chinami: władze unieważniły ich lokalne legitymacje. Razem 13 reporterów będzie musiało wrócić do domu. Oba wielkie kraje kłócą się o opowieść o pandemii. (...)
... Tłem chińskiej wizji jest wojna handlowa, którą prezydent Trump wydał Państwu Środka, ale w centrum obrazu widać raczej amerykańskie niedbalstwo, niż jakąś przemyślaną strategię. 12 marca dr Robert Redfield, szef CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – centralnego organu USA koordynującego walkę z wirusem, powiedział, że w ubiegłym roku niektórych pacjentów, którzy mieli umrzeć na grypę, źle zdiagnozowano. Dopiero po ekshumacjach i ponownym przebadaniu okazało się, że to ofiary Covid-19. Redfield wskazał wrzesień 2019 r. jako prawdopodobny początek epidemii, lecz nie podał szczegółów. (...)
Shane Quinn: USA ZACISKA PĘTLĘ NA CHINY W WYNIKU KAMPANII KORONAWIRUSOWEJ

Podstawowym tematem stojącym za zachodnim podejściem politycznym i medialnym do koronawirusa jest zniszczenie i podważenie międzynarodowej pozycji Chin, kraju, z którego rzekomo rozprzestrzenia się ta choroba. Wybitni amerykańscy politycy, tacy jak Mike Pompeo, Sekretarz Stanu USA, publicznie nazwali tę chorobę „koronawirusem Wuhan”, próbując zaszkodzić reputacji Chin i zrzucić winę na drzwi Pekinu. (...)
... Koronawirus, którego widmo jest przesadzone przez establishment, stanowi pretekst do zacieśnienia dławika w Chinach.
Dzieje się to w cieniu, z dala od publicznego blasku. Rzeczywiście, Chiny są już otoczone setkami amerykańskich baz wojskowych w regionach Azji Wschodniej i Pacyfiku, a od ponad roku Pekin jest uwikłany w zaciekłą wojnę handlową z Waszyngtonem. (...)
Teresa Coratella: Chiński dylemat Włoch

Przed wizytą Xi Jinpinga we Włoszech chińska inicjatywa Belt and Road (BRI) dołączyła do długiej serii problemów, które dzielą włoskie partie rządzące. (...)
... Obecne podejście Włoch do Chin ma dwie kluczowe cechy. Po pierwsze, nikt nie spodziewałby się, że obecny rząd będzie tak otwarty na chińskie inwestycje, biorąc pod uwagę jego tradycyjną orientację na partnerów takich jak Stany Zjednoczone i Rosja. Po drugie, rząd jest podzielony w tej kwestii (nie jest to nowość we włoskiej polityce). (...)
BARTOSZ RYDLIŃSKI: Czas na lewicową „Doktrynę szoku”!

Po wybuchu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa COVID-19 wielu zaczęło przytaczać „Doktrynę szoku” Naomi Klein jako przepowiednię radykalnych neoliberalnych reform, które mogą zostać wprowadzone w czasie społecznej dezorientacji. (...)
... I właśnie ten okropny kryzys, największej globalnej epidemii od 700 lat może być szansą na zastosowanie naszej, socjaldemokratycznej „Doktryny szoku”, szczególnie że rynkowcy i prywatyzatorzy są pogubieni, stracili orientację, nie są w stanie sprawnie reagować na spektakularny renesans państwa w czasie zarazy. W polskich warunkach, które są nadzwyczaj neoliberalne w europejskim kontekście, Lewica powinna przedstawić swój program reform, które wychodziłby daleko poza dotychczasowe schematy. (...)
POROZUMIENIE SOCJALISTÓW: Przełożyć wybory prezydenckie zaplanowane na maj 2020

Prezydium Porozumienia Socjalistów przyjęło w dniu 18 marca 2010 roku stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Socjaliści opowiadają się za ich przełożeniem w czasie, w związku z niemożliwością dopełnienia zapisów Konstytucji dotyczących warunków i trybu wyborów oraz samej kampanii. (...)

KAMIL TURECKI: Walka o wpływy w cieniu koronawirusa
Koronawirus na świecie. Chiny chcą wykorzystać moment

Chiny wychodzą na prostą po wybuchu pandemii koronawirusa i przechodzą do politycznej ofensywy. Wszystko dzieje się pod płaszczykiem niesienia pomocy tym, których Unia Europejska zawiodła. (...)
- Na celowniku Chin są przede wszystkim Bałkany. Wcześniej Państwo Środka przejęło port w greckim Pireusie - dziś zwany chińskim Gibraltarem. W tym momencie naturalna droga do serca Europy wiedzie przez Serbię
- Pekin rozbudowuje swoją pozycję w tej części Europy ze względu na kluczowy dla Chin projekt - Nowy Jedwabny Szlak
- W obliczu szalejącego koronawirusa prezydent Serbii ostro krytykuje Unię Europejską za brak pomocy. Poprosił o nią w niedawnym orędziu właśnie Chiny. Prezydenta Xi Jinpinga nazywa nie tylko przyjacielem, ale i bratem
- Zbliżenie Belgradu i Pekinu budzi poważne obawy w Europie. Dziś Serbia jest przecież jednym z krajów kandydujących do wejścia do Unii Europejskiej (...)

Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny - senator LEWICY, Przewodniczący RN PPS: 
O WALCE Z PANDEMIĄ W POLSCE 

... Trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy nasze władze sobie z tym poradziły, ponieważ kryzys i następstwa podjętych decyzji są dopiero przed nami. Uważam, że w tej chwili należy wspierać rząd i podsuwać mu jak najwięcej rozwiązań, które pozwoliłyby zmniejszyć zasięg epidemii. Takie też jest stanowisko Roberta Biedronia i polityków oraz polityczek Lewicy, którzy wskazują w pierwszej kolejności na konieczność współpracy i osiągania porozumień ponad partyjnymi podziałami. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy odnotowywać ewentualnych porażek strony rządowej. Ważne, by na nie szybko reagować. Trzeba też pamiętać, że PiS rządzi już długo i stan przygotowania państwa do kryzysu leży, rzecz jasna, w jego rękach, a w przebiegu epidemii nie bez znaczenia pozostanie dotychczas prowadzona polityka. (...)

Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego: 
Podziękowanie dla Polskiej Fundacji Narodowej

 Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, występując w roli podmiotu realizującego budowę w Warszawie pomnika swojego patrona, wyraża wdzięczność i podziękowanie Polskiej Fundacji Narodowej za przekazanie darowizny na ten cel. Pomnik wraz z infrastrukturą i otoczeniem jest ważnym nośnikiem przekazu historycznego. Służąc przede wszystkim pamięci o Ignacym Daszyńskim kształtuje zarazem świadomość historyczną młodego pokolenia. Podtrzymuje i upowszechnia tradycję państwową i narodową oraz służy wzmacnianiu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.

TYMOTEUSZ KOCHAN (SOCJALIZM TERAZ): Kapitalizm jest chory

Epidemia COVID-19 na pierwszym miejscu uwydatnia to, jak bardzo antyludzki i antyspołeczny jest cały współczesny kapitalizm. Rynek nie ma do zaoferowania niczego poza groźbą recesji, skandalicznym podnoszeniem cen maseczek i wszelkich środków dezynfekcyjnych, czy błaganiem o wsparcie od szeregowych podatników w związku z malejącą stopą prywaciarskiego zysku. (...)
... Jedynym rzeczywistym organizmem wyposażonym w środki niezbędne do walki ze wszelkimi sytuacjami kryzysowymi jest państwo. Wiedzą o tym także właściciele firm i akcjonariusze – żądają więc od państwa pomocy lub zwrotu znikających zysków, ponieważ już od dawna przyzwyczajeni są do ciągłej prywatyzacji i zawłaszczania wszelkich zysków, i jednoczesnego uspołeczniania (przerzucania na barki pracowników) wszelkich kosztów związanych ze swoją działalnością. (...)
To my płacimy
... to właśnie my – wszyscy, szeregowi podatnicy – ponosimy koszty związane z zyskami branży monopolowej, tytoniowej, czy z praktykami wszystkich gigantów naftowych, którzy skutecznie zatruwają planetę i przyczyniają się do katastrofalnych zmian klimatycznych. Te społeczne koszty prywatnych praktyk są jednak dla mas „niewidzialne”, ponieważ już dobrze się do nich przyzwyczailiśmy. Miliardy zostały wydane w taki sposób byśmy wszyscy uważali ten stan za stan natury.Wszystko wskazuje na to, że kapitał znów obciąży nas swoimi stratami, a potulne, kapitalistyczne państwa przychylą się do jego próśb i zaczną wypłatę rekompensat za… Wirusa. (...)

Jan J. Zygmuntowski

Ziemia – wielka cyfrowa fabryka
Roman Kurkiewicz rozmawia z Janem J. Zygmuntowskim

W jakim kapitalizmie żyjemy?
– Nasz kapitalizm radykalnie różni się od tego, z którym mieliśmy do czynienia w czasach wielkich fabryk i kapitalistów w cylindrach. Dzisiaj świat wygląda inaczej i to jest zmiana dogłębna, jakościowa. Przyjęło się go nazywać kapitalizmem kognitywnym, ponieważ największą maszyną, która wytwarza dzisiaj wartość, jest ludzki umysł. (...)
Jesteśmy wszyscy robolami w wielkiej, globalnej, cyfrowej fabryce i pracujemy w niej ochotniczo, nie zarabiamy na tym, nie znamy właścicieli…
– Tak i bardzo trudno nam sobie zdać z tego sprawę właśnie dlatego, że ta fałszywa umowa społeczna, którą nam zaproponowano, jest taka: „Wy macie internet za darmo…”. (...)

Dziennik TRYBUNA: Czy „plan Balcerowicza” jest Balcerowicza?

... Miniona, 30 rocznica „planu Balcerowicza” (odnotujmy – pisanego przez niektórych z dużej litery: Planu Balcerowicza) obrodziła dyskusją na kilka głosów gazetowych. Niezbyt zapalczywą, bo temperatura sporu już dawno wystygła... ekonomiści i publicyści nieskłonni do podobnych zachwytów mieli kolejną okazję, by przypomnieć znaną tezę prof. Kołodko, że tzw. „terapia szokowa” Balcerowicza, to tak naprawdę był „szok bez terapii”.
Kołodko od lat ma ugruntowaną opinię o „planie Balcerowicza” – reformy zapoczątkowane w roku 1989 były niezbędne, tylko były źle zaplanowane i źle przeprowadzone – przy pomocy łomu właściwie. W rezultacie Polska – choć z perspektywy czasu zyskała – mogła jednak osiągnąć więcej i o wiele mniejszym kosztem społecznym. (...)

Bolesław Kwapiński

Bogdan Chrzanowski: Nasz Doktor - Sylwester Bolesław Kwapiński 
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim/1 marzec 2020

   W czerwcu 1943 roku Niemcy aresztowali małżeństwo Kwapińskich. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy miasta "po Kwapińskim płakał cały Sulejów , bo On dla nas był jak Ojciec".
   Za sprawą ludzi, których uratował od śmierci przetrwała pamięć o Nim jako o "doktorze z Sulejowa."
(...)

   ... Bolesław Kwapiński już na studiach w Warszawie zetknął się z lewicowym ruchem młodzieżowym. Po przyjeździe do Sulejowa kontynuował pracę lewicową w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)  Funkcję prezesa Komitetu Robotniczego PPS w Sulejowie pełnił nieprzerwanie do 1939 roku. Był bardzo aktywnym społecznikiem, występował na wielu wiecach i włączał się we wszystkie inicjatywy mające na celu poprawę ciężkiej doli szerokich mas społecznych. (...)

SYLWESTER SZAFARZ: ASPEKTY MILITARNE CYWILIZACJI XXI WIEKU

... Zestawienie dużych wojen wygląda następująco: 0 r. – 1200 r.: 9 wojen, w tym: 3 wyprawy krzyżowe; 1200 r. – 1400 r.: 11 wojen, w tym: pozostałe 6 wypraw krzyżowych, najazdy mongolskie, 1206 – 1324 r. i wojna stuletnia, 1337 – 1453 r.; 1400 r. – 1600 r.: 15 wojen, w tym: wojna krymska, 1571 r.; 1600 r. – 1800 r.: 35 wojen, w tym: wojny polsko – szwedzkie, 1600 r. – 1611 r. i wojna trzydziestoletnia, 1618 r. – 1648 r.; 1800 r. – 2000 r.: 57 wojen, w tym: wojny napoleońskie, 1803 r. – 1815 r., wojny opiumowe, 1839 r. – 1842 r. i n., I wojna światowa i II wojna światowa, wojna koreańska, 1950 r. – 1953 r., wojna wietnamska/indochińska, 1955 r. – 1975 r.; 2000 r. do dziś: 9 dużych wojen, w tym: wojny izraelsko-arabskie, od 1948 r., wojna o Falklandy, 1982 r., wojna w Zatoce Perskiej, 1990 r. – 1991 r., wojna afgańska, od 2001 r., wojna iracka, od 2003 r., wojna syryjska, od 2011 r., wojna na Ukrainie, od 2014 r., terrorystyczna wojna światowa, od 1945 r., internetowa wojna światowa (tzw. Cyber Wars i ich intensyfikacja od początku XXI wieku), wojna gospodarcza, religijna i wiele, wiele innych. (...)
GRZEGORZ KOŁODKO: Nowy nacjonalizm– bękart neoliberalizmu.
Rzeczpospolita/20 lutego 2020

- "Nie da się zbyt długo ukrywać ksenofobii i szowinizmu za fasadą patriotyzmu, także ekonomicznego. To jałowa próba leczenia jednej chorobyinną" - Twierdzi Prof.  Grzegorz W. Kołodko.

"... Jeszcze większy kryzys
Trwa czas zamętu. Wyjątkowy, historycznie rzecz biorąc, zbieg rozmaitych okoliczności
– kulturowych, technologicznych, politycznych, ekonomicznych i ekologicznych – stawia współczesność przed niespotykanymi na taką skalę wyzwaniami. Nawet wyzwania, przed którymi ćwierć wieku temu stanęły gospodarki posocjalistyczne, były mniej znaczące niż te współczesne..."
Spotkanie z Robertem Biedroniem - 17 lutego 2020 r. (Galeria zdjęć)

Robert Biedroń na spotkaniu w Warszawie, podczas którego oficjalnie powołano do życia jego lokalny komitet, przypominał, że najlepiej ocenianym przez Polaków prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Pełen optymizmu na starcie kampanii wskazywał na to, że mówi o rzeczach, których inni kandydaci się boją. 
Robert Biedroń: Kwaśniewski dał Polsce Konstytucję, ja ją zrealizuję

– Lewica powinna z dumą przypominać, że Konstytucję, której stara się dziś bronić opozycja, stworzyła ówczesna lewica z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele - Z Robertem Biedroniem, kandydatem Lewicy na prezydenta RP rozmawia Krzysztof Lubczyński (...) 

Handel boi się coraz droższej pracy
https://biznes.interia.pl/11.02.2020

... A w badaniu, które na zlecenie BIG InfoMonitora przeprowadziła firma Keralla Research, wyszło, że blisko połowa firm handlowych miała w swoich portfelach faktury opóźnione o dwa miesiące, a ponad jedna trzecia (36 proc.) nie mogła się doczekać zapłaty za faktury od ponad 90 dni. To wszystko powodowało efekt domina: coraz większe kłopoty z obsługą własnych zobowiązań, zaburzenia płynności, bankructwa kolejnych firm.

Bertrand Russell

Człowiek, który wyprzedzał swój czas
https://trybuna.info/swiat/czlowiek-ktory-wyprzedzal-swoj-czas/

Ponad pięćdziesiąt lat temu, 2 lutego 1970 roku, w wieku prawie 98 lat odszedł Bertrand Russell – wielki uczony i znakomity popularyzator nauki, laureat nagrody Nobla, arystokrata brytyjski zasiadający w Izbie Lordów, który nie używał odziedziczonych tytułów, współtwórca koncepcji socjalizmu gildyjnego, publicysta o światowym zasięgu oddziaływania, inicjator i przywódca ruchów społecznych, przyjaciel Josepha Conrada-Korzeniowskiego i Alberta Einsteina. (...)
Posiedzenie Rady Naczelnej PPS

... W dniu 1 Lutego 2020 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej PPS. (...)
... Jednym z kluczowych tematów będących przedmiotem obrad była kwestia wyborów prezydenckich. (...)
... Po dyskusji RN PPS w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:
„W związku ze skierowanym do nas apelem Roberta Biedronia o poparcie go w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Polska Partia Socjalistyczna popiera Roberta Biedronia, jako wspólnego kandydata całej Lewicy. Oczekujemy, że w toku kampanii wyborczej zostaną zaprezentowane ideały bliskie Socjalistkom i Socjalistom. Uważamy, że kandydatura ta uzyska poparcie większości społeczeństwa”. (...)
Konferencja - Wizja niepodległej Polski

W dniach 20 i 21 stycznia 2020 roku odbyła się w Warszawie w pomieszczeniach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z udziałem Stowarzyszenia im, Ignacego Daszyńskiego konferencja nt.: 

Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski

Podczas konferencji wygłoszono referaty naukowe dotyczące okresu kształtowania się wizji niepodległości Polski w pierwszych latach XX wieku, jak również w latach późniejszych. Część referatów dotyczyła czołowych postaci ruchu socjalistycznego i ludowego, którzy współdziałali w budowie II Rzeczypospolitej.

Zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście. Dyskutowano o przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Koło przyjęło uchwałę w tej sprawie skierowaną do Rady Naczelnej PPS, której posiedzenie planowane jest na dzień 2 lutego.W uchwale zawarto opinię, iż PPS powinna w wyborach prezydenckich zorganizować własny komitet wyborczy i wystawić własnego kandydata.

Bolesław Dratwa (1893 – 1944)

Bogdan Chrzanowski: Bolek jak Świętość 
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim

O wpływie tow. Bolesława Dratwy na kształtujące się grono mlodych socjalistów mogą poświadczyć słowa, zaczerpnięte ze wspomnień Zygmunta Zaremby, który stwierdzil, iż "Bolka" koledzy czcili,,[...], jak jakąś świętość [...]. (...)
... W dniu 22.IX.1939 r. Plenum Zespołu Socjalistycznych Organizacji Robotniczych podjęło uchwałę o przejściu do konspiracji i powierzyło tow. Dratwie funkcję przewodniczącego egzekutywy Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Ruch Mas Pracujących – WRN, którą pełnił do sierpnia 1944 roku. (...)
... Nasz Wielki Piotrkowianin - socjalista, Tow. Bolek zginął w Powstaniu Warszawskim podczas bombardowania lotniczego, w dniu 5. VIII. 1944 roku przy ulicy Złotej 47. Cześć Jego Pamięci! 

75 rocznica wyzwolenia Piotrkowa Trybunalskiego spod okupacji hitlerowskiej
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim

W sobotę 18 stycznia delegacja O.K.R. Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z delegacjami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszenia Weteranów Lewicy złożyły wieńce przed Pomnikiem Wdzięczności Bohaterom Walk za Polskę i Lud (1939-1945), przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Piotrkowie Trybunalskim oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje oddały hołd wyzwolicielom Piotrkowa spod jarzma okupanta Niemieckiego. 

 Cześć i Chwała Poległym !
POKOLENIA: Jubileuszowa 75 rocznica wyzwolenia WARSZAWY

17 stycznia 2020 roku przypada jubileuszowa 75 rocznica wyzwolenia naszego miasta WARSZAWY. Z tej okazji wspólnie z organizacjami kombatanckimi będziemy składać kwiaty:
o godz 11:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza (plac J. Piłsudskiego),o godz 14:00 na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy
Zarząd warszawskiej organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA
Zapraszamy

na konferencję naukową pt.


Ludowa i socjalistyczna

wizja niepodległej Polski

"Będzie gwarantem Polski nowoczesnej". Razem poparła Biedronia 

Rada Krajowa Razem udzieliła poparcia Robertowi Biedroniowi jako wspólnemu kandydatowi koalicji lewicowej w wyborach prezydenckich. Wcześniej kandydaturę lidera Wiosny zarekomendował zarząd krajowy ugrupowania - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Razem Dorota Olko. 
Członkowie Razem o poparciu kandydatury Biedronia zdecydowali w głosowaniu, które zakończyło się w poniedziałek w południe. (...)
Maciej Gdula: LEWICOWE „TAK”
"ZDANIE" - pismo Stowarzyszenia "KUŹNICA"; nr 3-4, 2019 r.

... Otwartym pozostaje pytanie, czy udział w wyborach trzech największych podmiotów lewicy pod wspólnym szyldem jest projektem tylko na wybory, czy przynajmniej na wspólny klub poselski w Sejmie na lat kilka? Język polityki to nie tylko formuła retoryczna, ale też prezentacja pewnej postawy. (...) Na razie jest nieźle jeśli chodzi o współpracę. Mam nadzieję, że uda się zbudować formację polityczną, która będzie w stanie rządzić Polską, a nie tylko uzyskać dwucyfrowy wynik. (...)  Możemy przezwyciężyć różnice, możemy wspólnie działać, a podziały ostatecznie zakończyć. To jest moje przesłanie.

Niech ta ekologiczna choinka symbolizuje życzenie,
 by Nowy 2020 Rok 
należał do zrównoważonych, 
czyli takich, które w coraz mnieszym stopniu 
szkodzą środowisku !

Tadeusz Iwiński//trybuna.info/

Tadeusz Iwiński: U progu trzeciej dekady


Czy Bernard Shaw miał rację?

Żyjemy w czasach kolejnego cywilizacyjnego przełomu. Dobrze charakteryzuje go akronim angielski VUCA ( Volatility- zmienność, Uncertainty-niepewność, Complexity-złożoność, Ambiguity-niejednoznaczność).To pojęcie ukute w USA ma ukazywać nowe zjawiska związane z nieprzewidywalnością, z dynamiką szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także z coraz częstszymi elementami chaosu, który nierzadko robi wrażenie nie do ogarnięcia.Wybitny pisarz irlandzki Bernard Shaw (1856-1950) mawiał, że są jedynie dwa niezmienne, główne problemy, wobec których stoi ludzkość: niedobór wody i nadmiar idiotów. Jest w tym sporo racji, ale w minionych dekadach sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Od czasu publikacji pierwszego raportu dla Klubu Rzymskiego Granice wzrostu w 1972 r. zaczęto sobie uświadamiać, że umiędzynarodowienie różnych sfer życia społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z rewolucją naukowo-techniczną, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i biotechnologii, prowadzi do powstania jakościowo nowej rzeczywistości. Podstawową kategorią jawi się obecnie współzależność. (...)

DAWID KOPA: Transformacja była katastrofą

Ekonomia zawsze jest polityczna. Stwierdzenie to jest szczególnie godne polecenia politykom. Wszyscy ci, którzy o tym zapominają wcześniej czy później trafiają do strefy politycznego niebytu. (...)
... Poszerzająca się w czasach rządów PIS grupa ludzi żyjących w ubóstwie, stanowi dziedzictwo zmian w strukturze klasowej społeczeństwa jakie zostały wywołane „reformami” gospodarczymi z lat 1990-1993. Oczywiście nie można zaprzeczyć niekorzystnej strukturze wychodzącej z PRL gospodarki. Znaczny udział rolnictwa, włókiennictwa i górnictwa nie sprzyjał budowaniu gospodarki konkurencyjnej w świecie kapitalistycznym. (...)
... każda formacja polityczna, która wzorem styropianowej elity z lat 1990-1993 zapomni o podstawowych ludzkich potrzebach społeczeństwa, które nie da się w swojej masie sprowadzić z powrotem do roli chłopów pańszczyźnianych, trafi na śmietnik historii. Każdy, kto będzie patrzył tylko na wskaźniki ekonomiczne, a ignorował monstrualne rozwarstwienie i wykluczenie, otworzy szeroko wrota do autorytaryzmu a potem faszyzmu. (...)
BOGDAN CHRZANOWSKI: Prezydent socjalista, który został legendą - Kazimierz Szmidt
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim / 20 grudzień 2019

... Kazimierz Szmidt urodził się 3 marca 1895 roku w znajdującej się nieopodal Piotrkowa wsi Oprzężów. Mieszkańcy owej wsi w znacznej części składali się z dawnych kolonistów przybyłych z krain niemieckich. Rodzicami Kazimierza byli Piotr Szmidt i Marianna z Hentzlów. (...)
Jako społecznik z urodzenia Szmidt związał się tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej z Polską Partią Socjalistyczną, która w Piotrkowie Trybunalskim, po krótkiej dominacji narodowej demokracji, prawie we wszystkich wyborach okresu międzywojennego w Radzie Miejskiej zdobywała zdecydowaną większość. Kazimierz Szmidt należał do młodej generacji socjalistów. W Piotrkowie przewodzili tacy jak: Adam Próchnik – wkrótce wybitny parlamentarzysta i historyk, Edward Dobruś, Zygmunt Zaremba i inni. (...)
RADOSŁAW CZARNECKI: Polska, Europa, Brexit

12 grudnia w Wielkiej Brytanii odbywają się wybory parlamentarne. Po nich zmaterializuje się wreszcie odsuwany po raz któryś z rzędu z racji niedecyzyjności rządzących elit „Brexit”. Wstrząs czeka nie tylko Brytyjczyków, ale też Unię Europejską, a więc Polskę. (...)
... Integralną częścią przestrzeni gospodarczej od Lizbony do Władywostoku byłby tzw. „Nowy Jedwabny Szlak”, czyli połączenie we wspólnotę ekonomiczno-gospodarczą tandemu Chiny-Rosja i Unii Europejskiej, potrzebującej zarówno rosyjskich surowców jak i „miękkiej siły” Chin. Trzeba tu dodać, iż koncepcję takiej przestrzeni – nazywanej Związkiem Gospodarczym – kilka lat temu (z dokładnym „rozrysowaniem” mapy drogowej i sposobów funkcjonowania) ogłosił znany na świecie (lecz nie w Polsce) intelektualista rosyjski, politolog i akademik, prof. Siergiej Karaganow. Tego obawiają się Amerykanie, tworząc dywersję wewnątrz wspólnoty oraz kordony odcinające „starą Unię” od Rosji. Po Brexicie rola takich „koni trojańskich” jak kraje nadbałtyckie i Polska w zamysłach wuja Sama jeszcze wzrośnie.(...)
Andrzej Ziemski: 15 lat „Przeglądu Socjalistycznego” w nowej edycji

... „Przegląd Socjalistyczny”, wielce zasłużone dla polskiej lewicy pismo przechodziło złożone koleje losu. Jego pierwszy numer ukazał się jesienią 1892 roku w Paryżu i towarzyszył powołaniu do życia Polskiej Partii Socjalistycznej. Wówczas to w tyglu gorących dyskusji wśród polskiej emigracji o orientacji socjalistycznej kształtowała się wizja niepodległego bytu państwowego i zalążki lewicowych koncepcji rewolucji społecznej. Pismo tworzyło sprzyjający klimat, jakże niezbędny do uruchomienia wielkiego dzieła odrodzenia i zbudowania niepodległej Rzeczypospolitej, która „wybuchła” 11 listopada 1918 roku. 
Pismo cały czas towarzyszyło rozwojowi polskiej myśli socjalistycznej, było orędownikiem przemian, postępu w państwie i przebudowy świadomości społecznej Polaków. Na jego łamach publikowali najznakomitsi teoretycy polskiej lewicy socjalistycznej i socjaldemokratycznej. Pismo było wylęgarnią kadr dla Polskiej Partii Socjalistycznej. Ukazywało się, co prawda, nieregularnie do momentu wybuchu II wojny światowej. „Przegląd Socjalistyczny” wznowiony został w listopadzie 1945 roku jako miesięcznik Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS i ukazywał się do końca 1948 roku, a więc do rozwiązania PPS w dniu 14 grudnia 1948 roku.
„Przegląd…” wznawiany był kilkakrotnie w latach późniejszych. Jako pismo polskich socjalistów ukazywał się w latach 1979 – 1981. Wznawiany był również i ukazało się kilka numerów w roku 2000. (...)
Bogdan Chrzanowski: 120 lat Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Piotrkowie Trybunalskim
Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim / grudzień 2019 

W listopadzie 1892 roku osiemnastu młodych ludzi w mieszkaniu emigranta Bolesława Jędrzejowskiego w Montrouge, na przedmieściu Paryża zapoczątkowało działalność zorganizowanego politycznie ruchu socjalistycznego, który wywarł tak znaczący i decydujący wpływ na rozwój Państwa Polskiego. (...)
... Na kilka dni przed 1 Maja 1899 r. socjaliści piotrkowscy zaczęli kolportować ulotki i odezwy PPS z okazji Klasowego Święta Robotniczego, tym samym partia socjalistyczna rozpoczęła swoją działalność w mieście. Piotrkowscy Socjaliści dzień 30 kwietnia 1899 r. uważają za dzień założenia i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim i Okręgu Piotrkowskim. (...)

Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 21 listopada 2019 roku w Piotrkowie Tryb. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy pt. 100-lecie Sejmu Ustawodawczego oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim.Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego (Filia w Piotrkowie Tryb.) – Instytut Historii i Spraw Międzynarodowych, Porozumienie Socjalistów, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)
... W konferencji uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi UJK z Piotrkowa, działacze lewicy, grupa aktywu PPS z Łodzi i Piotrkowa Tryb., działacze Porozumienia Socjalistów.List do Konferencji nadesłał sen. Wojciech Konieczny – przewodniczący RN PPS. (...)
Pobierz plik z listem do Konferencji Wojciecha Koniecznego– przewodniczącego RN PPS:
Polska Partia Socjalistyczna - Posiedzenie Rady Naczelnej

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się 16 listopada br. na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii.
Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Powstała ona na zjeździe założycielskim, który odbył się w dniach 17–23 listopada 1892 w Paryżu. Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący cztery polskie organizacje socjalistyczne.
Rada Naczelna zapoznała się z bieżącą sytuacją polityczną partii po wyborach parlamentarnych 2019 roku... RN przyjęła stanowisko „Lewica po wyborach parlamentarnych 2019 roku” (...)

Pobierz plik ze  stanowiskiem RN PPS:

Zrzut ekranu z tvpparlament.pl

KONTREXPOSE ADRIANA ZANDBERGA

Po expose Mateusza Morawieckiego na mównicę sejmową weszli szefowie klubów parlamentarnych. Najlepiej zdaniem opinii publicznej wypadł Adrian Zandberg. Lider lewicy był przygotowany i konkretnie wypunktował wpadki i blamaże rządu "dobrej zmiany"(...)

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy

100-lecie Sejmu Ustawodawczego 
oraz 120-lecie obecności PPS w Piotrkowie Trybunalskim

21 listopada 2019 r. odbędzie się VII Konferencja Naukowa organizowana przez Stowarzyszenie im. Ignacego Daszynskiego i OKR Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Filię Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Z A P R A S Z A M Y !

Pobierz plik z programem KONFERENCJI:

13 listopada  na Placu Grzybowskim w Warszawie

W rocznicę wydarzeń krwawych wydarzeń 1904 r. na Placu Grzybowskim w Warszawie Przewodniczący RN PPS tow. Wojciech Konieczny złożył wiązankę kwiatów pod „Kamieniem PPS”.

Promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna"

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.Podczas spotkania, w którym uczestniczyło blisko 150 osób rekomendacje książki przedstawili: prof. Maria Szyszkowska – wybitna filozof, red. Piotr Gadzinowski – redaktor naczelny Gazety „Trybuna”, Bogusław Gorski – Honorowy Przewodniczący PPS oraz Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes Związku Literatów Polskich. (...)
WŁODZIMIERZ CZARZASTY WICEMARSZAŁKIEM SEJMU IX KADENCJI !

Za kandydaturą polityka Lewicy opowiedziało się 384 posłów, 7 się wstrzymało, 22 było przeciw.

GABRIELA MORAWSKA-STANECKA WICEMARSZAŁKINIĄ SENATU X KADENCJI !
Za kandydaturą polityczki Lewicy opowiedziało się 56 senatorów, 28 było przeciw, a 15 senatorów wstrzymało się od głosu.

GRATULUJEMY WYBORU !!!

Składanie kwiatów/fot. pakwi

OKR Polskiej Partii Socjalistycznej i "Weterani Lewicy" w Piotrkowie Trybunalskim 
złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
https://www.epiotrkow.pl/OKR PPS/11.11.19

Z okazji 101 Rocznicy Święta Niepodległości przedstawiciele Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia "Weterani Lewicy" w Piotrkowie Trybunalskim złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza oddając hołd wszystkim "Bojowcom", którzy oddali życie za Niepodległą - Cześć Ich Pamięci !
Przedstawiciele Piotrkowskich Socjalistów i Weteranów Lewicy wzięli także udział w wieczorze patriotycznym, w przeddzień Święta Niepodległości, na którym śpiewano pieśni patriotyczne.

W.Konieczny wręcza leg. PPS

Prezydium Rady Naczelnej PPS

W dniu 9 listopada 2019 roku w warszawskiej siedzibie PPS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej PPS poświęcone bieżącej sytuacji politycznej po wyborach do parlamentu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Naczelnej PPS.

Członkowie Prezydium wyrazili w swoim stanowisku poparcie dla udziału senatora Wojciecha Koniecznego, przewodniczącego RN PPS, w Klubie Parlamentarnym Lewicy.
Socjaliści pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński.
Podczas okolicznościowych wystąpień Andrzej Ziemski – przewodniczący Porozumienia Socjalistów, Bogusław Gorski – Honorowy Przewodniczący PPS oraz Cezary Żurawski – przewodniczący Okręgowego Komitetu Warszawskiego PPS przypomnieli okoliczności utworzenia rządu Daszyńskiego, treść wydanego przez rząd Manifestu do Ludu Polskiego oraz historyczne konsekwencje polityki socjalistycznej zarysowanej w programie rządu.Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. (...)
Przypomniano Rząd Ludowy Daszyńskiego

W dniu 6 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się sympozjum naukowe „101 lat niepodległości Polski” z udziałem licznego grona naukowców, studentów i działaczy lewicy.
Organizatorem był Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Współorganizatorami byli: Komisja Historyczna PPS, Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego oraz Porozumienie Socjalistów.Podczas sympozjum wygłoszono pięć referatów.

Trzeba przypomnieć, że w dniach 6/7 listopada 1918 roku w Lublinie zebrał się na swym pierwszym posiedzeniu Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem premiera Ignacego Daszyńskiego. Manifest Rządu Ludowego przeszedł do historii i praktyki II Rzeczypospolitej. (...)


STOWARZYSZENIE IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 
ZAPRASZA


Porozumienie Socjalistów z udziałem Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego 
zaprasza na uroczystość uczczenia 101 rocznicy powołania Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego 
w Lublinie w dniu 6/7 listopada 1918 roku. 

Spotykamy się wszyscy w czwartek, 7 listopada 2019 roku o godz. 12.00 
przed otwartym przed rokiem pomnikiem Ignacego Daszyńskiego 
na Placu na Rozdrożu w Warszawie.

Uczcimy tę rocznicę wspomnieniem i kwiatami.

Z socjalistycznym pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
LUBLIN: SYMPOZJUM NAUKOWE
"101 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI"

Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji,
Katedra Myśli Politycznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UniwersytetuMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z udziałem Stowarzyszenia imienia Ignacego Daszyńskiego organizują  6 listopada 2019 r. (Sala Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS - pokój 115), o godz. 13,00 sympozjum naukowe - 

ZAPRASZAMY!

Pobierz plik z plakatem informacyjnym:

Afisz o powstaniu rządu Daszyńskiego

Jan Pytel: SOCJALIŚCI W PIERWSZYCH RZĄDACH NIEPODLEGŁEJ POLSKI 
I W WYBORACH DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

W końcowym okresie pierwszej wojny światowej w atmosferze nasilającej się fali rewolucyjnej powstawały na ziemiach polskich niezależne od słabnących władz okupacyjnych lokalne ośrodki władzy. W pierwszych dniach listopada 1918 r. powstały m.in. Republika Tarnobrzeska i Republika Pińczowska. 28 października utworzona została w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna jako tymczasowa niezależna władza z przewodniczącym Wincentym Witosem, szefem PSL „PIAST”. Członkami zarządu PKL byli również działacze Polskiej Partii Socjalistycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego : Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski i kilku innych. (...)
... W dniu 2 listopada 1918 r. odbyło się w Warszawie tajne spotkanie działaczy PPS, PPSD, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, organizacji liberalnej inteligencji, Konwentu Organizacji „A”. Na spotkaniu podjęto decyzję utworzenia tymczasowego republikańsko-demokratycznego rządu w Lublinie. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał „Rząd Lubelski” pod kierownictwem działacza PPSD Ignacego Daszyńskiego noszący nazwę Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Był pierwszym rządem, który obejmował dwie dzielnice : Galicję i Królestwo Kongresowe (... )

Borysławskie Zagłębie Naftowe-pocz. XX w.

Ignacy Daszyński: pierwszy premier niepodległej Polski
https://histmag.org/Piotr Bejrowski/2018

Ignacy Daszyński w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku stanął na czele lewicowego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego). Kim był premier pierwszego gabinetu odradzającej się po latach zaborów Rzeczpospolitej? (...)
... Ignacy Daszyński: „W 1882 r. byłem już zatem socjalistą i odtąd zaczęła się praca i walka, trwająca aż po dzień dzisiejszy”. (...)

Dąbrowa Górnicza/Fot.D.Chalimoniuk/AG

Antoni Grześczyk rozmawia z Magdaleną Okraską - autorką książki 
"Ziemia jałowa. Opowieść o Zagłębiu"

... „Ziemia jałowa” nie jest książką historyczną, ale możemy z niej dość dobrze poznać historię samego Zagłębia. W 1892 r. pracowano tam średnio po 15 godzin dziennie. W 20-leciu międzywojennym trzy czwarte to bezrobotni, strajki i głód. W latach 90. – likwidacja przemysłu i znów bezrobocie. Wydaje się, że najlepszym okresem dla Zagłębia była PRL. (...)
... Okres największej nagonki transformacyjnej to lata 1990-2002. W całej okolicy likwidowano wtedy najwięcej zakładów, także tych mniejszych. (...)

Getty Images

Ludzkość w punkcie zwrotnym

Artur Bartkiewicz: Internet wciąż jest narzędziem wolności

Mapę dobrobytu we współczesnym świecie można dziś stworzyć na podstawie tylko jednej informacji – odsetka osób korzystających z internetu. (...) 
Piotrków Trybunalski: Konferencja Naukowa z cyklu "Szkice z dziejów lewicy"
Informacja własna OKR PPS Piotrków Trybunalski/25.10.2019

W imieniu organizatorów informujemy, że 21. 11. 2019 odbędzie się VII Konferencja Naukowa 
z cyklu "Szkice z dziejów lewicy".
Konferencja odbędzie się o godz. 11.00 w Filii U.J.K. , w Piotrkowie Trybunalskim.
Referowanymi tematami będą: 100 Lat Sejmu Ustawodawczego i 120 lat Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
Konkurs na wspomnienia z okresu PRL

... by czas nie zatarł pamięci, by pozostały wspomnienia, a „poprawiacze historii” nie wypaczyli jej do końca, Społeczny Komitet Obchodów 75 Rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłasza konkurs na „Pamiętniki 45-lecia”...
Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem "Przeglądu Socjalistycznego" jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem...
... Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 22 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”
Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Do prac pisanych za pomocą komputera należy dołączyć elektroniczną wersję tekstu utrwaloną na CD/DVD/pamięci USB lub przesłać na adres e-mail: jerzy.k@onet.pl. (...)
Debata historyczna 
http://muzeum-niepodleglosci.pl/

Muzeum Niepodległości zaprasza na debatę historyczną „Warszawsko-śląski dwugłos o Korfantym”. Dyskusja odbędzie się 23 października o godzinie 12.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. (...)
Grzegorz W. Kołodko: Gra o wszystko

Potrzebny jest globalny budżet ekologiczny
... Europa sama nie uratuje planety
Neoliberalizm będzie znowu – podobnie jak w kwestiach rozwoju czy walki z biedą – obiecywał wiele, ale dostarczy mało. Już obiecuje, po części w obawie przed regulacjami, po części w antycypacji lukratywnych zysków. (...)
JERZY J. WIATR: Lekcja przegranych wyborów

Powiedzmy sobie gorzką prawdę: przegraliśmy wybory do Sejmu i zapewne na cztery lata odsunęła się perspektywa odsunięcia od władzy Jarosława Kaczyńskiego i jego, szkodliwej dla Polski, partii o mylącej nazwie „Prawo i Sprawiedliwość”. Tej oceny nie przekreślają ani wygranie przez opozycję wyborów do Senatu, ani – rzeczywiście krzepiące – odrodzenie się lewicy jako trzeciej siły politycznej, która tak dobrego wyniku nie miała od osiemnastu lat. (...)

W.Konieczny-Przew.RN PPS

Wyniki wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 14 października 2019 roku oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. W Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów); PSL - 30 mandatów (8,55 procent głosów); Konfederacja - 11 (6,81 procent głosów), a Mniejszość Niemiecka - 1 mandat (0,17 procent głosów). Frekwencja wyniosła 61,74 procent. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, że w niedzielnych wyborach parlamentarnych wzięło udział 18 678 457 osób, czyli 61,74 procent uprawnionych do głosowania. (...)
... Lewica w Senacie
Konieczny Wojciech Jan, Częstochowa
Morawska-Stanecka Gabriela Anna, Katowice

Fot. Grzegorz Skowronek / AG

Wybory parlamentarne 2019: Wojciech Konieczny SLD (PPS) "odbił" PiS-owi mandat senatora w Częstochowie. 

Po podliczeniu głosów ze wszystkich 135 komisji wyborczych z Częstochowy mamy ostateczne wyniki wyborów do Senatu. Wspólny kandydat opozycji Wojciech Konieczny pokonał kandydata PiS, dotychczasowego senatora Artura Warzochę, przewagą ponad 5 tys. głosów. (...)
My socjaliści
ANDRZEJ ZIEMSKI: Wybory, wybory, i już po…

... socjaliści zwracają szczególną uwagę na trzy bloki spraw publicznych, które są pomijane lub realizowane sprzecznie z Konstytucją. Dotyczy to:
– zapisu obejmującego szeroko rozumiany problem sprawiedliwości społecznej
– zapisu dotyczącego realizacji przez państwo w praktyce założeń społecznej gospodarki rynkowej– realizacji konstytucyjnej zasady świeckości państwa. (...) 
76. rocznica Bitwy Partyzanckiej GL pod Diablą Górą
OKR PPS Piotrków Trybunalski/wrzesień 2019

  Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej na czele z przew. OKR PPS Piotrków Trybunalski Bogdanem Chrzanowskim i delegacja Stowarzyszenia Weterani Lewicy z przewodniczącym Andrzejem Sabaturskim, złożyły wieńce przed pomnikiem upamiętniającym bitwę oddając hołd niezłomnym partyzantom. (...)

70 lat ChRL: Osiągnięcia Chin ostatnich 70 lat

Od 1949 roku, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa, państwo przekształciło się z ubogiego kraju w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie.
W ciągu siedmiu dekad Chiny zrealizowały proces industrializacji jaki inne kraje rozwinięte przeszły przez kilkaset lat. (...)
Ludzkość w punkcie zwrotnym
forsal.pl: Chiny zaskakują sztuczną inteligencją

Plany Chin dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji są bardzo ambitne. Już obecnie technologia ta wykorzystywana jest na szeroką skalę: od rozpoznawania twarzy, przez zabiegi medyczne, po konstruowanie dronów. Państwo Środka zmierza do roli światowego lidera w tej dziedzinie. (...)
Sieć 5G. Dramatyczne nieprzygotowanie polskiej klasy politycznej

... Wraz z drastycznym spadkiem kosztów produkcji mikroprocesorów oraz ich miniaturyzacji, do sieci będzie można przyłączyć właściwie wszystko: od drogich i naszpikowanych technologiami urządzeń – jak samochody – przez sprzęt AGD lub domowy sprzęt sportowy, po rzeczy codziennego użytku, jak szczoteczki do zębów. Każdy z tych produktów będzie kusił odbiorcę jakimś ułatwieniem życia. Szczoteczka zwróci uwagę, że niedokładnie myjemy zęby lub przypomni o zbliżającej się wizycie u dentysty, zmywarka sama będzie domagać się usunięcia usterki, a samochód już wkrótce będzie prowadził się naprawdę sam. (...)
Danuta Waniek o działalności politycznej biskupów

Czy działalność polityczna reakcyjnych biskupów ma w Polsce przyszłość…?

...Z wystąpień prezesa i niektórych biskupów wynika, że duch kontrreformacji odżył w Polsce na nowo. (...)
Porozumienie Socjalistów przed wyborami

W dniu 10 września 2019 roku odbyło się w Warszawie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano sytuację polityczną przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku. Przyjęta została deklaracja „Polsce potrzebna jest lewica” (...)

75 - ta rocznica bitwy pod Ewiną
OKR PPS Piotrków Trybunalski/ 8 września 2019 r.

Delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej oddały hołd bohaterskim partyzantom z okazji 75 - tej rocznicy bitwy pod Ewiną (pow. Radomszczański), stoczonej 12 - 13 września 1944 roku pomiędzy 3 Brygadą Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspieraną przez oddziały Polskiej Partii Socjalistycznej, Bataliony Chłopskie i Skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego, a jednostkami armii niemieckiej  brygadą RONA. Bitwa zakończyła się sukcesem partyzantów i wyjściem z okrążenia. 
W dniu 8 września 2019 roku, podczas uroczystości „Ewina 1944”, członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, towarzysze: Wojciech Konieczny, Wacław Hetman i Bogdan Chrzanowski zostali odznaczeni Krzyżami Pamięci Ewina 1944.

System-świat/wordpress.com

System-świat - Śmierć proroka

... Immanuel Wallerstein. Nieustannie czerpiący inspirację z marksizmu socjolog, autor teorii systemów-światów zmarł 31 sierpnia... Wallerstein podkreślał, iż nieustanna akumulacja kapitału prowadzi do narastania polaryzacji społecznej, a konflikty na tle klasowym nie mogą zostać w gospodarce kapitalistycznej przerwane ani wygaszone. (...)
Porozumienie Socjalistów  - 
promocja nr 2/2019 "Przeglądu Socjalistycznego"

Andrzej Ziemski: Rewolucja konstytucyjna

Zamiarem i celem rewolucji konstytucyjnej jest stworzenie w ramach mechanizmu społecznego i politycznego możliwości wyegzekwowanie przez społeczeństwo zapisów Konstytucji RP z 1997 roku, która obowiązuje aktualnie, a została przyjęta w referendum i podpisana przez prezydenta przy poparciu wszystkich głównych sił politycznych w Polsce.
Społeczeństwo jako suweren ma do tego prawo, a w sytuacji nadzwyczajnej obowiązek, aby Konstytucji strzec i walczyć o jej wykonywanie w życiu kraju i narodu. (...)
... koncepcja polityczna wdrożenia zasad rewolucji konstytucyjnej zawiera w sobie dwa elementy podstawowe:
– zmiany systemu zarządzania państwem w oparciu o obowiązujące zapisy Konstytucji, a więc odnowy państwa w imię dobra człowieka i sprawiedliwości społecznej
– zmiany systemu gospodarowania poprzez odrzucenie niezgodnych z zapisami Konstytucji zasad gospodarki neoliberalnej i dominacji własności prywatnej oraz zbudowanie od nowa systemu społecznej gospodarki rynkowej
Sprawiedliwość społeczna, którą opisuje art. 2 Konstytucji RP obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i praktycznych, które pojawiają się w praktyce rządzenia w Polsce.(...)
<<< Zaproszamy na promocję

Wieluń 1 września 1939 r.

1 września 1939 r. Wieluń: masakra na bezbronnym mieście
https://fakty.interia.pl/1 września 2019

Pod gruzami szpitala ginęli pacjenci, pielęgniarki i siostry zakonne. Nurkujące nad miastem samoloty zrzucały bomby na kościół i na synagogę, na rynek i na gęsto zabudowane centrum miasta. Dorośli, starcy i dzieci, Polacy i żydowscy mieszkańcy Wielunia ginęli we śnie albo podczas rozpaczliwych prób ucieczki. Po pierwszym nalocie, nastąpił drugi i trzeci.
Obrady Rady Naczelnej PPS

W dniu 31 sierpnia 2019 roku obradowała w Warszawie Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedyskutowano sprawy związane z wyborami parlamentarnymi.
Rada Naczelna PPS podjęła uchwałę w tej sprawie.Omawiano także powołanie grupy Młodych Socjalistów, której celem jest upowszechnianie wśród młodzieży idei socjalistycznych.

W dniu 31 sierpnia 2019 roku uległa uprawomocnieniu decyzja Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów.                                   

Robert Biedroń /Leszek Szymański /PAP

PAP: LEWICA ZAPREZENTOWAŁA SWÓJ PROGRAM

Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, świeckie państwo, odejście od religii w szkołach, podwyższenie płacy minimalnej, obywatelska emerytura, leki za 5 zł i czyste powietrze znalazły się w programie lewicy (KW SLD), który został ogłoszony podczas sobotniej konwencji. (...)
... Incydent w trakcie wystąpienia Roberta Biedronia
Ostatni zabrał głos lider Wiosny Robert Biedroń, którego wystąpienie przerwał na chwilę alarm przeciwpożarowy. W tym momencie zarządzono ewakuację całej sali, ale zanim wszyscy ją opuścili, alarm odwołano. Biedroń zaczął swoje wystąpienie od początku.

Hubert Hurkacz /AFP

Turniej ATP w Winston-Salem: historyczny triumf Huberta Hurkacza
https://sport.interia.pl/tenis/24.08.19 // https://sport.onet.pl/tenis/atp/25.08.19

Hubert Hurkacz odniósł życiowy sukces awansując po raz pierwszy w karierze do finału turnieju ATP. 
22-letni tenisista w Winston-Salem pokonał w półfinale Kanadyjczyka Denisa Shapovalova.6:3, 6:4. (...) 37 lat czekania i basta. W emocjonującym i przerywanym przez padający deszcz finale w Winston-Salem Hubert Hurkacz pokonał Benoit Paire'a 6:3, 3:6, 6:3. To pierwszy triumf polskiego tenisisty w singlowym turnieju tej rangi od 1982 roku. (...) 
Dzięki temu zwycięstwu Hurkacz awansuje prawdopodobnie na 35., najwyższe w karierze miejsce w rankingu ATP. Już w poniedziałek, meczem z Francuzem Jeremym Chardym, Polak rozpocznie udział w ostatnich w tym roku zawodach wielkoszlemowych - nowojorskim US Open. 
Lewica w wyborach do Sejmu

W dniu 18 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbyła się prezentacja kandydatów na pierwsze miejsca na listach wyborczych Lewicy. Działacze Lewicy Razem otrzymali 6 miejsc, działacze SLD – 17 a działacze Wiosny – 18. Robert Biedroń – szef sztabu wyborczego Lewicy powiedział przed prezentacją "jedynek", że lewica przezwyciężyła wszystkie problemy i udało się zjednoczyć "trzy pokolenia" lewicy. - To historyczny moment. (...)

Delegacja PPS pod Diablą Górą

75 rocznica bitwy 25 pułku piechoty Armii Krajowej pod Diablą Górą

Delegacja O.K.R. Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim wzięła udział w obchodach 75 Rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Diablą Górą. W bitwie tej oddziały 25 pułku piechoty Armii Krajowej, w której walczyli również Piotrkowscy Socjaliści, podjęły bój i zwyciężyły w nierównej walce z oprawcami niemieckimi. Pod tablicą upamiętniającą udział partyzantów Gwardii, Armii Ludowej i oddziału radzieckiego delegacja PPS złożyła kwiaty.

Radio ZET: Pakt Senacki staje się faktem. Wspólna lista Lewicy i KO

Lewica i Koalicja Obywatelska porozumiały się w sprawie wspólnej listy wyborczej do Senatu. Pakt Senacki, który pod koniec lipca zaproponowali przedstawiciele Lewicy, staje się faktem.

15.08.2019 r. - Piotrkowski PPS

Święto Wojska Polskiego
Niebagatelną rolę w Bitwie Warszawskiej 1920 r. odegrała Polska Partia Socjalistyczna
Żródła:http://polska-zbrojna.pl/https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/

Wydział Wojskowy Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS agitował wśród robotników do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej. Od połowy lipca do połowy sierpnia socjaliści w samej Warszawie i okolicach zwerbowali 1643 osoby. W wojnie 1920 r. uczestniczyli PPS-owcy także spoza Warszawy. M.in. piotrkowscy Socjaliści wystawili dwa ugrupowania bojowe.
Weronika KSIĄŻEK: Czarna zaraza

Kościół od wieków zwalcza tylko to, czego zwalczanie pasuje duchownym. (...)
... Agonia Kościoła katolickiego trwała 250 lat. Ale tak naprawdę to jego potęga runęła w połowie XIV wieku. Chrześcijaństwo po wielu wiekach absolutnego władania Europą zabiła zaraza. Epidemie czarnej śmierci, czyli dżumy i ospy. Też zresztą czarnej. (...)
... Mapy XIV wiecznej zarazy pokazują, że epidemia prawie nie dotknęła terenów dzisiejszej Polski. Ziemie między Tatrami i Bałtykiem oraz Odrą i Bugiem pozostały dla zabójczej dla Kościoła, czarnej zarazy – białą wyspą. (...)
Rzeź Woli podczas Powstania Warszawskiego

6 sierpnia w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej kwiaty pod pomnikiem Rzezi Woli złożyli tow. Ryszard Dzieniszewski, sekretarz RN PPS, tow. Rafał Zieleniewski sekretarz CKW PPS i tow. Cezary Żurawski, Przewodniczący OKW PPS.
Rzeź Woli stanowiła bezpośrednią realizację rozkazu Adolfa Hitlera, nakazującego zburzenie Warszawy i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców... W czasie Powstania w obronie Woli walczył III Batalion OW PPS 
im. Stefana Okrzei.
Roman Kurkiewicz: Bitwa o Warszawę, Polskę

Jeśli historia jest polem bitwy, to powstanie warszawskie jest jednym z najbardziej zażartych bojów. (...)
... W tym kontekście ważne było ostatnio przywołanie przez Martę Tycner i Adama Tycnera w magazynie „Kontakt” tekstu Zygmunta Zaremby, socjalisty, publicysty, emigracyjnego polityka, członka podziemnego parlamentu, który pisał w 1944 r.: „Od czasu klęski wrześniowej, w której załamał się fizycznie i moralnie system sanacyjnej dyktatury, życie Polski wyraźnie oparło się o siły ludowe. Fundamentem, z którego wyrosła nieugięta walka narodu w czasie okupacji, tak na odcinku wojskowym, jak i cywilnym, były PPS i Stronnictwo Ludowe. Związek Walki Zbrojnej, powstały w końcu 1939 roku, przekształcony później w Armię Krajową, przyjął za podstawę polityczną sojusz robotniczo-chłopski. Krajowe Porozumienie Polityczne, będące w pierwszej fazie głównym ogniskiem kierowniczym oporu polskiego, i późniejsza Rada Jedności Narodowej, funkcjonująca jako parlament Polski Podziemnej, bazowały przede wszystkim na siłach PPS i Stronnictwa Ludowego. (...)" 
Powstaje Koalicja Wyborcza „Lewica”

W dniu 5 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada zawiązującej się Koalicji „Lewica”. Bazą jej jest porozumienie trzech ugrupowań: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Wiosna i Partii Lewica Razem. (...) Po spotkaniu sygnatariuszy koalicji odbyła się konferencja prasowa pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie, podczas której poinformowano o tworzeniu koalicji i propozycjach kadrowych. (...)
... 6 sierpnia 2019 r. w toku obrad Konwencji Krajowej SLD dokonano zmian w Statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uchwała zmieniła skrót nazwy partii z SLD na Lewica. (...)
PPS 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego

1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej uczestniczyli w uroczystościach pod Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem RP, przed Pomnikiem „Mokotów Walczący 1944” w Parku Dreszera na Mokotowie, oraz przy tablicy pamiątkowej w Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej na warszawskich Bielanach.

dr Jacek Bartosiak - UŁ

Uniwersytet Łódzki: Strategiczne przepływy, czyli o władzy i geopolityce

... strategiczne przepływy to ruch ludzi, towarów, technologii, wiedzy, informacji, kapitału czy danych, pomiędzy mocarstwami. Tworzą one geopolitykę, z niej zaś wynika historia. (...)
... Nigdy dotychczas Stany Zjednoczone nie miały do czynienia z takim konkurentem, będącym uczestnikiem wpiętym w system rynków światowych, jak dzisiejsze Chiny. (...)
Godzina W w Piotrkowie 2019: 1 sierpnia o godz. 17:00 w Piotrkowie Trybunalskim

Delegacja OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim, z członkiem Rady Naczelnej PPS Bogdanem Chrzanowskim, złożyła wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza oddając hołd wszystkim poległym za wolność i niepodległość Polski.

Źródło: PAP/Artur Reszko

Marsz przeciwko nienawiści - PPS w Białymstoku

W niedzielę w Białymstoku odbył się protest przeciwko nienawiści. Organizatorami wiecu były partie bloku lewicowego – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem i Wiosna. (...)
Przedstawiciele PPS byli także obecni na manifestacji - Tow. Władysław Skonecki. wiceprzewodniczący RN PPS, przedstawił stanowisko PPS (...)
PPS w 75 rocznicę Powstania Warszawskiego

Warszawska Organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej złożyła w dniu 29 lipca 2019 roku kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy AK Obwód „Żywiciel” oraz przed tablicą pamiątkową, na Żoliborzu przy tzw. "Starej Kotłowni" położonej przy ulicy Suzina. W tym miejscu 75 lata temu padły pierwsze strzały powstańców, członków Polskiej Partii Socjalistycznej z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Artur Reszko /PAP

BIAŁYSTOK: MANIFESTACJA "POLSKA PRZECIW PRZEMOCY"
W niedzielę w Białymstoku miała miejsce demonstracja ugrupowań lewicowych pod hasłem "Polska przeciw przemocy". Manifestacja organizowana była przez Wiosnę, SLD i Lewicę Razem w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w Białymstoku podczas zeszłotygodniowego Marszu Równości.

Rada Naczelna PPS: PPS w koalicji z SLD, Wiosną i Lewicą Razem

W Warszawie w dniu 20 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto temat udziału PPS w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku.
Po dyskusji Rada Naczelna PPS przyjęła uchwałę o aktywnym udziale w wyborach i przystąpieniu do nowo zawiązanej Koalicji „Lewica”, którą tworzą: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Lewica Razem.
My, socjaliści:
Andrzej Ziemski: Konstytucja – zasada sprawiedliwości społecznej

Wyrażony w art. 2 aktualnie obowiązującej Konstytucji RP zapis, zgodnie z którym Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, zawiera istotną normę prawną państwa sprawiedliwości społecznej. 
Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do innych zasad systemu prawnego. Wynika to z wagi zawartej w niej treści oraz doniosłości dla całego systemu prawnego. (...)

/fot.twitter.com/sldpoland/

Włodzimierz Czarzasty: Mamy gotowe listy wyborcze i jesteśmy gotowi

... podkreślił, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie współpracował ze wszystkimi partiami, które będą miały na to ochotę i program lewicowy. "Myślę o partii Wolność i Równość, Socjaldemokracji Polskiej, myślę o PPS, o Unii Pracy, myślę o Inicjatywie Feministycznej. Ja w ogóle myślę. I chcę tych ludzi zaprosić. Dajcie mi chwilę czasu. Dajcie chwilę Biedroniowi, dajcie chwilę Zandbergowi"...
Oświadczenie Porozumienia Socjalistów

Prezydium Porozumienia Socjalistów wydało w dniu 18 lipca 2019 roku w godzinach rannych oświadczenie dotyczące koalicji partii i ugrupowań lewicy na najbliższe wybory parlamentarne.
Zaproszenie na Konferencję: Polska Rzeczpospolita Ludowa - 
Fakty i mity (wybrane zagadnienia) 

Zapraszamy w dniu 20 lipca 2019 roku o godz. 11:30 do Sali Głównej Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 6A na konferencję zorganizowaną z okazji 75 rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej

Konferencja odbędzie w 75 rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospolitej, a jej celem jest zaprezentowanie wysiłku Polski związanego z utworzeniem i rozwojem kraju po ogromie zniszczeń II-giej Wojny Światowej. Nie można byłoby tego uczynić, bez dominującej roli lewicy.
Konferencja ma szczególne znaczenie obecnie, w okresie intensywnego przeinaczania i zakłamywania historii Polski.
Andrzej Niski (Sekretarz Generalny UP)
Paweł Bożyk (Przewodniczący ROG)
Jerzy Stefański (V-ce Przewodniczący PPS) (...)

Sylwester Szafarz

Sylwester Szafarz: Ewolucja BRICS

Książka amb. Sylwestra Szafarza pt.: „Ewolucja BRICS” - to pierwsze na polskim forum publicznym opracowanie dotyczące tej wielkiej organizacji gospodarczej i politycznej zrzeszającej już pięć państw i współpracującej z większością krajów rozwijających się, a także z takimi mocarstwami jak USA, Niemcy, Francja czy W. Brytania oraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi. (...)
LUSTRA HISTORII: 

Na portalu TVP3 POZNAŃ obejrzyj w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego (28.VI.): 
Program o niezwykle interesującej historii Powstania Wielkopolskiego  > > > 

Bogusław Liberadzki

Prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący SLD: 
PRZED WYBOREM PRZEWODNICZĄCEGO KE

... rząd Mateusza Morawieckiego nie docenił, jak silnie zakorzeniona jest w społeczeństwach Unii Europejskiej idea praworządności rzeczywistej, a nie deklarowanej.

Dlatego, mimo, że wśród największych ugrupowań, o których głosy zabiega, nie wszyscy są z jej kandydatury zadowoleni, gdyż mieli własne (EPL – Manfreda Webera, S&D – Fransa Timmermansa), to należy się spodziewać, że przywiązanie do jednej z fundamentalnych wartości UE zwycięży i pani Ursula von der Leyen dostanie potrzebne jej poparcie.
Głosowanie w przyszłym tygodniu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka: Tylko szeroka koalicja z lewicą może zbudować przeciwwagę do partii rządzącej
https://www.wnp.pl/parlamentarny/11 lipca 2019

Jako Koalicja Obywatelska jesteśmy zwolennikami jak najszerszej koalicji na wybory parlamentarne, w której znajdą się PSL, lewica, Zieloni; tylko w ten sposób skutecznie zbudujemy blok przeciwwagi do partii rządzącej - powiedziała liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. (...)
Bogusław Liberadzki: Spotkanie grupy S&D z Ursulą von der Leyen

Kandydatka na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej spotkała się dziś m.in. z grupą parlamentarną Socjalistów i Demokratów. (...)
... – Sądzę, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich – powiedziała Ursula von der Leyen. (...)

Jan Strzelecki/fot. A.T,

Jerzy J. Wiatr: Dramat socjalisty - Jan Strzelecki 1919-1988

... Był gorącym patriotą, czemu dał dowody w najtrudniejszych latach okupacji, zarazem zaś z obrzydzeniem odrzucał nacjonalistyczne hasła o „Polsce dla Polaków”, potępiał antysemityzm i wszelkie postacie ksenofobii. Był socjalistycznym humanistą, który domagał się, by w walce o lepsze jutro ludzkości dbać o konkretnego człowieka.Widział w Polskiej Partii Socjalistycznej szansę na realizowanie w Polsce innej, lepszej wersji socjalizmu. (...)
Andrzej Walicki: O Rosji inaczej

... Częścią tej normalności jest żywiołowe dążenie do zbliżenia z Zachodem, tego bowiem pragną zamożni Rosjanie, marzący o urlopach w zachodniej Europie, o kształceniu tam dzieci, kupowaniu domów, a przy tym słusznie uważający się za Europejczyków, bo europejska jest przecież ich kultura. To samo ciążenie ku powrotowi do „wspólnego europejskiego domu” reprezentowali przywódcy nowej Rosji, poczynając od Gorbaczowa, a Putin był w pierwszych latach swojej prezydentury najbardziej okcydentalistycznym przywódcą Rosji. (...)
Zaproszenie - Promocja Książki - Zaproszenie
Wydawnictwo „Kto jest Kim” uprzejmie zaprasza na promocję książki autorstwa 
dra Sylwestra Szafarza
„Ewolucja BRICS”
Książka jest zbiorem esejów politologicznych oraz dokumentów dotyczących powstania i rozwoju BRICS, największego w historii, globalnego porozumienia politycznego i gospodarczego pięciu państw:
Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki
Promocja odbywać się będzie pod patronatem Ambasadora ChRL w Polsce
Książkę zaprezentują: red. Andrzej Ziemski - redaktor książki, wydawca dr Andrzej Wilk - politolog, dyplomata. Przewidziana jest dyskusja z udziałem autora - Goście otrzymają podczas promocji egzemplarz książki. Promocja odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 roku (środa) o godz. 17.00 
w Klubie Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24.
MY, SOCJALiŚCI

ANDRZEJ ZiEMSKI: Konstytucja art. 20

... Społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji z 1997 roku należy do tej grupy zapisów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego w le¬gislacyjnej i bieżącej działalności kolejnych rządów RP do dnia dzi¬siejszego. Jeden z premierów już po roku 2000 zauważył odkrywczo, że do ideałów trzeba dążyć, a na pytanie, co zmierzacie w tej spra¬wie zrobić, wzruszył ramionami. (...)
Wystawa poświęcona postaci Ignacego Daszyńskiego

... Zainteresowanych poznaniem politycznej drogi Ignacego Daszyńskiego, zapraszamy na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie od 25 czerwca 2019 r. – na wysokości wieży kościoła Św. Anny – będzie można oglądać wystawę poświęconą postaci pierwszego premiera II Rzeczpospolitej. (...)Prof. Grzegorz Kołodko

Grzegorz W. Kołodko: Militaryzm i głupota

Politycy roztrwaniają nasze wspólne pieniądze na fanaberie militarne, zwłaszcza na zakupy broni, która przecież nigdy nie zostanie użyta – twierdzi ekonomista Grzegorz W. Kołodko. 
... Obecna zimna wojna toczy się przede wszystkim pomiędzy USA i ich niektórymi sojusznikami – niekiedy wielce serwilistycznymi, co odnosi się także do Polski – a Rosją i zwłaszcza Chinami. Obok wojny handlowej pomiędzy rywalizującymi dwiema największymi gospodarkami świata istotnym jej elementem jest nakręcająca się spirala zbrojeń. (...)

Magdalena Ostrowska

Magdalena Ostrowska: Walka o władzę robotniczą

Karol Marks, analizując wydarzenia 1848 r., doszedł do ogromnie ważnego wniosku teoretycznego i programowego – stwierdził, że w przypadku rewolucji proletariat nie może jedynie przejąć w swoje ręce biurokratycznego (zarówno cywilnego, jak i policyjno-wojskowego) aparatu państwowego stworzonego przez burżuazję, lecz musi go rozbić i na jego gruzach zbudować nowy aparat, oparty na zupełnie innych zasadach. (...)
Posiedzenie Rady Naczelnej PPS w Łodzi 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu wyjazdowym w Łodzi. 15 czerwca towarzysze, członkowie RN spotkali się w siedzibie łódzkiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych... RN dokonała oceny kampanii wyborczej do parlamentu UE i sytuacji politycznej partii przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu RP. Postanowiono powołać Komitet Wyborczy PPS oraz Sztab wyborczy do wyborów parlamentarnych. (...)
Jerzy J. Wiatr: Quo vadis, Europo?

... Europa stoi przed czterema wielkimi wyzwaniami, na które można też spojrzeć jako na rozstajne drogi – niejednoznaczne możliwości dalszych wyborów. (...)


Włodzimierz Czarzasty: Objedziemy każdy powiat

Przemówienie z Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 9 czerwca 2019 r.
... Pytanie jest takie: co robić? Jakie mamy cele? (...)
NOURIEL ROUBINI: ŚMIERTELNE STARCIE POPULIZMU Z DEMOKRACJĄ
https://fakty.interia.pl/swiat/8 czerwca 2019
... Efektem "populistycznego oporu" jest protekcjonizm w USA, chęć izolowania się państw takich jak Wielka Brytania, a to z kolei powoduje nieustanną polityczną niepewność. Zaostrzanie konfliktu handlowego miedzy USA a Chinami na początku mają przyniosło pogorszenie nastrojów na całym świecie i obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego na ten rok. (...)
PENG TIANXIAO: Chiny i Rosja – modelowe relacje mocarstw

Komentarz agencji Xinhua
Tydzień po tym jak Xi Jinping w 2013 r. został wybrany na prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, swoją pierwszą zagraniczną wizytę złożył w Rosji. W ciągu następnych sześciu lat prezydent Xi i jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin spotykali się niemal trzydzieści razy... W środę prezydent Xi udał się z ósmą wizytą oficjalną do Rosji. Miała ona tym szczególniejsze znaczenie, że jednej strony wpisywała się w obchody siedemdziesiątej rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między obu krajami, ale też i dlatego, że świat wkracza w okres niepewności. (...)
Robocza narada Porozumienia Socjalistów

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce... Podczas narady postanowiono dotychczasowy charakter dobrowolnej deklaracji porozumienia usankcjonować poprzez rejestrację stowarzyszenia o nazwie Porozumienie Socjalistów, zakładając, że włączy się ono aktywnie w przygotowania do wyborów jesiennych. (...)

Foto: Marcin Bielecki / PAP

Prof. Marcin Piątkowski: żeby dogonić Niemcy, 
musimy przeprojektować Polskę

... autor książki "Europe's Growth Champion" na temat polskiego rozwoju gospodarczego w rozmowie z Onetem argumentuje, że wzrost ostatnich 30 lat zawdzięczamy komunizmowi, ocenia program 500 plus i tłumaczy, czym Polska różni się od innych krajów naszego regionu. (...)
Społeczny Komitet Lewicy: 30 lat III RP - krytyczna perspektywa

04.06.2019 r. - 30 lat po historycznych wyborach czerwcowych chcemy dokonać krytycznej analizy tego co nie udało się III RP, co można było zrobić lepiej oraz co z pewnością trzeba naprawić by Polska była faktycznie demokratycznym państwem prawnym opierającym się na zasadzie sprawiedliwości społecznej.
SHI XIAMENG: Potęga dialogu

Komentarz redakcyjny agencji Xinhua
Ponad 1300 lat temu chiński mnich buddyjski Xuanzang udał się w podróż liczącą kilka tysięcy mil do wielce poważanego indyjskiego klasztoru w Nalandze, w którym przez pięć lat studiował buddyzm pod kierunkiem opata Silabhadry. Wzajemna interakcja między dwoma legendarnymi buddyjskimi mistrzami były czymś więcej niż tylko wymianą poglądów (...)
... Obecnie regionalne platformy i mechanizmy współpracy, takie jak Azjatyckie Forum Boao, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej i Szanghajska Organizacja Współpracy osiągają swoją dojrzałość. Zaproponowana przez Chiny Inicjatywa Pasaa i Szlaku, mająca na celu zbudowanie sieci handli i infrastruktury łączących Azję z Europą (i nie tylko) zwiastuje także czas większej interakcji między narodami i kulturami. (...)
Robert Biedroń: jesienią dopilnuję, żeby odsunąć PiS od władzy

Lider partii Wiosna partii Robert Biedroń zapowiedział we wtorek, że jeśli zdobędzie mandat w PE obejmie go, pobędzie tam kilka miesięcy ze "swoją drużyną", a jesienią ma nadzieję odsunąć PiS od władzy (...)

Andrzej Ziemski

Socjalistyczna alternatywa
https://trybuna.info/15.05.2019 

Z Andrzejem Ziemskim przewodniczącym Prezydium Porozumienia Socjalistów rozmawia  Przemysław Prekiel..

Wojciech Konieczny

Przywrócić blask PPS

Z nowym przewodniczącym Rady Naczelnej PPS Wociechem Koniecznym rozmawia 
Przemysław Prekiel...
Stowarzyszenie „Kuźnica”, Redakcja „ZDANIA” i Klub Księgarza
zapraszają
na wieczór promocyjny najnowszego numeru "ZDANIA"

Środa 15 maja 2019 roku, godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22/24
8 maja 2019: Uroczystości Dnia Zwycięstwa

W przeddzień Dnia Zwycięstwa w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętnienia żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie naszego kraju. Na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich delegacje ambasad rosyjskiej, białoruskiej i kazachskiej oraz polskich organizacji kombatanckich i organizacji pozarządowych oddały im hołd składając pod memoriałowym obeliskiem kwiaty i wieńce.
SLD: Debata „Timmermans-Cimoszewicz-Kwaśniewski”

6 maja 2019 r. odbyła się debata zorganizowana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej pod hasłem „Timmermans-Cimoszewicz-Kwaśniewski”.
W debacie uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń reprezentujących lewicę.  Przyciągnęła ona uwagę nie tylko składem dyskutantów, ale i tym co jedni z najbardziej doświadczonych polityków w Europie mają do powiedzenia na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Obchody Święta Pracy

... Główna manifestacja polityczna zorganizowana przez Warszawski Komitet Okręgowy PPS odbyła się tradycyjnie na Placu Grzybowskim. Zebrali się w liczbie ponad trzystu osób przedstawiciele takich ugrupowań, stowarzyszeń, fundacji i redakcji jak : PPS, Razem, SLD, OPZZ, RSS, OZB, Unia Pracy, KPP, Partia Zieloni, Porozumienie Socjalistów, Społeczne Forum Wymiany Myśli, RS Praca-Pokój-Sprawiedliwość, Redakcje Strajk, Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, Pracownicza Demokracja. Była to pierwsza od lat tak liczna demonstracja socjalistów w tym symbolicznym dla PPS i ruchu socjalistycznego miejscu. (...)

Porozumienie Socjalistów na 1 Maja

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano problemy związane z sytuacją polskiej lewicy, przyjęto Apel na 1 Maja. Podczas posiedzenia uczestnicy wyrazili zaniepokojenie związane z malejącym w ostatnim czasie znaczeniem narracji lewicowej w sferze publicznej. (...)
Sygnatariusze „Porozumienia Socjalistów” zebrani w Warszawie w związku z obchodami święta 1 Maja 2019 roku przyjęli stanowisko...
NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA !!!
Stowarzyszenie im. I.Daszyńskiego, WARSZAWSKIE POKOLENIA, PPS, SLD/1 MAJA 2019

Zapraszamy do obchodów 1 Maja w Warszawie, które w tym roku będą miały charakter pikniku europejskiego. Rozpoczniemy wraz z SLD pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego przy placu na Rozdrożu o godzinie 11.00. Potem przechodzimy na uroczystość organizowaną przez PPS na Pl. Grzybowskim. Spod Pomnika Partyzanta Armii Ludowej dołącza Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Po wspólnym wiecu   demonstracja uda się w kierunku Placu Bankowego. 
JUSTYNA KOĆ: Po co nam szkoła?

„Ten strajk jest w jakimś sensie wołaniem o to, jaką przyszłość kraju chcemy wybrać” – mówi prof. Łukasz Turski, fizyk i popularyzator nauki w rozmowie z Justyną Koć.
... Reforma pani Zalewskiej nawet nie dostrzega problemów, które powstały w XX wieku. To próba powrotu do szkoły, nawet nie z XX wielu ... W XIX wieku tę wiedzę przekazywali politycy, którzy pracowali nad edukacją naszego społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że dziś nikt nie chce już mówić czy nie pamięta o takich jak Limanowski czy partia socjalistyczna z lat sprzed odzyskania niepodległości w 1918 roku, która pracowała nad podniesieniem wykształcenia u ludzi. (...)
Raczek: Jeden z braci Kaczyńskich nie otrzymał promocji do klasy https://www.dorzeczy.pl/14,04,2019

Tomasz Raczek to krytyk filmowy i publicysta. Jak mówi, ukończył to samo liceum na Żoliborzu, do którego uczęszczali bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy. (...)

PRZEGLĄD: Pamela Anderson pod Stalingradem

Ruch Europejska Wiosna stworzył pierwszą w historii Unii Europejskiej ponadnarodową listę wyborczą (...)
Paneuropejska organizacja DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025, Ruch Demokracji w Europie 2025) zaprezentowała Nowy Zielony Ład dla Europy. (...)
Konferencja w Nałęczowie

W dniach 1-4 kwietnia 219 roku w Nałęczowie odbyła się ogólnopolska międzyśrodowiskowa konferencja naukowa: „Dokonania kulturowe w PRL”.Organizatorami konferencji byli: Wszechnica Polska, Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji. Konferencja tradycyjnie, co roku odbywa się pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej. (...)
Włodzimierz Cimoszewicz: Polska nie jest przystawką Srebrnej

Odsunięcie PiS od władzy to najważniejszy cel, jaki mogą sobie dzisiaj wyznaczyć rzeczywiści patrioci - mówi w wywiadzie z czwartkową "Rzeczpospolitą" b. premier Włodzimierz Cimoszewicz, warszawska "jedynka" Koalicji Europejskiej. (...)
JEAN-LUC MÉLENCHON: Wyjdźcie z głupich traktatów

Lider francuskiej lewicy, ekosocjalista Jean-Luc Mélenchon, skrytykował tekst prezydenta Macrona o «odrodzeniu Unii Europejskiej» ogłoszony w europejskiej prasie. Mélenchon jest przewodniczącym grupy Nieuległej Francji (LFI) w Zgromadzeniu Narodowym, posłem Delty Rodanu (Marsylia). (...)

My socjaliści:

Andrzej Ziemski: Porozumienie Socjalistów dziś
http://przeglad-socjalistyczny.pl / DZIENNIK TRYBUNA/17 MARCA 2019

... Działania Porozumienia Socjalistów zmierzają w kierunku integracji polskiej lewicy na płaszczyźnie tradycji i dorobku PPS, idei demokratycznego socjalizmu, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ostatni okres, kiedy lewica nie osiąga sukcesów, każe zastanowić się przynajmniej nad przedyskutowaniem przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi 2019 możliwości przyjęcia drogi proponowanej przez socjalistów. (...)

Nowe władze Polskiej Partii Socjalistycznej

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej, wybrana na XLIII Kongresie PPS zebrała się 16 marca na pierwszym posiedzeniu. Wybrano przewodniczącego RN tow. Wojciecha Koniecznego, delegata z wojewódzkiej Rady PPS Śląsk. Przewodniczącym CKW wybrano tow. Marcina Klosa także ze Śląska. Przewodniczącą CKR została tow. Sabina Bakus z wojewódzkiej Rady PPS Mazowsze.Wybrano członków Prezydium RN, CKW i Sądu Partyjnego.
Prof. Rajmund Rybiński: REGRES POLSKI W OKRESIE TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

14 marca 2019 r. - Ze smutkiem żegnamy się z autorem zamiszczonego przez nas tekstu wykładu wygłoszonego w dniu 16 listopada 2010 r. przez profesora Rybińskiego, ówczesnego wiceprezesa Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku.

Bogdan Chrzanowski, Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości - kształtowanie socjalizmu na ziemiach polskich 

Upadek powstania styczniowego doprowadził do apatii, zobojętnienia i załamania społeczeństwa polskiego w zaborach. Hasło walki o niepodległość Polski zostało przez nie odrzucone. Można stwierdzić, że pogodziło się Ono z daną sytuacją, niekorzystną dla walki o Niepodległą... Ale sprawa niepodległości Polski nie znikła. Jedyną organizacją międzynarodową, która utrzymywała tę sprawę w tej płaszczyźnie, było Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotnicze, zwane I Międzynarodówką.Powstała ona 28 września 1864 roku w Londynie. (...)
43. Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej

  2 marca 2019 roku odbył się 43. Kongres PPS. Blisko 100 delegatów z różnych środowisk w Polsce zastanawiało się, jak budować Polskę w XXI wieku, jaki nadać jej kierunek ustrojowy oraz jak przebudować partię, aby była skutecznym narzędziem realizacji celów politycznych, społecznych i gospodarczych. (...)

Maciej Szlinder: Róża Luksemburg - ekonomia (bardzo) polityczna

... Osiągnięcia teoretyczne Róży Luksemburg sprzed wieku, pomimo swych niedoskonałości, okazują się współcześnie zaskakująco aktualnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji zarówno w kontekście przemian w gospodarce światowej, jak i towarzyszących im ewolucji teorii ekonomicznej.

Robert Biedroń na kongresie Partii Europejskich Socjalistów w Madrycie

... Formalną decyzję o tym, do której frakcji w PE dołączyć, Wiosna Biedronia ma podjąć dopiero po majowych wyborach europejskich. Ugrupowanie od początku deklaruje jednak, że "najbliżej" pod względem wyznawanych wartości i proponowanych rozwiązań programowych jest mu do związanej z PES grupą Socjalistów i Demokratów.
oko.press / Piotr Pacewicz: KOALICJA EUROPEJSKA DOGONIŁA PIS
www.oko.press.pl , 2019-02-17

SONDAŻ OKO.press. Słabszy PiS remisuje z Koalicją Europejską (PO+.N+PSL+SLD) - po 19 euromandatów i 33-34 proc. głosów. Takie poparcie dałoby Koalicji w Sejmie 180 mandatów i razem z Wiosną (12 proc. głosów, 52 mandaty) pozwoliłoby odsunąć PiS od władzy. Gdyby Wiosny nie było, Koalicja miałaby 40 proc., ale mandatów tylko 223. (...)
Bogdan Chrzanowski: Piotrkowianin, który odzyskał pamięć rodaków
   Adres: https://www.epiotrkow.pl/30256

... Jako jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, przez cały czas w okresie II Rzeczypospolitej 
Z. Zaremba należał do kierownictwa Partii. W 1922 roku uzyskał mandat poselski, który piastował do 1935 roku. Na XVI Kongresie w Krakowie postulował zwiększenie wpływów partii w samorządach terytorialnych, gdzie aktywnie działał będąc radnym Miasta Warszawy Był również gorącym zwolennikiem robotniczego ruchu spółdzielczego. (...)
Rada Naczelna PPS (16.02.19)
Członkowie Rady Naczelnej PPS uczestniczyli w posiedzeniu poświęconym przygotowaniom do LXIII Kongresu PPS a także omówili zagadnienia związanie ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu UE. Dyskusja objęła także najnowsze wydarzenia w polityce międzynarodowej. (...)
SLD: W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYSTARTUJEMY WPROEUROPEJSKIEJ KOALICJI

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r. Sojusz przystąpi do koalicyjnego komitetu wyborczego złożonego z partii, dla których cenne są takie wartości jak wolność, demokracja, równość, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka oraz obecność Polski w Unii Europejskiej – postanowiła Krajowa Konwencja SLD, która odbyła się w Warszawie 16 lutego 2019 r. (...)
Robert Biedroń: trzeba osądzić tych, którzy muszą być osądzeni 

Biedroń mówił w "Kropce nad i" o planach swojej partii dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które, jak mówił, łamią konstytucję. Mówił, że w tym celu zostanie powołana - w przypadku, gdyby jego ugrupowanie zdobyło władzę - komisja sprawiedliwości i pojednania. (...)
My socjaliści:

Andrzej Ziemski: NIE dla ładunków jądrowych na ziemiach polskich!
http://przeglad-socjalistyczny.pl / Dziennik TRYBUNA/4-5 luty 2019

Amerykańskie rakiety jądrowe w Polsce. Jeszcze kilka lat temu taka informacja byłaby niemożliwa. 1 lutego 2019 roku, stała się faktem. Jak podał „Der Spiegel”, polski minister spraw zagranicznych chce rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Europie. (...)

M.Szyszkowska: Aktualność Programu Radomskiego PPS


... Program Radomski jako cel fundamentalny przyjmuje wyzwolenie się z „jarzma gospodarki kapitalistycznej”. Ten cel jest nadal w pełni aktualny. (...)

Przegląd: Polski fenomen

30 LAT OKRĄGŁEGO STOŁU

6 lutego 1989 r. rozpoczęły się w Warszawie obrady Okrągłego Stołu. Do negocjacji usiedli przedstawiciele władz PRL i opozycji oraz obserwatorzy ze strony kościelnej ... (...)

interia.pl: Wiosna - nowa partia Roberta Biedronia
https://fakty.interia.pl/3.02.2019

"...potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz" - mówił w niedzielę Robert Biedroń  > > >

Wincenty Elsner: Robert
DZIENNIK TRYBUNA / 2019-02-01

W ten weekend Robert Biedroń inicjuje powstanie 82. polskiej partii politycznej.Czy ruch Biedronia zniweczy plany powrotu lewicy do Sejmu?
Pobierz plik:
O AKTUALNOŚCI„PROGRAMU RADOMSKIEGO” PPS
Wydawca: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora/Pułtusk–Warszawa 2018

Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego zorganizowało rok temu,w roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, konferencję przypominającą PROGRAM RADOMSKI 
i aktualność wielu jego idei oraz postulatów.

Jarosław Dobrzański: NIEDOKOŃCZONY SPÓR O POLSKĘ - 
O realizmie politycznym Andrzeja Walickiego

... Wbrew obowiązującej do dziś oficjalnej wersji historii Walicki pokazał, że Solidarność nie była ruchem wyzwolenia narodowego sięgającym do tradycji romantycznych. Traktowała ona tę narrację historyczną i cały sztafaż polskiego patriotyzmu cynicznie i instrumentalnie, jako taran do walenia we wroga – PRL – i narzędzie do podważania jej legitymizmu. (...)

Bogdan Chrzanowski: Czy socjalizm to komunizm?
Wiceprzewodniczący RN PPS

Aby osiągnąć możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych wszystkich ludzi, trzeba zastąpić ustrój kapitalistyczny, ustrojem socjalistycznym. (...)
17 stycznaia 1945 r. - Zapomniana rocznica
17 stycznia 1945 r. do lewobrzeżnej Warszawy weszły pierwsze oddziały I. Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej...  Główne siły I. Armii WP – 1., 3 i 4. Dywizja Piechoty – nacierały od strony Warki, zaś 6. Dywizja Piechoty przekroczyła Wisłę na wysokości Śródmieścia. To jej żołnierze byli pierwszymi, którzy weszli do zrujnowanej stolicy. Nieco póżniej doszła 2. Dywizja Piechoty, która przeprawiała się w okolicach Jabłonny oraz pozostałe siły I. Armii. W tym momencie w mieście były już tylko nieliczne oddziały niemieckie osłaniające odwrót, które nie stawiały poważnego oporu. Dwa dni później, 19 stycznia, wzdłuż zniszczonych Alej Jerozolimskich przeszła defilada 1 Armii WP. Do ruin Warszawy zaczęli stopniowo wracać mieszkańcy. (...)


Dlaczego „socjaldemokracja zabiła Różę Luksemburg”? Notatka historyczna na stulecie zbrodni założycielskiej
... W ramach pacyfikacji Berlina zginęło 156 osób, wśród nich przywódcy insurekcji – Leon Jogiches (mąż Róży), Karol Liebknecht i Róża Luksemburg. Dwoje ostatnich schwytano 15 stycznia 1919 roku, gdy powstanie chyliło się ku upadkowi. Policja przekazała więźniów bojownikom Freikorpsu, którzy w ramach kilkugodzinnego przesłuchania pobili kolbami karabinów, a następnie strzałem z pistoletu w skroń zamordowali Różę Luksemburg. (...)
Oświadczenie w sprawie gdańskiej tragedii
Publicystyka i info PPS

Polska Partia Socjalistyczna potępia bezprecedensowy akt bandytyzmu, jakim był atak na Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, w dniu 13 stycznia 2019 roku podczas imprezy WOŚP. (...)
... Mamy nadzieję, że to tragiczne wydarzenie będzie poważnym sygnałem do odpartyjnienia służb państwowych i skutecznej pracy nad poprawą naszego bezpieczeństwa. Nie może to jednak spowodować ograniczania praw obywatelskich.
POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA

Przemysław Prekiel: Lewica na 100-lecie Niepodległości
Dziennik TRYBUNA / styczeń 2019

I socjaliści mieliby być wrogami takiego patriotyzmu, mieliby być wrogami swego narodu?! Co za głupia myśl i jakie oszczerstwo! Socjaliści, którzy z takim poświęceniem pracują w swoim kraju dla ludu swego, którzy dążą do tego, żeby jak najszerzej rozlała się oświata, żeby nie było w narodzie pokrzywdzonych i głodnych, i ciemnych, żeby cały kraj stał się wspólnym warsztatem pracy dla wszystkich i wspólnym dla wszystkich źródłem dobrobytu - socjaliści mieliby być wrogami narodu! Nie! - Feliks Perl, współtwórca PPS, 1909 rok. (...)

Konferencja mazowiecka PPS

W dniu 12 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza organizacji mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas konferencji dokonano podsumowania działalności PPS na Mazowszu w mijającej kadencji 2016-2018. (...)
... W związku z 43. Kongresem PPS, który odbędzie się w dniu 2 marca 2019 roku w Warszawie dokonano wyboru delegatów, którzy będą reprezentować mazowiecką PPS.Ponadto wybrano władze statutowe organizacji mazowieckiej PPS. (...)
PAP/rs: Pierwsze informacje o kształcie lewicowej koalicji do PE

... informacje o kształcie budowanej lewicowej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego: W gronie partnerów Razem mogą znaleźć się m.in. związkowcy z OPZZ, dotychczasowi koalicjanci SLD oraz RSS Piotra Ikonowicza. Według rozmówców, zbliżonych do Razem, organizacje te są zdeterminowane, aby stworzyć w wyborach alternatywę zarówno dla PiS, jak i dla bloku liberalnego. Źródła te zapewniają jednocześnie, że w kolejnych dniach można spodziewać się poszerzenia tej koalicji o kolejne podmioty, związane m.in. ze środowiskami feministycznymi. (...)
W dniu 25 grudnia zmarł w Warszawie

Leonard Dubacki

Ideowy socjalista. Był historykiem, autorem wielu opracowań szczególnie dotyczących ruchu socjalistycznego w Polsce. Był człowiekiem mądrym, dobrym, życzliwym. Był skromny i uczynny.

Kochał życie, zawsze był pełen optymizmu i wiary w przyszłość. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Był członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia.

Synom i całej rodzinie składamy szczere kondolencje.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej kaplica (sala) B 
w piątek dnia 4 stycznia 2019 r. o godz. 10:30.

                                                                                                               Stowarzyszenie
imienia Ignacego Daszyńskiego
Zdrowych, spokojnych i optymistycznych Świąt Bożego Narodzenia - Pogody ducha mimo, że prognozy zarówno w polityce, ale także te dotyczące pogody zależnej od ekologii są nie najlepsze ! - W zaciszu domowym Wigilii spędzonej w miłej i rodzinnej atmosferze, oraz szczęśliwego i pełnego nadziei Nowego 2019 Roku
życzy Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Piotr Ikonowicz: Dlaczego większość przegrywa wybory

Tylko ludzie faktycznie równi mogą być na tyle wolni, aby współpracować i spierać się po to, 
by osiągać wspólne cele, a nie – pokonywać siebie nawzajem. 

... Wykazanie, że współczesna polska demokracja jest w istocie dyktaturą uprzywilejowanej mniejszości, to cel diagnostycznej części moich rozważań, a odpowiedź na tytułowe pytanie to już wskazanie drogi, pokazanie przysłowiowego światełka w tunelu. (...)
Komisja Historyczna PPS: PPS po wojnie. Doświadczenia 1948.

Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej była w dniu 14 grudnia 2018 roku organizatorem Konferencji „Przyczyny i skutki ograniczenia roli socjalistów w kształtowaniu oblicza Polski po II wojnie światowej”. Konferencja została zorganizowana w 70. rocznicę rozwiązania PPS i PPR i powołania PZPR...
Problem przerwania w roku 1948 aktywnej roli PPS w kształtowaniu kraju po II wojnie światowej jest nadal żywy, socjaliści bowiem zaraz po ustaniu działań wojennych rozpoczęli wdrażanie w odbudowie kraju Programu Radomskiego przyjętego na Kongresie PPS w roku 1937. Pozwoliło to na przyspieszoną odbudowę kraju i ustanowienie sprawiedliwych stosunków społecznych. (...)

M. Drozdowski: BUDOWNICZOWIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Jan Pytel, Recenzja książki prof. Mariana Marka Drozdowskiego

... Praca prof. M.M.  Drozdowskiego zawiera artykuły i referaty przeważnie wygłaszane przez niego przy różnych okazjach w Muzeum Niepodległości. Dzięki niej możemy poznać życie i działalność ważnych osobistości /w tym prezydentów , premierów, ministrów, generałów , duchownych, polityków, artystów, naukowców drugiej Rzeczypospolitej/. Są wśród nich osoby przez całe życie związane z ruchem socjalistycznym oraz osoby mające w swym życiorysie , głównie w latach młodości, epizod aktywnej działalności w tym ruchu. (...)
My socjaliści:

Andrzej Ziemski: Polska – USA – Rosja. Wymiar realnych interesów
http://przeglad-socjalistyczny.pl/aziemski/grudzień 2018

... Pomimo, że zmiana w układzie sił światowych nastąpiła w roku 1990 wydawać by się mogło, że Polska osiągnęła stan bezpieczeństwa, to tak wcale nie jest. Trwająca rywalizacja o przywództwo światowe powoduje zagrożenia naszego interesu narodowego. Poszukiwanie gwarantów naszego bezpieczeństwa, mimo przynależności do NATO nie wydaje się być zakończone, mamy bowiem w tle nieporozumienia (a może spór) pomiędzy USA i częścią państw Europy Zachodniej, które kwestionują między innymi wspólnotę tzw. Zachodu opartą o dominację amerykańską. (...)
Jeszcze 11 listopada w Warszawie: Bieg Niepodległości 2018 

W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI, w największym biegu z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej wystartowało aż 20 000 uczestników.
SPOŁECZNY KOMITET LEWICY: Polki wczoraj, dziś i jutro 


28 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta sesja o charakterze popularno-naukowym, poświęcona 100 rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, których źródłem były decyzje polityczne pierwszych lewicowych rządów, kierowanych w listopadzie 1918 r. kolejno przez Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego. Debata zorganizowana przez Społeczny Komitet Lewicy nosiła tytuł:
 
Bieg przez historię: 
Polki wczoraj, dziś i jutro. Refleksje w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych.

W skład Komitetu Honorowego wchodzili: Izabela Sierakowska, Robert Biedroń, Agata Czarnacka, Krzysztof Janik, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Katarzyna Kądziela, Sławomir Wiatr, Jolanta Banach, Jerzy Wenderlich, Małgorzata Winiarczyk – Kossakowska, Danuta Waniek, Andrzej Ziemski.

Sylwester SZAFARZ: UNIKALNE DZIEŁO GEN. WALDEMARA SKRZYPCZAKA ?

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa „Czerwone i Czarne”, ukazała się (w 2018 r.) absolutnie wyjątkowa i bardzo interesująca książka pt.: ”Jesteśmy na progu wojny”. Jej autorem jest Waldemar Skrzypczak, generał broni w stanie spoczynku, wybitny i nowocześnie myślący dowódca wojskowy wysokiej rangi, dobrze znany w Polsce i poza jej granicami. Książka została opracowana w formie zapisu z rozmowy Pana Generała z Panią Redaktor Edytą Żemłą.
My, socjaliści:

ANDRZEJ ZIEMSKI: Inicjatywy PPS, remanenty

Uroczystości rocznicowe, w których również brała udział cała lewica, w tym bardzo aktywnie PPS, skłaniają do kilku refleksji. Tak się bowiem składa, że udział w procesie odzyskiwania niepodległości, szczególnie PPS i socjalistów, był od momentu powstania partii w 1892 roku ogromny i przez całe pokolenia niedoceniany.
ONET wiadomości: Krzysztof Gawkowski dołącza do Roberta Biedronia

Były wiceszef SLD Krzysztof Gawkowski, który na początku listopada odszedł z partii, dołączył do formacji politycznej budowanej przez byłego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Będzie odpowiadał tam za tworzenie struktur nowego ugrupowania.

W Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego 
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego 
Po 100 latach pomnik Ignacego Daszyńskiego

Po 100 latach od utworzenia Rządu Ludowego pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ten Wielki Polak i Socjalista otrzymał pomnik i udekorowano go pośmiertnie Orderem Orła Białego.Pomnik uroczyście odsłonięto w dniu 11 listopada 2018 roku, w dniu uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości udział wzięli między innymi były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a także przewodniczący i działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy, Partii Zieloni, Partii Razem, Polskiej Lewicy, Partii Regionów, SdPL, OPZZ, Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego, Fundacji Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i wielu innych organizacji i ruchów społecznych.
Uznawany jest on za najwybitniejszego przedstawiciela niepodległościowego, demokratycznego socjalizmu. Cenione są jego wielkie zasługi w walce o poziom i jakość polskiej demokracji w okresie II RP. Był on wówczas m.in. premierem rządu i marszałkiem Sejmu.
Do uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika list wystosował Prezydent RP Andrzej Duda.
Podczas uroczystości głos w kolejności zabrali m.in.: przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika –Jerzy Wenderlich, Prezydent Aleksander Kwaśniewski, przewodniczący Rady Naczelnej PPS – Bogusław Gorski, wicepremier – Piotr Gliński, przewodniczący SLD – Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący OPZZ – Jan Guz, przewodniczący Partii Razem – Adrian Zandberg oraz przewodniczący Centrum im. Ignacego Daszyńskiego – Bartosz Rydliński.
Pomnik został zaprojektowany i wykonany w ciągu kilku miesięcy, na co składa się wysiłek wielu działaczy lewicy, szczególnie z PPS i SLD, jak również samorządowych władz Warszawy.
Autorem projektu pomnika jest prof. Jacek Kucaba z ASP w Krakowie.
Pomnik wzniesiono w pobliżu Traktu Królewskiego, gdzie znajdują się już pomniki innych „Ojców polskiej niepodległości” – Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego. Posąg znajduje się na skwerze u zbiegu Alei Szucha i ul. Lecha Kaczyńskiego, przy Placu Na Rozdrożu w Warszawie.
Jak zapowiedział w swym wystąpieniu przewodniczący RN PPS Bogusław Gorski, miejsce to będzie stanowić w przyszłości cel spotkań i manifestacji wszystkich ugrupowań i ludzi lewicy. Ignacy Daszyński jest szczególną postacią, która jednoczy wszystkie nurty i pokolenia polskiej lewicy.
My socjaliści:

Andrzej Ziemski: PPS na 100-lecie niepodległości
http://przeglad-socjalistyczny.pl/8 listopada 2018

... Dziś po 100 latach, jakie upłynęły od momentu uzyskania niepodległości, można stwierdzić, że taką główną siłą, która wyznaczała drogę do niepodległości była Polska Partia Socjalistyczna. Zarówno w dokumentach założycielskich partii – Deklaracji Programowej Kongresu Paryskiego z 1892 roku – jak i działaniach politycznych i bojowych przez całe ćwierćwiecze przełomu XIX i XX wieku – niepodległość stanowiła ideę podstawową. Ona wyznaczała również kierunek działań PPS w latach następnych, aż do dziś. (...)
Ignacy Daszyński o Rządach Ludowych 1918
 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w  Lublinie

Powrót Piłsudskiego z niewoli – Utworzenie pierwszego rządu Państwa Polskiego
(Z Pamiętników I. Daszyńskiego - ROZDZIAŁ XXXVIII)

... Ten skład gabinetu był wiernym wyrazem sił, które go tworzyły: 5 socjalistów, 5 przedstawicieli chłopskich i 4 przedstawicieli dwóch grup inteligenckich, a obok nich żołnierz bezpartyjny.
Nie myślę tutaj streszczać manifestu rządu lubelskiego. Jest to bardzo obszerne pismo, obiecujące niezwłoczne zwołanie Sejmu Ustawodawczego. Ta obietnica stała się punktem węzłowym polityki polskiej w najbliższych kilku tygodniach... 
... Po pięciu dniach pracy mogłem Naczelnikowi Państwa przedstawić listę gabinetu, którego premierem miał być Andrzej Moraczewski... Na 16 członków gabinetu było 6 socjalistów, 4 ludowców, 4 przedstawicieli stronnictw inteligenckich, 2 kierowników apolitycznych. (...)

Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości (5)

Polska Niepodległa

Socjaliści odegrali kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. (...) 
Socjaliści w pierwszych miesiącach Rzeczpospolitej Polskiej przesądzili o Jej kształcie i nigdy nie zeszli z raz obranej drogi. (...)
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJZdobyliśmy milion głosów

Deklarujemy uroczyście: SLD nie będzie wchodzić w koalicję z PiS na poziomie sejmików. (...)

Konwencja SLD-Lewica Razem - 14 października 2018 roku

"Wiemy jak to zrobić" - ostatnia przed wyborami krajowa konwencja komitetu SLD Lewica Razem pod tym hasłem zgromadziła lewicową koalicję, którą tworzy w sumie 21 podmiotów, w tym także Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego.

75. Rocznica bitwy pod Lenino: Oświadczenie 
Polskiej Partii Socjalistycznej - 12.10.2018 r.
http://ppspl.eu/Warszawa 12 października 2018 roku

W dniu 12 października 2018 roku przypada 75. rocznica rozpoczęcia bitwy pod Lenino, w której udział wzięła sformowana kilka miesięcy wcześniej na terenie ZSRR 1. Dywizja Piechoty im. Generała T. Kościuszki po dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. To ważna dla Wojska Polskiego, Polski i społeczeństwa data (...)

Wiadomości ONET: Ameryka prowadzi coś więcej niż wojnę handlową 
- to nowa zimna wojna
wiadomosci.onet.pl/swiat/7 października 2018

Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa prowadzą wielką bitwę o globalną dominację, wyrzucając przy tym do kosza wszelkie dotychczasowe zasady prowadzenia międzynarodowego handlu - pisze Jakob Hanke dla POLITICO. – To walka nie tylko o to, kto pokieruje światową gospodarką, ale o to, kto będzie rządził światem – mówi, Alicia García-Herrero, specjalistka ds. Chin w think-tanku Bruegel i główna ekonomistka we francuskim banku NATIXIS. (...)
Więcej w zakładce "Ludzkość w punkcie zwrotnym"  >   >   >
Jędrzej Moraczewski: WYZWOLENIE POLSKI - RZĄD LUBELSKI
Źródło: J.Moraczewski, "Przewrót w Polsce", s. 44-61

... Daszyński, Stapiński i Witos wyjechali 6 listopada z Krakowa do Lublina, wiedząc o co chodzi i godząc się na utworzenie rządu... Tymczasem komisja porozumiewawcza w nocy 
6 listopada ułożyła w Lublinie listę gabinetu, przyjęła projekt manifestu, ogłosiła się Tymczasowym Rządem Ludowym. Rząd odebrał w nocy przysięgę od POW i formacji legionowych i opublikował manifest. (...)
... Masy ludowe przemówiły 10 listopada w samym Lublinie. Odbyły się w tym dniu dwa olbrzymie wiece: robotniczy i chłopski. Wypowiedziawszy się z wielkim entuzjazmem za rządem tymczasowym, złączyły się w jeden wielki manifestacyjny pochód, który liczył do dwudziestu tysięcy ludzi. Z balkonu pałacu Radziwiłłowskiego przedstawił prezydent Daszyński program prac ludowego rządu: rzeczywiste zjednoczenie wszystkich ziem polskich zarówno Kresów Zachodnich, jak i Wschodnich, zdobycie dostępu do morza i własnego wybrzeża wymaga tworzenia wojska republikańskiego. Drugim zadaniem rządu jest zabezpieczenie ludu od głodu i niedostatku. (...)

Rada Naczelna PPS:  
Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej 
w sprawie poparcia manifestacji OPZZ 
w dniu 22 września 2018
Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych...  Pozdrawiamy członków wszystkich Związków Zawodowych zrzeszonych w OPZZ, życzymy im wytrwałości w obronie ludzi pracy i emerytów, wierząc, ze ich działania nie będą daremne.
My, socjaliści
Porozumienie Socjalistów przed wyborami
http://przeglad-socjalistyczny.pl/ http://trybuna.info/21-23 września 201

W dniu 18 września 2018 roku odbyło się zebranie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Dyskutowano o aktualnej sytuacji na scenie politycznej, przyjęto „Stanowisko na Wybory Samorządowe 2018”. (...)

Cezary Żurawski: Zagony opozycji

Jesteśmy u progu triduum wyborczego do wszelakich władz krajowych a dodatkowo do parlamentu Unii Europejskiej. Scena polityczna od kilku lat została zabetonowana sporem o władzę między obecną prawicową koalicja (czytaj PIS) a PO. Obie te partie walczą ze sobą bezpardonowo, chociaż co do pryncypiów nie są tak bardzo od siebie odległe. Obie są prawicowe uznają kapitalistyczne zasady funkcjonowania rynku i demokrację burżuazyjną. Skonfliktowały się walcząc o rząd dusz. (...)
... Jestem socjalistą. Gdybym uważał, że moja wizja Polski jest gorsza od innych to bym nim nie był. Nie widzę sensu w zawieraniu porozumień i sojuszów ze środowiskami neoliberalnymi czy też konserwatywnymi. Każda z partii obecnych na rynku politycznym nawołuje do jednoczenia się jakiejś abstrakcyjnej globalnej opozycji, oczywiście to ta partia będzie hegemonem w takim porozumieniu. (...)
Z archiwaliów - w roku 100 lecia niepodległości Polski, w przeddzień budowy Pomnika Ignacego Daszyńskliego w Warszawie na pl. Na Rozdrożu:

Dom-Pomnik Ignacego Daszyńskiego     
wybudujemy w Krakowie

"... Wysiłek i dorobek Socjalizmu polskiego, winien znaleźć swój wyraz w gmachu, stanowiącym godny wyraz przeszłości i zapowiedź wspaniałej socjalistycznej przyszłości. Nadchodzące 50-lede Polskiej Рагtii Socjalistycznej uczcimy otwarciem Domu Robotniczego im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, uświęcimy dniem, w którym Lud Pracujący Polski sam sobie ofiaruje potężne ogeisko socjalistycznej myśli i czynu związane na zawsze z imieniem Daszyńskiego. (...)
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P.P.S.
   Warszawa, w lipcu 1938 r."
Sylwester SZAFARZ: BARDZO NIEBEZPIECZNY CHAOS GLOBALNY
(analiza politologiczno-filozoficzna)

http://przeglad-socjalistyczny.pl/1 września 2018
... Wręcz trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałaby dziś nasza cywilizacja, gdyby dobro przeważało nad złem w całej jej historii?! Wprawdzie na konto dobra zapisać można wiele spektakularnych i epokowych dokonań człowieka (np. przełomowe wynalazki, odkrycia geograficzne, postęp naukowo-techniczny, sztuczna inteligencja, podbój kosmosu itp.), które jednak nie doprowadziły do zapewnienia sumarycznej przewagi dobra nad złem. Bowiem cywilizacja nie dopracowała się nigdy optymalnego systemu (ustroju) dla siebie oraz dla poszczególnych narodów i krajów, systemu, który nie niszczyłby owoców uzyskiwanych przez dobro. (...)
Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości (4)

Ku niepodległości

Z dymów I Wojny Światowej zaczyna się wyłaniać Niepodległa Polska. Od pierwszych dni w walce o Niepodległą najwięcej zasług przy tworzeniu rządu i zrębów przyszłego parlamentu odegrali socjaliści spod sztandarów Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem został w dniu 21 sierpnia 2018 roku zarejestrowany. Pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele ugrupowań stanowiących komitet poinformowali o swych zamierzeniach w kampanii wyborczej do samorządów.
Ignacy Daszyński: 
POSŁOWIE SOCJALISTYCZNI W KOLE POLSKIM - 
SOCJALIŚCI WYSTĘPUJĄ Z KOŁA POLSKIEGO
(Fragmenty książki "Cztery lata wojny" - wyd.: "NOWY OBYWATEL"; Lato 2017 - wg. wyd. z 1918 r.)
... Tu chcemy tylko podnieść dwie daty: rewolucja bolszewicka zwyciężyła w listopadzie 1917, a socjaliści wystąpili z Koła w marcu 1918. W czasie zaś wojny i rewolucyjnych, błyskawicznie szybkich przemian w' Rosji, cztery miesiące są długim okresem... Nie potrzeba było motywów petersburskich do wystąpienia socjalistów polskich z Koła, wystarczyły polskie. (,,,)
Z "Posłowia" Eugeniusza Okraski: "... Nie powinno dziwić, że to właśnie Ignacy Daszyński, człowiek, który sprawie polskiej poświęcił tyle wysiłków i starań, stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, utworzonego w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie — pierwszego rządu powołanego całkowicie z niezawisłej woli polskich sił politycznych, nie oglądających się na wolę i decyzje któregoś z zaborców czy innych państw".

Marek A. Koprowski: Legiony - droga do legendy. 
Przed wyruszeniem w pole 1906-1914

 ... Ambicją tej publikacji jest ukazanie całej złożoności i wielobarwności ruchu legionowego z jego różnorodnymi korzeniami. Zaczyna się nie od wymarszu Pierwszej Kadrowej, ale od działalności Organizacji Bojowej-PPS. Autor omawia działalność Związku Walki Czynnej, a następnie Związku Strzeleckiego. Przybliża proces kształtowania się związanego z nimi obozu politycznego, funkcjonującego w Galicji. (...) 

Przypominamy także rozdział "PPSD przed wybuchem wojny światowej" z broszury "Cztery lata wojny", w której Ignacy Daszyński prezentuje tło polityczne wyruszenia „pierwszej kadrowej kompanii” pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego i roli socjalistów polskich w walce zbrojnej o niepodległość Polski. 

Grzegorz W. Kołodko: NOWY PRAGMATYZM z CHIŃSKĄ CHARAKTERYSTYKĄ
Grzegorz W. Kołodko, "Czy Chiny zbawią świat?"/Wydawnictwo: Prószyński Media, W-wa 2018

... Inaczej niż w przyrodzie, w polityce i gospodarce żaden system nie jest czysty, zawsze bowiem mamy do czynienia z jakąś ich mieszanką. Tak jest, jak już dobrze wiemy, i w przypadku Chin, gdzie sprzęgają się ze sobą jeszcze nie do końca zlikwidowane elementy socjalistycznej gospodarki centralnie planowanej z elementami otwartej gospodarki rynkowej, gdzie przenikają się wciąż znaczące symptomy państwowego etatyzmu ze zliberalizowaną kapitalistyczną przedsiębiorczością. To bardzo ważne, że akurat w Chinach - tym tak wiele znaczącym dla przyszłości świata kraju — coraz wyraźniej do głosu dochodzi nowy pragmatyzm. (...)
X Konferencja na „szczycie” BRICS w Johannesburgu.

Sylwester SZAFARZ:  KU DRUGIEMU „ZŁOTEMU DZIESIĘCIOLECIU”
Warszawa, 12 sierpnia 2018 r.

... Mocarstwa BRICS stanowią, łącznie, największy rynek na świecie: 42% ogółu ludzkości, 30% terytorium kuli ziemskiej i 18% wartości globalnych obrotów handlu zagranicznego; dysponują one prawie 5 bln USD rezerw walutowych. Łączna wartość produktu krajowego brutto tych mocarstw wynosi 18,6 bln USD (w kategoriach nominalnych), czyli 23,2% światowego produktu brutto oraz ponad 40 bln USD (w kategoriach PPP = purchasing power partity, czyli parytetu siły nabywczej). Podobna sytuacja istnieje w pozostałych kategoriach światowych wskaźników makroekonomicznych. Tak więc, BRICS jest już (po pierwszym „złotym dziesięcioleciu”) niezwykle poważną - wiodącą siłą moralną i materialną oraz teoretyczną i praktyczną na świecie, z którą trzeba się liczyć i wiązać uzasadnione nadzieje. (...)
My socjaliści:
Andrzej Ziemski: Powstanie w Warszawie
http://przeglad-socjalistyczny.pl/sierpień 2018

Każdy, kolejny 1 sierpnia przypomina nam o Powstaniu Warszawskim. Mówimy wówczas o bohaterstwie powstańców, tragicznym losie miasta i ludności cywilnej. Ostrożniej już wypowiadamy się o długofalowych konsekwencjach powstania. Ocena celowości wywołania i skutków Powstania Warszawskiego od lat dzieli Polaków i to nie według kryteriów politycznych, ale głównie poprzez udział emocji w ocenie historii. Potwierdzeniem tego są tegoroczne obchody 74. rocznicy wybuchu powstania w Warszawie. (...)

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 28 lipca na Żoliborzu pod pomnikiem ugrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy upamiętniającej walkę batalionu OW PPS im. gen. Jarosława Dąbrowskiego przy ulicy Suzina, wieniec od Polskiej Partii Socjalistycznej złożyli towarzysze Cezary Żurawski, przewodniczący Organizacji Warszawskiej PPS i tow. Ryszard Dzieniszewski, członek Rady Naczelnej PPS.
Jacek C. Kamiński: Zapomniana rocznica

22 Lipca 1944 roku to jedna z zapomnianych dat w historii Polski. W tym roku główne obchody Święta Odrodzenia Polski odbyły się w Bydgoszczy. Rocznicowym uroczystościom towarzyszyła konferencja, której głównym tematem były skutki dekomunizacji w krajach Europy Wschodniej.
Bydgoskie obchody to zasługa determinacji miejscowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy z determinacją od wielu lat je organizują. (...) 
                Więcej  >  >  >
My, socjaliści
Andrzej Ziemski: Stefan Okrzeja, bojownik PPS

Polska pamięta o wielkich socjalistach: bohaterach, którzy walczyli nie tylko o niepodległość, ale i o równość społeczną. Oto jeden z nich.

W dniu 21 lipca minęła 113 rocznica stracenia przez władze carskie na stokach Cytadeli Warszawskiej Stefana Okrzei. Szczególnie on wyróżniał się patriotyzmem i wolą walki na tle młodych bojowców PPS, którzy zaangażowali się w aktywne działania w Rewolucji 1905 roku. Mimo upływu czasu był przywoływany zawsze jako symbol wielkiego zaangażowania i poświęcenia dla spraw niepodległości Polski i sprawiedliwości społecznej, dwóch zasadniczych wytycznych programowych Polskiej Partii Socjalistycznej.
Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości (3)

Polska Partia Socjalistyczna w okresie rewolucji
lat 1905-1907

... Rok 1904 wprowadził Polską Partię Socjalistyczną w nowy rozdział działalności. Organizacja kadrowa przekształciła się w ugrupowanie masowe. Wypadki roku 1904 i lat 1905-1907 doprowadziły do wzrostu świadomości społecznej i politycznej robotnika na ziemiach zaboru rosyjskiego, w wyniku czego nastąpił wzrost liczebny PPS. (...)
... Demonstracja na placu Grzybowskim w Warszawie, która odbyła się 13 listopada 1904 roku, pokazała siłę robotnika polskiego w walce z carską Rosją, a także o swoje wyzwolenie polityczne, gospodarcze i kulturalne. Organizatorem tej demonstracji była warszawska organizacja PPS. Po raz pierwszy była ona ochraniana przez bojówkę Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Stefana Okrzei . Zatrzymajmy się na chwilę przy tej demonstracji. Przypatrzmy się, jak ją ocenili historycy. (...)

Piotr Gadzinowski: Przystanek do Niepodległej
Dziennik Trybuna / 20-22.07.2018

Polska Ludowa nie przyjechała na radzieckich czołgach. 
Ona była już w Polsce przed II wojną światową.

   Druga Rzeczpospolita powstała jako nowoczesna demokracja parlamentarno-gabinetowa. Wszyscy jej obywatele mieli mieć równe prawa, nawet kobiety. Pracownikom zagwarantowano ośmiogodzinny czas pracy. Mniejszościom narodowym - prawa Polaków. Wszystkim - edukację na poziomie przynajmniej podstawowym. To był efekt pierwszych rządów socjalistów tworzących początki nowoczesnego państwa polskiego. Drugiej Rzeczpospolitej. (...)
...Polskę Ludową stworzyły nie płynące z Moskwy rozkazy, lecz pokolenia „awansu społecznego”. Czyli wyrwane z bieda-wsi miliony chłopów przemienianych w miastową klasę robotniczą. Pokolenia przedwojennych robotników, i także rzesze „patriotycznych oportunistów”. Przedwojennych inteligentów i ich dzieci. Którzy po wyzwoleniu od Niemców nie poszli do lasów by dalej walczyć z radzieckimi okupantami, tylko ruszyli odbudowywać miasta i uniwersytety. (...)

Andrzej Ziemski: Nowa globalizacja w tle

Spotkanie prezydentów Putina i Trumpa w Helsinkach ma duże znaczenie, także dla Polski.
... Spotkanie prezydentów Putina i Trampa w Helsinkach powinno być brane poważnie pod uwagę przez rządzącą w Polsce koalicję prawicową. Dotychczas jej polityka międzynarodowa, regionalna i wewnętrzna nastawiona jest na budowę „kordonu sanitarnego” na wschodniej granicy, ostrożności na granicy zachodniej i składania „aktu oddania” w Waszyngtonie. Można rozumieć, że jest czas oczekiwania i pytań, ale nadchodzi też czas realnych odpowiedzi. (...)
Stanowisko Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie aktualnych zagrożeń dla demokracji parlamentarnej w Polsce

Polska Partia Socjalistyczna z satysfakcją przyjęła fakt, że polski parlamentaryzm obchodzi 550- lecie swego istnienia, stanowiąc jeden z najstarszych przykładów ograniczania władzy absolutnej w Europie.
Zwracamy uwagę, że w okresie zaborów program PPS kładł szczególny nacisk na odzyskanie niepodległości i zakładał, że po jej odzyskaniu socjaliści w będą w drodze parlamentarnej dążyli do realizacji hasła sprawiedliwości społecznej. Wybierani po odzyskaniu niepodległości do Sejmu posłowie z PPS bronili zasad demokracji. Pochodzący z PPS Marszałek Sejmu Ignacy Daszyński przeciwstawił się presji politycznej swojego przyjaciela Józefa Piłsudskiego i nie dopuścił do otwarcia w 1929 roku obrad Izby w obecności towarzyszących ministrowi wojny Piłsudskiemu oficerów. (...)

Andrzej Ziemski: Problem pokoju
TRYBUNA/2-3 lipca 2018 - http://przeglad-socjalistyczny.pl/

... Cała polska lewica powinna dziś zacząć na forum publicznym przemawiać innym, niż dotychczas głosem, w sprawach naszego bezpieczeństwa. Przeciwstawić się propagandzie wojennej, która opanowała część mediów i elity rządzące. Podstawową doktryną polityczną lewicy musi być głoszenie pokoju i pokojowej współpracy, a nie wojny. 

MICHAŁ WOJTCZUK: LEWICOWA TWARZ NIEPODLEGŁOŚCI

Zaczynają się prace nad odlaniem pomnika Ignacego Daszyńskiego. 
Zostanie on ustawiony na 100-lecie odzyskanianiepodległości w pobliżu pl. Na Rozdrożu

... Pomnik ma stanąć na skwerku przy pl. Na Rozdrożu, między a1. Szucha a Trasą Łazienkowską. Miejsce
już w 2014 r. jednomyślnie zaakceptowała Rada Warszawy. (...)

Róża Luksemburg

Społeczny Komitet Lewicy: 
List otwarty Ruchu Odrodzenia Gospodarczego 
im. Edwarda Gierka

List otwarty do członków Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości: "...  swoje uwagi i propozycje obchodów tej rocznicy kierujemy do członków Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Obchody te zmuszają do zaprezentowania szerokim kręgom społeczeństwa, nie tylko wysiłku poprzednich pokoleń w utworzenie jednolitego organizmu państwowego po ponad stuletnim okresie zaborów, ale również w jego budowę i rozwój (...)"

List otwarty Polskiej Partii Socjalistycznej 
do parlamentarzystów polskich 
w sprawie naruszania autonomii uczelni wyższych 
i samorządności środowisk akademickich.

Polska Partia Socjalistyczna z niepokojem i oburzeniem przyjmuje kolejny etap ograniczania przez rządzące siły polityczne samorządności środowisk zawodowych i społecznych. (...)
... Solidaryzujemy się z protestującymi studentami i pracownikami uczelni i popieramy ich żądania. Piętnujemy wszelkie próby zastraszania środowiska naukowego, łamania autonomii i samorządności uczelni wyższych.
Rada Naczelna PPS
Konferencja: „Pokój globalny, wartość nieprzemijająca”

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Pokój globalny, wartość nieprzemijająca”. Organizatorem była Komisja Historyczna Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Konferencja ta kontynuowała wątki rozpoczęte podczas konferencji Komisji Historycznej PPS z dnia 30 września 2017 roku dotyczącej 60-lecia Planu Rapackiego i innych polskich inicjatyw pokojowych. (...)

Pomnik Ignacego Daszyńskiego
Społeczny Komitet Lewicy

Mamy przyjemność poinformować, że prace nad pominikiem Ignacego Daszyńskiego idą pełną parą. Niniejszym prezentujemy model, na podstawie którego powstanie wersja końcowa.

SPOŁECZNY KOMITET LEWICY
Koalicja SLD – Lewica Razem

18 czerwca 2018 roku w symbolicznym miejscu – przy tablicy pamiątkowej na Placu Grzybowskim w Warszawie upamiętniającej śmierć działaczy PPS, którzy w 1904 r. starli się z carskim zaborcą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną – ogłoszono powstanie koalicji wyborczej SLD - Lewica Razem.
W uroczystości podpisania udział wzięli przedstawiciele 19 ugrupowań. Koalicja ma charakter otwarty i wszystkie podmioty, które podzielają lewicowe, czy też progresywne wartości mogą do niej przystąpić.

Sylwester Szafarz - (www.wszp.edu.pl)

Charyzmatyczny socjalista, porywał tłumy. Torował Polsce drogę do wolności 

Działalność polityczną rozpoczął jako nastolatek. Twarz polskiego socjalizmu II RP. Przyjaciel, a potem zagorzały krytyk Józefa Piłsudskiego. Ignacy Daszyński, jeden z ojców założycieli polskiej niepodległości, należał do najbardziej wpływowych polityków dwudziestolecia międzywojennego. 

Przypominamy też, że z okazji wypadającego w październiku 2016 r. 150-lecia urodzin i 80-lecia śmierci Ignacego Daszyńskiego, Wydawnictwo: Partia Razem udostępniło w wersji elektronicznej dwytomowe "Pamiętniki Ignacego Daszyńskiego". 
Grzegorz W. Kołodko: Czy Chiny zbawią świat ?

:Z recenzji prof. Władysława Szymańskiego - Akademia Nauk Społecznych:

... Wielką zaletą pracy jest przedstawianie stanu i perspektyw rozwojowych Chin na tle światowych wyzwań. W całej książce najistotniejsze jest to, jaką rolę Chiny spełniają w racjonalizacji globalizacji. Autor skłania się do poglądu, że Chiny mogą istotnie pomóc we współkształtowaniu pożądanego oblicza przyszłości. Prof. Kołodko widzi w Chinach coraz większą skłonność do stawiania na nowy pragmatyzm, na uwzględnianie zagrożeń wynikających z narastania problemów globalnych – klimatycznych, finansowych i będących pochodną nierówności.

Singapur - kombinacja wolnego rynku i socjalizmu - 
Życie jest dziwniejsze od fikcji...

Przypominamy zakładkę z naszego portalu, w której prezentujemy z okazji zbliżającego się szczytu Donald Trump - Kim Dzong Un miasto-państwo Singapur. Przytaczamy też krótki fragment z książki: Chang Ha-Joon: Ekonomia - Instrukcja obsługi/str.45: 

... dopóki nie dowiesz się, że w Singapurze rząd jest właścicielem całej ziemi, 85 procent mieszkań zapewnia publiczna agencja mieszkalnictwa (Rada Mieszkalnictwa i Rozwoju), a 22 procent krajowej produkcji pochodzi z publicznych przedsiębiorstw (średnia międzynarodowa wynosi około 10 procent). Nie ma jednego typu teorii ekonomicznej - neoklasycznej, keynesowskiej, jakiej chcesz - potrafiącej wyjaśnić sukces takiej właśnie kombinacji wolnego rynku i socjalizmu. (...)
Andrzej Ziemski: PPS przed kongresem
Dziennik Trybuna / 05.06.2018

Jesienią 2018 roku odbędzie się następny, 43 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej w jej 125-letniej historii. Aktualnie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza na szczeblu organizacji podstawowych, odbywają zebrania kół i okręgów. ... Atmosfera i dyskusje na zebraniach wskazują, że podnosi się w partii temperatura polityczna, przynajmniej z dwóch powodów – zbliżających się wyborów samorządowych, które są nadzieją dla każdej partii, także dla PPS, jak również z powodu oczekiwań dotyczących zbliżającego się Kongresu i ewentualnych zmian i nowych kierunków programowych, które w szybko zmieniającym się świecie są naturalną koniecznością. (...)
W drodze do niepodległości (2) 

Powstanie i początkowa działalność Polskiej Partii Socjalistycznej
Jan Tomicki tak o nim pisze, o towarzyszu "Wiktorze" - dla najbliższych "Ziuku", późniejszym Marszałku Polski, który zachorował na Niepodległą: Świetny konspirator, dobry organizator, umiejący łatwo nawiązać kontakt z otoczeniem i narzucić mu swój punkt widzenia, Piłsudski szybko wysunął się na czoło działaczy PPS.
W dniach 17-23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się założycielski zjazd Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich... Zjazdowi przewodniczył najstarszy... wiekiem i doświadczeniem, uczestnik powstania styczniowego, historyk i socjolog uznany już wówczas - Bolesławo Limanowski. (...)
... W połowie lutego 1894 roku odbył się II Zjazd PPS... Centralną postacią w CKR został Józef Piłsudski przyjmując ps. "Wiktor"  (...)
Andrzej Ciążela: Lekcja Pobierowa: 
Dziennik TRYBUNA/23-24 maja 2018

Pisanie w afekcie, nigdy nie jest dobrym doradcą. Dzisiaj już przyblakło głębokie rozżalenie informacją o wizycie policji na organizowanmej w Pobierowie przez Uniwersytet Szczeciński Konferencji poświęconej Karolowi Marksowi z okazji dwustulecia jego urodzin. (...)
Koło Akademickie PPS w Warszawie: Stanowisko ws. naruszania autonomii uczelni przez władze państwa polskiego

Polska Partia Socjalistyczna stanowczo protestuje przeciwko naruszaniu autonomii uczelni, a więc łamaniu artykułu 227 ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Fakt taki miał miejsce 11 maja w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. (...)
MY, SOCJALIŚCI: Amnestia raz jeszcze
Dziennik TRYBUNA/18-20 maja 2018
... Trzeba przypomnieć, że z inicjatywą amnestii z okazji święta Niepodległości wystąpiła do prezydenta RP w oficjalnym piśmie w dniu 28 marca 2018 roku Polska Partia Socjalistyczna. (...)

Włodzimierz Cimoszewicz: Mój optymizm jest dziś poddawany trudnej próbie
ZDANIE/ nr 1-2/2018

Niemal dokładnie rok temu na krakowskiej konferen¬cji organizowanej przez profesorów Majchrowskiego i Hausnera mówiliśmy o świecie, który zmienia się na na¬szych oczach. Nie były to i pewnie nie są zmiany na lep¬sze, a jedyne pocieszenie, jakie znajdowałem w tamtych okolicznościach brzmiało, że „bywało gorzej”. Na szcz꬜cie, kilkanaście miesięcy później można mówić o za¬uważalnej zmianie nastrojów w Europie, bo zrealizowały się pewne korzystne scenariusze i pojawia się nadzieja, że nie będziemy grzęźli w bezczynności.

Przemysław Prekiel: Sojusz samorządowy
http://trybuna.info/2018/05/14/

Konwencja Krajowa SLD, która odbyła się 12 maja w Warszawie, była zapowiedzią walki o samorząd,
jaką chce stoczyć partia Włodzimierza Czarzastego. Lider Sojuszu zaprezentował sześć punktów, wokół których toczyć się będzie kampania SLD i o których realizację walczyć będą samorządowcy lewicy.... Czarzasty przypomniał, że to rządy socjalistów – Daszyńskiego i Moraczewskiego – wprowadziły nowoczesne ustawodawstwo, prawo do strajków, 8-godzinny czas pracy, prawa kobiet, w tym możliwość głosowania. W listopadzie tego roku stanie w końcu pomnik Ignacego Daszyńskiego, jednego ze współtwórców odzyskania niepodległości, działacza i posła PPS, Marszałka Polskiej Demokracji. To wspólny sukces SLD i PPS. Czarzasty dodawał, że nie ma 100-lecia niepodległości bez 40-lecia PRL-u. (...)
Andrzej Ziemski: Konstytucja
http://przeglad-socjalistyczny.pl/maj 2018

... Ostatnio mamy liczne przykłady pokazujące łamanie zapisów dotyczących trójpodziału władzy.Dziś, w trakcie trwającej już wbrew prawu kampanii wyborów do samorządów, lewica ma ogromną szansę, aby wątek obrony Konstytucji wprowadzić do debaty publicznej. Przypomnę, że z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej w roku 2004 powstał Komitet Obrony Konstytucji. Idea ta jest cały czas żywa, a codzienność dostarcza kolejnych przykładów łamania naszej ustawy zasadniczej.
Rosja: Otwarcie mostu na Krym
http://fakty.interia.pl/swiat/news/PAP/14.05.2018

We wtorek odbędzie się ceremonia z okazji otwarcia drogowej części mostu nad Cieśniną Kerczeńską łączącego Rosję z anektowanym w 2014 r. Krymem.
Porozumienie Socjalistów przed wyborami

W dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano aktualną sytuację przed wyborami samorządowymi w Polsce, przyjęto Oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i zadań lewicy socjalistycznej w okresie przed wyborami.
Apel do ludzi lewicy: Wkład lewicy w niepodległość

... powołaliśmy Społeczny Komitet Lewicy, którego celem jest uzupełnienie i korygowanie prawicowej opowieści historycznej. W gronie ponad- i pozapartyjnym chcemy doprowadzić do finału starania o wybudowanie pomnika Ignacego Daszyńskiego. Będziemy organizować konferencje i seminaria popularno-naukowe wraz z jesienną sesją, która będzie podsumowaniem tych przedsięwzięć. Chcemy przypominać i popularyzować te fragmenty naszych dziejów, w których lewica stawała na wysokości zadania, w poczuciu odpowiedzialności za Naród i Państwo. (...)
Społeczny Komitet Lewicy: Lewica na 100-lecie niepodległości

W dniu 7 maja 2018 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Społecznym Komitecie Lewicy znajduje się ponad 150 osób. Są to naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze, politycy, samorządowcy i związkowcy. (...)
W drodze do niepodległości (1)

Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości - 1 Maja

... Pierwsze święta 1 Maja, po utworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej w 1892 roku w Paryżu, to święta ludzi pracy, święta najważniejsze dla klasy robotniczej. (...)
... Święto 1-szego maja zostało uchwalone dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago. W czasie strajku doszło do starć z policją, w wyniku których byli zabici i ranni po obu stronach. (...)
Polska Partia Socjalistyczna
ODEZWA PIERWSZOMAJOWA
1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ma w tym roku wymiar szczególny, ponieważ obchodzimy go w Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. My członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu o wielkim wysiłku wielu pokoleń Polaków, szczególnie socjalistów, którzy uczestniczyli w odbudowie Rzeczpospolitej i walczyli o jej niepodległość, działali na rzecz praw pracowniczych i socjalnych, przeciwstawiali się nacjonalizmowi i faszyzmowi. Wspieraliśmy postępowe ruchy społeczne, upominaliśmy się o prawa kobiet, mniejszości narodowych i wykluczonych. (...)

III Kongres Forum Postępu

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu, porozumienia kilkunastu lewicowych i postępowych organizacji, fundacji, stowarzyszeń i środowisk medialnych. Wystąpienie otwierające na temat polskiej racji stanu wygłosił Włodzimierz Cimoszewicz,b. premier, aktualnie senator z Podlasia.... W Kongresie wzięło udział ok. 100 osób z różnych środowisk lewicowych z całego kraju. (...)

50-lecie wybuchu powstania w Getcie warszawskim:   
DO  BOJOWNIKÓW  GETTA  WARSZAWSKIEGO (19 Kwiecień 1943)
Źródło: "Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków", New York 1945

Walki w getto warszawskim, w przededniu całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej stolicy, przejdą do historii jako jedyny w swoim rodzaju akt bohaterstwa. Przez szereg tygodni toczyły się walki; Niemcy wprowadzili do akcji samoloty, czołgi, broń mechaniczną; ponieśli poważne straty. Obrona getta, będąc aktem rozpaczy i demonstracją wobec świata woli walki Żydów polskich, przygotowana była starannie przy udziale polskiego ruchu podziemnego, a zwłaszcza dzięki współpracy żydowskiego i polskiego podziemnego ruchu robotniczego.
Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Polski wydało odezwę do bojowników getta warszawskiego.
Posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i CKW PPS

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.
Omówiono aktualne problemy polityczne w Polsce związane m.in. z jakością demokracji, kształtowaniem reform w systemie prawnym oraz nową politykę socjalną. Zwrócono uwagę na zaostrzanie się sytuacji międzynarodowej, szczególnie na Bliskim Wschodzie, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu w tym również Polski.Zebrani wysłuchali informacji przewodniczącego Sztabu Wyborczego PPS w związku z prowadzonymi przygotowaniami do kampanii wyborów samorządowych. (...)
Kazimierz Kelles Krauz: Socjalizm a pokój europejski (1903)
"Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków", New York 1945

... Militaryzm ma, jak wiadomo, swe źródła nie tylko w zewnętrznej, ale i w wewnętrznej polityce rządów. Dopóki reprezentują one klasy, uciskające inne klasy, narodowości, uciskające inne narodowości, dotychczas nie może on być zmieniony, ani poważnie zmniejszony. Wyzwolenie narodowości jest więc tak samo nieodzownym warunkiem ustanowienia pokoju międzynarodowego i rozbrojenia, jak zniesienie wyzysku ekonomicznego i demokratyzacja polityczna. . . .
My nie możemy być miłośnikami pokoju na inny sposób, jak działacze wielkiej rewolucji francuskiej, którzy, wzywając ochotników do zaciągania się pod sztandary rewolucyjne, pisali w proklamacjach:
„Wojna wolności z niewolą -— będzie to ostatnia wojna!”
Andrzej Ziemski: Stosunki Polska – Rosja

... Stosunek PPS do relacji Polska-Rosja w okresie XX wieku znamionuje polityczny realizm oparty o doktrynę Kongresu Paryskiego z 1892 roku, wyznaczającą linię ideową partii – niepodległość państwa polskiego, sprawiedliwość społeczna. W doktrynie tej zasadniczą rolę odgrywa pomyślność narodu i państwa polskiego, pokojowy rozwój, współpraca z innymi państwami a nie wojna. Mieści się w niej współpraca partnerska, korzystna dla obydwu stron również z Rosją. (...)
... Aktualne jest cały czas pytanie, czemu Polska ma mieć dziś i w przyszłości gorsze stosunki z Rosją, niż mają je Niemcy czy Francja, a także USA. (...)
Sylwester SZAFARZ:  POLSKA BEZ SOJUSZNIKÓW
Aktualne opracowanie politologiczne - wiosna 2018 r.

...Polska ma przebogate i raczej przykre doświadczenia sojusznicze (szczególnie z sąsiadami) w swej burzliwej ponad tysiącletniej historii. W większości przypadków, są to jednak doświadczenia negatywne, za które nasz kraj zapłacił ogromną cenę.... Ciekawe, jak dalej ułożą się stosunki z nowymi „sojusznikami”, zwłaszcza, że złowieszcze czarne chmury pojawiają się również nad tym horyzontem. (...)
... Polska, borykająca się pomiędzy rozmaitymi i niepewnymi „przyjaciółmi i sojusznikami”, znów została osamotniona na geopolitycznej mapie Europy i świata, pozbawiona autentycznych przyjaciół i sojuszników oraz jest torturowana nie tylko przez starszych braci w wierze, ale również przez antypolskich biurokratów unijnych, niektórych Niemców, Rosjan, Ukraińców i in. Jest to wyrazem totalnej klęski RP w jej dziwacznej i poronionej polityce zagranicznej oraz w nieudolnej strategii sojuszów. Nie należy szukać „sojuszników” daleko, a „przeciwników” blisko. Długofalowe konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być bardzo groźne nie tylko dla naszego kraju, ale również dla Europy i dla całego świata.

Bogdan Chrzanowski

ePiotrkow.pl/Wiadomości: W drodze do niepodległości
... Jedynie międzynarodowy ruch robotniczy głosił hasło odzyskania niepodległości, utrzymał je również na arenie europejskiej. Orędownikami tego hasła był Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzięki również nim ta sprawa przewijała się na konferencjach I Międzynarodówki. (...)
... Na uwagę zasługuje to, że [w PPS] zwyciężyła myśl polityczna Bolesława Limanowskiego wywodząca się z ideologii patriotycznej-niepodległościowej demokracji polskiej, która ukształtowała się w okresie od powstania listopadowego do upadku powstania styczniowego. Połączył on te poglądy z nowym prądem politycznym, mowa o socjalizmie i marksizmie. Odrzucał On internacjonalizm, a jego myśl brzmiała najpierw niepodległość, a następnie socjalizm. 
Autorzy: dr Tomasz Karbowniczek we współpracy z wiceprzewodniczącym 
RN Polskiej Partii Socjalistycznej Bogdanem Chrzanowskim 
Ignacy Daszyński: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna przed wybuchem wojny światowej
(Fragmenty I rozdziału książki "Cztery lata wojny - wg wydania z 1918 r. )

Wojna światowa nie zastała socjalistów polskich nieprzygotowanymi. Niewiele partii socjalistycznych w Międzynarodówce zajmowało się tak myślą o wojnie, jak socjaliści polscy, a raczej dwie partie polskie: Polska Partia Socjalistyczna (PPS)1 i Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD)2. Wypływało to z położenia narodu polskiego, który od stu lat znajdował się pod silnym naciskiem caratu rosyjskiego i w walce z caratem. PPS prowadziła tę walkę bezpośrednio, PPSD pomagała jej na wszystkich dostępnych polach, czując, że w razie zwycięstwa Rosji grożą jej ciężkie klęski. Tradycje wojny o niepodległość nie są też obce żadnemu Polakowi. (...)
Bogdan Chrzanowski: Dlaczego potrzebne nam są demokratyczne i publiczne media?

   ... Rok 2018, Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości w jeszcze większym stopniu uwypukla fałsz i zakłamanie publicznych mediów. Można zapytać – gdzie podziali się twórcy Niepodległej, ministrowie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie z premierem Ignacym Daszyńskim na czele, przedstawicie Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, lewicowego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”? Kto wspomni o Ignacym Daszyńskim, Jędrzeju Moraczewskim, Tomaszu Arciszewskim, Stanisławie Thugucie? Kto głośno powie o osobach, które stworzyły Manifest Lubelski. Jemu to właśnie zawdzięczamy republikański demokratyczny ustrój, ośmiogodzinny dzień pracy, równe prawa dla kobiet, powszechne, obowiązkowe i bezpłatne świeckie nauczanie (świeckim, niestety, już dawno nie jest!).
   Kto? Nikt! Media publiczne przemilczają rzeczy niewygodne, zafałszowany obraz przeszłości, zrelacjonują natomiast dokładnie kolejny „trupi synod”, dokonają „jedynie słusznej” analizy wydarzeń z przeszłości. 
   Potrzebne więc są demokratyczne media. Media otwarte dla wszystkich.  (...)

Stanisław Dubois – Wielki Socjalista
http://przeglad-socjalistyczny.pl/13 marca 2018

W dniu 12 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki „Stanisław Dubois (1901-1942)” autorstwa Przemysława Prekiela. Organizatorem promocji była Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Honorowym gościem zebrania promocyjnego był mec. Jacek Dubois, wnuk Stanisława.Wprowadzenie wygłosił prof. Andrzej Friszke, który bardzo pozytywnie odniósł się do faktu wydania książki... (...)
... W promocji książki „Stanisław Dubois (1901-1942)” wzięło udział ponad sto osób z różnych środowisk lewicowych, naukowych, dziennikarskich w tym grupa działaczy PPS. Byli obecni przewodniczący partii politycznych lewicy: Bogusław Gorski (PPS), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Paweł Bożyk (ROG), Jacek Zdrojewski (Polska Lewica), oraz stowarzyszeń: Ryszard Adamczyk (Pokolenia), Jerzy Stefański (Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego), Bartosz Rydliński (Fundacja im. Daszyńskiego). W promocji wzięli udział także b. premier Leszek Miller oraz b. senator Józef Pinior.

Książka: Przemysław Prekiel - „Stanisław Dubois (1901 - 1942);
”Wydawnictwo „Kto jest Kim”,Warszawa 2018 - www.k.com.pl
Cezary Żurawski: Dekomunizacja zamiast praworządności?

... Swój flirt z ultraprawicą obóz władzy przykrywa dekomunizacją skierowaną we wszystko, co słusznie lub niesłusznie, ma coś wspólnego z polskim lub światowym ruchem lewicowym.
Czy praworządność, respektowanie praw człowieka i postanowień Konstytucji RP można zasłonić parawanem dekomunizacji? (...)
Konferencja Programowa PPS

W dniu 10 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Trzeba przypomnieć, że została ona zorganizowana w oparciu o uchwałę Rady Naczelnej i postanowienie ostatniego Kongresu PPS. (...)
... Zorganizowana Konferencja Programowa PPS rozpoczęła prace nad dokumentami programowymi, które poddane zostaną dyskusji podczas kampanii przygotowującej na jesień 2018 roku kolejny Kongres PPS. (...)
Brońmy demokracji
List otwarty Okręgowego Komitetu 
Polskiej Partii Socjalistycznej w Warszawie

Dziennik TRYBUNA/26-27 lutego 2018
Socjaliści z rosnącym niepokojem obserwują przeobrażanie naszego państwa, w którym wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa, w państwo autorytarne, w którym nie dość, że prawa są dopasowywane do interesów partii rządzącej, to dodatkowo rządzący dowolnie interpretują czy są one przestrzegane.
Z każdym dniem obserwujemy przekraczanie kolejnych granic dzielących nas od państwa autorytarnego.
Pod kłamliwymi hasłami zawłaszcza się przestrzeń publiczną należąca do wszystkich obywateli. (...)


Plik z pełnym tekstem co pobrania obok  >  >  >
Wiadomosci.onet.pl: Zachód w opozycji do projektu 

  • ... Chiny zapowiedziały w roku 2013 rewitalizację szlaku handlowego do Europy dla intensywnego wsparcia swojej gospodarki. Chcą przeznaczyć na ten cel ok. 113 miliardów euro
  • Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Japonia rozważają alternatywę dla chińskiego projektu
  • W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu zapisano m.in. wolę sformułowania europejskiej odpowiedzi na "nowy szlak jedwabny"
  • Polska deklarowała gotowość do wzięcia udziału w projekcie "nowego jedwabnego szlaku" (...)

Andrzej Ziemski: Wiadomości z PPS
Trybuna / nr 29-30/12-13 lutego 2018
http://przeglad-socjalistyczny.pl/ luty 2018

Wiadomości z PPS nie docierają szeroko, rezonują one znacznie słabiej w opinii publicznej, niż eventy dotyczące niektórych celebrytów, również lewicowych, czy też opisy krwawych zdarzeń na ulicach polskich miast i miasteczek. Cóż, takie życie – polityka, szczególnie ideowa, ma swoje ograniczenia. Pomimo tego, chcę dziś napisać kilka zdań o życiu wewnątrzpartyjnym w Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)  

Jeszcze "O aktualności Programu Radomskiego PPS" 
Felietonem prof. Marii Szyszkowskiej "Aktualność wskazań zawartych w Programie Radomskim PPS" otwieramy cykl opracowywanych przez autorów wypowiedzi wygłoszonych na sesji konferencji w dniu 27 stycznia 2018 r.

Organizatorem konferencji, która odbyła się 27 stycznia 2017 r., było Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, które w ten sposób rozpoczęło obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Konferencję prowadził prezes Stowarzyszenia - dr Jerzy Stefański.

Przegląd Socjalistyczny: Rada Naczelna PPS - 10 luty 2018

W dniu 10 lutego 2018 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto najbardziej aktualne problemy bieżące, m.in. aktualną sytuację polityczną w kraju, sytuację na lewicy przed wyborami i obchody 100-lecia niepodległości Polski.
Bogdan Chrzanowski: Polska postsolidarnościowa pułapka kapitalizmu
   ...Kluczowym założeniem neoliberalizmu (ideologii kapitalizmu) jest uznanie, że wolny rynek oraz wolna przedsiębiorczość to podstawowy warunek realizacji praw jednostki, rola państwa zaś powinna być jak najmniejsza, powinna być ograniczona do zagwarantowania prawa własności i realizacji innych działań na rzecz utrzymania wolnego rynku, w którym to najwyższą wartością jest zysk/pieniądz, największą zaś przeszkodą negowane przez piewców tejże ideologii państwo opiekuńcze. (...)
Neoliberałowie stawiają postulat dotyczący deregulacji, w rozumieniu prywatyzacji, praktycznie wszystkich dziedzin życia. Realizacja więc tego postulatu i faktyczne wycofanie się państwa z możliwie jak największej liczby dziedzin dopiero ugruntowałoby i pozwoliłoby na realne działanie systemu kapitalistycznego. (...)

Zobacz także inne artykuły opracowane przez B. Chrzanowskiego: 
PROGRAM RADOMSKI PPS (1937 r.)

W dniu 27 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja "O aktualności Programu Radomskiego PPS". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego. 
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
prof. Ryszard Piotrowski - Idee PPS a wartości europejskie
dr Kamil Piskała - Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Wizja przebudowy społeczno-gospodarczej w Programie radomskim.
prof. Władysław Kulesza - PPS w okresie międzywojennym na forum Parlamentu II RP.
dr Jan Pytel - Sprawa realizacji Programu radomskiegoprof. zw. Maria Szyszkowska - O aktualności celów i zadań dla PPS określonych w Programie Radomskim. (,,,)
... W konferencji wzięli udział przedstawiciele kierownictwa PPS, z Bogusławem Gorskim - przewodniczącym Rady Naczelnej PPS.Obecni byli przedstawiciele wielu organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Socjalistów.Konferencję prowadził prezes Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego - dr Jerzy Stefański.
  Więcej  >  >  >               
Jan Pytel:  POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU W OPINII 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

(...)Piłsudski pisząc pracę „22 stycznia 1963 r. „ połączył fakty historyczne z literackim opisem. Pracy tej podjął się mimo rozlicznych zajęć. W liście z dnia 18 września 1913 r. do przyszłej żony Aleksandry Szczerbińskiej pisał: „ Nie mogę się zdobyć na plan , od czego zacząć , jak temat brać. Czy poszczególne sceny obrazować , czy dawać cyfry i dane z krytyką , a dopóki na planie i metodzie pisania nie zatrzymałem się - dopóty i pisać trudno”. Piłsudski wybrał mieszaną metodę opisu. Przedstawiał sceny z życia powstańców, uzupełniając danymi o poszczególnych oddziałach, liczbie powstańców, ich uzbrojeniu itp. Książkę zilustrowali rysunkami i szkicami Henryk Minkiewicz i Edward Rydz.(...)
17 stycznia 2018 r. - w 73. rocznicę walk o Warszawę
http://warszawskie-pokolenia.manifo.com/warto-wspomniec

W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 r. siły główne 1 Armii WP przeprawiły się na zachodni brzeg Wisły na odcinku między Górą Kalwaria a Magnuszewem i o świcie podjęły natarcie na Warszawę. W nocy z Pragi rozpoczęła natarcie 6 Dywizja Piechoty forsując Wisłę i wyparła Niemców z centrum. Około 10:00 włączyła się do walki w mieście 2 Dywizja Piechoty, która w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się z 6 Dywizją Piechoty. Do 16:00 Warszawa była wolna. Wieczorem 17 stycznia do miasta dotarły siły główne 1 Armii WP nacierające od zachodu i południa... 19 stycznia w Alejach Jerozolimskich, które specjalnie na tę okazję uprzątnięto z gruzu, przy dźwiękach "Warszawianki" defilowały wyznaczone oddziały 1 Armii WP. Defiladę na trybunie ustawionej naprzeciwko hotelu "Polonia" przyjmowali przedstawiciele władz cywilnych i wojska (...)
Ważna debata ludzi lewicy

W dniu 13 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się debata "Tożsamość i wizerunek lewicy. Co dalej?", której organizatorami byli: Forum Postępu i Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy...
... Podczas debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk lewicy, zaprezentowano refleksję dotyczącą aktualnego stanu badań nad tożsamością współczesnej lewicy prowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Forum Postępu...
... Dominował pogląd, iż niezbędny jest NOWY LEWICOWY PROJEKT DLA POLSKI, uwzględniający obecne potrzeby społeczne, zagrożenia autorytarne i wyzwania współczesnego świata. (...)
Zdrowych, spokojnych i optymistycznych Świąt Bożego Narodzenia - Pogody ducha mimo, że rząd szaleje - W zaciszu domowym Wigilii spędzonej w miłej i rodzinnej atmosferze, oraz szczęśliwego i pełnego nadziei Nowego 2018 Roku

życzy Zarząd Stowazrzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Wydawnictwo „Kto jest Kim”: „Chińskie Marzenie”

W dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się pod patronatem Pana Xu Jian, Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, promocja książki Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Pana Xi Jinping pt.: „Chińskie Marzenie”. 
W imieniu Wydawnictwa „Kto jest Kim” tę najbardziej aktualną książkę dotyczącą koncepcji dalszego rozwoju Chin i stosunków wzajemnych z innymi krajami w świetle ostatnich postanowień XIX Zjazdu KPCh zaprezentowali: prof. dr hab. Wojciech Pomykało i dr Sylwester Szafarz.
 .
Jubileuszowa sesja naukowa: „125 lat Kongresu Paryskiego 
i powstania Polskiej Patii Socjalistycznej”

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się sesja naukowa „125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”. Organizatorem sesji była Komisja Historyczna RN PPS.

... W posiedzeniu wzięło udział blisko sto osób związanych z PPS, w tym członkowie władz naczelnych partii z Bogusławem Gorskim – przewodniczącym Rady Naczelnej, członkowie organizacji terenowych z całego kraju, a także przedstawiciele większości organizacji i partii lewicy zrzeszonych m.in. w Porozumieniu Socjalistów, Radzie Dialogu i Porozumienia Lewicy oraz przedstawiciele kierownictw Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy, Ruchu Odrodzenia Gospodarczego, Polskiej Lewicy, Forum Postępu i Pokoleń. (...)
ALTERNATYWY DLA NEOLIBERALNEGO KAPITALIZMU

Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Le Monde diplomatique – edycja polska oraz Fundację im. Róży Luksemburg w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49, we wtorek 12 grudnia 2017 r.
Warszawski 29. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Co roku bieg staruje w dniu 11.11 o godz. 11.11. Biegacze mają do pokonania w sumie 10 km. Tegoroczna edycja była największą jak do tej pory. Udział w wydarzeniu wzięło przeszło 18 tysięcy biegaczy.Biegli i młodzi i starzy, całkiem zdrowi i niepełnosprawni - był to rzeczywisty "BIEG POKOLEŃ".
Centrum Kongresowe Województwa Podkarpackiego: Kongres 590

Kongres 590 to jedyna w swoim rodzaju impreza dedykowana szerokim rzeszom polskich przedsiębiorców, od start-upów i małych firm, poprzez sektor MŚP, aż do dużych spółek giełdowych. Wśród gości panelowych nie zabrakło wybitnych ekspertów z dziedziny gospodarki, przedsiębiorców, urzędników odpowiadających za rozwiązania prawne i osobistości ze świata biznesu. 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa spotkali się przedstawiciele wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej.

Prof. Tadeusz Klementewicz: Kapitalizm bez znieczulenia

Społeczeństwa biorą coraz większy rozbrat z rozumem, ulegają demagogom, egzorcyzmują zagrożenia różańcem, modlą się w parlamencie o deszcz...
(...) Kapitalizm jest w fazie interregnum, czyli w fazie stagnacji, w której pięcioprocentowa rentowność i wzrost gospodarczy wynoszący 3% będą coraz trudniejsze do uzyskania. Dlatego szuka w świadomości ludzkiej obejścia tego faktu. To obejście jest możliwe, dzięki przeniesieniu akcentu na sprawy tożsamości, wspólnoty narodowej itp. A z drugiej strony utrzymuje się wiarę, że gdyby jeszcze bardziej poluzować tzw. mechanizmy rynkowe, czyli znieść wszelkie granice eksploatacji przyrody i pracy, kapitalizm rozwiązałby nam wszystkie problemy. Gdyby do świadomości ludzi dotarło, co jest istotą ich kłopotów, rozwijałyby się ruchy protestu, artykułowane byłyby postulaty zmniejszenia władzy korporacji, innych zasad redystrybucji nadwyżki wypracowanej w sektorze przemysłowym itd. (...)
Wystawa „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną”

Wystawę „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną”, zorganizowaną w związku z w 125 rocznicą powstania Polska Partia Socjalistyczna, można już oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8.

Ekspozycja będzie dostępna od 10 listopada do 10 grudnia 2017 r.
ZPRASZA Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie
IPN: Jak PPS pokazała caratowi zęby
Demonstracja PPS na Placu Grzybowskim z 13 listopada 1904 była pierwszym od upadku powstania styczniowego zbrojnym wystąpieniem przeciw władzy Rosji na ziemiach polskich.                     Więcej  >  >  >

Listopad 1918 r. - 99-ta rocznica odzyskania Niepodległości:
http://dzieje.pl/aktualnosci/listopad-1918-r

... Tuż po przybyciu do Warszawy Józef Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd ten zresztą na wiadomość o powrocie Piłsudskiego z Magdeburga oddał mu się do dyspozycji. (...)             Więcej  >  >  >
    "Ignacy Daszyński o powrocie Józefa Piłsudskiego z niewoli"
 „W poniedziałek 11 listopada zawiadomił mnie płk Śmigły, że ma połączenie telefoniczne z Piłsudskim w Warszawie, który mówił z nim w pałacu Kronenberga! Poleciłem w tej chwili połączyć się z pałacem Kronenberga i rzeczywiście usłyszałem w telefonie głos Piłsudskiego, chociaż wydał mi się osłabionym i zmęczonym. Zapowiedziałem na wieczór mój przyjazd do Warszawy. (...)     - czyta : Ksawery Jasieński  > > > 
Krzysztof Pilawski: Gdyby nie było Rewolucji

Rewolucja w Rosji okazała się niedocenianym obecnie sprzymierzeńcem sprawy polskiej
150. Rocznica Urodzin Marii Curie-Skłodowskiej (1867-2017)

Maria Curie-Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Z okazji jubileuszu znakomitej uczonej zapraszamy na stronę www UMCS w Lublinie, którego jest patronem.
Przegląd Socjalistyczny: Pomnik Ignacego Daszyńskiego w Warszawie

Mamy już dla pomnika Ignacego Daszyńskiego decyzję lokalizacyjną Rady M.St. Warszawy – poinformowali liderzy SLD i PPS podczas wspólnej konferencji prasowej 5 listopada 2017 r. w Warszawie...
- W komitecie 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, który powstał przy prezydencie Andrzeju Dudzie, w imieniu Zjednoczonej Lewicy, zasiądzie Bogusław Gorski, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej – poinformowała Anna-Maria Żukowska, rzecznika prasowa SLD...
- Kilka lat temu PPS podjęła sprawę budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego, ale mała partia, małe siły i nic z tej inicjatywy nie wyszło – stwierdził Jerzy Stefański, członek Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego. - Dlatego też pragnę podziękować SLD, że tak aktywnie i tak skutecznie podjęli tę sprawę. Jestem pewny, że za rok ten pomnik powstanie – podkreślił Stefański. (...)
W 125-lecie PPS przypominamy:

Ignacy Daszyński: Pogadanka o socjalizmie [rok 1900]

(...) Socjalista rozumie, że tak jak kapitał jest międzynarodowym, tak samo i praca musi się we wszystkich narodach złączyć – do jednego rozumnego celu: do wywalczenia tego szczęścia dla całego narodu, do jakiego już dzisiaj miałby ten naród prawo. Podnosząc miliony ludzi z upokorzenia, dając im godne ludzi życie, znosi i zagładza socjalizm wszędzie klasę bogaczów i nędzarzy; daje ludziom to braterstwo i równość – o jakiej wieki marzono z utęsknieniem. (...)
Andrzej Ziemski: Józef Piłsudski (1867 – 1935)
http://przeglad-socjalistyczny.pl/aziemski/

Na początku grudnia 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego. Jest on postacią historyczną, której nie da się pominąć w rozważaniach o współczesnej historii Polski, szczególnie przełomu wieków – XIX i XX oraz tworzenia zrębów niepodległości po roku 1918. (...)
... czy się to komuś podoba, czy nie, Józef Klemens Piłsudski był przez pierwszą, najważniejszą część swego życia, socjalistą. Był jednym z czołowych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, kierował Organizacją Bojową PPS, był wydawcą i redaktorem najważniejszego pisma socjalistów – „Robotnika”. Ma ogromny wkład w stworzenie infrastruktury wojskowej, która stała się zalążkiem odrodzonego Państwa Polskiego. (...)
                                       12.10.2017 - Mirosław Nizielski: Kilka uwag do 
                                       „Tez do dyskusji po II Kongresie Lewicy”  >  >  >
Akademia Leona Koźmińskiego - DEBATA WICEPREMIERÓW 2017
http://www.kozminski.edu.pl/27-pazdziernika-2017/

27 października 2017 r. ponad wszelkimi politycznymi podziałami aktywni i byli politycy spotkali się w Akademii Leona Koźmińskiego, by podjąć merytoryczną dyskusję o aktualnym stanie polskiej gospodarki, jej szansach rozwojowych i zagrożeniach.
W debacie udział wziął Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier rządu RP, Minister Finansów i Rozwoju oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rządów po 1989 roku.
26 października 2017: debata zorganizowana przez PTE pt. 
"Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"

Prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Andrzej K. Koźmiński zaprezentowali książkę: "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Debatę prowadziła prof. Elżbieta Mączyńska.

Prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Andrzej K. Koźmiński: 
Co być musi, co może, a co będzie?

Problemem będą ludzie, którzy z jednej strony potrzebują dostosowania kwalifikacji 
do rynku, z drugiej wystąpi nadmiar siły roboczej i brak zajęcia dla wszystkich
LONGIN PASTUSIAK: Z Saratogi pod Racławice

Polacy odegrali ważną rolę w amerykańskiej wojnie o niepodległość. W sumie w rewolucji amerykańskiej wzięło udział ponad 100 naszych rodaków. Najbardziej znani to Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Dwustulecie śmierci tego pierwszego przypadło kilka dni temu –15 października 2017 r. 
Jest to okazja, aby przypomnieć amerykański okres w życiu późniejszego Naczelnika, który wywarł wielki wpływ na jego późniejsze poglądy i działania. (...)
Andrzej Ziemski: Odpowiedzialność lewicy

(...) Polska lewica poddała się kilkanaście lat temu, może poza spadkobiercami tradycji PPS, wierząc naiwnie w ożywcze powiewy z Unii Europejskiej, które bez zbędnego wysiłku, miały uczynić nasz kraj w pełni cywilizowanym miejscem na ziemi. O tym, że tak się nie stało i nie stanie, świadczy niemalejąca fala polskich emigrantów poszukujących lepszej pracy i lepszego życia. Nikt z tego faktu od dawna nie wyciąga wniosków. (...)
Zebranie Porozumienia Socjalistów

W Warszawie w dniu 7 października 2017 roku odbyło się plenarne zebranie Sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów z licznym udziałem przedstawicieli innych ugrupowań i organizacji lewicy. W oparciu o uchwałę Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, prezes Marek Klimczak złożył podpis pod deklaracją przystąpienia do Porozumienia Socjalistów.
FINANCIAL TIMES: "To koniec" - jak schwytałem Che Guevarę

8 października 1967 r. Ernesto Che Guevara został schwytany w Boliwii. Był kluczowym graczem w rewolucji kubańskiej z 1959 roku... Relacje z wydarzeń związanych ze śmiercią Guevary uległy zróżnicowaniu, a niektóre szczegóły pozostają kwestionowane...
Komisja Historyczna PPS: Konferencja "Plan Rapackiego" - 60 lat

W dniu 30 września 2017 roku Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej zorganizowała Konferencję: „Plan Rapackiego i inne polskie inicjatywy pokojowe jako wyraz interesu narodowego”. Dyskutowano również o aktualnych problemach bezpieczeństwa europejskiego. (...)
Podczas dyskusji, która koncentrowała się zarówno wokół wątków historycznych i ogromnego znaczenia i późniejszych konsekwencji polskiej inicjatywy rozbrojeniowej, podnoszono również problemy współczesne. Przede wszystkim aktualną sytuację w świecie, wzrost agresji, poziomu zbrojeń, powrót do retoryki zimnej wojny, co wydawało się, że mamy już za sobą. (...)
Legendarny inwestor Jim Rogers : "Nadchodzi największy kryzys naszych czasów"

"... Jesteśmy w sytuacji, kiedy zachodnia cywilizacja już zdaje się być na skraju przepaści, mimo wzrostów na rynkach. Bardzo często niepokoje na rynkach finansowych pociągają za sobą niepokoje polityczne. Jak będzie tym razem? ...
Wielcy Socjaliści – Konferencja
W dniu 16 września 2017 roku odbyła się Konferencja „Wielcy Socjaliści”. Jej organizatorem była Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej. Konferencja ta zainaugurowała obchody 125 lecia PPS, które przypadają w listopadzie br. (...)
W Konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym m.in. przedstawiciele ugrupowań lewicowych SLD i ROG oraz Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy. (...)
ROCZNICE: - W listopadzie 2017 roku minie 125 lat od utworzenia Polskiej Partii Socjalistycznej

W dniu 23 czerwca 2017 roku Prezydium Rady Naczelnej i CKW Polskiej Partii Socjalistycznej przyjęło pełną koncepcję obchodów 125-lecia PPS. Jesienią 2017 roku zorganizowane zostaną 4 konferencje merytoryczne, a uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PPS z okazji rocznicy planowane jest na 9 grudnia 2017 roku.
Andrzej Ziemski: My Socjaliści

... Dziś, kiedy globalny kryzys przekreślił teorię, a przede wszystkim praktykę neoliberalizmu, mogliby mieć satysfakcję. Życie toczy się jednak dalej i polskie doświadczenia wskazują, że miejsce nie tylko socjalistycznej lewicy, ale lewicy różnych orientacji w ogóle, zajmować zaczynają prawicowi populiści, całkiem nieźle radzący sobie z materią społeczną. Powstaje groźna sytuacja, że przysłowiowy wilk wszedł do owczarni i udaje baranka. Konsekwencje tego faktu mogą być tragiczne zarówno dla demokratycznej praktyki państwa, jak i systemu ekonomicznego zdominowanego przez korporacje i kapitał prywatny. (...)
Cezary Żurawski przewodniczącym PPS w Warszawie

W dniu 8 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Komitetu Warszawskiego PPS. Przedyskutowani sytuację na lewicy, m.in. w Warszawie. Podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkań warszawskich ugrupowań lewicy... Podczas zebrania dotychczasowy przewodniczący OKW podał się do dymisji. Na nowego przewodniczącego organizacji został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący tow. Cezary Żurawski... 
Cezary Żurawski jest znanym działaczem związkowym i politycznym. Jest członkiem władz naczelnych PPS.
Właśnie mija 80 lat od Wielkiego Strajku Chłopskiego

Bohdan Piętka: "Ścieżki zdrowia" Sanacji
Krystyn W. Dąbrowa: Zemsta na strajkujących

W policyjnych pacyfikacjach wsi w sierpniu 1937 r. zginęły dziesiątki chłopów
Krzysztof Janik: Czas na socjalizm

"Oferta Berniego Sandersa czy Jeremy'ego Corbyna to szerszy zamysł powrotu do idei równości obywatelskiej i sprawiedliwości społecznej, także w stosunkach międzynarodowych... " – pisze autor i dalej dodaje: "... spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile ta oferta może być konstruktywna, służyć budowaniu pozytywnej reakcji na lęki i niedomagania współczesnego świata, tym bardziej że elektorat Berniego Sandersa w USA i Jeremy'ego Corbyna w Wielkiej Brytanii tak łatwo się nie rozejdzie. Więcej równowagi w stosunkach społecznych, w tym ekonomicznych i politycznych (mniej elit, więcej obywateli), więcej redystrybucyjnych funkcji państwa – to istota tej propozycji. (...)"

Dzierżoniów: Izba Pamięci WP przy ul. Daszyńskiego
tygodnikdzierzoniowski.pl/2014 - info Dolnośląskiego Oddziału ZWiRWP 

Koło Miejskie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego imienia 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie w 2014 r. w bunkrze przy ul. Daszyńskiego w Dzierżoniowie urządziło Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego i skutecznie zabiega o pozyskiwanie do niej eksponatów.
Prezes Koła Marek Zatorski 1 czerwca 2017 r. w mundurze żołnierza 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki wyruszył na wędrówkę historyczną po Białorusi. Celem podróży było miasteczko Lenino, gdzie w dniach 12-13 października 1943 r. swój chrzest bojowy otrzymała 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki, sformowana w ZSRR w maju 1943 r. w Sielcach nad Oką.
Info o działaniach Marka Zatorskiego w relacji Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP - do pobrania w pliku:
M.Szyszkowska: Prawicowość a lewicowość
sierpień 2017

(,,,) Być może najbardziej wyraźna różnica zaznacza się nie między lewicą i prawicą, lecz obecnie między tymi, którzy kierują się bezinteresownością a tymi, którzy w imię własnego interesu angażuja się w sprawy publiczne. (...)
Rocznica Powstania Warszawskiego
http://ppspl.eu/29 lipca 2017
29 lipca Delegacja PPS złożyła wiązani kwiatów, podczas uroczystości rocznicowych Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Żołnierzy Żywiciela i tablicą upamiętniającą powstańców z IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego "Stara Kotłownia" na warszawskim Żoliborzu.
Przed godziną 'W':
Donald Tramp przypomniał o bohaterskim udziale 
Polskiej Partii Socjalistycznej w Powstaniu Warszawskim
   Polscy prawicowi podpowiadacze zręcznie wprowadzili do przemówienia prezydenta USA na Placu Krasińskich wątki dotyczące bohaterskiej walki powstańców warszawskich. „Zapomnieli” jednak dodać, że wątki te szczególnie dotyczą udziału batalionów PPS i członków socjalistycznych organizacji wspomagających walczące w powstaniu oddziały. 
   Z Placem Krasińskich związana jest obrona północno-zachodniego krańca Starego Miasta przez VI Śródmiejski batalion Milicji PPS w tym resztki batalionu OW PPS im. Stefan Okrzei wycofane po ciężkich walkach na Woli. (...) Pod koniec walk oddział RPPS przeszedł na walczący Żoliborz do obrony osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ostatnią noc obrony Starego Miasta wycofywały się przez kanał plutony OW PPS wchodzące w skład batalionu „BOŃCZA” broniące do końca okolic Katedry i Zamku Królewskiego .Świadczą o tym tablice na filarze d. mostu Kierbedzia, ulicy Kanonia / Jezuicka i w bramie Zamku Królewskiego. 
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy: Tezy do dyskusji na lewicy

Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy opublikowała w dniu 21 lipca 2017 roku "Tezy do dyskusji po Drugim Kongresie Lewicy"                                                                                                                        Więcej  >  >  >

                                           Zobacz także opublikowany 24 lipca br. "List Otwarty do środowisk lewicowych"  >  >  >
Klub Księgarza w Warszawie - 14 lipca 2017 roku: 

w Dniu 90-ch Urodzin Józefa Tejchmy odbyła się
Uroczysta promocja książki 
"Bunt przeciw starości"

Tomasz Markiewka: Nieznośna płytkość polskiego liberalizmu

(...) większość „odpowiedzialnych Europejczyków” z naszego kraju nadal żyje w świecie starej bajki, która ukształtowała Polskę w trakcie transformacji. (...)

Prof. Grzegorz Kołodko:  "Trump przyleciał tutaj jako komiwojażer"

Nie widzę żadnego sukcesu w tym, że Donald Trump przyjechał do Polski i przeczytał to, co mu napisali, żeby niektórych pogłaskać - powiedział w "Faktach po Faktach" były wicepremier i minister finansów profesor Grzegorz Kołodko. Ocenił, że prezydent USA przyjechał do Polski jako "komiwojażer, który chce sprzedać amerykańską broń i gaz".
NA LEWICY - 3.07.17: List do Warszawskich Spółdzielców

List otwarty do warszawskich spółdzielców z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości skierowali w dniu 3 lipca 2017 roku przedstawiciele ugrupowań uczestniczących w Warszawskich Spotkaniach Lewicy organizowanych z inicjatywy PPS.
Pobierz plik:
Dr hab. Jan Sowa: Dobre strony populizmu - Ruchy populistyczne zwracają uwagę na poważne problemy społeczne

(...) Jest zasadnicza różnica między prawicą a lewicą. Nie lubię etykietki lewicowy populizm, moim zdaniem nieprawdziwej ... Duża część tematów podnoszonych przez populizm mogłaby być w mniej barbarzy nski sposób wprowadzana do głównego nurtu polityki przez lewicę (...)
Rada Naczelna PPS - 23.06.2017: 

W sprawie propozycji zmian w systemie zdrowotnym 
proponowanych przez Ministra Zdrowia

"... Polska Partia Socjalistyczna ocenia, że problemy służby zdrowia są jedynie elementem walki politycznej poszczególnych partii, które traktują ochronę zdrowia, personel i pacjentów jako łatwy do manipulowania obszar życia społecznego. (...)"
W przededniu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości - prezentujemy książkę wydaną po konferencji rocznicowej:    Otwórz  > > >

„Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. 
Wartości, o które walczył”

Z wstępu " Od organizatorów Konferencji": W październiku 2016 roku minęła 150. rocznica urodzin (26 października 1866 r.) i 80. rocznica śmierci (31 października 1936 r.) Ignacego Daszyńskiego. Te rocznice zobowiązują do przypominania Jego osoby i dokonań. (...)

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE:

W poniedziałek 29 maja 2017 r. w siedzibie PTE w Warszawie odbędzie się konferencja
pt. REALNY KAPITALIZM: WOLNY RYNEK CZY DYKTATURA MONOPOLI?
Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Le Monde diplomatique – edycja polska oraz Fundację im. Róży Luksemburg

Sylwester SZAFARZ: TAK BYĆ NIE POWINNO !
Absurdy i paradoksy cywilizacyjne (analiza politologiczno-filozoficzna).

(...) Europejczycy nie zdołali wypracować i wdrożyć optymalnego modelu rozwoju nie tylko własnego, ale i pozostałych kontynentów oraz odpowiedniego ładu światowego. Opłakane skutki tych niedociągnięć są dziś widoczne gołym okiem. Można tylko fantazjować, jak obecnie wyglądałby świat, gdyby Europejczycy wskazali i obrali lepszą drogę i efektywniejszą metodologię jego rozwoju (np. zieloną energię zamiast paliw węglowodorowych, rzeczywistą demokrację zamiast tyranii i anarchii, komunikację zbiorową zamiast samochodowej itp.)? Zabrakło im jednak długoterminowej globalnej wizji strategicznej, innowacyjnej praktyki oraz wyzwolenia się ze zgubnych egoizmów narodowych.
Andrzej Ziemski: Refleksje 1 Majowe

... Dziś 1 maja to dla jednych to dalej święto pracy, dla innych kolejna rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, dla innych jeszcze dzień św. Józefa, robotnika. Większość wybiera jednak święty spokój i coraz bardziej tradycyjnego grilla. (...)
CELE I ZADANIA PPS
CELE I ZADANIA DLA POLSKIEJ LEWICY

   (...) Polska Partia Socjalistyczna była, jest i pozostanie polską partią lewicową.
   Lewica to siły polityczne i społeczne, które reprezentują dobro wspólne, interes społeczny. Dobro wspólne jest udziałem każdego, kto do wspólnoty należy, bo „w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”..
   Lewica dąży do uświadamiania społeczeństwu, że głównym źródłem zniewolenia ekonomicznego, niesprawiedliwości społecznej, braku możliwości korzystania z praw człowieka i obywatela, nienawiści między ludźmi - jest prywatny kapitał, który nie jest wynikiem własnej pracy. Zawłaszcza on pracę innych i prowadzi do nierówności ludzi i narodów. (...)
Tradycja święta 1 Maja

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się w siedzibie PPS w Warszawie z inicjatywy Komisji Historycznej PPS i Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” konferencja pt.: „Tradycja Święta 1 Maja”.
Zostały wygłoszone dwa referaty wprowadzające:
Prof. Danuta Waniek – Uroczystości 1 Majowe PPS w Krakowie w okresie międzywojennym
Prof. Tadeusz Iwiński – Międzynarodowa tradycja Święta 1 Maja. 
Konferencja miała na celu zastanowienie się, czy mimo wielkich zmian cywilizacyjnych, powszechnej dominacji kapitalizmu w jego najbardziej nieludzkiej, neoliberalnej formie, odchodzeniu Polaków od myślenia kategoriami empatii i powszechnego indywidualizmu, przypominanie lewicowej tradycji , jaką jest 1 Maja ma sens.
Dyskusja wzbudziła wiele emocji, niemniej jednak wszyscy zgodni byli co do tego, że myślenie kategoriami interesu drugiego człowieka, walka o prawa człowieka, walka o godną egzystencję, ma sens. Święto 1 Maja należy do kategorii tych doświadczeń, które wskazują, że pracownik ma szansę skutecznie walczyć o swoje interesy i godne życie, że tylko zbiorowy wysiłek w konfrontacji z kapitałem i bezdusznością rządzących przynosi pozytywne rezultaty.W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze środowisk lewicy m.in. przedstawiciele kierownictw PPS, SLD, ROG, OPZZ, stowarzyszenia „Pokolenia”, naukowcy, działacze społeczni, dziennikarze. (...)
Przedstawiciele PPS i OPZZ skierowali do wszystkich obecnych zaproszenie do wzięcia udziału w manifestacji 1 Majowej w Warszawie.
PPS spotyka się w dniu 1 maja o godz. 10.00 na Placu Grzybowskim.OPZZ organizuje manifestację lewicy przed swą siedzibą przy ul. Kopernika o godz. 11.00. (...)
Rada Naczelna PPS - 22 kwietnia 2017 r.

 W dniu 22 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Dyskutowano o aktualnej sytuacji na lewicy w kontekście przekształceń sceny politycznej po ostatnich wyborach parlamentarnych. (...)
W związku z planowanymi na późną jesień 2017 roku obchodami 125 rocznicy powstania PPS postanowiono powołać zespół programowy, który przygotuje w oparciu o opracowania Komisji Programowej i Komisji Historycznej założenia organizacji konferencji programowo-historycznej i uroczystego posiedzenia Rady Naczelnej z tej okazji. (...)
Marek Muszyński: Społeczna i rynkowa – czy taka jest gospodarka w Polsce? 

Czy w Polsce mamy społeczną gospodarkę rynkową? Na pewno mamy ją w uchwalonej 20 lat temu konstytucji, ale zapis ten ma raczej charakter niewiążącej deklaracji niż twardego prawa. (...)
„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” – mówi art. 20 konstytucji z 1997 roku.
Co mieli na myśli autorzy? To zależy, kogo się zapyta. (...)

Ignacy Daszyński - 1929 r.

Dom Literatury w Warszawie,  15 marca 2017 - Konferecja nt.:

„PATRIOTYZM, PACYFIZM, SOCJALIZM - 
IDEE IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W XXI WIEKU”

W konferencji, która odbyła się pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej  uczestniczyło blisko sto osób ze środowisk lewicowej inteligencji warszawskiej. 

Obok program Konferencji - plik do pobrania  >  >  >
Wywiad Tomasza Borejzy z Prof. Michałem Śliwą: 
Polakom nacjonalizm nie przystoi

- Pojawiają się takie wątki. Na przykład w stylu zachowania. W bucie, arogancji… (…) W II Rzeczpospolitej był Nikodem Dyzma. Teraz jest Misiewicz. Władza ma to do siebie. Wszelka władza, która jest autorytarna lub zmierza do autorytaryzmu, niestety zachowuje się w ten sposób. Churchill miał rację, kiedy mówił, że demokracja to najgorszy system jaki wymyślono, ale nie ma lepszego – mówi prof. Michał Śliwa, zapytany o to, ile sanacji widać w dzisiejszej Polsce.
Z archiwaliów:
Ignacy Daszyński: Bankructwo demokracyi galicyjskiej

... kompromis ludzi uczciwych z „demokratami“, był w najlepszym razie możebnym
tak długo, dopóki nie zorganizowała się partya socyalno-demokratyczna. Ponieważ broni ona nietylko ekonomicznych żądań ludowych, ale walczy także z powodzeniem i ogromną, energią o swobody polityczne, przeto prędzej czy później,
bez żadnych kompromisów stanie się ona wyrazem dążeń ludu, wyrazem głównym, jeżeli niejedynym. Najbardziej nawet „ utylitarna “, byle rozumna, polityka dyktuje nam walkę z demokracją mieszczańską, nie mówiąc już o tem, że najlepsza część tej demokracyi zdradza lud z bezprzykładną, zuchwałą wprost czelnością.(...)

Porozumienie Socjalistów – oceny i plany

W dniu 14 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. W związku z sytuacją polityczną w kraju oraz mało zachęcającymi wynikami sondażowymi notowań lewicy postanowiono podjąć dalsze działania służące umocnieniu wizerunku i pozycji lewicy na scenie politycznej.
Michał Michalak: BENOIT HAMON, CZYLI 750 EURO DLA KAŻDEGO

49-letni Benoit Hamon najpierw wzniecił bunt przeciwko obecnie urzędującemu prezydentowi Francji, a następnie wbrew partyjnemu establishmentowi wygrał prawybory socjalistów. Do drugiej tury wyborów prezydenckich - sondażowo - brakuje mu pięciu punktów procentowych, bo o tyle wyprzedza go Emmanuel Macron.(...)
Kandydat socjalistów chce skrócić tydzień pracy do 32 godzin, obiecuje legalizację marihuany, zapowiada opodatkowanie... robotów i postuluje bezwarunkowy dochód podstawowy na poziomie 750 euro.(...)
Rada Naczelna PPS

Dnia 4 lutego 2017 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Omówiono aktualną sytuację polityczną w kraju, przyjęto uchwały i stanowiska, m.in. program obchodów 125. rocznicy powstania PPS, która przypada w listopadzie br.
80 lat temu, 31 stycznia 1937 roku rozpoczął się XXIV Kongres PPS - tzw. radomski

Zygmunt Zaremba: Dorobek ideologiczny XXIV Kongresu PPS

(...) Oficjalnym zadaniem Kongresu było uchwalenie nowego programu i statutu. Problemy te, zwłaszcza zaś zagadnienie programu, przepracowywała partia przez cztery prawie lata, poczynając od przyjęcia w 1932 r. tez programowych, akceptowanych przez poprzedni kongres. Przyczyniło się to niewątpliwie do wewnętrznego uzgodnienia w szeregach Partii i dojrzałości przyjętych uchwał. Poza programem i statutem przyjął Kongres aktualną platformę polityczną i szereg uchwał w sprawach bieżących. (...)
Smolball - gra wymyślona przez Polaka

Smolball to gra, którą wymyślił Polak - Janusz Smoliński. Jest połączeniem takich gier jak badminton, tenis, squash i hokej. Do gry wykorzystuję się rakietki (45-55 cm), piłki z gąbki ze specjalną powłoką (średnica ok. 10 cm, waga 32-36 gram) oraz boisko.
Zobacz galerię zdjęć z zajęć warszawskiej młodzieży
Konferencja „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy"

25 stycznia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja pt. „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?”. Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog”, witając uczestników konferencji wyraziła nadzieję, że podczas spotkania uda się porozmawiać o nowej reformie edukacji w kontekście rynku pracy i przygotowań młodych ludzi do wykonywanych przez nich zawodów.

Wyzwolenie Warszawy w przekazie historyków
17 stycznia 2017 r. - w 72. rocznicę walk o Warszawę

W nocy z 16 na 17 stycznia 1945 r. siły główne 1 Armii WP przeprawiły się na zachodni brzeg Wisły na odcinku między Górą Kalwaria a Magnuszewem i o świcie podjęły natarcie na Warszawę. W nocy z Pragi rozpoczęła natarcie 6 Dywizja Piechoty forsując Wisłę i wyparła Niemców z centrum. Około 10:00 włączyła się do walki w mieście 2 Dywizja Piechoty, która w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się z 6 Dywizją Piechoty. Do 16:00 Warszawa była wolna. Wieczorem 17 stycznia do miasta dotarły siły główne 1 Armii WP nacierające od zachodu i południa... 19 stycznia w Alejach Jerozolimskich, które specjalnie na tę okazję uprzątnięto z gruzu, przy dźwiękach "Warszawianki" defilowały wyznaczone oddziały 1 Armii WP. Defiladę na trybunie ustawionej naprzeciwko hotelu "Polonia" przyjmowali przedstawiciele władz cywilnych i wojska (...) Walki żołnierzy polskich o Warszawę zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic po 1945 roku "WARSZAWA 16–17 I 1945".(...) 
17 stycznia 2017 r. - 72 rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.

Pamiętamy !!! 72 lata temu Warszawa, a właściwie to co po niej pozostało po Powstaniu i zbrodniczej faszystowskiej pacyfikacji– wreszcie wolna ! W rocznicę tamtych wydarzeń wraz z kombatantami Wojska Polskiego, członkami stowarzyszeń Polska - Wschód i Polska – Rosja, pracownikami Ambasady Rosyjskiej i delegacją Prezydenta M. St. Warszawy, na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i pod pomnikiem I Armii WP - oddaliśmy hołd poległym żołnierzom Czerwonej Armii i żołnierzom I Armii WP.
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy

W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.Podczas posiedzenia omówiono sprawy dotyczące zakresu zadań i trybu pracy Rady. (...)

Mariana Mazzucato/polityka.pl

R.Woś: Dlaczego bogaci powinni dzielić się z biednymi
Rozmowa z Marianą Mazzucato o micie państwa marnotrawnego i konieczności podzielenia się zyskiem przez gigantów biznesu.

"Państwa powinny się domagać od firm typu Apple i Google, by spłaciły dług z początku biznesowej drogi. Bo gdyby nie państwo, ich rynkowego sukcesu by nie było."
Trybuna.eu ma już rok! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Z ostatnich doniesień tego lewicowego portalu informacji i opinii:
- 16 grudnia 2016 - Rada Warszawy głosami PO odrzuciła projekt budowy pomnika wybitnego socjalisty, premiera i marszałka Sejmu II RP.        Więcej >>>
- 18 grudnia 2016 - Czerwony rewolwerowiec: Czy  ktoś we współczesnej Polsce czci pamięć słynnych kiedyś bojowców PPS? Jednym z nich był Józef Mirecki, pseudonim „Montwiłł”.                          Więcej >>>
- 30 grudnia 2016 - 110 lat temu powstała „Trybuna”: Jesienią 1906 roku ukazał się pierwszy numer „Trybuny” – pisma założonego przez polityków PPS.                                                                     Więcej >>>
- 1 stycznia 2017 - Rozziew między rzeczywistością i nadrzeczywistością - Z prof. Bronisławem Łagowskim rozmawia Wiesław Łuka („Res Humana”).                                                                                      Więcej >>>

M.Kownacka - wyborcza.pl

Magazyn Stołeczny: Kim była Maria Kownacka, 
autorka "Plastusiowego pamiętnika"?

Bardzo znana pisarka omija pisarzy
Arkadiusz Gruszczyński rozmawia z Olgą Szmidt, autorką książki "Kownacka. Ta od Plastusia" 
"... Wtem pojawia się legendarna Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na Żoliborzu. Jak tam trafiła?
- Kiedy WSM zaczął działalność, Kownacka szybko się do nich przyłączyła z nadzieją na mieszkanie, ale też na przyszłych sąsiadów - społeczność, która będzie jej bliska... Kownacka czuła się tu u siebie i wśród swoich. Pisała, że właśnie tam poczuła się wyzwolona. Wśród ludzi, którzy mieli podobne poglądy. Była socjalistką? 
- Tak, ale praktyczną. Ważna była dla niej współpraca między ludźmi, spółdzielczość, wychowywanie dzieci w takim duchu, wzajemna pomoc i postępowość światopoglądowa. (...)"
Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
składamy najserdeczniejsze i szczere życzenia 
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności oraz 
każdego dnia Nowego Roku wiele uśmiechu i radości!
Mirosław Nizielski: Socjalistyczna busola lewicy
... Czy lewica w Polsce zdefiniowała lewicową wizję teraźniejszości i przyszłości? Moim zdaniem NIE. Istnieje pilna potrzeba określenia lewicowych wartości...
Z przemówienia wprowadzającego wygłoszonego przez Bogusława Gorskiego – przewodniczącego Rady Naczelnej PPS, przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego, na otwarcie II Kongresu Lewicy: 

"... Dziś lewica na nowo musi określić swoje miejsce i na nowo zorganizować swoje działania..."

nr 3-4/2016

Ignacy Daszyński – Wielki Polak i Socjalista

W dniu 26 listopada 2016 roku odbyła się konferencja „Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. Wartości, o które walczył”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego wraz z Muzeum Niepodległości w Warszawie.Była to jedyna impreza centralna zorganizowana wyłącznie przez organizacje pozarządowe z okazji 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Ignacego Daszyńskiego.(...)
W konferencji, która odbywała się w Muzeum Niepodległości w Warszawie udział wzięło ponad sto osób ze środowisk lewicy socjalistycznej. Byli m.in. przedstawiciele kierownictwa PPS: Bogusław Gorski – przewodniczący Rady Naczelnej i Bogdan Chrzanowski – wiceprzewodniczący oraz Mirosław Nizielski – przewodniczący CKW PPS...
26 listopada 2016 r. godz. 11.00 - Muzeum Niepodległości w Warszawie

Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. 
Wartości, o które walczył

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego 
w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego
II Kongres Lewicy

Blisko 2000 osób, prawie 50 organizacji: partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji wzięło udział w „Kongresie Lewicy – Nowe Europejskie Wyzwania” w 19 listopada 2016 r. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie został wysłany sygnał o odradzaniu się lewicy w Polsce, która w nadchodzących latach powinna zająć istotną pozycję na scenie politycznej. W tym celu powołana została Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy, która będzie jednoczyła w pracy programowej organizacje po lewej stronie sceny politycznej.
Gorski: Chcemy wierzyć w dobre intencje nowego kierownictwa SLD

Rozmowa z Bogusławem Gorskim przewodniczącym Rady Naczelnej PPS, przewodniczącym Komitetu Koordynującego, przygotowującego II Kongres Lewicy.
17 listopada 1892 r. Powstała Polska Partia Socjalistyczna
http://nowahistoria.interia.pl/17 listopada 2016

W dniach 17–23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się zjazd przedstawicieli ugrupowań socjalistycznych działających na ziemiach polskich. Tak zwany Zjazd Paryski uznaje się za początek istnienia Polskiej Partii Socjalistycznej.
13 listopada OKW PPS przy Kamieniu na Pl.. Grzybowskim

13 listopada Warszawianka PPS uczciła rocznicę wydarzeń 1904 na Placu Grzybowskim. Przy kamieniu PPS spotkali się: kierownictwo Partii, przedstawiciele Stowarzyszenia imI. Daszyńskiego, Partii Regionów oraz członkowie PPS.
Wystąpił Chór Pieśni Rewolucyjnej "Warszawianka"
Prof. Kazimierz W. Kumaniecki o "... powstaniu Państwa Polskiego": Komentarze i dokumenty z przełomu października i listopada 1918 r.
„Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania Państwa Polskiego”, Kraków – Warszawa 1920, s. 125-134.

(...) 14 listopada 1918 r. ukazał się dekret Józefa Piłsudskiego, który oświadcza, że przeważająca większość przedstawicieli niemal wszystkich stronnictw w Polsce doradzała mu stworzenie rządu nie tylko na podstawach demokratycznych, ale i z wybitnym udziałem przedstawicieli ludu wiejskiego i miejskiego. Z tego powodu zamianował prezydentem gabinetu posła Ignacego Daszyńskiego i polecił mu a) powołać do swego gabinetu wybitne siły fachowe, niezależnie od ich przekonań politycznych, tudzież b) wypracować projekt najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, obejmującej wszystkie trzy zabory, aż do zwołania sejmu ustawodawczego. Wreszcie szczególnie podkreślił, że według jego przekonania twórcą praw narodu może być tylko sejm, którego zwołania zażądał od premiera w możliwie krótkim, kilkumiesięcznym, terminie i że przeprowadzenie głębokich zmian społecznych może uchwalić tylko sejm ustawodawczy...
... Dekret o Najwyższej Władzy Reprezentacyjnej Republiki Polskiej [z 22 listopada 1918 r.] kontrasygnował Prezydent Ministrów, Jędrzej Moraczewski, który stanął na czele gabinetu, gdy rokowania desygnowanego na premiera Ignacego Daszyńskiego ze stronnictwami politycznymi nie wydały rezultatu. Nowy rząd spowodował wydanie dekretu z 28 listopada 1918, L. 46 (No 18) D. p. o Ordynacji wyborczej do Sejmu ustawodawczego (...)
Tomasz Targański: Sen o szpadzie i młocie
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1 listopada 2016

80 lat temu zmarł Ignacy Daszyński. Galicjanin, jeden z politycznych gigantów przedwojennej Polski. Dlaczego we współczesnej pamięci o II RP nie ma miejsca na jego niepodległościowy socjalizm?
150 lat temu urodził się Ignacy Daszyński. 

26 października 1866 roku urodził się Ignacy Daszyński – socjalista, premier rządu tymczasowego w 1918 r. i marszałek Sejmu II RP. Partie lewicowe oddają dziś hołd wybitnemu politykowi PPS okolicznościowymi infografikami.                                                                                                                                 Więcej  >  >  >
                                                                                           Zobacz zaproszenie na Konferencję rocznicową  >  >  >
Socjaliści o socjalizmie

Porozumienie Socjalistów zorganizowało w dniu 24 października 2016 roku Konferencję: „Socjalizm wczoraj, dziś i w przyszłości”. Jej celem było określenie i zdefiniowanie podstawowych wartości socjalizmu – dziś, w XXI wieku, a także wytyczenie prawdopodobnej drogi rozwoju lewicy w dalszej perspektywie w dobie globalizacji i powstania nowej formacji – społeczeństwa informacyjnego.
Socjalizm wczoraj, dziś i w przyszłości

Porozumienie Socjalistów organizuje w dniu 24 października 2016 roku o godz. 17.00 Konferencję: "Socjalizm wczoraj, dziś i w przyszłości"
Październik 2016 - 150 lat od urodzin i 80 lat od śmierci Ignacego Daszyńskiego

5 października 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego przyjął ustalenia dotyczące organizacji okolicznościowej Konferencji związanej z obchodami październikowych rocznic urodzin i śmierci Patrona stowarzyszenia - Ignacego Daszyńskiego.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd Stowarzyszenia zapoznał sie i przyjął do akceptującej wiadomości Stanowisko Rady Naczelnej PPS z dnia 24 września br.: „O aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w Polsce i na świecie”.
27.09.2016: Seminarium „Recepcja Róży Luksemburg w Polsce i Chinach"

W zorganizowanym przez Fundację im. Róży Luksemburg seminarium wzięli udział goście z Uniwersytetu Wuhan, Chińskiej Akademii Nauk Społecznych oraz Szanghajskiej Szkoły Biznesu.
Rada Naczelna PPS

W dniu 24 września 2016 roku obradowała w Warszawie Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto tematy bieżące związane z sytuacją społeczno-polityczną w kraju a także sprawy programowe i organizacyjne dotyczące m.in. problemów lewicy.
Warsaw Judo Open 2016. Zawodnicy z całej Europy przyjechali do Warszawy

Warsaw Judo Open to ważny, międzynarodowy turniej odbywający się co roku w stolicy. Tegoroczna edycja zorganizowana została w dniach 24-25 września. (...)
Jeremy Corbyn: Znienawidzony i uwielbiany
http://fakty.interia.pl/michal-michalak/25.09.2016

Paradoks Jeremy'ego Corbyna: stworzył największą partię w zachodniej Europie i jednocześnie może z kretesem przegrać wybory.
W sobotę, 24 września, Jeremy Corbyn został ponownie wybrany na przewodniczącego Partii Pracy i prawdopodobnie zostanie nim co najmniej do wyborów parlamentarnych w 2020 roku.
67-letni socjalista został liderem przy ogromnym poparciu szeregowych działaczy (zdobył ponad 300 tysięcy głosów) i ku wielkiemu rozczarowaniu partyjnego establishmentu, który stawiał na znacznie bardziej umiarkowanego Owena Smitha.(...)
Mieszkać w Warszawie

W dniu 20 września 2016 roku odbyło się spotkanie dotyczące problemów mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego w Warszawie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS.
Wprowadzenia do dyskusji wygłosili:
- red. Leszek Lachowiecki na temat spółdzielczości mieszkaniowej w oparciu o doświadczenia m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie II Rzeczypospolitej,
- b. radny Warszawy z ramienia SLD – Krystian Legierski na temat doświadczeń innych stolic europejskich w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w oparciu o studia poczynione przez Radę Warszawy w poprzedniej kadencji władz samorządowych,
- Bogusława Nowak-Turowiecka, prawniczka na temat uwarunkowań prawnych związanych z zapewnieniem każdej rodzinie mieszkania i rozwiązaniem problemu bezdomności.
Jan Sowa: Klęska liberalnych elit

- Myślenie lewicowe polega na tym, że krytycznie przerabiamy posunięcia strony konserwatywnej i liberalnej. Czas najwyższy skończyć z myśleniem o jakimś fantazmatycznym obozie obywatelskiej zgody i demokratycznej koalicji. Naszym zadaniem jest wypracowanie autonomicznej pozycji w praktyce społecznej i debacie publicznej ...
Obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku: Stefan Starzyński 
Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy

Po ewakuacji władz centralnych RP w dn. 6 września powstał w Warszawie samorząd miejski z prezydentem S. Starzyńskim na czele, który 8 września został mianowany komisarzem cywilnym obrony. Powstała też Straż Obywatelska, a z inicjatywy PPS - Robotniczy Komitet Pomocy Społecznej; przystąpił on do organizowania kompanii i batalionów robotniczych, które rozpoczęły budowanie umocnień. 9 IX rozpoczęto formowanie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy; wraz z oddziałami wojsk. wzięła ona udział w obronie miasta.
Jędrzej Bielecki: Pierwszy szczyt G20 w Chinach. Xi Jinping rządzi

Xi Jinping wykorzystuje pierwszy szczyt G20 w Chinach, by podważyć porządek świata ustanowiony przez USA.
To są drobne gesty, które jednak mówią wiele. Po wylądowaniu w Hangzhou wszyscy przywódcy mieli prawo zejść z samolotu po specjalnych schodach i czerwonym dywanie. Ale nie Barack Obama, który musiał zadowolić się skromnymi schodkami, jakie ma na wyposażeniu Air Force One.
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA
Historia idei z perspektywy dialogu między religiami

2 września 2016 w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w Warszawie odbyła się Konferencja na powyższy temat zorganizowana przez Fundację im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Ec Chaim – Synagogę i Centrum Społeczności Postępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 
Prezentowana tematyka była omawiana w trzech grupach tematycznych: w Panelu Chrześcijańskim, w prelekcjach nt. idei sprawiedliwości społecznej oraz Panelu Judeistycznym.

W rocznicę Powstania Warszawskiego

Uroczystość obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, pod tablicą na ulicy Suzina ku czci poległych powstańców IV batalionu Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej imienia generała Jarosława Dąbrowskiego, od lat ma wymiar symboliczny w historii stolicy.

Mateusz Zimmerman: Godzina "W" się zbliża. 
Ostatnia narada na Pańskiej

Pułkownik Iranek-Osmecki utknął na niemieckiej blokadzie i zjawia się już po odprawie. Za późno – rozkaz powędrował w miasto. "Popełnił pan błąd, panie generale" – słyszy dowódca Armii Krajowej, ale nikt jeszcze nie wie, jak tragiczne będą skutki.
Radosław S. Czarnecki: Salony nie lubią prawdy

Tworzona od dekad przez zwycięskie formacje atmosfera pogrzebania Polski Ludowej odbiera sens i dorobek życia milionom „ludzi PRL-u”, jak pogardliwie wyraża się o nich współczesna elita. Bo owi zwycięzcy nie tylko chcą pogrzebać ustrój czy PRL jako państwo, ale także de facto odbierają godność i człowieczeństwo pojedynczym ludziom. Ludziom, którzy wówczas pracowali, kochali, nienawidzili, wkurzali się, osiągali sukcesy i cieszyli się z nich, czyli po prostu normalnie żyli. Tym samym depczą pamięć i radość z jednostkowego, subiektywnego bytu. A to jest czynem niedopuszczalnym i haniebnym, gdyż każdy z nas ma tylko jedno życie i nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi satysfakcji z jego przeżycia. (...)
Cały tekst dostępny w e-wydaniu "Tygodnika Przegląd" - zobacz: http://www.e-kiosk.pl/  >  >  >
Hiszpania: 80 lat temu zaczęła się wojna domowa. 
I tyle lat trwa walka o pamięć o niej
... Dokładnie osiemdziesiąt lat temu w Hiszpanii miał miejsce zamach stanu, który doprowadził do wybuchu trwającej niemal trzy lata wojny domowej... Do wydarzeń z czasów wojny odwołuje się dziś zarówno lewica, upamiętniająca Brygady Międzynarodowe i rewolucjonistów z Katalonii, jak i skrajna prawica, gloryfikująca antykomunizm generała Franco. Przyjrzyjmy się temu, jak pamięć o wojnie w Hiszpanii wpływa na politykę i społeczeństwo. (...)
Komunikat Komitetu  Organizacyjnego Obchodów 72 Rocznicy Ogłoszenia Manifestu PKWN - Bydgoszcz, lipiec 2016 r.

Ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Obchodów 72 Rocznicy Ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego.
Komitet zaprasza przedstawicieli partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych na 22 lipca /piątek/ do oddania hołdu temu doniosłemu aktowi, poprzez złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego w Bydgoszczy.
Manifestacja poprzedzona będzie międzynarodową konferencją naukową w budynku Domu Nauczyciela przy ul. Czartoryskiego 19. I stąd o godzinie 16/15 nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik na Starym Rynku.
Pobierz obok program obchodów rocznicy  >  >  > 
Aktualne donieisienia ze strony www Polskiej Partii Socjalistycznej

Dlaczego P.P.S. nie uczestniczy w marszach i inicjatywach zjednoczeniowych Komitetu Obrony Demokracji - Stanowisko Rady Naczelnej P.P.S. przyjęte w dniu 25 czerwca 2016
- LIST OTWARTY DO SPÓŁDZIELCÓW WARSZAWY  
  z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

Szanowni Spółdzielcy !     
    W imieniu Okręgowego Komitetu Warszawskiego Polskiej Partii Socjalistycznej składamy Wam najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości (...)
Niezbędnik Ignacego Daszyńskiego

...Ignacy Daszyński to polityk, którego dorobek ideowy w III Rzeczypospolitej nie doczekał się szerokiej prezentacji, rzetelnych analiz i debaty. Stąd pomysł wydania "Niezbędnika Ignacego Daszyńskiego". Celem publikacji jest przedstawienie sylwetki i ewolucji myśli politycznej pierwszego premiera II RP oraz przybliżenie wyzwań, przed którymi stanął, gdy budował od podstaw ruch socjalistyczny w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. (...)
Polska Lewica: Z listu Teofila Dąbrowskiego do pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego w sprawie udziału Polaków w Komunie Paryskiej w 1871 

... Generał Jarosław Dąbrowski zginął z bronią w ręku na barykadzie 23 maja 1871 roku pełniąc wówczas (od 28 kwietnia 1871 roku) zaszczytną funkcję naczelnego wodza wojsk rewolucyjnej Komuny Paryskiej.,,

Socjaliści do premier Szydło: żądamy informacji w sprawie TTIP!

Szanowna Pani Premier
Piszemy ten list w trosce o przyszłość Państwa Polskiego.
Reprezentujemy ugrupowania lewicy socjalistycznej zgromadzone w Porozumieniu Socjalistów, inicjatywie integracyjnej, opierającej się o tradycję i dorobek Polskiej Partii Socjalistycznej i wielu innych ugrupowań, które w swym programie mają zapisane idee sprawiedliwości społecznej, wolności i praw jednostki. Są one tożsame z ideami zapisanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
OPZZ przedstawia propozycje reformy podatkowej

Z kręgów rządowych wysyłane są sygnały, że rząd planuje wielką reformę podatków. W dyskusji nad zmianami systemu podatkowego głos zabrał OPZZ...
"... System podatkowy powinien służyć nie tylko gromadzeniu przez państwo dochodów na swoje wydatki. Powinien także być narzędziem wyrównywania nierówności społecznej..." (...)
Mateusz Staroń: Bitwa o Monte Cassino – bezsensowne zwycięstwo?

...18 maja 1944 r. na ruinach klasztoru Monte Cassino załopotała polska flaga... Świadkiem tej wyjątkowej chwili był korespondent amerykańskiego dziennika ''Chicago Tribune'', który napisał: ''Staliśmy wszyscy w milczeniu, salutując polskiej fladze, która stała się w tej chwili flagą wszystkich zjednoczonych narodów''. W świat poszła wieść o wielkim zwycięstwie Polaków – przez kilka dni byli oni bohaterami wszystkich mediów. (...)
Jan Widacki: Krótki wywiad z Ignacym Daszyńskim

Był pan posłem do wiedeńskiej Rady Państwa, posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, a nawet jego marszałkiem. Ale przede wszystkim przez całe życie był pan socjalistą. Pańskiego doświadczenia politycznego nie można przecenić. (...)
W tym roku przypada 150. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego (1866-1936). Wszystkie podane [...] wypowiedzi są autentyczne i były wielokrotnie publikowane.
Wyzwolicielom, pięknie dziękuję

... To radzieccy i polscy żołnierze wyzwolili kraj spod trwającej prawie sześć lat okupacji. Czy to się komuś podoba, czy nie. Realia kończącej się wojny były bezlitosne. Polska mogła być tylko taka, jaka powstała. Uznana przez ONZ i cały cywilizowany świat. Po wojnie mogły powstać nowe fabryki, utworzono nowe uczelnie, umożliwiono młodzieży wiejskiej, na masową skalę, dostęp do edukacji i kultury. Mówiono po polsku, śpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Awans cywilizacyjny proletariatu to nie banał, ale fakt. Zlikwidowano analfabetyzm, który był plagą patriotycznej II RP. Ludzie chcieli pracować i żyć, cieszyć się, że to już koniec. (,,,)
Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu. W konkursie tym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Konkurs ma za zadanie rozwijać zdolności twórcze i pracy w grupie oraz uczyć kreatywnego l krytycznego myślenia.
Już drugi rok z rzędu wicemistrzostwo Polski i prawo wyjazdu na Mistrzostwa Świata zdobywa warszawska drużyna „Iskierki Wyobraźni”.
1 Maja 2016: Warszawski PPS na placu Grzybowskim
Pochód 1 maja 2016 r.

W najbliższą niedzielę, 1. maja, Sojusz Lewicy Demokratycznej wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Partią Europejskich Socjalistów zaprasza na demonstrację pierwszomajową, która rozpocznie się o 11.00 pod warszawską siedzibą OPZZ

Lewicowe ugrupowania i związki zawodowe będą manifestować 1 maja

O godz. 11 sprzed warszawskiej siedziby Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych ruszy marsz OPZZ, ZNP, SLD i innych ugrupowań lewicowych - Unii Pracy i PPS. Jak zapowiadali organizatorzy, główne hasła manifestacji dotyczyć będą godności pracy, wartości europejskich, demokracji, państwa prawa i tolerancji.
Kraków: Inauguracja obchodów „Roku Daszyńskiego”

W Polsce Ludowej Daszyński był marginalizowany jako demokrata. W III RP jako demokratyczny socjalista. Trzeba przywrócić pamięć o nim jako o demokratycznym socjaliście – powiedział prof. Michał Śliwa podczas sobotniej sesji naukowej inaugurującej obchody „Roku Daszyńskiego”.
Rada Naczelna PPS

W dniu 23 kwietnia 2016 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Postanowiono, że PPS samodzielnie wraz z ugrupowaniami wchodzącymi w skład Porozumienia Socjalistów zorganizuje manifestację z okazji święta 1 Maja wyłącznie na Placu Grzybowskim w Warszawie pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia Rewolucji 1905 roku.
Jan Pytel: 97-a ROCZNICA ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO RUCHU SOCJALISTYCZNEGO

W dniach 27-28 kwietnia 1919 r. odbył się w sali Rady Miejskiej Krakowa pierwszy Kongres zjednoczonej PPS. ... O nowym programie partii – zjednoczonej PPS mówił Ignacy Daszyński. Wypowiedział się za koncepcją ustroju parlamentarno-demokratycznego, opartego na zasadzie równouprawnienia wszystkich obywateli. (...)
Tomasz Miłkowski o nowej gwieździe dramaturgii rosyjskiej:Nowy Czechow

 Czy mamy nowego Czechowa? Tak utrzymują krytycy rosyjscy, a wielu znawców literatury rosyjskiej potwierdza tę diagnozę. To Michaił Durnienkow.
W mieście Togliati, gdzie wychował się i dorastał pisarz u boku swego brata, też autora dramatów, i w środowisku uwrażliwionych jak on na zmierzch dawnego świata młodych ludzi narodził się dramaturg wielkiej klasy, Michaił Durnienkow. Jak swój wielki poprzednik ukazuje nową inteligencję, czy też klasę średnią w stadium paraliżującej apatii i daremnego wyczekiwania na odmianę losu.(...)
Stiglitz o nierównościach: pod rządami jednego procenta

... Joseph Stiglitz, znany amerykański ekonomista ... W książce pt. Cena nierówności do znudzenia pyta o to, kto korzysta, a kto traci na konkretnych rozwiązaniach. To zadziwiające, jak te dwa drobne pytania mogą zmienić naszą perspektywę.(...)
23 marca 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Porozumienia Socjalistów. Aktualnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu 8 partii i organizacji deklarujących wartości socjalistyczne...
   Porozumienie Socjalistów planuje wspólną manifestację z okazji Święta 1 Maja w gronie ugrupowań socjalistycznych. Odbędzie się ona na Placu Grzybowskim w Warszawie, gdzie znajduje się obelisk poświęcony bohaterom Rewolucji 1905 roku. (...)          
Więcej do pobrania w pliku:
Komisja Europejska: TTIP jak najszybciej
interia.pl/M.Michalak/29 marca 2016

Mimo ogromnego sprzeciwu w europejskich społeczeństwach, Komisja Europejska chce zintensyfikować negocjacje ws. TTIP, czyli umowy handlowej między UE a USA. - Osiągnięcie porozumienia to priorytet Komisji kierowanej przez pana Junckera - mówi Interii rzecznik KE.
Dawid Wiktor: TTIP gorsze od ACTA?

TTIP ma mało wspólnego z deklarowanym przez lobbystów wolnym handlem, czyli m.in. swobodnym przepływem towarów i usług. W umowie chodzi o nową ideologię, która wprowadzić ma równoległy system rozstrzygania sporów między inwestorem praz państwem. Co to oznacza? (...)
„Inny świat jest możliwy” we Wrocławiu

W dniach 11-13 marca 2016 roku w stolicy Dolnego Śląska obradowało Forum Społeczne Europy Środkowej i Wschodniej. Było bardzo internacjonalistycznie, rewolucyjnie oraz optymistycznie – choć o optymizm na lewicy ostatnio szczególnie trudno. ...
Porozumienie Socjalistów

W dniu 9 marca 2016 roku w Warszawie doszło do podpisania Deklaracji przez ugrupowania tworzące Porozumienie Socjalistów. Inicjatywa ma charakter programowy i obejmuje ugrupowania deklarujące rodowód i program socjalistyczny.
Porozumienie tworzą:
Polska Partia Socjalistyczna, Polska Lewica, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Ruch Ludzi Pracy, Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego oraz Redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”.Trwają rozmowy z innymi partiami i organizacjami w sprawie przystąpienia do Porozumienia.(...)

W dniu 11 marca 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. ROG podjął decyzję o przystąpieniu do Porozumienia Socjalistów.
Były prezes stadniny odniósł się do zarzutów 

- Poświęciłem temu, co robiłem, całe życie. Trudno byłoby nie odczuwać żalu - powiedział Marek Trela, były prezes stadniny w Janowie Podlaskim. 
Olof Palme, demokratyczny socjalista

... jestem demokratycznym socjalistą. Mówię o tym z dumą z tego, co demokratyczny socjalizm osiągnął w naszym kraju, i z wyczekiwaniem, bo wiem, jak ważne zadania stoją przed nami po tym, jak odsuniemy od władzy prawicę. (...)
Leon Wasilewski: Zarys dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej 

(…) zrozumienie konieczności zjednoczenia sił całego polskiego obozu socjalistycznego znalazło swój wyraz już na kongresie międzynarodowym w Brukseli w sierpniu 1891 r., gdzie delegaci organizacji polskich z 3 zaborów utworzyli wspólną delegację Polski, odrębną od wszystkich innych. (...)
Puls Biznesu: Marek Belka zawalczy o EBOR
http://www.pb.pl/23 lutego 2016

... Szef NBP ma szansę przesiąść się na fotel prezesa europejskiej instytucji ważnej dla Polski. Ma poparcie w kraju i za granicą.
42. Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej opowiedział się za aktywnym udziałem PPS w budowaniu polskiej lewicy.
http://przeglad-socjalistyczny.pl/

   Kongres przyjął dwie Uchwały:
- „Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy” oraz "Cele i zadania polityczne PPS na lata 2016-2018"
Świat urządzony według potrzeb korporacji - 
z prof. Tadeuszem Klementowiczem rozmawia Krzysztof Pilawski

- Noblista Herbert Simon oszacował, że 90% dochodów ludzi biznesu pochodzi z innych źródeł niż przedsiębiorczość indywidualna, talent, pomysłowość itd. Jedynie pozostałe 10% można uznać za ich osobistą zasługę. A zatem 90% zysków powinno wrócić do społeczeństwa - mówi prof. Tadeusz Klementewicz.
Jacek Żakowski: satrapia Kaczyńskiego działa. 
Polska państwem rządzonym przez widzimisię prezesa

Polska przestała być państwem rządzonym przez powszechnie obowiązujące reguły, a stała się państwem rządzonym przez widzimisię. Konkretnie przez widzimisię prezesa Kaczyńskiego. Na samym szczycie formalnie istniejący parlament uchwała to, co prezes każe. Prezydent to podpisuje. Trybunał Konstytucyjny tego nie zakwestionuje, nawet gdyby było, oczywiście, sprzeczne z konstytucją, bo został sparaliżowany. Jeśli jakieś prawo odrzuci, to rząd tego nie opublikuje, powołując się na niewłaściwy skład. Konstytucja jako akt prawny istnieje więc już tylko formalnie - pisze Jacek Żakowski dla Wirtualnej Polski.

2016-01-27_nr_690-691

trybuna.eu: Pamiętajmy o Proletariatczykach! 
Jutro uroczystości

28 stycznia 1886 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej stracono czterech członków Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat – Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskiego oraz Jana Pietrusińskiego. Zginęli za walkę w obronie ludzi pracy, o nowy, sprawiedliwy porządek społeczny. 
W 130. rocznicę stracenia czterech działaczy – w czwartek o godz. 17,30 odbędą się uroczystości przed Bramą Straceń na warszawskiej Cytadeli.
Nowy szef SLD: Musimy stanąć w jednym szeregu

... Musimy doprowadzić do szybkich rozmów z innymi partnerami na lewicy. (…) Wszyscy powinni stanąć obok siebie, ale w jednym szeregu – powiedział Włodzimierz Czarzasty, nowy szef SLD w programie „Polityka przy kawie” TVP1.
OPZZ: Bogusław Gorski przewodniczący RN PPS w OPZZ

19 stycznia Bogusław Gorski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej spotkał się z Janem Guzem przewodniczącym porozumienia. Rozmowa dotyczyła sytuacji społecznej i politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych.
Zapomniana data: 17 stycznia 1945 - lewobrzeżna Warszawa wolna!

W niedzielę 17 stycznia 2016 roku pod grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie przedstawiciele krajowych i warszawskich władz PPS złożyli kwiaty.w dowód pamięci odzyskanej przez Stolicę wolności.

Zobacz obok zdjęcia z uroczystości  >  >  >
16 styczeń 2016: Nowe władze PPS

W dniu 16 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze po XLII Kongresie PPS posiedzenie Rady Naczelnej. Wybrano nowe władze wykonawcze. Przewodniczącym Rady Naczelnej został Bogusław Gorski, a przewodniczącym CKW PPS - Mirosław Nizielski.
PKOL: Spotkanie Rodziny Olimpijskiej

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego po raz kolejny zebrało się grono znakomitych gości, którym sport, a w szczególności ten olimpijski, jest bliski sercu. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki w krótkim przemówieniu m.in. podkreślił: "- Nasza rodzina olimpijska jest coraz większa. To dla nas ogromna szansa na promowanie wartości związanych z ruchem olimpijskim, którymi są: przyjaźń, doskonałość, szacunek i fair play..."
Kurski: Jestem gwarantem uchronienia TVP od zagrożeń ze strony polityków

Jacek Kurski zorganizował dziś swoją pierwszą konferencję prasową w nowej roli. Jak przekonywał:
„Telewizja Polska zawsze była dla mnie wielką miłością, zostawiłem tutaj kilka najlepszych lat swojego życia, jako pracownik. Dlatego powierzenie mi tej roli traktuję jako wielki honor i zobowiązanie. Zobowiązanie do przywrócenia standardów uczciwej informacji i debaty ..."
Kresy.pl: Pierwsi imigranci w Polsce już w marcu

Komisja Europejska opublikowała dokumenty świadczące o tym, że rząd Beaty Szydło zgodził się na przyjęcie pierwszej grupy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki już w marcu tego roku.
Zobacz też zdjęcia  w zakładce "Nauka, praca, sport" >>>
Rafał Woś: czas na V RP

PiS zaczął od bolesnego pokąsania ręki, która dała mu władzę. I już zdążył przekonać sporą część Polaków, że IV RP bis to nie jest ten projekt, pod którym mogliby się podpisać (...) Chaotycznie zwiększanie wydatków tu i tam niewiele przyniesie. Będzie zawsze gaszeniem pożarów. Jak na razie nie wygląda też, by PiS potrafił o swoich zamiarach gospodarczych przekonująco opowiadać. (...)
Konwencja SLD

Podczas odbywającej się w sobotę 12 grudnia w Warszawie konwencji SLD ogłoszono kandydatury na szefa partii. Konwencja przyjęła też nową deklarację programową.
42. Kongres PPS

W dniu 5 grudnia 2015 roku obradował 42. Kongres PPS. Przyjęto 2 uchwały programowe, wybrano nowe władze partii... 29 osobową Radę Naczelną PPS oraz liczące po 6 osób: Naczelny Sąd Partyjny i Centralną Komisję Rewizyjną...
Fakty.interia.pl: Koniec dominacji Zachodu? "Nadchodzi rewolucyjna zmiana"

O zmianach układu sił na arenie międzynarodowej Aleksandra Gieracka rozmawia z prof. Stanisławem Bieleniem z UW i prof. Michałem Chorośnickim z UJ.
"... - Świat Zachodu staje przed największym wyzwaniem natury cywilizacyjnej. W obliczu groźby nowych totalitaryzmów ubranych w szaty religijne rządy zachodnie muszą dokonać głębokich przewartościowań swoich priorytetów ideologicznych i strategii postępowania - podsumowuje w rozmowie z Interią prof. Stanisław Bieleń."
Rada Naczelna PPS
http://przeglad-socjalistyczny.pl/21 listopada 2015

W dniu 21 listopada 2015 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Dokonano oceny udziału PPS w wyborach parlamentarnych w ramach Koalicji Zjednoczonej Lewicy. Podjęto także zagadnienia związane z przygotowaniami do XLII Kongresu Partii.
Ryszard Stroński: Wspomnienia o patronacie nad budową petrochemii
i rurociągu naftowego "Przyjaźń" w Płocku w latach 1960-1964

"... W kwietniu 1960 roku II krajowy zjazd ZMS przyjął uchwałę o objęciu patronatu nad budową rurociągu naftowego i Kombinatu Petrochemicznego w Płocku." (...)
Przegląd Socjalistyczny: Konferencja Mazowiecka PPS

W dniu 14 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PPS woj. mazowieckiego. uczestniczyli w niej ponadto przedstawiciele środowiska PPS z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
PPS Warszawa: ‎Rocznica wydarzeń 13 listopada 1904 na Placu Grzybowskim w Warszawie

... Wystąpienia z listopada 1904 r. były pierwszymi zrywani wolnościowymi od czasu powstania styczniowego 1863 r. i stały się dla marszałka Józefa Piłsudskiego impulsem do tworzenia na bazie PPS struktur militarnych, będących zalążkiem Legionów. ...
Sprawa patriotyzmu

W dniu 10 listopada 2015 roku w przeddzień Święta Niepodległości Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” wydawca „Przeglądu Socjalistycznego”, zorganizowało w Warszawie, pod patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej, konferencję „Współczesne aspekty patriotyzmu”.
Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa:
MODELE PREZYDENTURY - TEORIA, PRAKTYKA, WYZWANIA
4 listopada 2015 r. - Uniwersytet Warszawski - Aula Starej BUW 
Prof. Kazimierz W. Kumaniecki o "... powstaniu Państwa Polskiego": Komentarze i dokumenty z przełomu października i listopada 1918 r.
„Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania Państwa Polskiego”, Kraków – Warszawa 1920, s. 125-134.

(...) 14 listopada 1918 r. ukazał się dekret Józefa Piłsudskiego, który oświadcza, że przeważająca większość przedstawicieli niemal wszystkich stronnictw w Polsce doradzała mu stworzenie rządu nie tylko na podstawach demokratycznych, ale i z wybitnym udziałem przedstawicieli ludu wiejskiego i miejskiego. Z tego powodu zamianował prezydentem gabinetu posła Ignacego Daszyńskiego i polecił mu a) powołać do swego gabinetu wybitne siły fachowe, niezależnie od ich przekonań politycznych, tudzież b) wypracować projekt najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, obejmującej wszystkie trzy zabory, aż do zwołania sejmu ustawodawczego. Wreszcie szczególnie podkreślił, że według jego przekonania twórcą praw narodu może być tylko sejm, którego zwołania zażądał od premiera w możliwie krótkim, kilkumiesięcznym, terminie i że przeprowadzenie głębokich zmian społecznych może uchwalić tylko sejm ustawodawczy...
... Dekret o Najwyższej Władzy Reprezentacyjnej Republiki Polskiej [z 22 listopada 1918 r.] kontrasygnował Prezydent Ministrów, Jędrzej Moraczewski, który stanął na czele gabinetu, gdy rokowania desygnowanego na premiera Ignacego Daszyńskiego ze stronnictwami politycznymi nie wydały rezultatu. Nowy rząd spowodował wydanie dekretu z 28 listopada 1918, L. 46 (No 18) D. p. o Ordynacji wyborczej do Sejmu ustawodawczego (...)
Przemysław Prekiel: Zjednoczeniowy błąd

Klęska wyborcza projektu Zjednoczonej Lewicy każe na nowo zdefiniować przyszłość lewicy w Polsce. I choć na cztery lata znika ona z Sejmu, widoki na przyszłość nie są wcale takie złe.
Uchroniła świat przed III wojną światową. Dziś kończy 70 lat!

W kwietniu 1945 roku, tuż przed końcem II wojny światowej, przedstawiciele 50 państw spotkali się na konferencji w San Francisco, aby opracować Kartę Narodów Zjednoczonych. Nad jej przestrzeganiem miała czuwać Organizacja Narodów Zjednoczonych, która 24 października kończy 70 lat.
Debata: GODNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - WYKLUCZENIE 
Marek Woch: ... Debata została skierowana ku kwestiom socjalnym, które bywa, że naruszają godność człowieka, a które także niestety ustępują pod naporem ograniczeń finansowych państwa polskiego ...
Warszawskie "Pokolenia" i Komitet PPS w Warszawie organizują spotkanie z kandydatami na posłów Zjednoczonej Lewicy - Barbarą Nowacką, Katarzyną Piekarską i Cezarym Żyrawskim
Prof. Kołodko: Dokąd zmierza Polska? 
Wbrew rządowej propagandzie, marnujemy czas!

Profesor Grzegorz Kołodko podczas sobotniej konwencji Zjednoczonej Lewicy w ostrych słowach krytykował prawicowe rządy Platformy Obywatelskiej i PiS, a także gospodarcze pomysły Ryszarda Petru.
Filary programowe Partii Razem

Prawa pracownicze, wyższe płace Polaków, tanie mieszkania, zahamowanie prywatyzacji, inwestycje w usługi publiczne i infrastrukturę, wyższe podatki dla najbogatszych i "odzyskanie" polityki dla zwykłych obywateli - to główne filary programowe Partii Razem ogłoszone na sobotniej konwencji.
Andrzej Ziemski: Ludzie lewicy o Polsce

W dniu 7 października 2015 roku odbyła się w Sejmie z inicjatywy Klubu Parlamentarnego SLD i Wydawnictwa „Kto jest Kim” promocja wydanej ostatnio książki „Jaka Polska”. Książka jest zbiorem 25 wywiadów przeprowadzonych przez współpracownika „Przeglądu Socjalistycznego” Przemysława Prekiela z przedstawicielami czołówki polskiej lewicy – jej przywódców i lewicowych intelektualistów.
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PPS w Warszawie

W dniu 6 pażdziernika 2015 r. odbyła się w Warszawie Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Partii Socjalistycznej. W trakcie Konferencji pozytywnie oceniono pracę Okręgowego Komitetu PPS oraz wybrano nowe władze okręgowe. Przewodniczącym OKW został wybrany ponownie Mirosław Nizielski. Wybrano także delegatów na Wojewódzką Konferencję oraz 42 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej.
Zobacz obok galerię zdjęć z Konferencji   >  >  >
Barbara Nowacka liderką Zjednoczonej Lewicy!

– Mamy 10 lat wojny PO z PiS. Oderwanie elit od społeczeństwa, budują fałszywy obraz. To nie prowadzi do rozwoju. Wolność, równość, braterstwo – to fundament dla współczesnej demokracji – powiedziała Nowacka podczas konwencji koalicji ugrupowań lewicowych w Łodzi.
Millward Brown dla Faktow TVN i TVN24: wzrost poparcia dla Zjednoczonej Lewicy

Przewagę nad konkurencją stale powiększa Zjednoczona Lewica, która może liczyć na 12 proc. głosów.

PPS: Cezary Żurawski - nasz kandydat na posła w Warszawie 

Cezary Żurawski jest członkiem Rady Naczelnej PPS i związkowcem. W wyborach parlamentarnych kandyduje z listy nr 6 Zjednoczonej Lewicy do Sejmu w okręgu nr 19 w Warszawie.
Sylwester Szafarz: Doniosłe wydarzenie globalne

W świetle obchodów, w ostatnich dniach września 2015 roku, jubileuszu ONZ, na którym spotkali się przywódcy współczesnego świata, nie rzucała się w oczy odbywająca się w tym samym czasie wizyta Prezydenta ChRL, Xi Jinpinga w USA ... wizyta ta znamionuje rozpoczęcie nowego jakościowo etapu w stosunkach między obydwoma największymi mocarstwami, w ślad za chińską propozycją wypracowania i wdrożenia nowego modelu tych stosunków. (...)
Pociąg "China Railway Express" w Warszawie w 2016 r.
Joński zastąpił Czarzastego na stanowisku szefa sztabu
fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory/25.09.2015

Nowym szefem sztabu Zjednoczonej Lewicy z ramienia SLD został rzecznik SLD Dariusz Joński. Z funkcji tej zrezygnował z powodów zdrowotnych szef mazowieckiego SLD Włodzimierz Czarzasty.
WARSZAWSKIE POKOLENIA: Z pomocą walczącej Warszawie

Z okazji kolejnej 71 rocznicy Powstania Warszawskiego warto przypomnieć historię wspólnej walki na Żoliborzu i Czerniakowie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

XIX FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE - 
BRAK INWESTYCJI W NAUKĘ TO INWESTYCJA W IGNORANCJĘ
GAZETA WYBORCZA.PL/BEZPŁATNY DODATEK DO "gAZETY WYBORCZEJ"/11 września 2015
NORWEGIA NIE ISTNIEJE. SLAVOJ ŽIŽEK O UCHODŹCACH

Umoralniające żale liberalnej lewicy – że „Europa jest obojętna na cierpienie innych” – są rewersem antyimigranckiej przemocy.
Fala uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu przybywających do Europy Zachodniej sprowokowała serię reakcji uderzająco przypominających te, za pomocą których (według schematu opisanego przez Elisabeth Kübler-Ross w jej klasycznej pracy Rozmowy o śmierci i umieraniu) odpowiadamy na wiadomość o śmiertelnej chorobie.
Konwencja Lewicy: Zjednoczona Lewica ma program i idzie po zwycięstwo!

W niedzielę 13 września w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu koalicja Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni zorganizowała konwencję, na której zaprezentowała program na wybory. Polacy nie są więcej skazani na alternatywę PO-PiS – mówili politycy. (...)
Po części politycznej konwencji punkty programowe zostały omówione na sześciu panelach dyskusyjnych poświęconych gospodarce, programowi dla młodych, świeckości państwa, bezpieczeństwu i przyszłości Europy, zdrowiu i usługach społecznych oraz zrównoważonemu rozwojowi.
Program wyborczy lewicy do pobrania obok  >  >  >
Zobacz też galerię zdjęć z Konwencji w zakładce: "Zjednoczona Lewica"  >  >  >
13 września 2015 - Konwencja Programowa Zjednoczonej Lewicy 
Państwo sprawne, przyjazne, egalitarne i otwarte to marzenie Polek i Polaków. By je urzeczywistnić, wystarczy przestrzegać zapisanych w konstytucji mechanizmów i wartości. Sa nimi równość, społeczna gospodarka rynkowa, solidaryzm, rozdział kościoła od państwa...
(Z programu wyborczego Zjednoczonej Lewicy) 
Leszek Miller: Nakłady na służbę zdrowia jak w Unii Europejskiej
http://fakty.interia.pl/PAP 12 września 2015

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller powiedział w sobotę w Gdańsku, że nakłady w Polsce na służbę zdrowia powinny wynosić tyle, ile średnio w Unii Europejskiej tj. 7 procent PKB, a jednostki medyczne nie powinny być prywatyzowane.
PAP: Postulaty programowe Zjednoczonej Lewicy

Podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł miesięcznie, obniżenie wieku emerytalnego, zakaz bezpłatnych staży, wyprowadzenie religii ze szkół i opodatkowanie księży podatkiem dochodowym - to niektóre punkty programu Zjednoczonej Lewicy; zostanie on zaprezentowany na niedzielnej konwencji.

Postulaty programowe Zjednoczonej Lewicy - do których dotarła Polska Agencja Prasowa - dotyczą m.in. pracy, emerytur, podatków,zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, pomocy społecznej oraz stosunków państwo-Kościół. (...)
Zjednoczona Lewica opowiada się też za wprowadzeniem podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych.
Wśród postulatów dotyczących ochrony zdrowia umieszczono m.in. propozycje darmowych leków dla najuboższych seniorów. Koalicja opowiada się "przeciwko współpłaceniu za leczenie", jest też przeciwna przekształcaniu szpitali w spółki.
Według Zjednoczonej Lewicy publiczne samorządowe żłobki i przedszkola powinny być bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. (...)
ZL: Serce to energia, z jaką będziemy budować Polskę nowoczesną i sprawiedliwą dla wszystkich

Zjednoczona Lewica pokazała w sobotę swoje logo, z którym będzie walczyć w jesiennych wyborach. Jak mówią politycy lewicy Polska ich marzeń, to Polska nowoczesna i sprawiedliwa społecznie, gdzie wszyscy mają równe prawa i możliwości.
W MATNI - Podróż do świata wykluczonych

Przedstawimy problemy osób zapomnianych przez rząd: opiekunów osób niepełnosprawnych, klientów Opieki Społecznej, byłych więźniów...                             
Obok film, którego nie zobaczycie w telewizji!  >  >  >  
Przegląd Socjalistyczny: PPS zgłasza kandydatów

W dniu 26 sierpnia 2015 roku odbyło się w Warszawie zebranie Koła PPS Warszawa Śródmieście. Podjęto problemy związane z udziałem partii w Komitecie Wyborczym Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni i zadaniami związanymi z procesem przygotowań do wyborów parlamentarnych. (...)
Krystyna Opozda: Sukces lewicy w wyborach?

... Do wyborów parlamentarnych coraz mniej czasu, jednak jak się okazuje, niektóre frakcje nie boją się zaskakujących rozwiązań. KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+Zieloni to koalicja, która 25 października powalczy o głosy wyborców...
Skojarzenia: - Taktyka wyborcza prawicy
                          - Wpływ sportu na prowadzoną kampanię referendalną
Przegląd Socjalistyczny: Zjednoczona Lewica rusza z kampanią

PAP podała w dniu 21 sierpnia 2015 roku po posiedzeniu komitetu porozumiewawczego Zjednoczonej Lewicy, w skład której wchodzą SLD, Twój Ruch, PPS, Unia Pracy i Zieloni, że Konwencja programowa odbędzie się 12 września. 10 września koalicja zaprezentuje liderów list.
Wojsko Polskie - jego święto symbolem niepodległości narodu  
TVN24 Biznes i Świat: Chiny ratują się przed kryzysem

O Chinach na skraju spowolnienia Łukasz Kijek rozmawia ze swoimi gośćmi - Piotrem Kuczyńskim, głównym analitykiem DI Xelion i Sylwestrem Szafarzem, byłym ambasadorem RP w Chinach...
Barbara Nowacka: “Zajmujemy się tym, co jest poważne, czyli szykowaniem dobrej oferty dla Polek i Polaków” 

- Jestem od dłuższego czasu związana z negocjacjami, które miały miejsce w OPZZ-cie, gdzie poważne podmioty polityczne zawiązały porozumienie, z którego powstała Zjednoczona Lewica, o której mówimy od kilku miesięcy – mówi Barbara Nowacka, kandydatka do Sejmu. (...)
PAP: Dwie Zjednoczone Lewice w PKW

PKW zarejestrowała dziś koalicyjny komitet wyborczy Zjednoczona Lewica, w skład którego wchodzą m.in. SdPl oraz ruch Wolność i Równość. Tego samego dnia swój wniosek o rejestrację złożyła też koalicja Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. Sekretarz generalny SLD określił działania SdPl i jej sojuszników jako "robienie na złość". (...)
Prof. Michał Śliwa: MARSZAŁEK DEMOKRACJI
Z prof. M.Śliwą o Ignacym Daszyńskim rozmawia Paweł Dybicz
"Tygodnik Przegląd" nr 33 / 10-16.08.2015

... Wśród polskich socjalistów Daszyński był najbardziej znaną postacią na arenie międzynarodowej....
50 lat Singapuru: Państwo-miasto, które stało się ziemią obiecaną

Singapur, niewielkie państwo-miasto i jeden z symboli sukcesu gospodarczego końca XX w., obchodzi w niedzielę 50. rocznicę niepodległości. Obecnie jest nie tylko jednym z najlepiej rozwiniętych i najbogatszych państw Azji Południowo-Wschodniej, ale i świata. (...)
Sławomir Sierakowski: Lewica wybiera życie
Polska pełna sprzeczności: konserwatywne prawo i liberalne społeczeństwo

Sukces partii lewicowej w Polsce jest niemożliwy. Ale lewica skazana jest na zwycięstwo. Wyjaśnijmy po kolei, dlaczego te stwierdzenia nie są sprzeczne.
Kolebką polskiego parlamentaryzmu i pierwszą szkołą demokracji było Międzywojnie. W zbiorowej pamięci mocno zapisała się Polska Partia Socjalistyczna, ale mało kto tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że to ugrupowanie nie tylko nigdy nie rządziło, ale nie było w stanie zdobyć więcej niż 13 proc. głosów. A więc właściwie tyle, ile wyśmiewane 8–13 proc. zdobywane przez SLD w kilku ostatnich elekcjach ...

„Tour de Pologne”, czyli „Kolarski Bieg Dookoła Polski” to Wyścig Pokoleń

Nasz narodowy wyścig kolarski „Tour de Pologne” posiada wieloletnią i niezwykle bogatą tradycję. Pierwsza edycja odbyła się w 1928 roku pod nazwą „I Kolarski Bieg Dookoła Polski” ...
Przegląd Socjalistyczny: Rada Naczelna PPS o wyborach i referendum

W dniu 25 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Dyskutowano o zasadach organizacji Kongresu PPS, który odbędzie się w grudniu 2015 roku oraz o przygotowaniach do wyborów parlamentarnych.
Rada Naczelna PPS podjęła uchwałę w której sprecyzowano założenia wyboru delegatów i zasad organizacji Kongresu Partii. Postanowiono, że Kongres odbędzie się w warszawie w dniu 5 grudnia 2015 roku...
W drugiej części posiedzenia omówiono sytuację na lewicy, w związku z zamiarem utworzenia koalicji o nazwie Zjednoczona Lewica oraz innymi przedsięwzięciami ugrupowań lewicowych dotyczącymi zamiaru powołania własnych komitetów wyborczych.Rada Naczelna PPS podjęła uchwałę, w której popiera inicjatywę OPZZ, aby partie i organizacje lewicowe zawarły porozumienie wyborcze. PPS jest gotowe przystąpić do tego porozumienia. (...)
Chang Ha-Joon: Ekonomia - Instrukcja obsługi
Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Prof. Ha-Joon Chang, ekonomista, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli świata, w rozmowie z J. Żakowskim w "Polityce" o mitach wolnego handlu, niespełnionych obietnicach i związkach kultury z gospodarką

SLD i Palikot mają kolejnego sojusznika. 
Gotowość do współpracy zgłosiła Unia Pracy

Unia Pracy wyraziła wolę przystąpienia do koalicji lewicowych ugrupowań w jesiennych wyborach parlamentarnych, stawia jednak warunki, m.in.: listy zjednoczonej lewicy będą ułożone alfabetycznie. W koalicji wyborczej chcą wystartować m.in.:SLD, Twój Ruch i Zieloni....
Więcej  >  >  >
Barbara Nowacka: Nie chowamy działaczy jak PiS
http://fakty.interia.pl/18 lipca 2015

Zdaniem Barbary Nowackiej największą zaletą wspólnych list lewicy jest to, że Polacy o lewicowych poglądach będą mogli mieć swoich reprezentantów w Sejmie. Nie martwi się o to, jak młodzi wyborcy oceniają lidera SLD.
USA: 73-letni socjalista objawieniem prezydenckiej kampanii wyborczej

W ciągu ostatnich tygodni Sanders wyrósł na najpoważniejszego rywala Hillary Clinton. W najnowszym sondażu Clinton popiera 55 proc. wyborców definiujących siebie jako Demokraci, a Berniego Sandersa 24 proc. (...) Bernie Sanders jako jedyny z kandydatów bez ogródek atakuje wielkie korporacje i miliarderów.
Muzeum Niepodległości w Warszawie - 10 lipca 2015 r.

Konferencja: „Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”

W siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się, z okazji Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945, konferencja zatytułowana ,,Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Na tle szerokiej tematyki zostały m.in.  przedstawione procesy zachodzących przemian politycznych na Ukrainie, a także refleksje na temat kierunków reform ustrojowych i relacji z państwami regionu.
Zobacz galerię zdjęć z Konferencji:
Szczyty BRICS i SCO: Putin zakłada sojusze bez udziału Zachodu

Władimir Putin nie zaprasza swoich kolegów z Chin, Indii i innych państw do takich metropolii jak Petersburg czy Moskwa, lecz do milionowej Ufy, stolicy Baszkirii. Mają się tam odbyć dwa szczyty świata nie-zachodniego. Miejsce spotkań położone jest na południowy zachód od Uralu i jest oddalone od stolicy Federacji Rosyjskiej o ponad 1300 kilometrów.
Głównym przedmiotem rozmów ma być od 8.07.2015 polityka światowa: najpierw do 9 lipca na szczycie państw BRICS (do tej grupy należą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA), po czym 9 i 10 lipca na spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). (...)
- W Ufie zamierza się uchwalić strategię rozwoju gospodarczego BRICS do 2020 roku - zdradza Jurij Uszakow, doradca Putina ds. międzynarodowych. Dorzuca on, że szef Kremla planuje w ciągu trzech dni szczytów BRICS i SCO spotkania dwustronne z 11 szefami państw i rządów; że rozmowy mają też dotyczyć programu atomowego Iranu, kryzysu w Grecji, konfliktu na Ukrainie i innych problemów globalnych. (...)
Krzysztof Mirończuk: Grecka zaraza czy grecka nadzieja? 
Hiszpanie, Włosi i Portugalczycy wstrzymali oddech

Greckie "nie" to woda na młyn dla ruchów antyunijnych w krajach eurolandu, które zmagają się z kryzysem, ogromnym zadłużeniem i mają dość "niemieckiej dyscypliny". Na początku listy jest Hiszpania, gdzie jeszcze w tym roku odbędą się wybory parlamentarne. Ale swojego niezadowolenia nie kryją też Portugalczycy i Włosi. Czy te kraje pójdą śladem Grecji? ...
Robert Walenciak: W Grecji zadecydował lud

Lud powiedział "nie", i w tej przepychance Grecja kontra "trojka" (Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i MFW, czyli jej wierzyciele), górą są teraz Ateny. Nie ukrywam - podoba mi się to. Dlaczego?
... odnoszę wrażenie że premier Tsipras, może i bezwiednie, odwołuje się do idei europejskiej wspólnoty. Idei solidarności europejskiej, pomocy w potrzebie, konsultowania najważniejszych decyzji z obywatelami... Idei racjonalnych decyzji...
Krzysztof Rak: Bądźmy solidarni z Grekami

Nie ma powodów, byśmy czuli wyższość w stosunku do Greków. Dlatego zamiast małpować pogardę sytej i bogatej Europy powinniśmy im kibicować w walce z możnymi tego świata. (...)
Od dekad politycy europejscy skarżą się na „deficyt demokracji” w UE, ale nie podejmują działań, by go zmniejszyć. Jest im wygodnie, gdy nie patrzy się im na ręce. Dlatego takie oburzenie wywołała decyzja premiera Grecji Alexisa Ciprasa o referendum w sprawie polityki oszczędnościowej. To będzie precedens, który może zagrozić wszechwładzy brukselskich lobbystów i biurokratów...
Jan Sowa: w Polsce już dzisiaj jest gorzej niż w Grecji

W rozmowie z Grzegorzem Wysockim autor głośnej i dyskutowanej książki „Inna Rzeczpospolita jest możliwa” wyjaśnia dlaczego „nikt nie wydyma Polaka tak jak drugi Polak” i na czym polegają złudzenia naszych konserwatystów i liberałów... 
 - Przeciętny Polak może nie rozumieć wszystkich mechanizmów odpowiedzialnych za to, że jest mu źle, ale nie jest aż tak głupi, by dać sobie wmówić, że 1,5 tys. złotych brutto to królewska pensja, za którą powinien być dozgonnie wdzięczny włodarzom cudownej III RP. Taki człowiek nie będzie w stanie wejść w polemikę z ekspertami od ekonomii, więc położy uszy po sobie i będzie cierpiał w milczeniu. Ale będzie cierpiał do czasu – mówi Wirtualnej Polsce socjolog Jan Sowa.
Zjednoczona lewica w Wiadomościach

... w studiach telewizyjnych w programach "na żywo" dzieją się rzeczy zaskakujące. Tak było np. wczoraj, gdy pod koniec Wiadomości za sprawą dwojga polityków pojawił się zjednoczeniowy banner lewicy. (...)

"Poniżam, więc jestem" - polityka wielu polskich firm. "Brutalny kapitalizm lat '90 wyzwolił w nas to, co najgorsze"

Izabela Marczak pyta: "Dlaczego dziś w Polsce jest tylu ludzi rozczarowanych ojczyzną po transformacji? Czy prawa ekonomii naprawdę są bezwzględne? Jak długo jeszcze w polskim zarządzaniu ludźmi będzie królować zasada: „poniżam, więc jestem”? - Na te pytania w wywiadzie dla INN Poland odpowiada prof. Andrzej Szahaj, autor książki „Kapitalizm drobnego druku”. "...
Program "Śląsk 2.0": jedzie nowe? … uda się przesiadka na pendolino?
Zobacz alternatywę ... będzie jak zawsze?: galeria zdjęć >>>
Mirosław Nizielski: Godna praca, Godna płaca, 
Godne życie − propozycja programowa PPS 

Na porządku dziennym stoi porozumienie sił lewicowych, w celu wspólnego startu w wyborach. Warunkiem niezbędnym jest wypracowanie wspólnego przekazu programowego do społeczeństwa. Poniżej przedstawiam próbę wypracowania takiego przekazu. Uwzględniono w niej postulaty programowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
Siergiej Głazjew: O ludobójstwie we współczesnej Rosji
Polityka Polska/Nr 2/czerwiec/2015

... Ludobójstwo ludności rosyjskiej w latach 1992-98 przeprowadzono pod pozorem idei i krzewienia demokracji, stosując te same slogany o wolności i równości, zbliżenia do "cywilizowanych" krajów. Zdeformowana i często wprost urągająca rozumowi realizacja głoszonych wartości pozytywnych nie powinna dyskredytować ich prawdziwego sensu...
Edwin Bendyk: Zapomniana rewolucja z początku XX w. - Oburzeni 1905

W czerwcu 1905 r. na ulicach Łodzi stanęły barykady. Krwawo stłumione
powstanie było ważnym momentem rewolucji, z jakiej wyłoniło się nowoczesne
polskie społeczeństwo i XX-wieczna Europa. Mimo dziejowego znaczenia wydarzenia
te praktycznie nie istnieją w świadomości historycznej Polaków.
(...) Kulminacyjnym punktem rewolucji 1905 r. stało się powstanie łódzkie, które wybuchło w odpowiedzi na eskalację przemocy ze strony carskich władz. Carat reagował w ten sposób na wzmożenie rewolucyjnej aktywności w maju 1905 r. po klęsce floty bałtyckiej pod Cuszimą. W Łodzi okazją do powtarzających się wielkich demonstracji były pogrzeby robotników ginących w codziennych starciach z wojskiem. 22 czerwca na ulicach miasta stanęły barykady, 23 czerwca zastrajkowały wszystkie zakłady przemysłowe. 24 czerwca po krwawych walkach robotniczy opór został zdławiony, zginęło ok. 200 osób. Choć zryw ten wydaje się krótkim epizodem w trwającej wiele miesięcy rewolucji, odbił się głośnym echem w całym Imperium Rosyjskim jako pierwszy otwarty zbrojny zryw proletariatu przeciwko władzy. (...)

Zobacz więcej w zakładkach: "Rocznice" >>> oraz "Morze krwi - Oburzeni 1905"  >  >  >

/Tomasz Gzell /PAP/

Zmiany na lewicy? "Zielone światło" dla nowej koalicji
http://fakty.interia.pl/20.06.2015

W sobotę w Warszawie zebrał się zarząd Sojuszu, który ocenił m.in. zeszłotygodniowe rozmowy w siedzibie OPZZ. W ubiegłą środę doszło tam do spotkania między przedstawicielami związkowców i ruchów lewicowych. (...)
PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY: Pierwszy krok do wspólnej listy lewicy

17 czerwca 2015 roku w Warszawie w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie partii i organizacji lewicy celem przedyskutowania zasad ewentualności współpracy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. (...) Podczas spotkania, które miało charakter „okrągłego stołu”, przedstawiciele wszystkich organizacji i partii, występując w porządku alfabetycznym, przedstawili swój stosunek do zasad współdziałania przed wyborami, zasad merytorycznych tworzenia podstaw porozumienia oraz zasad programowych, które powinny stać się podstawą porozumienia. (...)
Fakty i Mity: Kłamstwa sojusznicze
faktyimity.pl/nr 22/29.05-4.06.2015

Jesteśmy nie tylko totalnie podsłuchiwani. Także okłamywani.
Ale spokojnie! To wszystko ponoć dla naszego dobra i większego bezpieczeństwa...
W ostatnich tygodniach w Niemczech pojawiło się wiele niepokojących publikacji na temat poczynań USA na terenie Europy. Pierwsza sprawa dotyczy publikacji „Der Spiegel” z początku wiosny, niemal zupełnie w Polsce nieznanych, poza ich omówieniem („Jastrzębie nad Ukrainą”) (...)

Pobierz plik:

Protest naukowców. „Czarna Procesja” w Warszawie
W środę na budynkach 16 polskich uniwersytetów pojawiły się czarne flagi. Mają wisieć przez trzy dni. W samo południe pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego zgromadzili się przedstawiciele środowiska naukowego, by wziąć udział w „Czarnej Procesji Nauki”. To protest Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. (...)

Foto:www.rp.pl/S.Mielnik

Grzegorz W. Kołodko: Syrizy sposób na kryzys
rp.pl/opinie/9 czerwca 2015

Grecja nie spłaci całego obecnego długu. Nie ma się co łudzić i brnąć w próby
nierealistycznych rozwiązań, jak to się z uporem godnym lepszej sprawy próbuje
czynić – pisze były wicepremier i minister finansów.
Rząd Grecji ma całkowitą rację, że nie daje się zmusić do społecznie szkodliwych i na dłuższą metę nieracjonalnych ekonomicznie cięć wydatków budżetowych. Postępuje też słusznie, nie godząc się na obciążające ludność dalsze podnoszenie podatków mające na celu głównie niekończące się spłacanie długu zagranicznego, w który został wpędzony. Ekipa Syrizy jest pragmatyczna, a nie populistyczna.
Wierzycielom proponuje rozsądnerozwiązania głębokiego kryzysu. (...)

Pobierz plik:

PPS NA APEL OPZZ: DO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK LEWICOWYCH

Polska Partia Socjalistyczna potwierdza swoją chęć do współpracy w procesie zbliżania organizacji i środowisk lewicy oraz w budowaniu koalicji wyborczej lewicy. Bardzo istotne jest dla nas to, że z tą konieczną inicjatywą wychodzi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ponieważ związki zawodowe są naturalnym partnerem wszelkich organizacji lewicowych. 123-letnia tradycja oraz współczesny program PPS daje gwarancję tego, że wypracowane z naszym udziałem ramy programowe lewicy będą propozycją, w której znajdą się rozwiązania istotnych problemów pracowników, osób bezrobotnych, zwykłych obywateli. PPS ma znaczące tradycje parlamentarne, które są najlepszym świadectwem tego, że zawsze staliśmy po stronie ludzi pracy i nigdy nie zawiedliśmy ich zaufania. (...)
Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów ze wszystkimi organizacjami, środowiskami, które chcą wprowadzić w życie idee sprawiedliwości społecznej, postulaty godnej pracy i płacy, prawa do odpoczynku, prawa do korzystania z usług publicznych.

Prezydium Rady Naczelnej PPS
Miller: będzie jedna lista lewicowa w wyborach parlamentarnych

SLD będzie zmierzał do utworzenia jednej listy szeroko rozumianej lewicy w wyborach parlamentarnych - poinformował szef SLD Leszek Miller po sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej. Zapowiedział, że niebawem odbędzie się spotkanie m.in. z OPZZ dotyczące tej kwestii. (...)
W dniu 25 maja 2015 r. odbyła się debata z cyklu polscy socjaliści >>> 
w jubileuszowym 2015 roku mija 80 lat od śmierci nestorów Polskiej Partii Socjalistycznej: założyciela PPS - Bolesława Limanowskiego i Naczelnika odrodzonego państwa polskiego - Józefa Piłsudskiego
  Debata została zorganizowana przez Komisję Historii PPS Stowarzyszenia im. I.Daszyńskiego                                      
Zapraszamy do obejrzenia filmów z wypowiedziami referentów - obok  > > > 
oraz galerii zdjęć z debaty - poniżej > > >
W bieżącym roku mija także 180 lat od urodzin Bolesława Limanowskiego i 135 lat od urodzin Zygmunta Żuławskiego - wybitnych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie miedzywojnia 1918 - 1939.
Robert Walenciak: Wybory powinny odbywać się co rok

Jeśli chodzi o Polskę, to wybory w naszym kraju powinny odbywać się co rok, albo i częściej. Może wtedy politycy byliby bardziej skłonni słuchać głosu obywateli, byliby skłonni, by z nimi rozmawiać, by na poważnie, a nie przez agencje PR, tłumaczyć im meandry swej polityki.
Sylwester SZAFARZ: ZABÓJCZA „FILOZOFIA” GŁUPOTY I ZŁA
Warszawa, 18 maja 2015 r. - 
tekst zamieszczony również na stronie www: http://przeglad-socjalistyczny.pl >>>

... W naszych zwariowanych czasach bardzo trudno jest rozgraniczyć klarownie filozofię mądrości i dobra od „filozofii” głupoty i zła ...  Kiedy więc snuję rozważania o „filozofii” głupoty i zła, to mam na względzie, przede wszystkim, to, o czym i jak myślą jednostki, zbiorowości, społeczności i większość ludzkości, kiedy podejmują w praktyce działania (subiektywnie i obiektywnie) irracjonalne, szkodliwe czy wręcz samobójcze?... Poza wszystkim, działa niezmiennie odwieczna prawidłowość relatywistyczna, którą ilustruje znakomicie znane powiedzenie francuskie: „le malheur des uns fait le bonheur des autres” („Nieszczęście jednych jest szczęściem dla innych”) ...
70-lecie zakończenia II wojny światowej

Przenieśmy Dzień Zwycięstwa do niemieckiej stolicy

Na zdjęciu: Berlin 1945 r. Zwycięscy marszałkowie przed Bramą Brandenburską. W pierwszym rzędzie od prawej: Konstanty Rokossowski, Bernard Montgomery i Gieorgij Żukow.   (Galerie Bilderwelt/Getty Images)                  Więcej: >>>
Jerzy Stefański: KAPITALIZM WYCZERPAŁ 
                            SWOJE MOŻLIWOŚCI
Wywiad z przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej
PRZEGLĄD Nr 18/27.04-3.05.2015

Bez nawoływania do rewolucji i przelewu krwi trzeba zbudować 
inny świat i to jest możliwe

Cały wywiad do ściągnięcia w pliku obok > > >
"Miejsce lewicy na polskiej scenie politycznej dziś i jutro"

Konferencję w dniu 30 kwietnia 2015 organizuje 
Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

Apel 1-Majowy Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
Przyjęty na posiedzeniu Rady Naczelnej w dniu 18 kwietnia 2015 roku


Już 125 lat obchodzimy 1-Maja jako Światowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Manifestacje 1- majowe były i nadal są wyrazem protestu przeciwko wyzyskowi robotników przez kapitalistów. Po 25 latach przemian gospodarczych ponownie ulegamy wyzyskowi i wracają podziały klasowe. (...)

Wszyscy chętni, którzy chcą zademonstrować swoją solidarność z ludźmi pracy na całym świecie, spotykają się w tym dniu w Warszawie o godzinie 10.00 na placu Grzybowskim - Zapraszamy!

Solidarność ludzi pracy jest obecnie bardziej potrzebna niż w przeszłości.
Ludzie pracy nie wyrażają zgody na dalsze funkcjonowanie gospodarki w jej obecnym kształcie neoliberalnym. 
W siedemdziesiątą rocznicę 
zakończenia II Wojny Światowej 
 (Stanowisko Rady Naczelnej PPS z dnia 18 kwietnia 2015 roku)

Podstawowe fakty i wydarzenia, które decydowały o przebiegu i rezultatach II Wojny Światowej nie są ugruntowane w świadomości pokoleń powojennych i są różnorodnie interpretowane. Elity rządzące dzisiejszą Polską, przedstawiają przebieg i skutki II Wojny Światowej stosownie do potrzeb nasilającej się walki politycznej i ideologicznej. (...)
„Lewicowy program zmian 
w systemie społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej”
(propozycja do programu wyborczego lewicy - Stanowisko RN PPS z dn. 18 kwietnia 2015 roku)

W państwach, w których wprowadzano gospodarkę neoliberalną, w przeciągu minionych 30 lat doszło do głębokiego rozwarstwienia społecznego, rozkładu gospodarki i chronicznego kryzysu gospodarczego. (...)

Info CKW PPS: W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Rada przyjęła pięć ważnych stanowisk -                   zobacz w zakładce:   Info CKW PPS  >  >  >
Przedsiębiorczość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej.
Szansa dla młodych na rynku pracy - Debata na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 15 kwietnia 2015
TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO W DZIEDZINIE 
HANDLU I INWESTYCJI 

Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
oraz Le Monde diplomatique – edycja polska 
przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg

w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49, 
we wtorek 21 kwietnia 2015 r. 

W trakcie konferencji będzie można otrzymać polskie wydanie opracowania Johna Hilary’ego Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie handlu i inwestycji, fundament deregulacji, atak na miejsca pracy i kres demokracji.

WSTĘP WOLNY
Zobacz artykuł w "Le Monde diplomatique - edycja polska": "Dyktatura firm wielonarodowych"  >  >  >
Aleksandra Stanek: Tak wygląda najszybciej rozwijające się miasto świata

Jeśli mówimy o rozmachu chińskich inwestycji, trudno znaleźć lepszy przykład niż Chongqing (Czongczing), uznawane za jedno z największych miast świata. Jedno jest pewne, jest to najszybciej rozwijający się ośrodek miejski na kuli ziemskiej.(...)
Granice nowej metropolii objęły całą prowincję. Jej powierzchnia licząca 82,5 tys. km2, to teren porównywalny do powierzchni Austrii. Liczba mieszkańców skoczyła z 15 do 32 milionów, co oznacza, że przy zachowaniu kosmicznego tempa rozwoju, populacja tego chińskiego miasta może zbliżyć się w nieodległej przyszłości do liczby ludności Polski! (...)

13-19.04.2015

Bronisław Łagowski: PEŁZANIE DO WOJNY

   Może Niemcy i inne narody Europy Zachodniej mają powody myśleć, że obecny konflikt z Rosją, objawiający się w wojnie gospodarczej i dozbrajaniu Ukrainy, dokonywanym i wiarygodnie obiecywanym, jest skutkiem zajęcia Krymu i popierania przez Moskwę buntu separatystów w Donbasie. Polacy tak myśleć nie mają prawa, bo obóz rządzący Polską prowadził wojnę propagandową z Rosją od początku swojego panowania, nasilając ją po wycofaniu się wojsk radzieckich. (...)
Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu "Przeglądu"
Przedsiębiorczość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej. 
Szansa dla młodych na rynku pracy 

Debata organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego "Solidaritatis" oraz Koła Naukowego Przedsiębiorczości WZ UW, dotyczącej Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie odbędzie się 15.04.2015 r. (środa) w godzinach 17:00-20:00 w Auli na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul.Nowy Świat 69).
Przedmiotem dyskusji będzie rola przedsiębiorstw społecznych jako szansy na zatrudnienie dla młodych ludzi. Przedstawiony zostanie punkt widzenia przedstawicieli świata nauki, administracji państwowej, a także praktyków.

Zrozumieć PRL - autor: Wiesław Żółtkowski. (Wyd. "Muza" - 2012) 

Książka przedstawia sytuację kraju po wojnie oraz osiągnięcia i błędy polityki gospodarczej do 1989 r. Mówi o przemianach gospodarczych, które doprowadziły nas do statusu kraju przemysłowego, przeprowadziły ludzi ze wsi do miast, do zniesienia barier klasowych, upowszechnienia oświaty, ochrony zdrowia i świadczeń socjalnych.

Rafał Woś: Kapitalizm jak narkoman "na głodzie". 
Władza finansjery jest niepodzielna

Cynik powie pewnie, że jak świat światem, zawsze rządziły nim pieniądze. Być może, ale jeszcze nigdy władza kapitału finansowego nie była równie intensywna i niepodzielna, co obecnie.
Coraz więcej ekonomistów dowodzi, że właśnie tutaj szukać należy przyczyn utraconej równowagi systemu gospodarczego. Tutaj, to znaczy w finansjalizacji, której skutki dopiero uczymy się dostrzegać.(...)
Zobacz również: "Kryzys bez końca"  >>>  
Prof. Andrzej Karpiński: Kontynuować czy zmienić 
Wykład na spotkaniu w marcu 2015 r. - zobacz filmy: 
                                                                 Źródło: www.youtube.com/user/tvpps
„Nowa lewica” – chytry plan usunięcia Millera i Palikota

Na blogu posła Armanda Ryfińskiego ukazał się 20 marca 2015 wywiad przeprowadzony z nim przez Renatę Kluczną – tygodnik 7 dni. Rozmówca wskazuje na ciekawe procesy zachodzące dziś w środowiskach otaczających lewicę.
(...) Na dzisiaj myślę, że Magdalena Ogórek ma szansę na 10-14% wynik, ale czy część zbuntowanych młodych ludzi w ostatniej chwili nie zagłosuje na prawicowego Kukiza czy Korwina nie wiadomo. Niestety w dużej mierze TV kreuje nasze decyzje, zamiast informować, a ludziom zostawić samodzielne myślenie i podjęcie decyzji. (...)
Eugeniusz Guz: Na polską Jałtę nie byliśmy skazani
Dziennik Trybuna/20-22 marca 2015

W Muzeum Niepodległości odbyła się w marcu debata historyczna "Jałta z perspektywy 70 lat", przygotowana przez prof. dr hab. Mariana M. Drozdowskiego z udziałem znanych i uznanych historyków. Jałta to dzisiaj, po 70 latach, dziesiątki mniej lub bardziej opasłych tomów dokumentacji tego wydarzenia. W muzeum Niepodległości zajmowano się jednak niemal całkowicie polską Jałtą. Zrozumiałe.
W debacie przeważała konkluzja, że alianci zachodni mieli już wówczas związane ręce i niewiele mogli dla Polski uczynić. (...)
(...) Zaskakujące, że w trakcie tego spotkania nawet nie napomknięto w wywodach historyków, że polskiej Jałty mogło w ogóle nie być, gdyby rząd na uchodźstwie wyciągnął wnioski z konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie 28 listopada - 1 grudnia 1943 roku.
Rząd londyński prawdę teherańską znał, chociaż na zewnątrz długo udawał niezorientowanego. Gdyby się podjętym tam decyzjom podporządkował, wróciłby do Warszawy jako wyłączny gospodarz Polski, i to bez udziału lewicy. (...)
Polecamy również w aktualnym numerze "Przeglądu" (Nr 13/23-29.03.2015) artykuł: "Pożytki z Jałty"
Chomsky i Kissinger o Ukrainie: to Zachód ponosi odpowiedzialność za wywołanie konfliktu

Mike Whitney: "Zastępcza wojna"
"Der Spiegel" o strachu przed dominacją Niemiec - "Czwarta Rzesza"
http://fakty.interia.pl/swiat/21 marzec 2015

(...) Opisując politykę kanclerz Merkel, autorzy piszą, że jest ona - w porównaniu z byłym kanclerzem Helmutem Kohlem (1982-1998) - nastawiona mniej proeuropejsko, a bardziej "narodowo". Europa jest jej potrzebna po to, by zwiększyć siłę Niemiec w rywalizacji z Chinami czy USA - ocenia "Der Spiegel".

Autorzy przytaczają opinię dyrektora Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych w Londynie, Hansa Kundnaniego, który twierdzi, że problemem nie jest hegemonia Niemiec, lecz fakt, iż Berlin sprawuje tę hegemonię w sposób ułomny - "jest skoncentrowany na sobie i jest prawdopodobnie za mały, żeby wywiązać się z tego zadania". (...)
Siergiej Karaganow: Rosja zadała wyprzedzający cios

"Wkraczamy w nową fazę, stojąc na krawędzi wojny" - pisze na łamach pisma "Rosja w globalnej polityce" Siergiej Karaganow, jeden z najbardziej znanych rosyjskich analityków stosunków międzynarodowych. (...) W swoim tekście, opublikowanym na łamach pisma "Rosja w globalnej polityce", politolog wyjaśnia, dlaczego wybuchł kryzys na Ukrainie. Zdaniem Karaganowa to nie Rosja zachowała się agresywnie, lecz odpowiedziała tylko na ekspansję UE i przede wszystkim NATO.
Bojan Stanisławski: FICO TO TROCHĘ PRZYPADEK

Z rozmowy z Timem Horvathem, duńsko-słowackim działaczem socjalistycznym, publicystą, tłumaczem, autorem filmów dokumentalnych:
(...) To, z czym mamy do czynienia na Słowacji to socjaldemokratyczne reformy. Dokładnie takie, jakie masowe lewicowe partie na Zachodzie podejmowały zanim ostatecznie przeszły na stronę kapitału. Nie ma mowy o żadnej rewolucji, czy – na litość boską – neo-bolszewizmie. Jest po prostu konsekwentna lewicowa polityka, której życzę także Polsce. (,,,)
(...) Na Słowacji, dzięki Fico, każde dziecko ma prawo do darmowego posiłku w szkole. Osoby bezdomne dostają zapomogę w wysokości 66 euro miesięcznie, a osoby uczące się mogą podróżować kolejami za darmo. Służba zdrowia jest bezpłatna, a emerytury gwarantowane przez państwo. (...)
Rafał Woś: Hekatomba roku 1990. 
Zobacz, jaką ofiarę poniosła Polska w imię wprowadzania wolnego rynku

(...) dla większości Polaków 1990 r. przyniósł całkowitą zmianę reguł gry: bardzo odczuwalny spadek stopy życiowej, początek radykalnego pogorszenia ich pozycji na rynku pracy czy wreszcie nieznane w PRL zjawisko bezrobocia, które do końca 1990 urosło z niemal zera do 6,1 proc. (i rosło nieprzerwanie do roku 1993 r., gdy osiągnęło 16,4 proc.). Te zmiany śmiało można nazwać hekatombą. A więc ogromną ofiarą społeczną poniesioną na ołtarzu instalowania w Polsce kapitalistycznego porządku. (...)
(...) „Jestem przekonany, że w warunkach popiwku, bardzo wysokich stóp procentowych i braku przynajmniej elementarnej ochrony ze strony własnego państwa nie poradziłby sobie nikt. Nawet dzisiejsze perły niemieckiej albo anglosaskiej przedsiębiorczości” – uważa Andrzej Karpiński, emerytowany ekonomista z Polskiej Akademii Nauk i autor kilku książek opisujących strukturalne polskiej gospodarki. (...)

II linia metra już z wszystkimi pozwoleniami. Otwarcie w niedzielę

Ostatni oficjalny dokument niezbędny do uruchomienia II linii metra trafił dziś do władz stolicy. To pismo Instytutu Kolejnictwa, potwierdzające, że podziemne systemy działają sprawnie. – Wszystko wskazuje na to, że otwarcie nastąpi w niedzielę – powiedział Onetowi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego Ratusza. (...)
Zobacz galerię zdjęć ze stacji "Rondo Daszyńskiego":
Jacek Raciborski: Spirala milczenia

Ograniczenie pola dyskusji sprawia, że w przestrzeni publicznej 
nie są artykułowane poglądy dużej części społeczeństwa 

(...) – Problem jest poważny. Mamy do czynienia z agresywnym mainstreamem, który definiuje polskie interesy i przedstawia własną wykładnię jako bezalternatywną. Trzeba mieć dużo odwagi, by eksponować inny ogląd sytuacji. (...)

Zobacz omówienie książki „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” -
 w artykule Pawła Dybicza: „Jak powstały, jak upadły”  > > >

Paweł Rabiej: Polska może stać się ciężarem dla UE. 
Rośnie prawdopodobieństwo czarnego scenariusza rozwoju kraju

Rośnie prawdopodobieństwo tego, że Polska za 10 lat będzie krajem problematycznym dla całej Unii Europejskiej. Jak wynika z prognoz ośrodka THINKTANK, nasz kraj jest źle zarządzany, a rządzącym brakuje bieżących i szczegółowych analiz. Czarnemu scenariuszowi może zapobiec włączenie się młodych w politykę, poprawa jakości dialogu społecznego, a także udana ekspansja i sukcesja w polskich firmach. (...)
Zygmunt Bauman: Dokąd zmierza ten świat?

Wybuchnie. Tylko nie wiemy gdzie i kiedy (...) Żyjemy w kasynie, gdzie cudza wygrana jest równa mojej stracie, a bank z reguły wychodzi na swoje (...) Jak dawniej tak i dziś lewica znaczy bunt przeciw znieczulicy na ludzką niedolę (...)

Generał Clark: To nasi sojusznicy ufundowali ISIS
W przypływie szczerości jeden z najbardziej prominentnych amerykańskich wojskowych przyznał, że tak zwane "Państwo Islamskie" powstało dzięki bliskowschodnim sojusznikom USA. (...)

Magdalena Ogórek spotkała się z liderami europejskiej lewicy
http://fakty.interia.pl/21 luty 2015

... Kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek spotkała się w sobotę w Madrycie z kilkoma liderami europejskiej lewicy, m.in. z szefem PE Martinem Schultzem, a także premierami Francji i Szwecji. (...)
Kandydatka SLD na prezydenta spotkała się też z wicekanclerzem Niemiec Sigmarem Gabrielem. "Spotkanie dotyczyło m.in. Ukrainy i Rosji, a Magdalena Ogórek otrzymała zaproszenie na spotkanie prezydium SPD do Berlina" ... Rozmawiała także z premierem Francji Manuelem Vallsem, podczas rozmowy z którym poparła linię prezydenta Hollande'a w sprawie Ukrainy oraz umówiła się na spotkanie w Polsce; z premierem Szwecji Stefanem Lofvenem; premierem Malty Josephem Muscatem; z komisarzami europejskimi ds. środowiska Karmenu Vella i polityki regionalnej Coriną Cretu, z którą ma się też spotkać niebawem w Warszawie. (...)
Komisja Historii PPS Sowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego:

W dniu 17 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie Komisji z udziałem prof. Mariana M. Drozdowskiego, 
w trakcie którego przedstawił on referat nt.: "Refleksje o działalności parlamentarnej Ignacego Daszyńskiego i jego relacji z Józefem Piłsudskim". Referat dostępny jest na naszej stronie www:

Wywiad z dr hab. Markiem Grelą: Lepszy zły pokój niż dobra wojna

Czuję się zawstydzony, że używamy w Polsce określeń typu zgniły pokój. 
Bo to już słyszałem o porozumieniu mińskim.

Rozmawia Robert Walenciak

Czy porozumienie w Mińsku przyniesie Ukrainie pokój? Z polskich mediów mogę się dowiedzieć, że to klęska Ukrainy i Europy, sukces Putina, zgniły pokój itd.
– Ludzie, którzy za nic nie odpowiadają, mogą mówić wszystko. Konflikt osiągnął już taki poziom, że konieczne było jakieś działanie. A porozumienie w Mińsku nie jest ustępstwem wobec Rosji. To była sprawa nie ustępstwa, tylko odpowiedzialności.
Bo konflikt może rozlać się szerzej?
– On już jest sprawą Europy. (...)

Slavoj Žižek: Nadchodzi nowe średniowiecze

Kiedy w mediach słyszę słowa "demokracja" czy "prawa człowieka", natychmiast zaczyna mnie mdlić. Ze Slavojem Žižkiem rozmawia Sławomir Sierakowski

(...) SŁAWOMIR SIERAKOWSKI: Kiedy słyszę o radykalnej lewicy, widzę gości, którzy mieszają politykę z moralnością i wykluczając wszelkie kompromisy, pozbawiają się jakiegokolwiek wpływu. Czy nie wydaje się panu, że potrzebujemy raczej heretyków niż sekciarzy?

SLAVOJ ŽIŽEK:  - Wcale nie uważam, że chodzi o wybór między wyznaniowym, moralistycznym puryzmem a pragmatycznym duchem kompromisu. Raczej o to, czy pozostajemy w wyznaczonych przez Fukuyamę ramach liberalno-demokratycznego kapitalizmu, próbując jedynie uczynić go bardziej znośnym - tak byśmy zamiast poddawać się dawnej utopii socjalizmu z ludzką twarzą, mogli dziś pracować na rzecz globalnego kapitalizmu z ludzką twarzą - czy może raczej przyjmujemy, że dzisiejszych antagonizmów nie da się rozwiązać w ramach wytyczonych przez Fukuyamę. (...)
TISA [globalne porozumienie w sprawie handlu usługami] i inne umowy idealnie pokazują, na czym stoimy w kwestii demokracji. Najważniejsze gospodarcze decyzje są negocjowane i wprowadzane w życie po cichu, poza zasięgiem naszego wzroku, bez publicznej debaty, chociaż to one przecież tworzą ramy dla niczym nieskrępowanych rządów kapitału. W ten sposób poważnie ogranicza się pole do decydowania demokratycznie wybranych podmiotów politycznych, a polityka skupia się na sprawach dla kapitału obojętnych, np. na wojnach kulturowych.

Jednak większość z nas, żyjących w liberalnych demokracjach, nadal postrzega siebie jako wolnych obywateli...
- Istnieje wiele form zniewolenia w przebraniu wolności: kiedy jesteśmy pozbawieni powszechnej opieki zdrowotnej, wmawia się nam, że to nowa wolność wyboru - bo wybieramy, gdzie będziemy się leczyć. Kiedy co kilka lat musimy szukać nowej, niepewnej pracy, słyszymy, że to okazja do wymyślenia siebie na nowo i odkrycia niespodziewanych, twórczych potencjałów czających się w głębi naszej osobowości. Kiedy musimy płacić za edukację naszych dzieci, mówią nam, że staliśmy się "przedsiębiorcami siebie", postępującymi jak kapitalista, który musi wybierać, w co zainwestuje to, co posiada (albo pożyczył) - w edukację, zdrowie czy podróże...
Nieustannie bombardowani narzucanymi nam przypadkami "wolnego wyboru", zmuszani do podejmowania decyzji, do których podejmowania w ogóle się nie nadajemy, coraz częściej doświadczamy wolności jako ciężaru, który pozbawia nas możliwości prawdziwego wyboru - wyboru zmiany.

Bądźmy szczerzy, czy my naprawdę tak lubimy wybierać? Te wszystkie towary w hipermarketach, kanały telewizyjne, hotele, politycy...
- Prawda jest smutna. Jeśli chodzi o poważne, liczące się decyzje, wcale nie chcemy wybierać. Owszem, lubimy mieć wybór, ale jednocześnie wolimy, żeby ktoś nam powiedział, co wybrać. Co do wyborów osobistych, wyobraźmy sobie samotną matkę z dwójką małych dzieci - nazwijmy ją Zofią. Chce dla swoich dzieci jak najlepiej, ale borykając się z brakiem pieniędzy, musi dokonywać trudnych wyborów, np. może wysłać do dobrej szkoły tylko jedno z dzieci. Które wybierze? Chociaż jej wybór nie jest tak trudny i brutalny jak wybór Zofii z powieści Williama Styrona, która musi zdecydować, które z jej dzieci zostanie ocalone przed komorą gazową - na pewno wolałbym żyć w społeczeństwie, które pozbawiłoby ją tej wolności wyboru. (...)
Bolesław Limanowski - nestor polskiego socjalizmu, 
działacz niepodległościowy, historyk i socjolog

W lutym 2015 roku mija 80 lat od śmierci Bolesława Limanowskiego, a w październiku 180 lat od jego urodzin. Od końca XIX wieku był legendą, żywą tradycją okresu powstań, a równocześnie pionierem socjalizmu niepodległościowego. Jego żarliwy patriotyzm uznawali nawet przeciwnicy polityczni. Wiele zyskiwał poprzez bezkompromisową postawę, budując na niej przez dziesiątki lat autorytet moralny.

Przed inauguracją kampanii wyborczej dr Magdaleny Ogórek:

Magdalena Ogórek przedstawi swój plan. "To będzie »nowe otwarcie« dla Polski"

- Dr Magdalena Ogórek pracuje obecnie nad treścią swojego wystąpienia, to będzie jej autorska propozycja dla wyborców. Po 25 latach transformacji nadszedł czas na zmiany, zaproponujemy Polsce nowe otwarcie - powiedział Tomasz Kalita. 
      (Z Tomaszem Kalitą, rzecznikiem sztabu wyborczego dr Magdaleny Ogórek, rozmawia 
      Przemysław Henzel - Dziennikarz Onetu.)
Grecja: Tsipras chce od Niemców wypłaty reparacji wojennych

Nowy rząd Grecji ma plan, by część wydatków budżetowych sfinansować z kieszeni Niemców. Ci nie oddali jeszcze pożyczki zaciągniętej w greckim banku narodowym w latach 1942-44.
Cipras wzywa Francję, by była gwarantem wzrostu gospodarczego Europy

Nowy premier Grecji Aleksis Cipras zaapelował w środę do Francji, by odgrywała "rolę gwaranta" rozwoju gospodarczego Europy, i zapewnił, że Ateny nie są zagrożeniem dla UE. Wypowiadał się po spotkaniu z francuskim prezydentem Francois Hollande'em w Paryżu.
Madryt: "Marsz zmiany" Podemos zgromadził ponad 100 tysięcy Hiszpanów

W centrum Madrytu odbył się "Marsz zmiany" - manifestacja organizowana przez Podemos - partię uważaną za odpowiednik greckiej Syrizy. Jej lider Pablo Iglesias w przemówieniu kończącym przemarsz zapowiedział przywrócenie rzeczywistej demokracji, w której najważniejszy będzie człowiek ...
Krzysztof Pilawski: POZIOM NIEROWNOŚCI - NAJWYŻSZY OD 200 LAT
"Przegląd" w wydaniu 5/2015
Konserwatyści modlą się o pomyślność ojczyzny, liberałowie sławią wolność. 
Zadaniem lewicy jest odzyskanie idei równości
   Od 2005 r. lewica nie wpływa na polską politykę. Po przegranych ubiegłorocznych wyborach samorządowych realna stała się zaś perspektywa polskiej polityki bez lewicy. Ten stan wynika z kondycji samej lewicy, a nie z braku miejsca na lewicową wizję. Przestrzeni na nią akurat przybywa, ponieważ coraz mniej osób chce być kojarzonych z Miltonem Friedmanem, Leszkiem Balcerowiczem i neoliberalizmem ...
   Po światowym kryzysie finansowym nastąpiło załamanie ideologii neoliberalnej. Regularnie zaczęły się ukazywać raporty poważnych instytucji międzynarodowych analizujących skalę nierówności. W 2014 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdziła, że obecny poziom nierówności jest najwyższy od 200 lat. Od 1820 r. nierówności zmniejszały się przez ponad sto lat - do wielkiego kryzysu. Po II wojnie światowej, zdaniem OECD, dokonała się egalitarna rewolucja - nierówności spadały systematycznie do 1980 r. Od tej pory przepaść między bogatymi a biednymi szybko się pogłębia. Zgodnie z przedstawionymi w październiku ub.r. wyliczeniami Credit Suisse prawie połowa światowego bogactwa (48%) należy do 1% najbogatszych, a dwie trzecie ludzkości ma łącznie zaledwie 3% globalnego bogactwa. Organizacja humanitarna Oxfam w styczniu 2014 r. podała, że 85 najbogatszych osób na świecie posiada tyle, co łącznie połowa mieszkańców naszej planety, czyli przeszło 3,5 mld osób...
    W Polsce utrwala się rozwarstwienie społeczne, klasa średnia, która miała być fundamentem spokoju społecznego, sama jest niepewna przyszłości. Rosną za to szeregi milionerów (w zeznaniach podatkowych za 2013 r. 14,7 tys. osób zadeklarowało dochód przekraczający 1 min zł, o 9% więcej niż rok wcześniej) i nowego proletariatu - prekariatu, czyli osób zatrudnionych na śmieciówkach, pozbawionych prawa do maksymalnego czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu, ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego. Prekariusze często zmieniają miejsce zatrudnienia, żyją w skrajnej niepewności i stresie. Prekariat jest wytworem neoliberalnej koncepcji uelastyczniania pracy.
   „Musimy się ruszyć, odzyskać ideę równości. Inaczej (...) będziemy wisieć na latarniach", mówił Marcin Król w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej". Odzyskanie idei równości zapisanej w art. 2 konstytucji („Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej") jest naturalnym zadaniem lewicy. Debaty, czy należy wracać do PRL albo wybierać przyszłość, ostro skręcać w lewo bądź zmierzać ku centrum, wydają się jałowe. Lewica odzyska siłę i powab, jeśli stanie się autentycznym rzecznikiem równości. Znak równości to wspólne logo lewicy.

Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu "Przeglądu"
Grecja po wyborach. Radykalna zmiana warty
   
Powyborcza Grecja znacznie różni się od tej poprzedniej. Nowy rząd utworzy Syriza z Niezależnymi Grekami.
… Nowa, lewicowo-prawicowa koalicja rządowa dysponuje wygodną przewagą głosów w parlamencie dzięki zawartej w greckim prawie wyborczym zasadzie, że partia, która wygra wybory, otrzyma dodatkowe 50 miejsc w parlamencie, liczącym 300 posłów. W ten sposób zwiększa się szansę utworzenia rzeczywiście silnego rządu ...
Zobacz także: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Grecji_w_2015_roku:

Wybory parlamentarne w Grecji odbyły się 25 stycznia 2015. Były to wybory przedterminowe. Wybory rozpisano w związku z niemożnością wyboru prezydenta przez Parlament w trzech głosowaniach w grudniu 2014. W wyborach parlamentarnych zwyciężyła zdecydowanie lewicowa SYRIZA, która otrzymała ponad 36,3% głosów i 149 mandatów w 300-osobowym parlamencie.

(SYRIZA lub Koalicja Radykalnej Lewicy - grecka lewicowa partia polityczna, powstała jako koalicja radykalnie lewicowych, eurokomunistycznych, trockistowskich i alterglobalistycznych ugrupowań politycznych) 
Nowy grecki rząd lewicowy

... Zwycięstwo lewicowej koalicji w wyborach greckich stanowi nowe, trudne jeszcze dziś do pełnej oceny zjawisko na scenie politycznej Grecji, ale również Europy. Lewicowy kierunek wybrany przez grecki elektorat jest odpowiedzią na negatywne skutki neoliberalnej polityki kolejnych ekip, również socjaldemokratycznych, rządzących w tym kraju. Czy będzie to nowe zjawisko na europejskiej mapie politycznej pokażą kolejne oczekiwane w tym roku wybory w takich krajach jak Portugalia, Hiszpania, Irlandia czy Polska. 
Przed Europą i światem stoi dziś wypracowanie nowego modelu rozwoju społeczno-ekonomicznego na miejsce upadającego neoliberalnego porządku. Wynik greckich wyborów rozbudza wiele oczekiwań, również w kręgach polskiej lewicy.
Zaproszenie na konferencję o Rzeczniku Praw Pracowniczych 

KONFERENCJA pt. “RZECZNIK PRAW PRACOWNICZYCH 

Polska Partia Socjalistyczna i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapraszają na konferencję na temat projektu obywatelskiego ustawy powołującej instytucję Rzecznika Praw Pracowniczych. 

31 stycznia 2015 r. (sobota), godz. 11.00-15.00

Warszawa, siedziba OPZZ, ul. Kopernika 36/40
Książka przedstawia zbiór biogramów historyków warszawskich, którzy w swojej działalności badawczej i nie tylko, wnieśli istotny wkład w tworzenie i utrwalenie niepodległości w Polsce. Dotyczy to m.in.: Aleksandra Gieysztora, Stanisława Herbsta, Stefana Kieniewicza, Ryszarda Kiersnowskiego, Stanisława Lorentza, Tadeusza Manteuffla, Czesława Madajczyka, Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Jerzego Łojka, Anny Radziwiłł, Jerzego Skowronka, Tomasza Strzembosza, Andrzeja Zakrzewskiego. Zaletą tej pracy jest fakt, że autor Marian Marek Drozdowski znał osobiście wszystkie osoby, które opisuje, a z wieloma z nich bezpośrednio współpracował. Należy przy tym dodać, że choć zbiór biogramów ma charakter subiektywny, dotyczy on osób, które swoją patriotyczną i społeczną postawą na trwałe zapisali się w naszej świadomości. Stanowili bowiem elitę naukową w poszczególnych etapach budowy naszej państwowości, która wywierała ogromny wpływ na codzienną postawę naszych rodaków. (Źródło: http://www.gandalf.com.pl/b/konfraternia-warszawskich-historykow/)

Zob. poniżej galerię zdjęć:
Józef Oleksy nie żyje. Były premier zmarł po walce z rakiem. Miał 68 lat
http://wyborcza.pl/09.01.2015 09:03

(…) był jedną z ciekawszych postaci polskiej lewicy. W ostatnich latach jako wiceprzewodniczący SLD próbował pogodzić szefa Sojuszu Leszka Millera z b. prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, był zwolennikiem zjednoczenia polskiej lewicy … oceniał: "Sojusz się zasklepił, i to będzie trudne do zmiany. Trzeba się zastanowić nad zmianą formuły, jakąś rekonstrukcją organizacyjną. Gdy dwa lata temu przygotowywałem Kongres Polskiej Lewicy, na którym miały się spotkać różne środowiska lewicowe, włącznie z Januszem Palikotem, wierzyłem, że zmieni się w nową formację pod taką samą nazwą. Omawiałem to z Aleksandrem Kwaśniewskim, ba, nawet z Millerem. Zwyciężył źle pojęty partyjny patriotyzm i niechęć w SLD do dzielenia się wpływami. Teraz to pokłosie tamtej decyzji". (…)

(…) Był politykiem powszechnie lubianym, ceniono sobie jego dowcip. W ostatnich miesiącach Józef Oleksy chciał spisać swoje wspomnienia. - Chcę pokazać swoje życie jako spójną całość, a nie ciąg oderwanych epizodów, chcę powiedzieć, o co mi w tym wszystkim chodziło - mówił. (…)

Lewica wobec nowych idei

Dnia 5 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się z okazji 10 lecia wydania nowej edycji „Przeglądu Socjalistycznego” konferencja „Wartości ideowe współczesnej lewicy”. Wzięli w niej udział teoretycy i praktycy naszego życia społeczno-politycznego oraz przedstawiciele ugrupowań lewicy.
   Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” we współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Polską Partią Socjalistyczną, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszeniem „Pokolenia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele i przewodniczący środowisk lewicowych z Unii Pracy, Partii Regionów, Polskiej Lewicy, Komunistycznej Partii Polski, Ruchu Ludzi Pracy oraz kilku stowarzyszeń lewicowych.
   Dyskutowano w dwóch panelach.
   Pierwszy panel z udziałem naukowców: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, prof. dr hab. Kazimierz Kik i dr hab. Piotr Żuk.
   Drugi panel z udziałem działaczy politycznych: dr Krzysztof Gawkowski (SLD), Bogusław Gorski (PPS), Wiesława Taranowska (OPZZ) i dr Krzysztof Janik (Pokolenia).
   Dyskusja dotyczyła zarówno podstawowych wartości lewicy, ich ewolucji na przestrzeni dziejów,jak również współczesności i zadań lewicy w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W wielu wypowiedziach odnoszono się do ostatnich wyborów samorządowych oraz przyszłorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Sformułowano m.in. tezę, że kandydat lewicy na prezydenta powinien być wynikiem porozumienia wszystkich organizacji i partii lewicowych. (...)
   W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób ze środowisk lewicowych z całego kraju, przedstawiciele nauki, dziennikarze. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący OPZZ Jan Guz.
5 grudnia 2014 r. - Konferencja "Wartości iceowe współczesnej lewicy - Galeria:
Aukcja w Bibliotece Narodowej

Dom Aukcyjny Lamus organizuje 29 listopada 2014 aukcję książek, rękopisów, dokumentów i grafiki. Aukcja odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie Al. Niepodległości 213 o godz.10.30.
Dokumenty dotyczą także Józefa Piłsudskiego, jego zesłania na Syberię do
Kireńska i Tunki w Buriacji. Są one unikatowymi dokumentami z dziejów życia Marszałka.
Ze wspomnień Aleksandry Piłsudskiej:
Źródło: A.Piłsudska, "Wspomnienia", "Novum" 1989 
"... W ciągu tego roku Piłsudski założył tajną organizację socjalistyczną, której członkami byli jego koledzy. Zadanie tej grupy polegało na wypracowaniu programu, odpowiadającego potrzebom kraju. Na potrzeby własne wydawano pisemko na hektografie. W tym też czasie Piłsudski przeczytał, między innymi pierwszy tom „Kapitału” Marksa i chociaż nie mógł się pogodzić z jego abstrakcyjną logiką, to jednak książka zrobiła na nim wrażenie. Nagle wszystkie plany i zamiary skończyły się gwałtownie. Piłsudskiego aresztowano i skazano na pięć lat zesłania we wschodniej Syberii. Stało się to przypadkiem, na skutek tego, że brat jego Bronisław, student uniwersytetu w Petersburgu, dał adres Józefa w Wilnie swemu koledze, który zamieszany w zamach na cara Aleksandra III w 1887 r. miał zamiar ukryć się właśnie w Wilnie. Józef Piłsudski owego studenta nawet nie znał osobiście i nie zdążył go zobaczyć, bowiem aresztowano go zanim się spotkali. U aresztowanego znaleziono na kartce adres Józefa Piłsudskiego..."

Aleksandra i Józef Piłsudscy


Aleksandra Piłsudska: Wspomnienia
(fragmenty)

   Państwo Polskie powstało, lecz było tak słabe, jak nowo narodzone dziecko, którego życie zdawało się wisieć na włosku. Gdy Piłsudski powrócił z Magdeburga 10 listopada i zorientował się w sytuacji, w jakiej znajdowała się Polska, uświadomił sobie, że zbliża się najtrudniejszy okres w jego życiu. (...)

   W panującym wówczas chaosie pojęć, rozbieżności dążeń i ogromnym skłóceniu, zadanie to było wyjątkowo trudne. Po powrocie zastał Piłsudski w Polsce poza Radą Regencyjną jeszcze trzy inne ciała reprezentujące interesy Polski: rząd ludowy w Lublinie, Naczelną Radę Ludową w Poznaniu i Komisję Likwidacyjną w Krakowie. Żadne z nich nie miało oparcia w całej Polsce. Stronnictwa polityczne, których było dużo i posiadały przeważnie charakter dzielnicowy, były ze sobą skłócone i nie miały do siebie zaufania. Toteż utworzenie pierwszego rządu po 11 listopada, który był oparty na najszerszych podstawach, tak jak to zamierzał Piłsudski, okazało się niemożliwe. Do zjednoczenia wszystkich sił politycznych nie dopuściła przede wszystkim Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim, którego linia polityczna w czasie wojny rozeszła się jeszcze bardziej z linią Piłsudskiego niż dawniej. Bo kiedy Piłsudski tworzył wojsko, walczył ze swoją pierwszą brygadą przeciw Rosji o pełną niepodległość, przeciwstawiając się równocześnie zakusom Austrii i Niemiec, za co dostał się do więzienia w Magdeburgu, Dmowski zwalczał czyn zbrojny, rozwijał działalność polityczną, szukając oparcia o Rosję, a dopiero w późniejszej fazie o aliantów na zachodzie. Kiedy pod koniec wojny Francuzi uznali prawa Polski do niepodległości, Komitet Narodowy w Paryżu, którego przewodniczącym był Dmowski, został przez nich uznany za reprezentanta narodu polskiego. Faktycznie według mnie reprezentował on tylko drobnomieszczaństwo polskie. Poparcie udzielane Komitetowi Narodowemu ze strony Francji także w odniesieniu do wewnętrznych spraw polskich przyczyniało się do tego, że Komitet uważał, iż jemu należy się władza w Polsce. To przekonanie stało się źródłem trudności ówczesnych i zaciążyło poważnie na całym późniejszym rozwoju stosunków wewnętrznych.
   Po nieudanej próbie stworzenia rządu koalicyjnego, Piłsudski powołał na premiera socjalistę, Jędrzeja Moraczewskiego, który wywołał mniej sprzeciwów niż Daszyński. Moraczewski utworzył gabinet lewicowy, w dużej części złożony z członków rządu lubelskiego. Rząd ten, najściślej współpracujący z Piłsudskim wprowadził w życie równouprawnienie kobiet. Uznano, że kobiety, które wykazały tyle zmysłu państwowego i ofiarności udziałem w Legionach, jako kurierki i członkinie POW oraz pracując dla wojska w organizacjach pomocy, mają prawo do zasiadania w parlamencie. Piłsudski dekretem w listopadzie ustanowił ośmiogodzinny dzień pracy dla robotnika, a siedmiogodzinny dla pracownika umysłowego. Dekretami został wtedy zrealizowany cały minimalny program PPS-Fr.Rew. i od samego początku istnienia państwa został wprowadzony w życie. Nikt, o ile mnie pamięć nie myli, nie protestował wtedy przeciw tym dekretom.
   Wybory do sejmu zostały wyznaczone na 20 stycznia 1919 r. Na wszystkie skargi i przekonywania polityków, że tylko kierunek przez każdego z nich reprezentowany wyraża prawdziwą wolę narodu, Piłsudski miał tylko jedną odpowiedź. Stwierdzał, że zdrowy rozsądek ludności zatryumfuje. „Słuszność Waszych twierdzeń - wykażą wybory”. Przedstawiciele dwunastu partii polskich oraz stronnictw żydowskich, ukraińskich i białoruskich przychodzili do Naczelnika Państwa z postulatami i programami ratowania Polski. Piłsudski przyjmował wszystkich, rozmawiał z każdym. Narodowi demokraci żądali usunięcia socjalistów od rządu; lewica socjalistyczna wysuwała wygórowane i nie dające się zrealizować postulaty w zakresie poprawy bytu świata pracy. Tym tłumaczył, że poprawa ekonomicznych warunków warstwy robotniczej zależna jest w dużej mierze od ogólnych warunków ekonomicznych Europy, a że dla bezrobotnych będą organizowane roboty publiczne. Ludowcy lewicowi i PPS popierali Piłsudskiego. Ale byli tacy, którzy go oskarżali, że zdradził socjalizm. Nie zdradził go, gdyż już dekretami zrealizował program minimalny. Ale uważał, że przyszedł czas, ażeby socjalizm polski wybrał konstruktywną drogę socjalizmów zachodnioeuropejskich, a nie bolszewicką doktrynę wyłączności klasowej. Osobiście przestał się uważać za członka partii od chwili, kiedy Polska uzyskała niepodległość, a jako Naczelnik Państwa uważał się za reprezentanta ogółu obywateli. Do socjalistów apelował o dopomaganie mu w budowie państwa, tak jak wspólnie walczyli o zdobycie niepodległości Polski.
9 listopada 2014 - Dzień otwarty na stacjach II linii metra w Warszawie
Rondo Daszyńskiego - To jedna z największych stacji II linii metra. Ciągnie się na długości aż 400 metrów pod ul. Prostą - od ronda Daszyńskiego do ul. Karolkowej. Jest tak duża, bo za peronem powstała wielka część techniczna...
 Na poziomie peronu dominuje intensywna czerwień. W tym kolorze są ściany za torami, wygłuszające sufity i szklane wejścia. Ciekawe, czy pasażerowie polubią okrągłe ławki, które zamontowano wokół stojących na środku peronu filarów. Zapewne długo na nich nie wysiedzimy, bo są z metalu.

Zobacz galerię zdjęć ze stacji "Rondo Daszyńskiego": 
Lublin 1918 – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej – znany również jako rząd Ignacego Daszyńskiego, lub rząd lubelski – został utworzony w Lublinie, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku. Siódmego listopada siedzibą rządu stał się pałac Lubomirskich. Tu też miało miejsce jego pierwsze posiedzenie. Dwunastego listopada Ignacy Daszyński przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu.

(...) Klęska i państw centralnych i rozpad monarchii austro-węgierskiej – procesy, które rozpoczęły się w październiku 1918 roku – oznaczały, że Polska po stu dwudziestu latach zaborów odzyska niepodległość. (...) Do Lublina przybyli działacze PPS, którzy zmobilizowali wierne im oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej. Na ulicach miasta narastało wrzenie, odbywały się wiece, Polacy rozbrajali austriackich żołnierzy. Do groźnej sytuacji doszło w pierwszych dniach listopada, gdy stacjonujący w koszarach świętokrzyskich żołnierze, przeważnie narodowości ukraińskiej, umocnili się i przygotowali do walki. Udało się ich jednak przekonać do złożenia broni i opuszczenia miasta. Trzeciego listopada Lublin był wolny, a delegat Rady Regencyjnej, Juliusz Zdanowski, był jego oficjalnym zarządcą. Jego władza opierała się na bardzo słabych podstawach, ale wciąż dysponował oddziałami Polskiej Siły Zbrojnej, które 5 listopada przybyły do miasta. Wieczorem, 6 listopada w teatrze Rusałka odbył się wielki wiec robotniczy, zorganizowany przez PPS-Frakcję. Na wiecu poparto dekret Rady Delegatów Robotniczych o wprowadzeniu ośmiogodzinnego dnia pracy; ponadto uchwalono rezolucję o obaleniu Rady Regencyjnej, powołaniu rządu Republiki Ludowej i utworzeniu Milicji Ludowej. Choć Rada Delegatów nie zdobyła władzy, jej proklamacje zdobyły dużą popularność wśród robotników. Organizacje lewicowo-niepodległościowe uznały, że sytuacja dojrzała do zamachu stanu. (...)
  W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku działacze lewicy niepodległościowej rozplakatowali ogłoszenie o powstaniu Tymczasowego Rzędu Ludowego Republiki Polskiej i obaleniu Rady Regencyjnej. (...) Mieszkańcy miasta świętowali powstanie nowego, całkowicie niezależnego od zaborców rządu, zbierając się na ogromnej manifestacji. Jej kluczowy moment miał miejsce na placu katedralnym, gdzie po uroczystej mszy doszło do zaprzysiężenia odrodzonej Polsce wszystkich znajdujących się w mieście oddziałów wojskowych. Byli to żołnierze Polskiej Siły Zbrojnej, bojownicy Polskiej Organizacji Wojskowej, byli żołnierze austriaccy, członkowie Milicji Ludowej, a nawet dowborczycy.
 Premierem został Ignacy Daszyński, jeden z liderów PPS, ministrami m.in. Stanisław Thugutt i Edward Rydz-Śmigły. Wbrew nadziejom lewicy do gabinetu nie dołączył jednak przywódca PSL, Wincenty Witos, który bezskutecznie postulował, by w składzie Rady Ministrów znalazł się przynajmniej jeden przedstawiciel prawicy. Program nowej władzy obejmował równouprawnienie wszystkich obywateli, wolność słowa i zgromadzeń i wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy. Zapowiadano powszechne wybory do sejmu i wprowadzenie na jego wokandę rozparcelowania wielkiej własności ziemskiej i przemysłowej. Miało to na celu przysporzenie Rządowi Ludowemu popularności wśród biedniejszych obywateli. Program ten był różnie oceniany przez współczesnych, ale większość z postulatów została zrealizowana w późniejszych latach.
 Rządy Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej skończyły się po kilku dniach, gdy do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Dwunastego listopada gabinet Ignacego Daszyńskiego oficjalnie przekazał władzę w jego ręce. W skład kolejnego rządu, na czele którego stanął Jędrzej Moraczewski, weszło wielu ministrów z gabinetu lubelskiego i jego działalność jest uznawana za kontynuację tej samej polityki.

Fot. K. Żuczkowski

Naród nie może zginąć – 
rozmowa z prof. Andrzejem Werblanem

– Bez wywalczenia przez Gomułkę znacznej autonomii w stosunkach z Moskwą gierkowskie otwarcie ku Zachodowi byłoby niemożliwe. Gomułka nie był ulubieńcem Kremla. Nie czuł się jego wasalem, nie zawdzięczał stanowiska jego poparciu. Ze Związkiem Radzieckim wiązały go silniej interesy niż ideologia, interesy ustroju, który uważał za zbawienny dla Polski, przede wszystkim jednak interesy państwowe – mówi prof. Andrzej Werblan, który obchodzi jubileusz 90-lecia. I dodaje: – Bierut przedłużał śledztwo przeciw Gomułce, ale czy robił to specjalnie, jest nie do rozstrzygnięcia. Nie wolno lekceważyć też samego Gomułki, który miał niezwykle silny i twardy charakter.

Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu "Przeglądu".
Muzeum Niepodległości w Warszawie: 
Patriotyczne zgromadzenie przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej

      11 Listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Zgodnie z wieloletnim obyczajem Muzeum Niepodległości w Warszawie corocznie organizuje w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej uroczystość złożenia wieńców oraz wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Wolności – więźniów X Pawilonu.
     
      Brama Straceń, zbudowana jako Wrota Iwanowskie w latach 1833-1835, jest mauzoleum więźniów politycznych, z których wielu zostało straconych na stokach Cytadeli. W jej pobliżu Rosjanie dokonywali egzekucji. Na skarpie prowadzącej do Wisły stała szubienica, po egzekucji ciała straconych grzebano z reguły w pobliżu miejsca kaźni. W latach 1933-1934 uporządkowano teren i utworzono symboliczny cmentarz straconych. Obecnie Brama Straceń ma wizerunek ukształtowany w 1952 roku.

      Cytadela Warszawska jest jednym z najważniejszych polskich miejsc martyrologii Narodu Polskiego, a także jedynym w Warszawie miejscem tego typu związanym z czasami zaborów. Uroczystości patriotyczne na terenie Cytadeli organizowane były od momentu odzyskania niepodległości w roku 1918.

      Nawiązując do tych tradycji zapraszamy na patriotyczne zgromadzenie przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej w dniu 6 listopada 2014 roku. Początek o godzinie 12.00.

      Po uroczystości zapraszamy do obejrzenia dotychczasowych efektów rewitalizacji obiektów Muzeum X Pawilonu i na gorący poczęstunek.
Ryszard Dzieniszewski: Pamięci Heleny Datoń-Szpak ps. „Lech”
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego i „Biuletyn OK PPS Warszawa”/25.10.2014
   Z artykułu opublikowanego w „Naszym Dzienniku” (nr 242-5084, z dn. 17 października 2014 r.) autorstwa dr Adama Cyry – pracownika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, do środowiska kombatantów w Warszawie dotarła smutna wiadomość o śmierci Heleny Datoń, z męża Szpak. Zmarła w dniu 14 października b.r., w wieku 92 lat. 
   W czasie okupacji Helena Datoń-Szpak była bohaterską łączniczką z ramienia organizacji PPS. Urodziła się i wychowała w mieście Chrzanowie znanym ze sprawnej działalności PPS, od czasu zaczynu lewicowego jeszcze w epoce galicyjskiej działalności Ignacego Daszyńskiego
   Helena Datoń-Szpak nosiła w konspiracji PPS pseudonim „Lech” [1]. Została zatrudniona z nakazu pracy w kantynie – placówce przyobozowej. To pozwoliło jej realizować przez szereg lat funkcję łączniczki między pozaobozową konspiracją PPS w Krakowie (kierowaną przez Adama Rysiewicza „Teodora”), a obozową konspiracją w obozie koncentracyjnym Auschwitz, kierowaną od 1942 roku przez Józefa Cyrankiewicza [2]. Traktowała swoją działalność jako czyn patriotyczny, podobnie jak kilka innych dziewczyn ze środowiska robotniczego z tej okolicy, przejętych tragedią więźniów obozu Auschwitz-Birkenau.
   Była młodą dziewczyną, a tak umiejętnie prowadziła swoją działalność, że nie została zdekonspirowana przez okrutne SS-owskie organa władz obozowych. Tym samym nie naraziła na śmierć swojego młodszego rodzeństwa i matki. Niezależnie od przemycanych grypsów i lekarstw mających duże znaczenie dla indywidualnych więźniów, współuczestniczyła też w łańcuchu łączności ruchu oporu przemycającym meldunki i wiadomości o zbrodniach dokonywanych przez niemieckie formacje SS w obozie Auschwitz-Birkenau. Pewna część tych meldunków była później podawana w audycjach radia BBC z Londynu, a więc komunikowana okupowanej Europie i całej demokratycznej społeczności świata. 
   Helena Datoń pomagała też w przygotowywaniu ucieczek z obozu. Nic dziwnego, że zasłużyła sobie na wieloletnią przyjaźń i pamięć byłych więźniów tego okrutnego obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu pracowała jako urzędniczka ubezpieczeń społecznych i nauczycielka przedmiotów artystycznych w szkołach w Chrzanowie. 
   W dowód zasług wojennych została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miejmy nadzieję, że tej legendzie Ruchu Oporu przyznany zostanie pośmiertnie Order Orła Białego. 
   
   Odeszła jedna z najstarszych kombatantek PPS. Cześć Jej pamięci! 

Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego i „Biuletyn OK PPS Warszawa”
[1] Według „Skorowidzu nazwisk”, Aneksu do 2 -tomowego dzieła „Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939 – 1945” wydanego w 1995 r. przez zespół pod kierownictwem senatora i przywódcy PPS tow. Jana Mulaka oraz redaktora tow. Edwarda Hałonia – przyp. red. 
[2] J.w. Por. wspomnienia Edwarda Hałonia i Lucjana Motyki w tomie 1 dzieła „Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939 – 1945”, s. 309-350 i s. 762-770. 
Wiktor Ferfecki: Daszyński będzie miał pomnik w Warszawie
Kancelarie Sejmu i Senatu sfinansują w stolicy budowę pomnika Ignacego Daszyńskiego, przedwojennego socjalisty i marszałka Sejmu (,,,)
Plan budowy pomnika ujawnił dziś wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. – Marszałkowie Sejmu i Senatu podjęli wspólną decyzję, którą zaakceptowało prezydium Sejmu. Kancelarie Sejmu i Senatu zostały zobowiązane przez marszałków do rozpoczęcia budowy pomnika marszałka Daszyńskiego – poinformował.
Jak kontynuował wiceszef Kancelarii Sejmu, monument miałby stanąć przy warszawskim Trakcie Królewskim, u zbiegu ul. Matejki i Alei Ujazdowskich. (...)
Dlaczego Ignacy Daszyński powinien mieć w Warszawie pomnik? Bo jest jedynym twórców polskiej niepodległości, który go nie posiada. W 2012 roku, podczas marszu z okazji Dnia Niepodległości, zwrócił na to uwagę prezydent Bronisław Komorowski. – Brakuje tu upamiętnienia, w którym moglibyśmy oddać hołd wspaniałym postaciom związanym z niepodległościowym socjalizmem – powiedział prezydent. (...)
Monument będzie wierną kopią popiersia Daszyńskiego dłuta Xawerego Dunikowskiego, które stoi w jednym w jednej z sejmowych sal. – Oryginał znajduje się w muzeum Dunikowskiego w Królikarni. (...)

#Lewica Razem

6 września 2014 roku odbyło się w Warszawie spotkanie programowe Kongresu Lewicy Polskiej, podczas którego przyjęto Mainifest „#Lewica Razem”, który stanowi podstawę do sojuszu programowego partii i organizacji lewicy przed wyborami samorządowymi zapowiedzianymi na 16 listopada.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z kilkudziesięciu partii, stowarzyszeń, central związkowych i organizacji społecznych. Na uwagę zasługuje formalne porozumienie wyborcze zawarte pomiędzy SLD a Unią Pracy i Krajową Partią Emerytów i Rencistów oraz podpisanie się pod Manifestem przez przedstawicieli OPZZ, Zielonych, PPS, ROG, Partii Regionów, Polskiej Lewicy, Ruchu Ludzi Pracy i kilkudziesięciu innych organizacji (...)
Prof. Machcewicz: mamy obowiązek pamiętać o wszystkich ofiarach

- Zachodnia pamięć marginalizuje to, co się działo w Polsce czy szerzej: w Europie Środkowo-Wschodniej podczas wojny. Skutki II wojny światowej w Polsce i innych krajach regionu zostały przezwyciężone dopiero w 1989 roku. Chcemy, aby świat dostrzegł wyjątkowość tego doświadczenia – mówi prof. Paweł Machcewicz w rozmowie z Onetem.

"... Świat na ogół nie wie, do jakiego stopnia ludobójcza – i nie mówimy tylko o zagładzie Żydów – była niemiecka okupacja w Polsce i dalej na wschodzie. Nie wie, że Niemcy rozpoczęli eksterminację polskich elit już we wrześniu 1939 r. Inny przykład: rzeź Woli podczas powstania warszawskiego. To było coś niespotykanego: mord na 50 tys. cywilów w jednej dzielnicy, w ciągu ledwie trzech dni – bez żadnego uzasadnienia wojskowego. Zagłada Woli przypominała masakrę Nankinu, tyle że na mniejszą skalę ..."
Andrzej Romanowski: Polska, Ruś i racja stanu

- Polska po osiągnięciu celów strategicznych, czyli członkostwa w NATO i UE, nie miała żadnego powodu przyjmować wobec Rosji postawy konfrontacyjnej. Nie powinna być jastrzębiem - raczej gołębiem, mediatorem, uważa publicysta Andrzej Romanowski.
Marcowa aneksja Krymu przez Rosję jest w powojennej Europie wydarzeniem bez precedensu. Nie bez powodu jedynym porównaniem wydają się działania Adolfa Hitlera w 1938 r. Ale z takich analogii niewiele wynika. (...)

Nasza rusofobia
System polityczny stworzony przez Putina jest tyleż anachroniczny, co niebezpieczny. W Polsce i Europie budzi on lęk, a za nim chęć przeciwstawienia się, żądzę odwetu. Jednak Putin kiedyś odejdzie, a Rosja pozostanie. Chodzi więc o to, by nawzajem zadać sobie możliwie najmniej ran, by w chwili lepszej koniunktury wrócić do stosunków, których perspektywa zarysowała się u progu lat 90. Rosja przecież niejedno ma imię. Nawet niewola, którą zafundowała Polsce czy Ukrainie (znacznie bardziej Ukrainie!), wyrządziła nie tylko wiele złego, lecz - paradoksalnie i mimochodem - również trochę dobrego. W końcu jednoczenie ziem ukraińskich od XVIII do XX w. było nie do pomyślenia bez rosyjskiego, a potem sowieckiego, oręża. Mutatis mutandis, podobną formułę dałoby się odnieść do dzisiejszej Polski. "Rzec można, że Polska istnieje z woli i łaski Stalina" - pisał w "Roku myśliwego" Czesław Miłosz. (...)
Zobacz również:

Prof. Stanisław Bieleń: pomyślmy o własnym interesie narodowym
"Postrzeganie Rosji wyłącznie jako państwa wrogiego i agresywnego przez pryzmat konfliktu ukraińskiego jest największym błędem percepcyjnym polityki zagranicznej Polski" - pisze dla Onetu prof. Stanisław Bieleń z Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog przekonuje też, że uległość naszego kraju względem USA "w razie konfliktu globalnego uczyni z Polski pobojowisko, jakim była w dwu wojnach światowych".
Budowa centralnego odcinka II linii metra - Rondo Daszyńskiego
II linia metro w Warszawie - budowa stacji Rondo Daszyńskiego: marzec 2011 - czerwiec 2014
Powstańcze dni 

"1 sierpnia – w chwili wybuchu Powstania większość żołnierzy AL. i ZWM była rozproszona w różnych częściach miasta. Niektórzy poszukiwali kontaktu z własnymi oddziałami, inni przyłączali się do najbliższych oddziałów AK.
Na przykład dowódca Batalionu Szturmowego „Czwartaków”, Lech Kobyliński z sekcją pierwszej kompanii przyłączyli się do oddziału AK porucznika „Sylwestra”, biorąc udział w udanym ataku na magazyn spółdzielni jajczarsko-drobiarskiej na ul. Hożej 71..."
Krzysztof Wasilewski: Zagłuszana historia powstania
Tych głosów nie usłyszymy podczas obchodów wybuchu powstania warszawskiego. Głosów osób, które powstanie widziały z bardzo bliska. Zostaną zagłuszone frazesami o moralnym zwycięstwie, zdradzie Stalina i heroizmie mieszkańców stolicy. Bo gdyby wsłuchać się w wypowiedzi tych, którzy byli najbliżej, obraz wydarzeń sprzed 70 lat nie byłby już tak jednoznaczny. 200 tys. zamordowanych. Obłęd uwięzionych w zbombardowanych piwnicach. Głód, brak wody i lekarstw. Tak wyglądało życie cywilów w powstańczej Warszawie. Temperatura w dzień – 30 stopni. W nocy bardzo zimno. Ani kropli wody, o jedzeniu się już nie mówiło. Najpopularniejszą zupą był rosół z gołębi, co nierzadko kończyło się poważnymi zatruciami. Na sugestie, aby pozwolić ludności opuścić stolicę, gen. Leopold Okulicki odpowiadał: „Gdy zabraknie mieszkańców, żołnierz poczuje się osamotniony”.
 Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu "Przeglądu".
O udziale w powstaniu żołnierzy z lewicowych organizacji konspiracyjnych zobacz:
Łukasz Jastrząb: Należy im się taka sama pamięć - "Przegląd" w wydaniu 35/2007 >>>
Sylwester Szafarz:  WIELKI KROK NAPRZÓD - VI-ta Konferencja BRICS

   Historia instytucji BRICS jest krótka – liczy zaledwie 5 lat. Nagromadzilo się w niej jednak już wiele doniosłych wydarzeń, które wywierają coraz większy wpływ na teraźniejszość i na przyszłość naszej cywilizacji. Wkrótce po zakończeniu piłkarskiego Mundialu, w tejże Brazylii, w dniu 15 lipca 2014 r., odbyła się doroczna VI-ta konferencja „na szczycie” przywódców 5-ciu mocarstw BRICS, w której uczestniczyli: Dilma Russeff, Prezydent Brazylii, Władimir Putin, Prezydent Rosji, Narendra Modi, (nowy) Premier Indii, Xi Jinping, Prezydent Chin i Jacob Zuma, Prezydent RPA. Obrady odbywały się w mieście Fortaleza (Północno-Wschodnia Brazylia) pod hasłem: „Kompleksowy wzrost – zrównoważone rozwiązania”. Konferencja była zdumiewająco krótka – zaledwie jednodniowa. W obradach uczestniczyli także, jako obserwatorzy, zaproszeni prezydenci 11 państw Ameryki Południowej.(...)
   Łącznie – liczba ludności mocarstw BRICS przekroczyła już 3 mld obywateli, czyli ponad 42% ogółu ludzkości. Ich potencjał gospodarczy stanowi ponad 20% gospodarstwa światowego i wytwarza przeszło 50% ŚPB (= Światowego Produktu Brutto), którego wartość kształtowała się w granicach 90 bln USD, w roku 2013 (licząc wg kryteriów tzw. PPP = Purchasing Power Parity). Wartość obrotów handlowych BRICS z resztą świata wzrosła o 16% w jednym tylko roku 2010 (niezależnie od kryzysu!) i o 4,5% - w roku 2012, osiągając sumę ponad 6 bln USD, czyli około 17% całej wartości obrotów handlu światowego. Szybko wzrastają też obroty handlowe w ramach BRICS, osiągając wartość ponad 320 mld USD, w roku 2012. Ponadto, mocarstwa BRICS posiadają, łącznie, rezerwy walutowe przekraczające 5 bln USD, choć – w stosunkach gospodarczych, handlowych i finansowych między nimi – coraz większą rolę odgrywa juan chiński – jako waluta rozliczeniowa i rezerwowa.
   Znamienne, iż ilość wojskowych i policjantów z mocarstw BRICS, uczestniczących w operacjach pokojowych na świecie, przewyższa już sześciokrotnie ilość analogicznych sił z państw G7. Silnym bodźcem stymulującym starania integracyjne BRICS jest kryzys światowy wywołany przez bankierów i neoliberałów amerykańskich oraz fakt, iż Zachód nie dotrzymuje wziętych na siebie zobowiązań międzynarodowych. Np., w ramach G20 uzgodniono, w roku 2010, iż reprezentacja krajów rozwijających się w MFW zostanie zwiększona o (minimum) 5% a ich prawo głosu w Banku Światowym o (minimum) 3%. Ale uzgodnienia te nie zostały zrealizowane. Uczestnicy VI-tego „szczytu” nie kryli niezadowolenia z tego powodu. Co więcej, mocarstwa BRICS i inne kraje rozwijające się zostały wyłączone z toczących się obecnie negocjacji ws. nowego (zachodniego) modelu gospodarczego w świecie, szczególnie tzw. „Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” i „Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership Agreement”. (...)

Piotr Kuligowski: Socjaliści z Armii Krajowej
Okres II wojny światowej w polskiej historiografii i publicystyce opisywany jest praktycznie wyłącznie przez pryzmat walki z okupantem. Tymczasem lata 1939-1945 cechowały się nie tylko zwalczaniem wrogów. Doszło wtedy także do ważkich przemian ideowych, które sprawiły, że sympatie polskiego społeczeństwa skierowały się wyraźnie ku lewej stronie sceny politycznej. Demokratyczni socjaliści z PPS-WRN już w 1941 r. postulowali, by powojenną Polskę określić jako „Polskę Ludową”. Przywódcy państwa podziemnego albo mieli antykapitalistyczne przekonania, albo głosili takie hasła na potrzeby doraźnej walki politycznej. Społeczeństwo w latach 40. oczekiwało radykalnej reformy rolnej. Ugrupowania demokratyczne obiecywały parcelację wielkich majątków ziemskich bez odszkodowań oraz upaństwowienie kluczowych gałęzi przemysłu. (...)

Programy polityczne partii funkcjonujących w warunkach okupacji zawierają wiele akcentów wprost socjalistycznych. Bardzo interesujący jest dokument Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość z przełomu czerwca i lipca 1941 r. Demokratyczni socjaliści już wtedy postulowali, by powojenną Polskę określić jako Polskę Ludową, ale państwo to, zgodnie z wizją autorów programu, w niewielkim stopniu miało przypominać realną PRL.
Według postulatów PPS-WRN, Polska Ludowa miała być krajem niepodległym, gwarantującym utrzymanie pokoju w Europie Środkowej. Radykalne dezyderaty formułowano w kwestiach gospodarczych. Jak deklarowano, jednymi z pierwszych dekretów władz socjalistycznych po wojnie byłyby te dotyczące reformy rolnej oraz „wywłaszczenia i przekazania państwu, samorządowi i spółdzielczości dojrzałych do uspołecznienia przedsiębiorstw przemysłowych, stwarzając dla nich jednocześnie uspołecznione kierownictwo”. Zapowiadano również unieważnienie wszelkich zmian prawnych dokonanych przez okupantów, a także osądzenie przedstawicieli sanacji za ich dyktatorskie posunięcia w II Rzeczypospolitej.W sferze politycznej ustrój przyszłej Polski Ludowej w programie PPS-WRN określano jako republikańsko-demokratyczny. Zarazem miało to być państwo zdecentralizowane, gdyż wiele funkcji zamierzano przekazać samorządom lokalnym. Przez samorząd rozumiano nie tylko władze terytorialne, ale i różnorakie oddolne grupy: związki zawodowe, spółdzielnie, koła rolnicze i wiejskie. W sposób zdecydowany chciano potraktować ludność niemiecką – prawo do pozostania na terenie Polski Ludowej mieliby tylko ci Niemcy, którzy swoją postawą w czasie wojny udowodnili lojalność wobec państwa polskiego.(...)
Wiele dość radykalnych sformułowań zawiera także deklaracja stronnictw wchodzących w skład Krajowej Reprezentacji Politycznej, czyli ciała, które w czasie II wojny światowej było przedstawicielem głównych sił politycznych Polski Podziemnej. Dokument wydany nieprzypadkowo 15 sierpnia 1943 r., a więc w rocznicę bitwy warszawskiej, dokument stwierdza, że najodpowiedniejszym ustrojem dla powojennej Polski jest ustrój republikański, gwarantujący zachowanie swobód politycznych i obywatelskich. Krajowa Reprezentacja Polityczna podkreśliła też znaczenie pracy „jako największej wartości społecznej, na której ma się opierać rozwój ekonomiczny i dobrobyt kraju”. Postulowano również przejęcie przez państwo instytucji kredytowych oraz zakładów zarządzanych podczas wojny przez Niemców. Wreszcie opowiadano się za przeprowadzeniem reformy rolnej oraz opracowaniem planu gospodarczego odbudowy Polski. Celem władz po wojnie miało więc być „niezwłoczne przystąpienie do przeprowadzenia reformy rolnej, ustalającej taki podział użytków rolnych, który by zapewniał największą ilość zdrowych, mocnych, jednorodzinnych gospodarstw chłopskich, gwarantujących wyżywienie całego Narodu. W związku z tym w okresie znoszenia okupacji – przyjęcie do dyspozycji Państwa wszelkich nieruchomości, przeznaczonych na cele reformy rolnej – w pierwszym zaś rzędzie ziemi poniemieckiej”. (...)

Piotr Wójcik: Niesprawiedliwości stało się zadość

Piotr Wójcik (ur. 1984) – redaktor portalu Jagielloński24.pl, członek Klubu Jagiellońskiego. Katolik i komunitarysta. Fascynat państwa i interwencjonizmu. Fan literatury fantastycznej i współczesnej kinematografii.
(...) Progresywny system fiskalny, w którym bogatsi oddają państwu większą część dochodów niż gorzej sytuowani, jest najlepszym środkiem zmniejszania rozwarstwienia ekonomicznego. Rozwiązanie to opiera się na prostej konstatacji: odebranie dodatkowych 10% dochodu osobie bogatej niespecjalnie wpłynie na obniżenie jej standardu życia (jeśli w ogóle), za to pozostawienie tych 10% w kieszeni osoby ubogiej może wręcz uratować jej życie. W Polsce formalnie obowiązuje dwustopniowa progresja ze stawkami 18 i 32%. Jak widać, nawet na papierze jest ona bardzo płaska. W Europie Zachodniej najwyższa stawka podatkowa jest z reguły zdecydowanie wyższa. I nie mówię tu tylko o państwach skandynawskich, gdzie wynosi ona powyżej 50% (np. w Szwecji 56%), ale np. o państwach takich jak Włochy (45%), Niemcy (także 45%) czy Hiszpania (42%). Co gorsza, w Polsce owa progresja jest czystą fikcją, listkiem figowym dla rządzących, którzy znanym sobie sposobem mogą zawsze umyć ręce i stwierdzić, że nie mogą nic zrobić z rosnącym rozwarstwieniem społecznym. Tymczasem podatek dochodowy według stawki 32% płaci zaledwie… 2% podatników. Jako że próg dochodowy dla niej wynosi trochę ponad 7 tys. zł miesięcznie, od razu widać, że rzesze zamożnych obywateli omijają najwyższą stawkę szerokim łukiem. Najpopularniejszym z nich jest przechodzenie na 19-procentowy podatek liniowy dla przedsiębiorców. Z furtki tej korzysta ochoczo choćby przechodząca na samozatrudnienie rodzima klasa menedżerska, zarabiająca, lekko licząc, dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie (lub więcej, oczywiście). Zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych rozliczają się tak, jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, choć ich praca nie przypomina żadnej działalności gospodarczej. Nasza skala podatkowa jest więc w istocie trzystopniowa – 18% dla większości Polaków, 19% dla zarabiających powyżej ok. 85 tys. zł rocznie, no i 32% dla tej garstki dobrze wynagradzanych, którym przyzwoitość nie pozwala jawnie oszukiwać wspólnoty. (...)

Przejdźmy teraz do naprawdę grubych graczy – zarabiających nawet nie setki tysięcy, ale miliony złotych rocznie. Oni oczywiście nie zarabiają na swojej pracy (nie chcę przez to powiedzieć, że nie pracują), lecz czerpią zyski z kapitału. Czyli np. z gry na giełdzie, odsetek z lokat, inwestycji w nieruchomości i – przede wszystkim – z otrzymywanych dywidend, czyli przypadającej im części zysków spółek, których udziały posiadają. Ci milionerzy płacą tak zwany podatek od dochodów kapitałowych lub podatek od dywidend. Podatek oczywiście liniowy. I oczywiście niezbyt wysoki – stawki obu podatków wynoszą 19%. W tzw. cywilizowanym świecie podatek od dochodów kapitałowych jest z reguły większy – przykładowo, w Niemczech wynosi 25%, w państwach Skandynawii około 30%, nawet w liberalnej Irlandii ustanowiono 25-procentową stawkę. Tymczasem w Polsce milioner płaci podatek dochodowy według stawki o 1 pkt procentowy większej niż osoba pracująca za płacę minimalną. Z tą różnicą, że pracujący za „najniższą krajową” musi jeszcze zapłacić składki zusowskie, a bogacze, o których tu mowa, składek nie płacą, ponieważ dochody kapitałowe nie są obciążone składkami. (...)
Andrzej Romanowski: Moje wnioski prywatne po pogrzebie gen. Jaruzelskiego 

Burdy na pogrzebie generała wyrastają z atmosfery zrozumienia dla protestujących i niezrozumienia najnowszej historii Polski. Nasze umysły tkwią w niewoli schematów.
Się mówi
Jaruzelski - autor stanu wojennego. Ale już się nie mówi: Jaruzelski - ten, który zgodził się na powrót "Solidarności". Bo przecież do relegalizacji "Solidarności" Jaruzelski parł w styczniu 1989 r. z taką determinacją, że zagroził dymisją ze wszystkich stanowisk, gdyby PZPR się na to nie zgodziła.
I się mówi: Jaruzelski spowodował ofiary śmiertelne. Ale sto ofiar dekady lat 80. to chyba mniej niż 379 ofiar trzech dni zamachu majowego Józefa Piłsudskiego? By nie rzec już o późniejszych ofiarach stworzonego przez Piłsudskiego systemu. (...)

Odszedł Generał Wojciech Jaruzelski

Po długiej i ciężkiej chorobie w Warszawie zmarł Generał Wojciech Jaruzelski. W jego życiorysie niczym w pigułce zapisane są polskie losy. W 1941 roku miał wybór. Pozostać przy grobie ojca, albo włączyć się do polskiej armii tworzonej w Związku Radzieckim. Przypadek sprawił, że trafił do armii Berlinga, a nie Andersa. Żołnierze jednej i drugiej armii chcieli bić się o Polskę. 
W 1945 roku po postanowieniach jałtańskich wielu jego rówieśników stanęło przed dylematem: walczyć, czy wyjść z lasu i odbudowywać Polskę. Zdecydowana większość z nich wybrała pracę na rzecz Polski. Dzisiejsza Polska nie szanuje ich wyboru i ich pracy, stawiając na piedestał tzw. żołnierzy wyklętych.
Generał Jaruzelski był mężem stanu, który doprowadził do tego, że Polacy znów sami mogli decydować o losach Polski. (...)
Cześć Jego Pamięci!
Piotr Żuk
EUROPO: PRZEŁAMUJ GRANICE I BURZ MURY!

Przegląd/nr 21/19-25.05.2014
Europa albo będzie demokratyczna, socjalna i egalitarna, albo stanie się zaprzeczeniem własnych starań, tradycji i ambicji.

   Choć Polacy generalnie nie ufają nikomu (ani państwu, ani urzędom, ani sobie nawzajem), to zaufanie w Polsce wciąż wzbudzają instytucje Unii Europejskiej. Lepiej walczyć o swoje przed trybunałami europejskimi, niż szarpać się z polską prokuraturą - o tym wie każdy obywatel. Niemieckie samochody, czeskie piwo, francuskie sery i włoskie wina też wywołują pozytywne emocje u mieszkańców ziem między Bugiem a Odrą. Podobnie jak szwedzka pomoc socjalna, austriackie Alpy, belgijska czekolada i zarobki mieszkańców starej części Unii.
   Kulturowy luz, większa swoboda, otwartość i tolerancja spotykane w Berlinie czy Kopenhadze mają lepsze notowania wśród młodych Polaków niż dogmaty wygłaszane przez polskich biskupów, którzy mają coraz słabszy kontakt z realnym światem i zachodzącymi w nim zmianami.
   To wszystko pokazuje, że jest w Polsce społeczne przyzwolenie i zapotrzebowanie na dalsze łączenie się z Europą. Po integracji politycznej i systemowej czas na integrację socjalną i mentalną.
Te pomosty najszybciej powinna przerzucić lewica, ale wciąż nie może znaleźć właściwego paliwa do ostrego przyspieszenia, które pozwoli zostawić polską prawicę z jej fobiami i uprzedzeniami nie tylko w tyle, ale raz na zawsze w przeszłości. Przecież ani PiS, ani PO nigdy nie zalegalizują w Polsce innych modeli rodziny niż te uznawane przez mówców z ambony. Nie dopłacą też nigdy do antykoncepcji i nie zapewnią nowoczesnej edukacji seksualnej. Nigdy również nie będą zabiegać o Europę socjalną, w której pracownik jest ważniejszy niż interesy korporacji. Ci politycy tak naprawdę nie uznają wartości, które były fundamentem projektu europejskiego - akceptacji dla różnorodności kulturowej, obrony równości i tolerancji, poszerzania praw obywatelskich, europejskiego pacyfizmu i sprzeciwu wobec machiny militarnej. Konserwatywnej polskiej prawicy UE jawi się wyłącznie jako skarbonka i dojna krowa, która ze względu na historyczne zasługi powinna dofinansować polską gospodarkę. Dla liberalnej prawicy UE to przede wszystkim obszar wspólnego rynku i działań gospodarczych. Dla europejskiej lewicy Europa to jednak coś więcej: kanon wartości i praw obywatelskich zdobytych na różnych europejskich barykadach w minionych wiekach. Europa albo będzie demokratyczna, socjalna i egalitarna, albo stanie się zaprzeczeniem własnych starań, tradycji i ambicji.
   W Polsce oznaczałoby to zastąpienie krajowego nacjonalizmu europejskim kosmopolityzmem. Zdemontowanie ostatecznie narodowych klatek na rzecz otwartych przestrzeni europejskich. Pozbawienie raz na zawsze uroczystości państwowych kościelnego kadzidła i przyjęcie standardów europejskiego społeczeństwa świeckiego, gdzie wyznanie jest sprawą prywatną, a nie publiczną, Kościół zaś jest tylko i wyłącznie instytucją religijną, a nie polityczną. Ratyfikowanie i wprowadzenie w życie Karty Praw Podstawowych blokowanej przez prawicę - najpierw przez PiS, później przez Platformę Obywatelską. Zadbanie wzorem Niemiec o energię odnawialną zamiast łudzenia się gazem z łupków czy zamykanymi w Europie elektrowniami atomowymi. Inwestowanie w edukację zamiast w nowe więzienia. Obronę praw obywatelskich, a nie amerykańskich podsłuchów i policyjnej inwigilacji. Kończąca się kampania wyborcza, nudna w Polsce, bez wyrazu i jakiejkolwiek debaty politycznej o przyszłości Europy, nie daje wielkich nadziei na wspieranie konsekwentnej polityki europejskiej.
   Projekt europejski wymaga nowego przyspieszenia i świeżego oddechu. Nie można oddać go bez walki tym, którzy chcą uczynić z UE jedynie wspólny rynek zarządzany przez neoliberalnych polityków. UE musi dokonać kilku korekt i rozwiązać nierozwiązane dotąd problemy.
   Nie wolno zamieniać Europy w twierdzę odgrodzoną od świata zasiekami, przez które próbują się wedrzeć emigranci z jego biedniejszych części. Nie wolno poddawać życia Europejczyków presji narzucanej przez amerykańskie firmy ratingowe i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Trzeba wyrównać standardy socjalne między starą a nową UE. Wprowadzić wspólną, gwarantowaną pensję minimalną na terenie całej Unii. Powrócić do zadziornej i niepokornej tradycji europejskiej, która nie uznaje żadnych świętości i wciąż szuka lepszych rozwiązań dla ludzi i świata. Jak pisał Zygmunt Bauman, „jeszcze nigdy dotąd Europa nie potrzebowała tak bardzo swojej awanturniczej żyłki, [a planeta nigdy dotąd] nie potrzebowała tak bardzo awanturniczej, skorej do przygód Europy: Europy spoglądającej poza swoje granice, Europy krytycznej wobec własnej ciasnoty poglądów i zapatrzenia w siebie, Europy walczącej o to, by wyjść poza własne granice terytorialne, marzącej o przekroczeniu własnej kondycji, a tym samym kondycji reszty świata".
1 Maja to Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy!
1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy!

Ludzie Pracy muszą prowadzić walkę o swoje prawa, o swoją przyszłość!
   1 Maja – Święto Pracy
   1 Maja – Święto Ludzi Pracy

                                                                  Polska Partia Socjalistyczna
1 maja 2014 roku
Leszek Miller: trzeba odebrać polskiej prawicy możliwość rządzenia w Polsce

Szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, lider SLD Leszek Miller i szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz poprowadzili pierwszomajowy pochód w stolicy. Liderzy apelowali o udział w wyborach do PE i głosowanie na lewicę. - Trzeba odebrać prawicowej Europie możliwość rządzenia i trzeba odebrać polskiej prawicy możliwość rządzenia w Polsce - mówił Leszek Miller.

Schulz - kandydat socjalistów na szefa Komisji Europejskiej apelował: "Zmieńmy Polskę, zmieńmy Europę". - Nie chcę żyć w Europie, w której spekulanci zarabiają miliardy i nie płacą podatków. Chciałbym zmienić Europę, aby szła ona w innym kierunku - zwrócił się do uczestników manifestacji. Jak mówił, chce, by była Europa bardziej solidarna, demokratyczna, skuteczna i mniej biurokratyczna.
Schulz przypomniał o rocznicy wejścia Polski do UE; mówił, że dzięki temu Polacy i Niemcy mogą być razem w zjednoczonej Europie, a dzieci 1 września pójdą znowu do szkoły. (...)

- Zróbmy wszystko, by lewica w Europie wygrała; trzeba odebrać prawicowej Europie możliwość rządzenia i trzeba odebrać polskiej prawicy możliwość rządzenia w Polsce - mówił Miller. Podkreślił, że skoro przez 9 lat Polski w UE rządziła prawica, to lewica, która wprowadziła nasz kraj do UE, ma prawo żądać bilansu i pytać, czy wszystkie pieniądze służą ludziom.

2 maja lewica zacznie zbierać podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw podnoszących najniższe emerytury, wprowadzających godzinową płacę minimalną i ograniczających "umowy śmieciowe" - zapowiedział Miller.

OPZZ podczas święta ludzi pracy przypominało o swoich postulatach: płacy minimalnej w wysokości połowy średniej krajowej, likwidacji umów śmieciowych, wynagrodzeniu godzinowym na poziomie nie niższym niż 11 zł za godzinę, obniżeniu podatków dla osób o najniższych dochodach i podwyżce dla najlepiej zarabiających.
Manifestowano również solidarność z ofiarami kryzysu gospodarczego, domagano się nowych, lepszych miejsc pracy i godziwych wynagrodzeń. Przewodniczący OPZZ Jan Guz podkreślał z trybuny, że w ubiegłym roku w wypadkach przy pracy zginęło ponad 300 osób, a w ostatniej dekadzie 5 tys. Zebrani chwilą ciszy uczcili ich pamięć.
Guz nawoływał lewicę i pracowników do wspólnego działania. - Coraz częściej będziemy wychodzić na ulice. Wyjdziemy, by walczyć o swoje prawa, o postęp, o cywilizację. Nie pozwolimy rzucić się na kolana - apelował. Domagał się od rządzących dialogu. - Bez dialogu nie ma postępu, bez dialogu nie ma Unii Europejskiej - mówił. (...)
Debata Oksfordzka o przyszłości Ukrainy

Myślenie o sytuacji na Ukrainie powinno być racjonalne i pozbawione emocji – zgadzali się przedstawiciele obu stron Debaty Oksfordzkiej, która odbyła się w RDC. Tyle, że zupełnie inaczej definiowali to, co racjonalne i to, co emocjonalne.

Teza debaty brzmiała „Jedynie ustanowienie silnych wpływów Rosji na Ukrainie może zagwarantować trwały pokój w Europie”. Głosowali nad nią także Słuchacze za pomocą SMS-ów. Wynik – 53.3 proc. zwolenników tezy, 46.7 proc przeciwników.
O Ukrainie, Rosji i polskiej lewicy

Poniżej fragmenty tekstu Bartłomieja Zindulskiego, opublikowanego na portalu Lewica.pl:
  Sytuacja na Ukrainie i kryzys wokół Krymu zaowocowały dyskusją w łonie polskiej lewicy, nie inną niż toczy obecnie lewica w innych krajach. Dyskusja dotyczy oceny tych wydarzeń - zarówno charakteru protestów na Ukrainie, jak i roli Rosji na Krymie. (...)
  (…) Masowe wystąpienia społeczne, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 po tym jak prezydent Janukowycz zawiesił proces dalszej integracji z Unią Europejską, miały różnoraki charakter. Najlepiej zorganizowaną częścią ruchu, który zbiorczo nazywa się Majdanem, była prawica różnych odcieni, w tym świetnie zorganizowane grupy nacjonalistów i neofaszystów. Jednak nacjonaliści i skrajna prawica stanowili tylko część uczestników tego ruchu. Nie jest prawdą, że wszyscy uczestnicy protestów byli działaczami czy sympatykami nacjonalistów, nawet jeśli to nacjonaliści wiedli prym w walkach z policją i dominowali politycznie na Majdanie. Znaczną część ruchu stanowili ludzie, którzy w zatrzymanym procesie integracji z Unią Europejską upatrywali nadziei na zakończenie korupcyjnych rządów milionerów, niesprawiedliwości społecznej i braku prawdziwej demokracji. Nawet, jeśli rozumiemy, że Unia Europejska a szczególnie proponowany Ukrainie proces przygotowawczy nie jest żadnym rozwiązaniem dla problemów trapiących kraj i ludzi pracy, to żądania demokracji, wolności i skończenia z korupcją nie są postulatami reakcyjnymi i ludzie wychodzący na ulice z takimi postulatami zasługują na solidarność ze strony lewicy. Majdan łączył w sobie dwa czynniki - prawicę i elementy reakcyjne oraz zwykłych ludzi, którzy wykorzystali te protesty do wyrażenia swojego rozgoryczenia władzą i państwem. (…) ruch, a konkretnie poszczególne partie polityczne tworzące ruch, był od początku wspierany przez zagraniczne fundacje i zachodnie rządy. Jest na ten temat wiele informacji a nawet opracowania i artykuły. Same organizacje, które udzielały takiego wsparcia nie ukrywają tego. Do mediów przedostały się informacje, w tym treści podsłuchanych rozmów dyplomatów i polityków, które bezdyskusyjnie świadczą o próbach manipulacji ruchem. Nie wiadomo w jakim stopniu zagraniczne zaangażowanie wpłynęło na przebieg protestów, w tym na akty przemocy, być może dowiemy się na ten temat więcej gdy opadnie kurz bitewny.
  Nie ma jednak wątpliwości, że wiele osób, być może nawet większość osób uczestniczących w protestach, wyszła na ulice by wyrazić swoją niechęć do rządu, do systemu, do korupcji i polityki w której liczą sie uprzywilejowani. Wspólne doświadczenie sukcesu jakim było obalenie prezydenta będzie odtąd ważnym odniesieniem historycznym i być może przewodnikiem do tego jak masy mogą się upominać o sprawiedliwość. To doświadczenie może być przydatne w nadchodzących miesiącach. Solidarność polskiej lewicy przyda się jeszcze - szczególnie wtedy, gdy lud Ukrainy wyjdzie na ulice walczyć ze skutkami polityki nowego rządu. Na to nie będzie już dolarów od zachodnich fundacji.
  Jak dotąd głównym widocznym skutkiem przewrotu jest powstanie reakcyjnego rządu milionerów i nacjonalistów, który już szykuje Ukraińcom wejście z deszczu pod rynnę. Swoją pomoc oferuje Ukrainie Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jeśli wierzyć informacjom jakie się na ten temat ostatnio pojawiły, warunkiem przyznania kredytów jest restrukturyzacja ukraińskiej gospodarki według recepty znanej z innych krajów, w których władze przyjęły takie pakiety pomocowe. MFW chce na przykład, by na Ukrainie podwyższono wiek emerytalny i poddano system emerytalny reformie, która uderzy w emerytów i przyszłych emerytów, by zlikwidowano szereg świadczeń socjalnych, by podniesiono ceny gazu i energii elektrycznej, by zwiększono akcyzę na benzynę, by podniesiono ceny za transport. Do tego proponuje się, by sprywatyzować wszystkie kopalnie, znieść subsydia i dotacje dla kopalń, wycofać się z ulg dla przedsiębiorstw komunalnych i zrezygnować z finansowania bezpłatnych posiłków szkolnych, by przeprowadzić atak na system zasiłków dla bezrobotnych, wynagrodzeń chorobowych i tak dalej. Brutalny kapitalizm nie jest oczywiście niczym nowym dla Ukraińców - ludzie pracy na Ukrainie cierpieli z jego powodu przez ostatnie dwie dekady. Nowy rząd nie odmieni ich losu. (…)
   To co bez wątpienia ma ogromne znaczenie historyczne, to sytuacja wokół Krymu. Tu znowu różnie ocenia się referendum i przede wszystkim rolę Rosji. Sytuacja wokół Krymu doprowadziła do napięcia międzynarodowego, którego skutkiem są na razie mało znaczące zachodnie sankcje wobec Rosji i identyczne sankcje Rosji wobec Zachodu oraz dużo radykalnej retoryki.
  Trudno nie przetrzeć oczu ze zdumienia, gdy słyszy się przedstawicieli USA mówiących o "poszanowaniu integralności terytorialnej", o "nielegalnym referendum", o "agresji", o prawie międzynarodowym, itp. Po Drugiej Wojnie Światowej żadne państwo na świecie nie może się równać z USA w liczbie przeprowadzonych lub sprowokowanych zamachów stanu, przewrotów, puczów. Żadne inne państwo w tym czasie nie obaliło tylu legalnie wybranych rządów, nie zorganizowało lub opłaciło tylu zabójstw politycznych, nie wspierało tylu zbrodniczych grup i reżimów (od dyktatur i szwadronów śmierci w Ameryce Łacińskiej, poprzez ludobójczy reżim Czerwonych Khmerów po Talibów czy Saddama Husajna i wielu innych). Po upadku Związku Radzieckiego świat stanął w obliczu jednobiegunowej dominacji USA i ich sojuszników z NATO. Napaści na Afganistan i Irak jasno pokazały, że rząd USA nie chce, bo nie musi się liczyć z innymi państwami i z prawem międzynarodowym, które może albo pogwałcić albo naciągnąć do swoich potrzeb. W obliczu niepowstrzymanej hegemonii militarnej USA, w wielu częściach świata, w szczególności na Bliskim Wschodzie, zapanowało poczucie bezsilności. Nawet rewolucje przeciwko reżimom współpracującym z USA, jak w Egipcie, udało się z czasem spacyfikować i wprowadzić reżimy sprzyjające USA lub pogrążając kraje w krwawym chaosie, jak w Libii czy Syrii. W obecnej sytuacji wokół Krymu, trudno nie poczuć odrobiny satysfakcji z faktu, że za sprawą Rosji niebezpieczna jednobiegunowość została powstrzymana, że mówiąc - potocznym językiem - ktoś zagrał USA na nosie. Zapewne wiele osób na świecie trzyma kciuki za Rosję, niekoniecznie dlatego, że odczuwa sympatię do rządu Rosji, lecz widząc w niej skuteczną przeciwwagę dla USA.
  Mylą się jednak ci na lewicy, którzy pokładają nadzieje w Putinie i rządzie Rosji jako obrońcach pokoju czy stabilności. Lewica nie musi pokładać nadziei w którymkolwiek państwie czy bloku państw kapitalistycznych. W swoim niedawnym artykule brytyjski działacz socjalistyczny, profesor Alex Callinicos, komentując sytuację na Ukrainie napisał: "Socjaliści na Zachodzie muszą oczywiście sprzeciwiać się jakiejkolwiek militarnej interwencji USA czy NATO na Ukrainie. Ale ten kryzys przypomina nam, że imperializm nie ogranicza się do amerykańskiej dominacji. To jest system ekonomicznej i geopolitycznej rywalizacji pomiędzy wiodącymi potęgami kapitalistycznymi. Zamiast iść w ogonie którejkolwiek z tych potęg, musimy walczyć z całym systemem. To oznacza przeciwstawienie się rosyjskiej interwencji na Ukrainie. Nigdy jeszcze hasło 'Ani Waszyngton ani Moskwa' nie miało większego znaczenia".
  Putin jako szef państwa jest zarządcą interesów potężnych rosyjskich kapitalistów, a politycznie reprezentuje konserwatywne skrzydło rosyjskiej burżuazji. Czy kremlowskim elitom faktycznie zależy na losie mieszkańców Krymu czy wschodniej Ukrainy? Do tej pory obecność mniejszości rosyjskiej na Ukrainie była korzystna dla rosyjskich kapitalistów, którzy zapewniali sobie w ten sposób głosy w ukraińskich wyborach na rzecz sił sprzyjających rosyjskim inwestycjom czy przyjaznym rosyjskim interesom. Nie ma tu nic do rzeczy fakt, że większość mieszkańców Krymu faktycznie chciała przyłączenia do Rosji i że obecna sytuacja generalnie jest zadowalająca dla większości mieszkańców Krymu. Gdyby kalkulacje rosyjskich oligarchów i geopolityczne potrzeby rosyjskiego imperium były inne, nikt by się nie upomniał o mieszkańców Krymu czy wschodniej Ukrainy.
  W konflikcie o Ukrainę i Krym między Zachodem i Rosją chodzi o wielkie interesy kapitalistów po obu stronach. Zachód przejmując wpływy nad Ukrainą zadaje cios interesom rosyjskich i części ukraińskich milionerów. Gdy Janukowycz wstrzymał proces integracji z Unią Europejską, skuszony lepszymi warunkami finansowymi ze strony Rosji, było to ciosem dla biznesplanu zachodnich korporacji i ich rządów. Z jednym i drugim blokiem, przegranymi są ludzie pracy.

Kazimierz Kik: 

Rozmowa z prof. Kazimierzem Kikiem, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Panie Profesorze. Jak na tle globalizacji i ogromnych zmian cywilizacyjnych w ostatnim ćwierćwieczu ma się dziś lewicowa narracja w skali świata. Od dłuższego czasu można odnieść wrażenie o zafałszowaniu definiowania podmiotów na scenie politycznej. Można sądzić, że coraz częściej mamy do czynienia z pomieszaniem pseudoideowości z medialnością.
- O losach lewicowej narracji w skali świata trudniej mi się wypowiadać. Skupię się zatem na Europie. Tu zaś sprawa wygląda fatalnie. Upadek i kompromitacja systemów socjalistycznych w końcówce XX wieku to nie tylko przygniatający sukces napływających zza Oceanu Atlantyckiego neoliberalnych powiewów. To nade wszystko zablokowanie programowej ofensywy i spadek ideowej wiarygodności całej europejskiej socjaldemokracji. Neoliberalna ofensywa, wzmacniana inspirowanymi przez siebie powiewami globalizacji zabrała socjaldemokratom niemal cały grunt teoretycznego oddziaływania. W gospodarce nadrzędnymi stały się dążenia do maksymalizowania zysków a nie zaspakajania potrzeb społecznych. Interesy świata kapitału stały się otwarcie nadrzędnymi nad interesami ludzi pracy. Pieniądz rodzi pieniądz a nie aktywność gospodarki realnej. Nawet państwo, ten podstawowy instrument politycznego działania socjaldemokracji, zostało ubezwłasnowolnione nadrzędnymi interesami międzynarodowego kapitału, wielkich korporacji transnarodowych. (...)

(...) Jak Pan widzi dziś polską lewicowość. Jak można ją zdefiniować? Czy można mówić, że polska lewica prezentuje jakieś charakterystyczne cechy np. walczy o prawa ludzi pracy, czy też uległa urokom neoliberalizmu i ma kłopoty za znalezieniem ważnych priorytetów społecznych i określeniem nowych obszarów działania? A może społeczeństwo nie oczekuje dziś idei a jedynie zaspokojenia prostych marzeń konsumpcyjnych?
- Polska lewicowość jest od strony społeczeństwa zdecydowanie roszczeniowa a od strony partyjnych aktywów na ogół bezideowa. Co więcej, na ogół, drogi lewicowego elektoratu i lewicowych partii rozchodzą się coraz to wyraźniej. Dla lewicowych partii wartością nadrzędną staje się, coraz to bardziej sam udział we władzy. I to bez względu na społeczne tego skutki. Dla będącego fundamentem lewicy elektoratu socjalnego ważne są same korzyści socjalne i ekonomiczne, i to niezależnie od tego, kto ich dostarcza. Stąd tak duże poparcie za strony elektoratu socjalnego dla prawicowej PiS szermującej populistycznymi obietnicami socjalnymi. Polska lewicowość jest zatem dziś bardzo mało czytelna. I co więcej, mało do siebie wewnętrznie przystająca. Jest tu bowiem sporo postępowej młodzieży, wypełniającej na ogół niszę lewicy światopoglądowej. Jest to jednak w warunkach Polski niewielki potencjał wyborczy. Są kręgi postpeerelowskie z socjaldemokratyczną ideologią niewiele mające wspólnego, ale za to wciąż wyborczo znaczące. Są lewicowe kręgi intelektualne, chadzające na ogół własnymi drogami. I jest ogromna masa elektoratu socjalnego ideologicznie całkowicie nierozbudzonego, w większości katolickiego i konserwatywnego. To te grupy społeczne dały Sojuszowi Lewicy Demokratycznej w 2001 roku sukces wyborczy a potem, zawiedzione neoliberalną polityką rządów Leszka Millera i Marka Belki przerzuciły swoje poparcie na wiele obiecujący PiS.
Polska lewica jest dziś, w swej zdecydowanej większości bezideowa lub, jak kto woli, pragmatyczna. Jest nastawiona na władzę bez wyraźnego poczucia odpowiedzialności za jej społeczny wymiar. Jest to lewica deklaratywna, niespełniająca swoich obietnic wyborczych a więc społecznie mało wiarygodna. Przygotowanie teoretyczne działaczy lewicowych jest prawie zerowe. Jest to zatem lewica bez wyrazistej tożsamości ideowej. Głównymi motywacjami, jakimi kierują się działacze lewicowych partii są w zdecydowanej większości motywacje ekonomiczne. Jest to lewica bez socjaldemokratycznej wizji, zanurzona w tym co „Tu i Teraz” a zatem bez nadmiernego potencjału politycznego przyciągania. (...)

Rozmawiał: Andrzej Ziemski                                                                                            zobacz całość >>>
25 lat od „Okrągłego stołu”
http://przeglad-socjalistyczny.pl/

Z okazji dwudziestej piątej rocznicy obrad „Okrągłego Stołu” w dniu 6 lutego 2014 roku w Sejmie odbyło się spotkanie „Okrągły Stół – doświadczenie polskie czy uniwersalna metoda na demokratyzację” organizowane przez Klub Parlamentarny SLD pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha.
Słowo wstępne wygłosił Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995–2005, jeden z aktywnych uczestników tego wydarzenia.
W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: Stanisław Ciosek, Adam Michnik, Leszek Miller i Andrzej Wielowieyski. Wypowiedzieli się oni na temat samego wydarzenia, jak również jego skutków w aspekcie krajowym i międzynarodowym.
W spotkaniu uczestniczyło blisko dwieście osób z różnych środowisk lewicowych, naukowcy, dziennikarze, działacze społeczni. Jeden z wątków debaty dotyczył aktualnej sytuacji na Ukrainie w kontekście polskich doświadczeń budowy społeczeństwa obywatelskiego i podstaw demokracji po 1989 roku. Zwrócono uwagę na przystawalność sytuacji dziś na Ukrainie i 25 lat temu w Polsce.
Wiesław Żółtkowski - Absurd niskiej ceny

   W Polsce mamy aż 20-procentowy, najwyższy w Europie wskaźnik zatrudnionych na umowach-zleceniach i o dzieło

Jednym z poglądów lansowanych przez liberałów jest ten, aby praca była tania, bo inaczej firmy padną i wzrośnie bezrobocie. W ślad za tym cena produktów musi być niska, a państwo też nie może dużo kosztować. W rzeczywistości jest odwrotnie. Obniżanie kosztów pracy prowadzi do obniżania jakości produkcji. Jak obniża się koszty? Kreatywnie! Duże firmy rejestrują się w rajach podatkowych. Małe maksymalizują koszty, aby nie mieć dochodu do opodatkowania. Instytucje publiczne w przetargach stosują zasadę najniższej ceny, preferując tych, którzy mocno obniżają koszty, także wynagrodzeń.

   W Polsce nie podważa się zasad ustroju gospodarczego ukształtowanego w III RP. Zastępcze dyskusje toczą się wokół wybranych, jednostkowych problemów gospodarki. Jednym z nich jest oczekiwanie, aby praca była tania, bo inaczej firmy padną i wzrośnie bezrobocie. W ślad za tym cena produktów musi być niska, a państwo też nie może dużo kosztować.Polscy producenci dóbr o umiarkowanej jakości muszą rywalizować na wolnym rynku z towarami wyprodukowanymi w Azji, gdzie praca jest bardzo tania. Równocześnie nie potrafią sprostać konkurencji w produkcji wyrobów bardziej złożonych, które są sprowadzane z zagranicy lub wytwarzane w naszym kraju, ale przez firmy mające zagranicznych właścicieli. Chodzi o samochody, elektronikę, AGD, tworzywa sztuczne, rury stalowe itd. W Polsce sprowadza się ponad 50% wyrobów. Zagraniczne firmy produkujące część tych dóbr w naszym kraju dają nam tylko miejsca pracy, bo główne zyski zabiera właściciel. W tych realiach przedsiębiorcy starają się produkować coraz taniej. Osiągają to, przede wszystkim tnąc koszty pracy. Najpierw zwalniano część pracowników zatrudnionych na bezterminowe umowy o pracę i zwiększano zadania pozostałym. Później poszukano nowych sposobów obniżenia kosztów zatrudnienia. (...)

   Tania praca, kiepskie produkty
   Wolny rynek działa w ten sposób, że rzeczy lepsze kosztują więcej niż gorsze. Tania praca nie tworzy innowacyjnych dóbr i usług. Obniżanie kosztów pracy prowadzi do obniżania jakości produkcji. Różne urządzenia techniczne mają bardzo krótki czas funkcjonowania. W produkcji żywności z 1 kg mięsa uzyskuje się 1,5 kg szynki, a kiełbasa jest tylko mięsnopodobna. Tania odzież jest złej jakości. Niskie wynagrodzenia pozwalają na zakup jedynie takich tanich towarów. Rośnie różnica pomiędzy jakością i ceną dóbr luksusowych a tych powszechnych. Już za kilkadziesiąt złotych można kupić buty słabej jakości, ale eksperci uzasadniający, że niższe koszty zawsze są lepsze, zwykle noszą buty za minimum kilkaset złotych. (...)

   Podaż wymaga popytu
   Małe dochody pracownicze powodują, że słabo rośnie popyt, a to on obok eksportu decyduje o wysokości PKB. W Polsce jest duża różnica w dochodach. Warto przypomnieć, że średnia płaca określana przez GUS (obecnie ok. 3830 zł) dotyczy tylko pracujących w przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej dziewięciu osób, i uwzględnia ich dochody kapitałowe. Takich ludzi jest ok. 9 mln. Wynagrodzeń pozostałych ok. 6 mln w owym rachunku się nie uwzględnia. A nie są to wynagrodzenia wyższe, lecz znacznie niższe. Równocześnie mediana (kwota, poniżej której wynagrodzenie otrzymuje połowa osób) wynosi ok. 3100 zł, a 66% zatrudnionych zarabia na poziomie średnim lub mniej. W 2012 r. 10% zatrudnionych z tej grupy zarabiało na poziomie płacy najniższej. Dlatego prawdziwe średnie wynagrodzenie byłoby znacznie niższe. GUS mógłby je oszacować, ale nie wiem, czy to robi, bo tego nie pokazuje.Ponieważ najwięcej zarabiający część swojego popytu kierują na dobra zagraniczne, o popycie krajowym decydują głównie niskie płace, za które kupuje się tanie produkty i usługi. W ten sposób buduje się popyt na tanie dobra. Tworzy to zaklęty krąg taniej pracy i taniego produktu. W ten sposób nie będziemy funkcjonować partnersko na rynku europejskim. (...)
17 stycznia 2014 r. - Rocznica Wyzwolenia Warszawy 
Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
Foto: Piotr Żukowski - Stowarzyszenie "Demokracja i Postęp"
Stowarzyszenie "Demokracja i Postęp" zaprasza: 
PPS o swoim programie

Z udziałem blisko 100 gości odbyła się w Warszawie Konferencja Programowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Po czerwcowym Kongresie Polskiej Lewicy to drugie tak liczne zebranie, na którym debatowano na tematy strategii programowej PPS i całej lewicy.


Referaty wprowadzające do dyskusji zostały zaprezentowane przez działaczy PPS:
Państwo i społeczeństwo w programach PPS – Andrzej Ziemski
Sprawy społeczne i pracownicze – Ewa Miszczuk i Grzegorz Ilka
Służba zdrowia w opinii lekarza i pacjenta – Wojciech Konieczny
Edukacja i wychowanie – Mirosław Nizielski
Gospodarka – Jerzy Stefański

Podczas konferencji miała miejsce kilkugodzinna dyskusja na temat krótko i długoterminowej strategii PPS w związku z kryzysem państwa, jego niepotrzebnym upartyjnieniem, także symptomami upadku w skali globalnej doktryny neoliberalnej.
Wypowiadający się podkreślali potrzebę współdziałania wszystkich partii i ugrupowań lewicy na rzecz przebudowy istniejącego systemu, który wprowadził w ostatnich latach w Polsce niedopuszczalne praktyki pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego, bezrobocia, toleruje bezdomność. Podkreślono potrzebę umacniania roli państwa w sprawach organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw obywatelskich.
Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia przez PPS i całą lewicę kampanii na rzecz obrony Konstytucji. Dawano przykłady jej łamania, szczególnie w sferze realizacji zasad sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej.

W Konferencji wzięli udział członkowie PPS i zaproszeni przedstawiciele lewicowych partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych, uczestnicy Kongresu Polskiej Lewicy.
Obecni byli m.in. przewodniczący Polskiej Lewicy, Partii Regionów, Ruchu Odrodzenia Gospodarczego oraz przedstawiciele SLD, Polskiej Partii Pracy, OPZZ, Ruchu Ludzi Pracy, Zielonych a także członkowie kilku lewicowych stowarzyszeń, naukowcy i dziennikarze.
Polska Partia Socjalistyczna działająca od 121 lat na polskiej scenie politycznej planuje w oparciu o materiały konferencji stworzenie założeń programu modernizacji i rozwoju Polski wynikającego z jej historycznych doświadczeń i powinności.
Spotkanie Przyjaciół Daszyńskiego


7 listopada 2013 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się „Spotkanie Przyjaciół Daszyńskiego” zorganizowane z okazji 95. rocznicy utworzenia rządu Ignacego Daszyńskiego. Patronem spotkania był wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich.
W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny: „Dlaczego Daszyńskiemu należy się pomnik?”, 
w którym udział wzięli: prof. Marek Drozdowski, dr Rafał Chwedoruk, Jan Engelgard oraz Bartosz Machalica.

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich przekazał informacje na temat postępów w pracach Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Jak wiadomo, idea budowy pomnika powstała przed kilkoma miesiącami. Znajduje ona żywe zainteresowanie w środowiskach lewicowych. Przychylne stanowisko wobec jego budowy wyraziły również władze stolicy.

Spotkanie było organizowane przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Wzięło w nim udział ponad 100 osób ze środowisk lewicowej inteligencji, posłowie, naukowcy, dziennikarze.

O kongresie

16 czerwca 2013 roku w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego, z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbywa się KONGRES POLSKIEJ LEWICY  - historycznie, pierwsze takie wydarzenie o tak szerokim zasięgu. Bierze w nim udział blisko 100 ugrupowań lewicowych, związków zawodowych i organizacji społecznych. Reprezentują one bardzo wilostronne spektrum zaintersowań  i obszarów działań. Łączy je brak akceptacji dla obecnego porządku, metod sprawowania władzy, sprawności rządzenia państwem i przyjmowanych rozwiązań prawnych. (...)

OFE i inne plagi polskie

Kolejna fala ogólnoświatowego kryzysu nie obędzie się bez konsekwencji dla Polski. Rosnące bezrobocie, antyspołeczna „reforma” emerytalna, niepewna sytuacja młodych na rynku pracy, rozpowszechnienie „umów śmieciowych”, problemy budżetowe i niebezpieczeństwa związane z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi to kwestie, wokół których coraz częściej toczą się publiczne dyskusje. O tym wszystkim rozmawiamy z prof. Leokadią Oręziak, ekonomistką krytyczną wobec rozwiązań neoliberalnych.
                                         ***
W jakiej sytuacji społeczno-gospodarczej znajduje się dziś Polska?

Prof. Leokadia Oręziak: Nasza sytuacja nie jest taka zła, ale cechuje się słabościami, które unaoczniły się wyraźnie po burzliwym okresie transformacji. Przede wszystkim mamy wciąż ogromne, w większości strukturalne bezrobocie: 14 proc. zarejestrowanych bezrobotnych, ale do tego dodajmy choćby emigrację zarobkową. Szczególnie dotkliwe jest bezrobocie wśród młodych. Mimo szybkiego rozwoju, mimo znacznych środków unijnych, nie zapobiegliśmy temu problemowi. Z tym wiąże się ogromna strefa ubóstwa – sporo Polaków żyje na naprawdę niskim poziomie, a część społeczeństwa ma problemy z elementarnym utrzymaniem się. (...)
(...) Można w związku z tym postawić pytanie: skoro tak szybko rozwijał się nasz kraj w ostatnich latach, skoro byliśmy „zieloną wyspą”, to dlaczego nie umieliśmy poradzić sobie z tymi bolączkami społecznymi? Dlaczego jedynym wyjściem dla wielu młodych jest emigracja, bo szanse na zdobycie stabilnej czy nawet jakiejkolwiek pracy w kraju są bardzo ograniczone? Są to jeszcze błędy pierwszego okresu transformacji, przechodzenia do gospodarki rynkowej. Należy tu wspomnieć choćby ogromne spustoszenie w polskim przemyśle, rabunkową prywatyzację, która oznaczała przekierowanie do kapitału zagranicznego znacznej części naszego przemysłu. Okazało się, że bardzo wiele zagranicznych firm nie rozwijało tutejszych przedsiębiorstw, lecz kupowało je po to, aby zamknąć i sprowadzać własne towary. Ten bezrefleksyjny sposób postępowania z krajowym majątkiem doprowadził nas do dzisiejszej dezindustrializacji, znacznego ograniczenia tkanki przemysłowej. A mieliśmy przecież dobrze rozwinięte niektóre gałęzie przemysłu, choćby lotnictwo. (...)

Ale czy mieliśmy w początkach III RP mocne karty przetargowe, by ochronić własny majątek narodowy…

L. O.: Z pewnością sytuacja Polski pod koniec lat 80. była trudna. Ale nie da się ukryć, że rządzący nami byli bardzo podatni na wpływy, dali się uwieść zarówno „wycieczkom do Ameryki”, jak i różnorakim profitom, które zaoferowano im w zamian za przychylność wobec łatwej prywatyzacji. Równocześnie zabiegaliśmy jako państwo o łaskę państwowych i prywatnych wierzycieli z Klubu Londyńskiego i Paryskiego. Musieliśmy negocjować redukcję długów, co osiągnęliśmy w latach 1990 i 1994. A w zamian wierzyciele zażyczyli sobie wielu rzeczy, przede wszystkim znacznych przywilejów dla swoich działań w Polsce. Byliśmy dla nich nowym rynkiem zbytu, polem do ekspansji i eksploatacji. Oczywiście opakowano to w piękne słowa o bardzo dobrym wolnym rynku i złym państwie. Nie wszystkie pokomunistyczne kraje pozwoliły wywieść się w pole tak jak my, czego dobrym przykładem są Czechy. No ale oni nie musieli renegocjować takiego długu.
   Można wyrazić żal, że Polska padła ofiarą neokolonializmu. Kolonializm końca lat 80. i z lat 90. ma zupełnie inne oblicze niż ten wcześniejszy. Pierwotny opierał się na brutalnej polityce i eksploatacji lokalnych ludów, grabieży dóbr naturalnych, wywożeniu ich do centrów polityczno-kapitałowych. Dzisiaj mamy do czynienia z kolonializmem „w białych rękawiczkach”, opartym na supremacji korporacji, prywatnych instytucji finansowych, stosowaniu nowoczesnych technologii i technik propagandy, kreujących opinię publiczną. W takich krajach jak nasz duże znaczenie ma właśnie kwestia oddziaływania mediów i ich struktura własnościowa. Uważam, że środki masowego przekazu w wielu przypadkach są działami marketingu wielkiego biznesu.

„Niezbędnik Historyczny Lewicy” ukazał się w serii „Biblioteka Lewicy” Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i jest efektem prac zespołu ekspertów: historyków, politologów i socjologów. Główny inicjator „Niezbędnika” Bartosz Machalica powiedział, że książka powstała z przekonania osób, które uważają, że lewica nie ma za co przepraszać.
 

- "Lewica miała wiele ciekawych kart do pokazania. Autor odniósł się też do sytuacji czasów dzisiejszych - My nie zgadzamy się z tezą Donalda Tuska, że II Wojna Światowa skończyła się w 1989 roku stąd rozpoczęliśmy swoją pracę już we wrześniu 2011 roku. Nie jest to skrypt dla maturzystów, nie jest to zarys podręcznika historii. To próba naszej interpretacji historii. Postanowiliśmy dodać biel tam gdzie dominowała czerń i szarość. Tam gdzie było wybielanie postanowiliśmy dodać nieco ciemnych kolorów" - powiedział Machalica.
Poznańskie spotkanie Komitetu Obrony 

   W dniu 25 maja 2013 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Wielkopolskiego Komitetu Obrony Pracowników ponad podziałami pod hasłem „Przyszłość ruchu pracowniczego w Polsce”. Gośćmi spotkania były m. in. posłanka na Sejm RP i jednocześnie Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR” – Anna Grodzka, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ruchu Kobiet w Ruchu Palikota – Małgorzata Prokop Paczkowska oraz inicjator powstania idei Komitetu Obrony Pracowników – Henryk Rynkowski (...)
   (... ) Sporo miejsca zajęła również debata nad formą i metodami budowania szerokiego ruchu pracowniczego na terenie naszego kraju, ponad podziałami, wspólnie i w porozumieniu z różnego rodzaju organizacjami. Uczestnicy spotkania wyszli z apelem do ludzi z całej Polski, którzy utożsamiają się z postulatami i ideą Komitetu Obrony Pracowników, aby samorzutnie w swoich miejscach zamieszkania spotykali się w gronie osób o podobnych zapatrywaniach, organizowali w nieformalne struktury i podejmowali dyskusję nad możliwościami i metodami realizacji postulatów, zasypując przy tym zaszczepione całemu polskiemu społeczeństwu sztuczne podziały i odbudowując tym samym zniszczone przez neoliberalny system więzi społeczne. – Każdy kto utożsamia się z naszą ideą i bliskie mu są wyartykułowane przez nas postulaty staje się członkiem Komitetu Obrony Pracowników i od tego momentu może się czuć pełnoprawnym członkiem naszego ruchu. KOP to przede wszystkim idea, która niesie z sobą określone wartości i stawia konkretne postulaty, a nie sformalizowana w jakiś wyraźny sposób forma organizacyjna. – mówił Henryk Rynkowski inicjator idei powstania KOP (...)
   (...) Spotkanie, które przebiegało w bardzo ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze zakończyło się deklaracją kontynuowania tradycji tych spotkań i na bieżąco, w coraz szerszym gronie prowadzenia dyskusji na tematy związanie z warunkami życia polskiego społeczeństwa oraz podejmowania działań zmierzających do ich poprawy.

J.Guz, OPZZ. Fot. A.Wrzesiński

OPZZ: Pracujący zostali oszukani?

Propozycja towarzystw emerytalnych dotycząca sposobu wypłaty emerytom zebranych przez nich w OFE pieniędzy uzmysłowiła pracującym, że zostali oszukani - oświadczyło w czwartek w komunikacie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
  "Wprowadzając reformę systemu ubezpieczeń społecznych przedstawiciele rządu, aktywnie wspierani kampanią reklamową towarzystw emerytalnych, obiecali godne życie na emeryturze. Okazuje się, że zamiast wysokich emerytur zagrożona jest egzystencja osób, które przez okres kilkudziesięciu lat odkładają składki na przyszłe emerytury" - napisano w stanowisku OPZZ.
  Zdaniem związku propozycja towarzystw, to pogwałcenie przyrzeczenia danego społeczeństwu, wypowiedzenie umowy społecznej. "Państwo, zmuszając obywateli do obowiązkowego lokowania środków w prywatnych instytucjach emerytalnych, których władze i akcjonariusze zawłaszczyły dla siebie z odprowadzonych składek ok. 17 mld złotych, ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wprowadzonej reformy" - oceniło OPZZ. (...)
  (...) Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że rząd przedstawi w maju propozycje dotyczące przyszłości OFE. Dodał, że teraz nie ma planów likwidacji funduszy, ale też nie muszą one za wszelką cenę dalej funkcjonować. Szef rządu poinformował, że jeszcze w najbliższych dniach będzie się starał szczegółowo zapoznać z efektami przeglądu OFE, który przygotował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.(...)

Krzysztof Świątek: Wyzysk Polski
   Nie ma prawdziwej wolności bez własności. Tymczasem Polaków, mimo pozornej wolności politycznej i wolności słowa, coraz bardziej ograniczanej, utrzymuje się w sytuacji półzniewolenia pod względem ekonomicznym. Polskim problemem numer jeden są niskie płace.
   Polacy nie mogą czuć się de facto gospodarzami we własnym kraju, bo ogromna część firm ma już właściciela za granicą, a opłaca pracowników resztkami z pańskiego stołu, czyli tym, czego nie pożre wcześniej zarząd. I nie dajmy się zbałamucić pokrętną, neoliberalną argumentacją, że o wszystkim decyduje wolny rynek, a Polska może konkurować wyłącznie niskimi kosztami pracy... 
   ... Profesor ekonomii Mieczysław Kabaj szacuje, że przy obecnych wskaźnikach wzrostu wynagrodzeń i tempie wzrostu PKB wynoszącym 3 proc. polskie wynagrodzenia dogonią płace UE za 34 lata, czyli ok. roku 2045 (zob. tabela). W przypadku 5-procentowego tempa wzrostu trwałoby to 21 lat, ale póki co w 2012 roku PKB wzrósł tylko o 2 proc., a prognozy na 2013 są bardziej pesymistyczne.

Z Prof. Leokadią Oręziak rozmawia Paweł Dybicz:
Przegląd - w wydaniu 12/2013

Czy propozycja Ministerstwa Finansów, by 10 lat przed emeryturą pieniądze przyszłego emeryta prze¬szły z OFE do ZUS, to oznaka końca funduszy emerytalnych?
- To